Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 501 İleri Moleküler Biyoloji 3 SU Kredi
Biyokimya, moleküler ve hücre biyolojisi çalışmalarına tümleştirici yaklaşım. Dersin içerdiği konular; biyokimya ve nükleik asit moleküler biyolojisi, DNA, RNA ve protein biyosentezi, mutasyon, genetik kod ve gen ekspresyon mekanizmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2016-2017 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2014-2015 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2013-2014 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2012-2013 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2011-2012 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2010-2011 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2009-2010 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2008-2009 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2007-2008 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2006-2007 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2005-2006 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2004-2005 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2003-2004 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2002-2003 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2001-2002 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2000-2001 İleri Moleküler Biyoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 502 İmmünoloji 3 SU Kredi
İmmünoljinin büyük bir kısmını kapsayan bir giriş dersidir. İmmunoloji gelişmiş organizmaların enfeksiyon oluşturan faktörlerle nasıl mücadele ettigini araştırır. Bu dersin immün yanıtın oluşumundaki moleküler mekanizmaların temel düzeyde anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Konu başlıkları: doğal immünite, antikorların yapıları ve T hücre reseptörleri, antijen-antikor ilişkisi, MHC kompleksi, antijen sunumu, antikor çeşitliliğin ortaya çıkışı, immün sistem almaclari yoluyla sinyal iletisi, immün yanıtın moleküler temeli, immünolojik tolerans ve immün birikim şeklindedir. Dersin son haftalarında tıbbi/hastabaşı uygulamalı immünoloji başlıkları zaman elverdiğince işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İmmünoloji 3
Güz 2020-2021 İmmünoloji 3
Güz 2019-2020 İmmünoloji 3
Güz 2018-2019 İmmünoloji 3
Güz 2017-2018 İmmünoloji 3
Güz 2016-2017 İmmünoloji 3
Güz 2015-2016 İmmünoloji 3
Güz 2014-2015 İmmünoloji 3
Güz 2013-2014 İmmünoloji 3
Bahar 2012-2013 İmmünoloji 3
Güz 2011-2012 İmmünoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 503 Bitki Patolojisi 3 SU Kredi
Virüs, bakteriyel ve mantarsal hastalıkların simptomları ve tanısı; hastalık önleme stratejileri; hastalık etmeni-konak ilişkilerinin fizyolojisi ve genetiği; dayanıklılık mekanizmaları ve hastalık etmeni-konak interraksiyonu sırasındaki gen ekspresyonu; bitki patolojisinde genetik mühendisliğinden yaralanma olanakları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Bitki Patolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 504 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu ders moleküler biyolojide kullanılan en yeni tekniklerin öğrenilmesini amaçlamaktadır; hücre kültürü, gen klonlaması ve rekombinant proteinlerin elde edilmesi. Uygulamalı çalışmalar işlevsel genomikte kullanılan yaklaşımları içermektedir. Proteinlerin işlevleri, farklı genlerin aynı zamanda ekspresyonu ve birleştirilmiş genel hücresel işlevler çerçevesinde incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2008-2009 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2007-2008 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2006-2007 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2005-2006 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2004-2005 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2003-2004 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2002-2003 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2001-2002 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2000-2001 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: BIO 504L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 504L Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2001-2002 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2000-2001 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: BIO 504
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 511 İleri Biyoinformatik 3 SU Kredi
Dinamik programlama, skor matriksleri (PAM, BLOSSUM) kullanılarak bölgesel ve global dizi eşleştirilmesi, çoğul dizi eşleştirme algoritmaları, veritabanı tarama algoritmaları (Blast, Fasta), uzaklık matriksleri, soyağacı yapılandırması ve motif belirleme çalışmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2014-2015 İleri Biyoinformatik 3
Bahar 2013-2014 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2012-2013 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2011-2012 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2010-2011 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2009-2010 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2008-2009 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2007-2008 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2006-2007 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2004-2005 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2003-2004 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2002-2003 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2001-2002 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2000-2001 İleri Biyoinformatik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 512 İleri İşlemsel Biyoloji 3 SU Kredi
