Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

CS 500 Bilgisayar Biliminde Mantık 3 SU Kredi
Önermeler ve birinci-basamak mantığı (doğruluk ve tamlık, eksiklik, kararlaştırılamazlık, vs.). Bilgisayar biliminde mantıksal meseleler (karar yordamları, biçimsel sistemler, tanımlanabilirlik, vs.).
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2017-2018 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2016-2017 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2015-2016 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2014-2015 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2010-2011 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2007-2008 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2006-2007 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 501 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları 3 SU Kredi
Algoritmaların temel kavramları, matematiksel gereksinimler. Özyinelemeli eşitlikler ve eşitsizlikler. Karmaşıklık ölçüleri ve diğer gösterimler. Çeşitli alanlarda klasik algoritmaların karmaşıklık analizleri. Sıralama. Arama. Çizgeler. Eşleme, matris işlemleri, dönüşümler. NP Tamlığı. Ağ ve grafik akış diyagramları. Doğrusal programlama ve yaklaşım algoritmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları 3
Bahar 2016-2017 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları 3
Güz 2012-2013 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları 3
Güz 2009-2010 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları 3
Bahar 2007-2008 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 502 Otomatik Akıl Yürütme 3 SU Kredi
Mantıksal bir dilde gösterilen bilgi üzerinde akıl yürütmek için kullanılan biçimsel ilkeler, ve algoritmalar (örn., SAT/QBF çözücüleri ve teorem ispatlayıcılar tarafından kullanılan yöntemler, ve bilgi derleme, mantıksal gerektirme, ve model sayma için kullanılan algoritmalar) ve bilgisayar bilimindeki uygulamaları (örn., geleceği teşhis ve test etme, planlama, model kontrolü, otomatik teorem ispatlama, kısıt sağlama).
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Otomatik Akıl Yürütme 3
Bahar 2012-2013 Otomatik Akıl Yürütme 3
Bahar 2006-2007 Otomatik Akıl Yürütme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 503 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3 SU Kredi
Turing Makinaları; özyineli kümeler and turing hesaplanabilirliği; çözülebilen ve çözülemeyen problemler; hesapsal karmaşıklığın temel kavramları ve NP kümesini tanımlayan temel problemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2017-2018 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2016-2017 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2015-2016 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2013-2014 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2012-2013 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2011-2012 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2010-2011 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2009-2010 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2006-2007 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2005-2006 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Bahar 2004-2005 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Güz 2001-2002 Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 504 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3 SU Kredi
Bilgi gösterimi ve akıl yürütme biçimselciliklerinin matematiksel temelleri (örn., klasik mantık, çözüm kümesi programlama, hareket dilleri, durum hesabı, tanımlama mantığı, kısıt programlama), ve bunların bilgisayar bilimi ve diğer bilim alanlarındaki uygulamaları (örn., sağduyusal bilgi gösterimi, düşünce/kuram yenileme/güncelleme, anlamsal ağ, çizge kuramı, planlama, teşhis etme, VLSI tasarımı, tarihsel dilbilimi, hesaplamalı biyoloji, biyomedikal bilişim).