Optimize edilmiş algoritmalar, genetik algoritmalar ve dinamik programlama kullanılarak yapılan fiziksel DNA haritaları, parça bütünleme algoritmaları, gen dizilerinin yeniden yapılandırılmaları, yapı belirleme çalışmaları, Hidden Markov Modellerinin (HMM) kullanılarak gen bulunması ve bağlanma.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2007-2008 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Yaz 2004-2005 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2002-2003 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2001-2002 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2000-2001 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 523 Nörobiyoloji 3 SU Kredi
Sinir sistemi ve nöronlar ve sinir yolları gibi unsurları ve bu mekanizmaların davranışa nasıl aracılık ettiği üzerine yapılan çalışmalara nörobiyoloji denir. Biyolojide geniş ve hızla gelişen bir alandır. Bu ders, öğrencilere moleküler ve hücresel nörobiyolojinin derinlemesine bir anlayışının yanı sıra genel nörobiyolojinin temel bir anlayışını sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle insanlar olmak üzere memeli nörobiyolojisine vurgu yapılır. Dersin ilk bölümü, nöroanatomi ve kimyasal ve elektriksel sinyalizasyon ve nörotransmisyon dahil olmak üzere temel nöro hücresel sinyal yollarını kapsar. Ders daha sonra sinir sisteminin çocuklukta nasıl geliştiğini, yaşam deneyimleri sonucunda nasıl geliştiğini, günlük aktiviteler sırasında nasıl davrandığını ve yaralanma ve hastalık nedeniyle nasıl bozulduğunu inceler. Ders ayrıca yeni ortaya çıkan sinirbilim araştırma tekniklerini de kapsar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Nörobiyoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 532 Yapısal Biyoloji 3 SU Kredi
Biyolojik makromoleküllerin ve hücre içindeki daha büyük oluşumların 3 boyutlu yapı belirlemeleri için kullanılan yöntemlerin incelenmesi. Dersin içerdiği konular: X-ışını spektroskopisi ve kristalografisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, X-ışını küçük açı saçılmasını kullanarak zamana bağlı ölçümler. Daha büyük yapılar için elektron ve floresan mikroskop teknikleri ve dolaylı görüntüleme metodları tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Yapısal Biyoloji 3
Bahar 2017-2018 Yapısal Biyoloji 3
Bahar 2015-2016 Yapısal Biyoloji 3
Bahar 2013-2014 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2012-2013 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2011-2012 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2010-2011 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2009-2010 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2008-2009 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2007-2008 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2006-2007 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2005-2006 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2004-2005 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2003-2004 Yapısal Biyoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 541 Tarım Biyoteknolojisi 3 SU Kredi
Hayvan hücre-kültürü prensipleri ve uygulamaları; yapay döllenme ve aşırı ovülasyon; transjenik hayvanlar; bitki doku kültürü prensipleri; meristem kültürü ve yapay in-vitro çoğaltım; somatik embriyojenesis ve sentetik kökler; genetik mühendisliği ve bitki ıslahı; tarım biyoteknolojisi ilgili yasal ve etik yaklaşımlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2020-2021 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2016-2017 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2015-2016 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2014-2015 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2013-2014 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2012-2013 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2011-2012 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2009-2010 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2008-2009 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2006-2007 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2005-2006 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2004-2005 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2001-2002 Tarım Biyoteknolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 542 Biyogüvenlik Prensipleri 3 SU Kredi
Bu ders biyogüvenlik sistemlerinde kullanılan risk değerlendirme ve risk idaresi konularında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Biyoteknolojik uygulamaların özeti. Biyogüvenlik sisteminin esasları. Özgün benzerlik ve ön tedbir prensibi yaklaşımlarının karşılaştırılması. Uluslararası Biyogüvenlik Protokolü ve farklı ülkelerdeki düzenleyici kurallar. Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların gıda güvenliği ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendiren yöntemler. Biyoteknolojinin sosyo-ekonomik ve ahlaki boyutları. Risk kavramı anlayışı ve anlatılması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2009-2010 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2008-2009 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2005-2006 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2004-2005 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 543 Bitki Stres Fizyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders çevresel stres faktörlerine karşı bitki reaksiyonlarıyla ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçlar. Dersin başlıkları: stres altında ürün verimliliği; stress altındaki bitkilerde gen ekspresyonu ve transjenik bitki geliştirilmesi; stres koşullarında fotosentetik aparatın adaptasyonu; kuraklık ve tuz stresi; yüksek ışık ve ısı stresi; düşük sıcaklık ve don stresi; mineral besin eksikliği ve ağır metal toksisitesi; mineral eksikliğine ve toksisitesine karşı kök reaksiyonları; fito-remidasyonu; bitkilerin patojenlere reaksiyonu; su baskını ve oksijen azalması. Stres koşulları altındaki oksidatif hücre zararlanması ve oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonuna özel bir önem verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2016-2017 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2015-2016 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2013-2014 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2010-2011 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2008-2009 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2007-2008 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2004-2005 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2001-2002 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2000-2001 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: BIO 543L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 543L Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2001-2002 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: BIO 543
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 544 Biyomühendislik 3 SU Kredi
Biyomühendislik dersi, mühendislik tasarımı ile doğal ve biyolojik bilimlerde sağlam bir temel sağlar. Ders, öğrencilere mühendislik ilkelerinin biyolojik ve tıbbi problemlere uygulanmasını tanıtarak biyomühendislikteki güncel araştırma ve problemler hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Öğrencilerin biyomühendisliğin genişliğini ve hızla büyüyen biyomühendislik alanının gelişimine katkıda bulunmak için gereken bilgi ve becerileri anlamalarını sağlar. Ders biyomühendisliğin temellerini tanıtmakta, hücre ve doku mühendisliği ve kök hücre teknolojileri hakkında bilgi vermekte, biyomekanik ve mekanobiyolojik yönleri tanıtmakta ve malzemelerin biyolojik performansını açıklamaktadır. Daha sonra biyomühendislik uygulamaları, özellikle biyosensörler ve teşhis sistemleri, terapötik yaklaşımlar ve ilaç verme teknolojileri için araştırmaları sunmakta ve ardından genetik, kimya mühendisliği, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği ve çevre mühendisliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli disiplinlerdeki biyomühendislik uygulamaları üzerine güncel bilgileri vurgulamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 545 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3 SU Kredi
Bu derste bitki büyümesi ve gelişmesi hücre ve organizma düzeyinde incelenecektir. Bitki hücreleri ve hücre farklılaşması; oksinler, sitokininler, gibberellinler, absisik asit ve etilen gibi bitki hormonlarının biyosentezi ve etki mekanizmaları; hormon sinyalinin alınması ve iletilmesi; sekonder haberciler; organ oluşumu; embriyo oluşumu; tohum oluşumu, dinlenmesi ve çimlenmesi; çiçek gelişmesi; potomorfogenesis gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3
Güz 2006-2007 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 546 Yaşlanma Biyolojisi 3 SU Kredi
Kurs, yaşlanma ve gerontoloji alanına güncel bir genel bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Hepimiz yaşlanmanın ne olduğunu sezgisel olarak biliyor olsak da, yaşlanmayla ilgili birçok temel soru gizemlidir. Yaşlanmanın kendisi bir hastalık mıdır ve yaşlanma sürecine başarılı bir şekilde müdahale edebilir miyiz? Yoksa birinin hackleyebileceği bir program mı? Kurs, hem biyologların bakış açısından hem de bir sistem oluşturucunun bakış açısından yaşlanan sistemlerin tartışılmasıyla başlayacaktır. Yaşlanmanın moleküler biyolojisi hakkında keşiflere yol açan model organizmaların çalışmalarından elde edilen bilimsel keşifleri keşfedeceğiz. Nüfus genetiğinden “güvenilirlik teorisine” kadar yaşlanmaya farklı açılardan bakacağız. Kursun ikinci kısmı, yaşlanmayı inceleme yöntemlerini, nüfus yaşlanmasının tanımlarını ve nasıl ve neden yaşlandığımıza dair teorileri açıklayacaktır. Yaşlı insanların neden nörodejeneratif bozukluklar, felç ve kanser yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ve bu hastalıklarla ilişkili moleküler ve hücresel seviyelerde ne tür değişikliklerin meydana geldiğini anlayacağız. Kursun üçüncü bölümü, çeşitli vücut sistemlerinde yaşlanma süreçlerinin derinlemesine bir tartışmasını sağlar. Bununla birlikte, maya ve primatlar gibi çeşitli organizmaların ömrünü uzatabilecek bazı tıbbi tedavileri ve yaşa bağlı hastalıklara başarılı bir şekilde müdahale etmenin sonuçlarını tartışacağız. Son olarak, öğrenciler yaşlanmayla birlikte meydana gelen biyolojik değişiklikleri moleküler ve organizma düzeyinde ve bunların çeşitli disiplinlerin perspektiflerinden nasıl görülebileceğini keşfedeceklerdir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Yaşlanma Biyolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 550 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3 SU Kredi
Genlerin nerede ve ne zaman aktif olduklarının incelenmesi, kodladıkları proteinlerin özelliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi, proteinlerin biribirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin normal işlev hastalıklardaki rolü.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Güz 2010-2011 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Güz 2003-2004 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 551 Yüksek Lisans Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2000-2001 Yüksek Lisans Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 552 Yüksek Lisans Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Seminer II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 567 Sinyal İletisi 3 SU Kredi