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Güz 2017-2018 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Güz 2015-2016 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Güz 2011-2012 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Güz 2010-2011 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Güz 2008-2009 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Güz 2007-2008 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 506 Bilişsel Robotik 3 SU Kredi
Robotların kinematik ve dinamik modellenmesi. Robot kontrol mimarileri. Dünya haritaları ve yer bulma sistemleri. Nesne tanınması. Hareket ettirme ve yol planlaması. İnsan-Robot etkileşimi. Yapay Zeka planlaması. Algılama ve izleme. Teşhis. Robot öğrenmesi. Biçimsel gösterim ve akıl yürütme algoritmaları. Akıl yürütme ve kontrolü bağlayan yöntemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Bilişsel Robotik 3
Bahar 2012-2013 Bilişsel Robotik 3
Bahar 2011-2012 Bilişsel Robotik 3
Bahar 2009-2010 Bilişsel Robotik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 507 Kriptografi 3 SU Kredi
teorisinden seçme konular, RSA, El-Gamal, sayısal imza Klasik kriptosistemler, temel sayılar teorisi, blok şifreleme algoritmaları: DES, 3DES, ve AES (Rjindael), açık anahtar tabanlı şifreleme sistemleri: RSA, ayrık logaritmalar,eliptik eğrilere dayanan kripto sistemleri, sayısal imzalar, gerçekleme ile ilgili konular, gizlilik paylaşımı, sıfır bilgi teknikleri, oyunlar sayısal para, kuantum kriptografi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kriptografi 3
Güz 2020-2021 Kriptografi 3
Güz 2019-2020 Kriptografi 3
Güz 2018-2019 Kriptografi 3
Güz 2017-2018 Kriptografi 3
Güz 2015-2016 Kriptografi 3
Güz 2014-2015 Kriptografi 3
Güz 2012-2013 Kriptografi 3
Güz 2010-2011 Kriptografi 3
Güz 2009-2010 Kriptografi 3
Güz 2008-2009 Kriptografi 3
Güz 2006-2007 Kriptografi 3
Güz 2004-2005 Kriptografi 3
Güz 2002-2003 Kriptografi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 508 Sanal Gerçeklilik 3 SU Kredi
Bu ders etkileşimli ve gerçek zamanlı sentetik 3 boyutlu ortamlar yaratmak için gerekli teknolojileri içermektedir. Ders girdi ve çıktı teknolojileri, görsel giydirme boruhattı , etkileşim teknikleri, sanal gerçeklilik sistem tasarımı, algılama ve zenginleştirilmiş gerçeklilik (AR) konularını işleyecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Sanal Gerçeklilik 3
Bahar 2013-2014 Sanal Gerçeklilik 3
Güz 2011-2012 Sanal Gerçeklilik 3
Bahar 2009-2010 Sanal Gerçeklilik 3
Bahar 2007-2008 Sanal Gerçeklilik 3
Bahar 2005-2006 Sanal Gerçeklilik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 510 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3 SU Kredi
Bu ders, yazılım ve analog olmayan devreler gibi dijital sistemlerin doğru olarak gerçekleştirildiğinin doğrulanması ve sınanması için kullanılan biçimsel tekniklere bir giriş niteliği taşımaktadır. Dersin ilk bölümünde, dijital sistemlerin sonlu durum makineleri ile sembolize edildiklerinde uygulanabilecek sınama metotları anlatılacaktır. Ayrıca kaynak kodunun bilindiği ve bilinmediği farklı durumlarda uygulanabilecek sınama metodlarına da değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, biçimsel bir doğrulama tekniği olan model kontrolü metodu islenecektir. Model kontrolü metodunun pratik problemleri ve bu problemlere çözüm olabilecek bazı teknikler de anlatılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2018-2019 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2016-2017 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2015-2016 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2013-2014 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2012-2013 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2010-2011 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2009-2010 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Güz 2009-2010 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2008-2009 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2007-2008 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2006-2007 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2005-2006 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Bahar 2004-2005 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 512 Makine Öğrenmesi 3 SU Kredi