Hücre büyüme ve gelişimini, davranışını, bağışıklık sistemini etkileyen temel moleküler mekanizmalar dışarıdan gelen sinyallerin hücreler tarafından algılanıp biyolojik cevaba dönüşmesi neticesinde oluşmaktadır ve konu güncel bir araştırma alanıdır. Bu derste birkaç prototip sinyal iletisi kaskad mekanizması kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yanısıra literatürde bulunan önemli araştırmalara değinilerek deneysel yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Protein-protein etkileşimi, fosforilasyon ve GTP bağlanan proteinler gibi sinyal iletisi bağlamında önemli görülen konular incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Sinyal İletisi 3
Bahar 2020-2021 Sinyal İletisi 3
Bahar 2019-2020 Sinyal İletisi 3
Bahar 2018-2019 Sinyal İletisi 3
Bahar 2017-2018 Sinyal İletisi 3
Bahar 2016-2017 Sinyal İletisi 3
Bahar 2015-2016 Sinyal İletisi 3
Bahar 2014-2015 Sinyal İletisi 3
Bahar 2013-2014 Sinyal İletisi 3
Bahar 2010-2011 Sinyal İletisi 3
Bahar 2009-2010 Sinyal İletisi 3
Bahar 2008-2009 Sinyal İletisi 3
Bahar 2007-2008 Sinyal İletisi 3
Bahar 2006-2007 Sinyal İletisi 3
Bahar 2005-2006 Sinyal İletisi 3
Güz 2004-2005 Sinyal İletisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 570 Kromozom Biyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders kromozom yapı, fonksiyon ve davranışı arasındaki incelenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda; kromozomların temel özellikleri, özel yapılı kromozomlar (politen ve lamba fırçası tipi kromozomlar), kromatin ve kromozom ince yapısı, bakteriyel ve ökaryotik organizmalara ait kromozomlar, sentromer, telomerlerin dinamik davranışları, genom organizasyonu ve fonksiyonu, mitoz ve mayoz bölünmedeki segregasyonun kontrolu, kromozom anormallikleri, transpozonlar, kromozom saflaştırılması, kromozom bantlama teknikleri, in situ hibritleme analizi, poliploidi, anöploidi, haploidi konuları incelenecektir. Ayrıca moleküler-sitogenetik laboratuarının temel gereksinimleri, değişik tipteki mikroskoplar, değişik tipteki kromozom data ve resimlerinin analiz edilmesi bu ders kapsamı içinde yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2010-2011 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2009-2010 Kromozom Biyolojisi 3
Güz 2008-2009 Kromozom Biyolojisi 3
Güz 2005-2006 Kromozom Biyolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58000 BIO’da Özel Konular: İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği 3 SU Kredi
İklim değişikliğinin dünya üzerindeki tarım alanlarının büyük bölümünde bitkisel üretimi olumsuz şekilde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Mevcut tarımsal üretim sistemlerinin çoğu iklim değişimine karşı savunmasız oluşu nedeni ile sorgulanmaktadır. Çiftçiler ise yeni amenajman uygulamalarına geçiş yapmaya ve alışa geldikleri üretim desenlerini değiştirmeye zorlanmaktadır. “İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği” dersi iklim değişikliğine neden olan etmenleri iki bölümde inceleyecektir. İlk bölümde (i) artan atmosferik karbon dioksit (eCO2) ve (ii) küresel sıcaklık gibi geniş ve direk etkili değişkenler tartışılacaktır. İkinci bölümde ise lokal iklim değişkenlerinin (örn. değişen yağış rejimleri, sıcak hava dalgaları, tarımsal kuraklıkların sıklığı) bitki sağlığı ve gıda güvenliğine etkisi işlenecektir. İlk bölümde eCO2 ve yüksek sıcaklığın aksi etkileşimleri güncel literatür bilgileri ışığında incelenecektir. Bilindiği üzere, tek başına eCO2 tarımsal üretimde önemli artışa neden olabilmektedir. Söz konusu verim artışı C3 tipi tahıl üretimi, karbon bollaşması ve buna bağlı olarak su-kullanım etkinliğinin artış ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, öğrenciler, küresel iklim değişiminin bitkisel üretime olumlu etki yapacağını söyleyen tüm iyimser tahminlerin, artan küresel sıcaklıklardan ötürü kabul görmeyeceğini kavrayacaktır. Öğrencilere, ilk bölümün sonunda, bazı önemli iklim değişkenlerinin tahıllarda besin değerini nasıl azalttığı hakkında (artan karbonhidrat birikimi ve buna bağlı olarak tane dokusunda protein ve mikro besin elementlerinin seyrelmesi) bir kaynak tarama ödevi verilecektir. İkinci bölüm, lokal iklim değişimlerinin bir sonucu olarak, sıcaklık, kuraklık, suyla doygunluk, tuzluluk ve benzeri abiyotik stres etmenlerinin sıklığı ve şiddetindeki değişimlere odaklanacaktır. Konular, küresel ve lokal iklim değişimlerinin bitki hastalık ve zararlılarına yaptığı etkileri de kapsayacaktır. İklim değişimi sonucunda artan biyotik stres faktörlerinin etkileri, çiftlik biyogüvenliği ve gıda güvenliği özelinde tartışılacaktır. Dersin son bölümünde, lokal ve küresel iklim değişikliği etmenleri ile mücadelede kullanılabilecek hafifletme ve uyum stratejileri anlatılacaktır. Mevcut ıslah ve tarımsal yönetim stratejilerinin güçlü ve zayıf yönleri tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 BIO’da Özel Konular: İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği 3
Bahar 2020-2021 BIO’da Özel Konular: İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği 3
Güz 2019-2020 BIO’da Özel Konular: İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği 3
Güz 2018-2019 BIO’da Özel Konular: İklim Değişikliği, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58001 BIO’da Özel Konular: Genom Mühendisliği 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 BIO’da Özel Konular: Genom Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58002 BIO’da Özel Konular: Genom Çaplı Dizileme Yöntemleri ve Analizi 3 SU Kredi