Makine öğrenmesi konusuna giriş seviyesinde bir ders olan bu derste temel konuların derince öğrenilmesi ve makine öğrenmesi yöntemlerinden karar ağaçları, k-NN, lineer regresyon, lojistik regresyon, Bayes sınıflandırıcılar, yapay sinir ağları, SVM, önyargı/varyans, ve sınıflandırıcı kombinasyonları gibi konular işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2020-2021 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2019-2020 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2018-2019 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2017-2018 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2015-2016 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2014-2015 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2013-2014 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2012-2013 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2011-2012 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2010-2011 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2009-2010 Makine Öğrenmesi 3
Güz 2007-2008 Makine Öğrenmesi 3
Bahar 2005-2006 Makine Öğrenmesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 513 Doğal Dil İşleme 3 SU Kredi
Bu ders doğal dil işleme konusunu çeşitli yönleri ile ele alacaktırn. Ders içeriği şu konuları kapsar: çözümleme algoritmaları, sonlu durumlu makine yöntemlerinin biçimbirimsel çözümleme, tekleştirme gibi işlemlere uygulanması, istatistiksel doğal dil işleme, bilgisayarla çeviri ve bilgi çıkarımı gibi uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Doğal Dil İşleme 3
Güz 2007-2008 Doğal Dil İşleme 3
Güz 2005-2006 Doğal Dil İşleme 3
Güz 2004-2005 Doğal Dil İşleme 3
Güz 2002-2003 Doğal Dil İşleme 3
Güz 2001-2002 Doğal Dil İşleme 3
Güz 2000-2001 Doğal Dil İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 515 Derin Öğrenme 3 SU Kredi
Bu ders, Yapay Sinir Ağları (YSA) teorisi ve temellerini ve tek ve çok katmanlı perceptron, Hopfield ve Kohonen ağları ve derin öğrenme mimarileri (konvolüsyonel sinir ağları, oto kodlayıcılar, kısıtlı Boltzman makineleri, tekrarlayan ağlar ve LSTM'ler, ve generatif adversarial ağlar) vb.) gibi çeşitli YSA mimarilerini kapsar. Öğrencilerden bilgisayar görme ve doğal dil anlama alanlarında örnek makine öğrenimi problemleri için sistemler geliştirmeleri beklenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Derin Öğrenme 3
Bahar 2019-2020 Derin Öğrenme 3
Bahar 2018-2019 Derin Öğrenme 3
Bahar 2002-2003 Yapay Sinir Ağları 3
Bahar 2000-2001 Yapay Sinir Ağları 3
Onkosul: (CS 512 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CS 512 - Doktora - En AzD
veya EE 566 - Yüksek Lisans - En AzD
veya EE 566 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 516 Biyometrik Teknolojiler 3 SU Kredi
Biyometik verilerle kişi tanıma günümüzde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ders şu konuları içerir: biyometrik sistemlere giriş; parmakizi, iris, yüz, imza, el şekli ve ses ile kimlik kontrolünün temelleri; çoklu biyometrikler; biyometrik sistemlerin güvenlik analizi; biyometrik verilerin gizliliği; biyometride kullanılan sinyal işleme ve örüntü tanıma yöntemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Biyometrik Teknolojiler 3
Bahar 2012-2013 Biyometrik Teknolojiler 3
Güz 2011-2012 Biyometrik Teknolojiler 3
Bahar 2009-2010 Biyometrik Teknolojiler 3
Onkosul: EE 417 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 517 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3 SU Kredi
Kriptografik Protokol Teorisi, Kapalı Mesaj Transferi, Elektronik Para, Elektronik Seçim Uygulamaları, Kimliğe Dayalı Açık Anahtarlı Şifreleme Sistemleri, Kriptografik Sistemlerin Güvenliklerinin Enformasyon Teorisi Açısından İncelenmesi, Kriptografi Mühendisliği, Kripto-Analiz Araç ve Saldırı Yöntemleri, Kuantum Kriptografi, Çok-Taraflı Güvenli Hesaplama, Hata Düzeltme Kodları ve Kriptografi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Bahar 2018-2019 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Bahar 2017-2018 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Bahar 2014-2015 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Bahar 2012-2013 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Bahar 2010-2011 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Güz 2007-2008 İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 518 Bilgisayarla Görü 3 SU Kredi