Moleküler biyoloji ve DNA dizileme teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte biyolojik problemler genom çapında cevaplanmaya başlamıştır. Yeni-nesil dizileme teknolojisinden bu yana, DNA dizileme maliyetleri düşmüş, böylece moleküler deneyler form değiştirmeye başlamıştır. DNA ile ilişkili problemleri genom skalasında cevaplamak üzere deneyler geliştirilebilmektedir. Sonuç olarak, yeni-nesil dizileme tabanlı teknolojilerin sayısı her yıl artmaktadır. Büyük ölçeklerde birikmekte olan veri kümeleri, orijinal soruyla ilgili ancak ayrı soruları cevaplamak üzere faklı bakış açılarıyla yeniden analiz edilmektedir. Bu sebepten, bu tekniklerin nasıl çalıştığı ve uygulandığının yanısıra bilgisayar ortamında nasıl analiz edildiğini öğrenmek çok önemlidir. Bu ders, RNA-seq, GRO-seq, NET-seq, ChIP- seq, DNase-seq, FAIRE-seq, Hi-C-seq, XR-seq, Damage- seq gibi mevcut dizileme tekniklerinin bir kısmını kapsaycaktır. Öğrenciler bu tekniklerin teorik olarak nasıl uygulanacağını ve pratik olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceklerdir. Öğrencilere, ilgili makaleleri okuma ve sunma ödevleri verilecektir. Öğrenciler dönem boyunca dizileme analizi gerektiren bir proje geliştirip, dönem tamamlayacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 BIO’da Özel Konular: Genom Çaplı Dizileme Yöntemleri ve Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58003 BIO’da Özel Konular: Sağlıkta ve Hastalıkta Otofaji 3 SU Kredi
Otofaji mayadan insana kadar olan tüm organizmalarda evrimsel olarak korunmuş hücresel bir yıkım düzeneğidir. Uzun ömürlü proteinler, protein çökeltileri ve hatta organellerin (örn. mitokondriler) aralarında olduğu hücresel bileşenlerin rastgele veya seçici bir şekilde paketlenmesini ve ardından lizozomlarda yıkılmasını sağlar. Otofaji bu şekilde, hücre içindeki temel yıkım düzeneklerinden birisi olarak görev yapar. Stres koşulları altında otofaji daha fazla uyarılır ve hücre hasarını önleyerek hücre sağ kalımına katkıda bulunur. Buna karşın bazı durumlarda otofajinin oransız bir şekilde uyarımı hücre ölümüne neden olabilir. Aralarında nörodejeneratif hastalıklar (örn. Alzheimer Hastalığı), kanser ve enfeksiyonun da bulunduğu hastalıkların otofaji anormallikleri ile ilerlediği tespit edilmiştir. Ders kapsamında, otofajinin moleküler düzenekleri ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Otofaji-hastalık bağlantıları da incelenecektir. Ek olarak ders, öğrencilerin moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya, immünoloji ve tıbbi araştırmalar ile ilgili temel kavramları tekrar gözden geçirmeleri ve tartışmaları için bir fırsat oluşturacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 BIO’da Özel Konular: Sağlıkta ve Hastalıkta Otofaji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58004 BIO’da Özel Konular: Tek Hücre Analizi Teknikleri 3 SU Kredi
Hücresel sinyal ağları, çeşitli çevresel uyaranlara cevap olarak hücrelerin kaderini ve fonksiyonunu belirler. Genetik olarak kodlanmış floresan protein bazlı biyosensörlerin 20 yıldan daha uzun bir süre önce keşfedilmesi, hücresel dinamiklerin ve sinyal iletim yollarının yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlüğe sahip algılama ve gerçek zamanlı ölçümünü mümkün kıldı. Bu derste, genetik kodlu biyosensörleri ve kemogenetik / optogenetik araçlarını nasıl tasarlayacağımızı ve geliştirilmesinde kullanılabilecek birçok molekül tasarımını tartışacağız. Ayrıca, flüoresan biyosensörleri tarafından sağlanan yüksek zamansal ve uzamsal çözünürlüğün, hücresel ve subselüler seviyedeki sinyal ağlarının uzamsal düzenlenmesi hakkındaki anlayışımız için nasıl desteklenebileceğini de inceleyeceğiz. Hem biyosensör tasarımı hem de biyosensör gelişiminin ön planda olan uygulamalarında ortaya çıkan bazı araştırma alanlarını vurgulamak da planlanmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 BIO’da Özel Konular: Tek Hücre Analizi Teknikleri 3
Güz 2020-2021 BIO’da Özel Konular: Tek Hücre Analizi Teknikleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58005 BIO’da Özel Konular: Sistemler ve Bütünleştirici Biyoloji 3 SU Kredi
Öğrenciler dersin aşağıdaki bölümlerinde yer alacaklardır: 1) Daha fazla bilgi edinmek için literatür taraması;bunun amacı biyolojik ve fizik bilimleri, matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik gibi farklı alanlardan gelen öğrencilere bütünleşik ve system biyoloji konularını tanıtmaktır. 2) Bütünleşik data toplama ve analiz etme; bu bölümde deneysel tasarım ve analiz yapılacak ve bilinen data setleri kullanılarak omiks yaklaşımı (transkriptomiks, proteomiks ve metabolomiks) ile test etme ve hipotez kurma yapılacaktır. Bu bölümde büyük data ile çalışmanın avantaj ve dezavantajları vurgulanacaktır. 3) Sistem mühendisliği ve matematik modelleme yaklaşımı; dersin bu bölümünde bilgisayar dayalı network modelleme ve system mühendisliği network modelleme kapsamında çok yönlü complex problemlerin çalışılması yapılacaktır. Öğrenciler, matematik, enformatik ve istatistik araçlar kullanacaklardır. 4) Bütünleştirici biyolojide kullanılan Wetlab deneysel araçları: davranışsal, fizyolojik ve nörolojik düzeylerde bütünleşmek için yaygın olarak kullanılan moleküler ve hücresel araçlar tanıtılacaktır. Öğrenciler, mevcut tez çalışmalarını geliştirecek kendi başlarına üretilen yeni bir hipotezi test etmek için kendi deneysel tasarımlarını tasarlamak zorunda kalacaklar. Bu bölüm, uygun görülmesi halinde olası pratik çalışmaları içerecek ve elde edilen sonuçlar dersin sonunda sözlü olarak sunulacaktır. Dersleri ve pratik dersleri içeren yukarıdaki bölümlere ek olarak, öğrencilerden öğrendiklerini uygulayarak kendi başlarına bağımsız bir araştırma projesi yürütmeleri istenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 BIO’da Özel Konular: Sistemler ve Bütünleştirici Biyoloji 3
Güz 2020-2021 BIO’da Özel Konular: Sistemler ve Bütünleştirici Biyoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58006 BIO’da Özel Konular: Gen Regülasyonu ve Hastalıklar 3 SU Kredi
1) Dersler, çeşitli nadir hastalıklar, yaygın bulaşıcı viral hastalıklar ve AMD gibi çok faktörlü hastalıkları kapsayacak. 2) Protein-protein, protein-nükleik asit etkileşimleri ve moleküler düzeydeki protein fonksiyonları için hastalık mutasyonlarının sonucu, model organizma çalışmaları ve bunun dokular, organlar ve tüm hayvan üzerindeki sonuçları ile birleştirilecektir. 3)Belirli bir hastalık durumu için hem başarısız hem de başarılı terapötik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ayrıca, mevcut ise devam eden klinik araştırmalar, hastalığın mekanizması ve kullanılan terapötik yaklaşımın tartışılması dersin bir parçası olacaktır. 4)Belirli bir hastalığın etiyolojisi, teşhisi ve devam eden veya olası terapötik değerlendirmelerini kapsayan kısa bir rapor istenecektir. Söz konusu hastalık dersin 7. haftasında öğrenciler tarafından belirlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 BIO’da Özel Konular: Gen Regülasyonu ve Hastalıklar 3
Onkosul: BIO 332 - Lisans - En Az D
ve BIO 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 58007 BIO’da Özel Konular: Retinal Hücre Biyolojisi ve 3 SU Kredi
1) Derse giriş, tipik bir memeli retinasındaki her tür retina hücresini ve bunların özgün mimarisini kapsayacaktır. 2) Retina hücre biyolojisinin temelleri; görsel döngü, retinal devre ve beyindeki alıcı bölgelere sinyal iletimi dahil edilecektir. 3) İnsan, fare, ahtapot, denizanası, drosophila ve deniz kestanesi de dahil olmak üzere çeşitli organizmaların çapraz karşılaştırılmasıyla daha derin bir organizasyonel perspektif verilecektir. 4) Retina hücre tiplerinin ve kökenlerinin evrimsel karşılaştırması ele alınacaktır. 5) Son olarak, retina gelişimi ve gen düzenleyici ağları incelenecektir. Math5, Pou4f1, Pou4f2, NeuroD1 ve özellikle sineklerde yalnızca aşırı ifadelenerek ektopik gözler oluşturabilen Pax6 da dahil olmak üzere transkripsiyon faktörlerine odaklanılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 BIO’da Özel Konular: Retinal Hücre Biyolojisi ve 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 587 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2021-2022 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2020-2021 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2020-2021 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2019-2020 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2019-2020 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2018-2019 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2018-2019 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2017-2018 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 588 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, , teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2008-2009 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 589 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 601 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3 SU Kredi
Normal metabolik fonksiyonlar ya da stres şartları sonucu üretilen serbest radikal reaksiyonlarının incelenmesi. Serbest radikallerin yaşam süreçleri, hücre sinyallemesi ve gen ekspresyonu üzerine etkileri.Oksidant ve antioksidant ilişkileri de çalışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Güz 2020-2021 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Güz 2011-2012 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2009-2010 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2007-2008 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2005-2006 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2003-2004 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2001-2002 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2000-2001 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 602 Genler ve Davranis 3 SU Kredi
Davranış bir bitki veya hayvanın yaşamı boyunca bir olaya veya çevresindeki bir değişikliğe verdiği yanıttır. Bu dersin ana hedefi bir canlının davranış özellikleri ve genleri arasındaki olası ilişkileri incelemektir. "Kalıtsal-Etkisel" tartışmasının tarihsel gelişimi, davranış nasıl ölçülür ve değerlendirilir, saldırganlık, cinsel tercih gibi davranışların genetik kökenleri bu dersin ana konuları arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 606 İleri İmmunoloji 3 SU Kredi
Bağışılık sisteminin yabancı molekülleri tanıyabilmesi için gerekli olan genetik rekombinasyonların analizi. VDJ rekombinasyonu, imunoglobulin tip değişmesi ve somatik hipermutasyon moleküler olaylarını moleküler düzeyde incelenecek, detaylı bir şekilde tartışılacak. Ögrenciler hücresel ve gelişimsel moleküler reaksiyonların mekanizmalarına anlayacaklar. Memeli bağışıklık sistemi, bitkilerin bağışılık sistemi ve yüksek okaryotelarda koku alma sistemlerinin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 İleri İmmunoloji 3
Güz 2010-2011 İleri İmmunoloji 3
Güz 2008-2009 İleri İmmunoloji 3
Bahar 2006-2007 İleri İmmunoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 610 İşlemsel Genom Analizi 3 SU Kredi