Bilgisayarla görüntü oluşumu, görüntünün modellenmesi görüntü algılama düzenleri. 2-boyutlu görüntü analizi, desen sınıflandırması, stereo görüntü ve hareket. Yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok-ölçekli yaklaşımlar. Modele dayalı görü, kavramsal ağlar, genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 522 Veri Tabanlarında İleri Konular 3 SU Kredi
Veri tabanlarında ileri kavramlar, koşut zamanlılığın denetimi: çok-sürüm ve dağıtık koşut zamanlılığın denetimi, gerçel-zamanlı veri taban sistemleri. Nesneye-dayalı veri taban sistemleri, ileri adresleme (hashing) ve çok-anahtarlı erişim metodları, gezgin veri tabanları, veri-angarlama, web veri tabanları, çok-medyalı veri tabanları, resim görüntü ve videoda içerik tarama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 523 Bilgi Erişim Sistemleri 3 SU Kredi
Metin bazlı bilgi erişim sistemlerinin kuramı, tasarımı, ve uygulamalarının tanıtımı.Metinlerin istatistikselözellikleri bilginin temsili ve endekslenmesi, önde gelen bilgi erişim modelleri (Boolean, vektör uzayı, olasılıksal, dil modellemesi). Öbekleme algoritmaları, otomatik metin sınıflandırılması. Uygulamalı başarım değerlendirmesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Bilgi Erişim Sistemleri 3
Güz 2005-2006 Bilgi Erişim Sistemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 525 Veri Madenciliği 3 SU Kredi
Veri madenciliğinin temelleri. Büyük veri bankalarında bilgi keşfi, birliktelik, sınıflandırma, sıralı örüntü metodları Yapısal ve yapısız veri bankalarında örüntü keşfi için istatistiksel yöntemler, karar ağaçları, kuralcı öğrenme metodu. Keşfedilen örüntülerin değerlendirmesinin görselleştirme yoluyla yapılması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Veri Madenciliği 3
Bahar 2019-2020 Veri Madenciliği 3
Güz 2018-2019 Veri Madenciliği 3
Güz 2017-2018 Veri Madenciliği 3
Güz 2016-2017 Veri Madenciliği 3
Güz 2015-2016 Veri Madenciliği 3
Bahar 2014-2015 Veri Madenciliği 3
Bahar 2012-2013 Veri Madenciliği 3
Bahar 2011-2012 Veri Madenciliği 3
Güz 2011-2012 Veri Madenciliği 3
Güz 2008-2009 Veri Madenciliği 3
Güz 2007-2008 Veri Madenciliği 3
Güz 2006-2007 Veri Madenciliği 3
Güz 2004-2005 Veri Madenciliği 3
Güz 2003-2004 Veri Madenciliği 3
Bahar 2002-2003 Veri Madenciliği 3
Bahar 2001-2002 Veri Madenciliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 526 Hareket Planlama 3 SU Kredi
Hareket planlama; robotlar, robot takımları, anime karakterler, ve moleküller gibi fiziksel veya sanal varlıkların hareketlerini icra edilebilir bir sırada hesaplamayı hedeflemektedir. Bu ders, hareket planlamaya temel ve algoritmik olarak sağlam bir giriş sağlayıp, hareket planlamanın farklı uygulamaları hakkında örnekler vermektedir. Ders kapsamında, hareket planlamanın ana konuları (örn. konfigürasyon uzayı, aramaya dayalı hareket planlama yöntemleri, örneklemeye dayalı hareket planlama yöntemleri, hareket planlama ve eylem planlamanın entegrasyonu) işlenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Hareket Planlama 3
Güz 2014-2015 Hareket Planlama 3
Güz 2009-2010 Hareket Planlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 528 Büyük Veri İşleme 3 SU Kredi
Verinin büyümesiyle ortaya çıkan büyük ver saklama ve büyük veri işleme problemlerinin anlaşılmasını sağlamak. Büyük veri ile gelen problemlerle başa çıkabilmek için gerekli araç ve ortamlaı öğretmek. Bu ders öğrencilere büyük veri saklama ve işleme ortamlarını tanıtarak bu ortamlar üzerinde acık kaynak kodlu teknolojiler kullanrak veri analizi ve makine öğrenmesi yapabilme becerisi kazandıracaktır
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Büyük Veri İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 531 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3 SU Kredi
Parelel programlamanın tanıtımı. Uygulama alanları Paralel algoritmalara ilişkin problemler: senkronizasyon ve haberleşme problemleri, kritik bölgeler. Senkronizasyon mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve uygulama örnekleri. Randevu yapısı. İşletim sistemlerinde paralel programlama yöntemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Bahar 2019-2020 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Bahar 2018-