Hidden Markov Modellerinin (HMM) uygulamaları, gen bulunması ve gen düzenlemeleri için algoritma geliştirilmesi, DNA dizi eşleştirmeleri, bilinen dizileri kullanarak gen tanımlamaları yapılması bu dersin içeriğini oluşturur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2014-2015 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2013-2014 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2011-2012 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2010-2011 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2008-2009 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2007-2008 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2006-2007 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2004-2005 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2003-2004 İşlemsel Genom Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 631 Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri 3 SU Kredi
Hücrelerin çevreleri ile olan etkileşimlerinin etkileşimlerinin mekanizmasını anlamak için verilen bir ileri yüksek lisans dersidir. Hücrelerin yüzeylerindeki reseptörler ligandları tarafından nasıl bağlanır, hücre içinde sitoplasmik sinyaller nasıl iletilir, yeni gen transkripsiyonu nasıl başlar, organ spesifik spesifik gen transkripsiyonu nasıl belirlenir, ve ve hücre olumunun moleküler mekanizmaları mekanizmaları irdelenecektir. Bu ders, gelişim, hastalık ve stres durumlarında rol oynayan sinyal iletilerinin moleküler mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler öğretmek için hazırlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 633 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3 SU Kredi
Hucrelerin programli olum mekanizmalarinin (apoptoz ve apoptoz disi alternatif mekanizmalar) kavranmasini saglamak icin verilen bir ileri yuksek lisans dersidir. Hucre ici ve disindan gelen sinyallerin hucre olumunu nasil baslattigi, hangi hucre ici sinyallerin bu olayda rol oynadigi ve hucrelerin sonunda nasil yok edildigi irdelenecektir. Bu ders, fizyolojik ve hastalikla ilgili hucre olumu mekanizmalarinin, maya, bitki ve insan vs. gibi canlilarda nasil isledigi hakkinda ileri duzey bir eğitim vermek amaciyla hazirlanmistir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Bahar 2014-2015 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Bahar 2012-2013 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2011-2012 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2009-2010 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2007-2008 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2006-2007 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 634 Moleküler Tıp 3 SU Kredi
Bu mezuniyet sonrası ders, hastalık moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kanser, Alzheimer, Parkinson, Huntington hastalıkları, önemli enfeksiyon hastalıkları ve genetik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve hastalığa neden olan moleküler değişiklikler incelenecektir. Ders, temel bilgiler yanında mezuniyet sonrası ders olarak en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere neden olan moleküler değişiklikler, metastaz, kanser tedavisi, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarının genetik ve moleküler mekanizmaları, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri virüs, bakteri ve parazitler, AIDS, hepatit ve yaygın bakteri enfeksiyonlarının moleküler mekanizmaları, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, yaygın kalıtsal hastalıklar ve moleküler mekanizmaları işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Moleküler Tıp 3
Bahar 2020-2021 Moleküler Tıp 3
Güz 2014-2015 Moleküler Tıp 3
Bahar 2011-2012 Moleküler Tıp 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 635 Nanotoksikoloji 3 SU Kredi
Nano teknoloji kullanılarak üretilen malzemeler ve araçların sayısı hızla artmaktadır. Bu alandaki son gelişmelerle birlikte, nano malzemeler ve nano parçacıklar yaşamın her alanında kullanılmaya başlamıştır. Nano parçacık ve malzemeler genel kullanıma sunulmadan önce canlılar ve hücreler üzerindeki etkileri hakkında yeterince bilgi edinilmesi, ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Nanotoksikoloji dersinde, nano parçacık ve malzemelerin insan sağlığına etkileri, organizmanın ve hücrelerin bu maddelere verdikleri stres, hastalık ve ölüm yanıtları, moleküler biyoloji perspektifinden incelenecek ve tartışılacaktır. Derste, endüstriel ve çevresel nanoparçacık ve materyaller, nanotoksikoloji araştırma yöntemleri, nano parçacıklara organizmal yanıtlar, nano parçacıkların hücrelere girişleri-alınmaları, hücre içindeki dağılımları ve bunlara verilen hücresel ve moleküler stres ve ölüm yanıtları işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Nanotoksikoloji 3
Güz 2020-2021 Nanotoksikoloji 3
Güz 2019-2020 Nanotoksikoloji 3
Güz 2018-2019 Nanotoksikoloji 3
Güz 2012-2013 Nanotoksikoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 636 Kanser Biyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, kanserin moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere eden olan moleküler değişiklikler, anjiogenez, metastaz, hücresel stress mekanizması olan otofajisinin kanserdeki rolü ve kanserin tedavisi işlenecektir. Ders, temel bilgiler yanında en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kanser Biyolojisi 3
Bahar 2016-2017 Kanser Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Kanser Biyolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 641 Biyolojide Sinyal İletimi 3 SU Kredi
Hücresel mekanizmaları etkileyen sinyal iletim yollarının moleküler analizi. Dersin başlıkları: büyüme hormonları, G- proteinleri, ikinci haberciler ve iyon kanalları. Bu konular ilgili makaleler kullanılarak işlenecektir..
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyolojide Sinyal İletimi 3
Güz 2007-2008 Biyolojide Sinyal İletimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 642 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3 SU Kredi
Bu kurs iki seksiyona bölünmüstür. Birinci seksiyonda, bitki yapısal ve fonksiyonel genom organizasyonu ve genleri bulmak ve işaretlemek için çeşitli yöntemler gösterilecektir. Rekombinasyonun genetik ve moleküler mekanizması, çeşitli marker sistemleri, gen haritalama popülasyonları, gen dagılımı ve tipleri işlenecektir. İkinci seksiyonda, sitoplasmik kalıtım, gen suskunluğu ve epigenetik, biyokimyasal yolakların bölünmesi, mitokondiriyal gen ekspresyonu; virüs genom ekspresyonu; bitki model sistemleri ve önemi modern genomik aletleri ve sistem biyolojisi işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2014-2015 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2013-2014 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2012-2013 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2011-2012 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2010-2011 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2009-2010 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2008-2009 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2007-2008 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2006-2007 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2005-2006 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2004-2005 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 643 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adaptasyon Mekanizmaları 3 SU Kredi
Asidik, tuzlu, alkali ve su altındaki toprakların küresel dağılımı; olumsuz toprak koşulları altında bitki büyümesi ve verimi; asidik koşullara bitki reaksiyonu ve genotipsel farklılıklar; aluminyum toksisitesi ve aluminyum toleransı; alkalin topraklar; bitkilerin mineral besin eksikliğine (fosfor,demir, çinko vb.) karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyon mekanizmaları; tuz stresinin bitki büyümesine olumsuz etkileri; tuzlu topraklara adaptasyonda genotipsel farklılıklar; ağır metallerin bitkilerce alınımı ve taşınımı metal kontaminasyonu; fito-remidasyonu ve metal hiperakümülatörler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adapt.Mekanizma. 3
Bahar 2000-2001 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adapt.Mekanizma. 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 643L Olumsuz Toprak Koşull.Bitki Adaptas.Mekaniz.-Lab 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Olumsuz Toprak Koşull.Bitki Adaptas.Mekaniz.-Lab 0
Bahar 2000-2001 Olumsuz Toprak Koşull.Bitki Adaptas.Mekaniz.-Lab 0
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 644 Bitki Genomu 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bitki genom analizlerini anlamak ve bitki işlevsel genomundaki temel prensipleri (ileri ve geri genetik, trasnposan yerleştirilmesi, RNA etkileşimi ve small RNA etkisi, mutagenesis ve genlerin fonksiyon kazanması, TILLING ve yapısal analizler (Değişim taraması, GAL4 ile fazla expresyoni vd) ve cDNA ve oligo microarrays ve RAGE ve SAGE gibi gen tanımlama yöntemleri detaylı bir sekilde işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Bitki Genomu 3
Güz 2014-2015 Bitki Genomu 3
Güz 2012-2013 Bitki Genomu 3
Güz 2009-2010 Bitki Genomu 3
Güz 2007-2008 Bitki Genomu 3
Güz 2005-2006 Bitki Genomu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 645 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders bitki doku kültürü tekniklerinin esaslarını ve uygulamalarını vermektedir. Bitki doku kültürü laboratuvarı koşulları ve organizasyonu; bitki hücre, doku ve organ kültürünün esasları; doku kültürü ortamlarındaki organik ve inorganik bileşenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve dış koşullara alıştırılması; meristem kültürü; hücre süspansiyon kültürü; somatik emriyogenesis; organogenesis; adventif sürgün ve kök oluşumu; ticari uygulamalar gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2018-2019 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2017-2018 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2016-2017 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2015-2016 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2009-2010 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Onkosul: __
Yankosul: BIO 645L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 645L Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2018-2019 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: BIO 645
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 676 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3 SU Kredi
Metal homeostazı bitkiler de dahil olmak üzere yaşamın tüm alemlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu ders bitki sistemlerinde metallere genel bir bakış ve metal homeostazının moleküler ve hücresel mekanizmasına dair kavramlara bir giriş ile başlayacaktır. Dersin ilk kısmının bundan sonraki odak noktasını, bitkiler için esansiyel metalik besin maddelerinin fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri ile bu besin maddelerinin eksikliklerine karşı bitkilerin yanıtları ve tolerans mekanizmaları oluşturacaktır. Dersin ikinci kısmında Al ve ağır metallerin (Cd, Fe, Mn, Cu, Ni vb.) toksisiteleri ele alınacak, ilgili tolerans ve detoksifikasyon mekanizmaları tartışılacaktır. Bitki sistemlerinde yarı metaller (metaloidler), metal homeostazını etkileyen çevresel parametreler, metal hipekakümülasyonu ve fitoremediasyon konularının da işleneceği dersin son bölümünde ise, ürün bitkilerinin mikroelementler (Zn, Fe, Se vb.) ile biyofortifikasyonu ve bitkilerde metal homeostazı ile insan beslenmesi arasındaki bağlantılar ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3
Bahar 2017-2018 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3
Bahar 2009-2010 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2006-2007 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2005-2006 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2004-2005 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2003-2004 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 751 Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Seminer I 0
Güz 2020-2021 Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Seminer I 0
Güz 2019-2020 Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Seminer I 0
Güz 2018-2019 Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Seminer I 0
Güz 2017-2018 Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Seminer I 0
Güz 2016-2017 Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 752 Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Seminer II 0
Bahar 2020-2021 Seminer II 0
Güz 2020-2021 Seminer II 0
Bahar 2019-2020 Seminer II 0
Güz 2019-2020 Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Seminer II 0
Güz 2018-2019 Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Seminer II 0
Güz 2017-2018 Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Seminer II 0
Onkosul: BIO 751 - Doktora - En Az D
veya BIO 751 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BIO 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Bahar 2004-2005 Doktora Tezi 0
Güz 2004-2005 Doktora Tezi 0
Bahar 2003-2004 Doktora Tezi 0
Güz 2003-2004 Doktora Tezi 0
Bahar 2002-2003 Doktora Tezi 0
Güz 2002-2003 Doktora Tezi 0
Bahar 2001-2002 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :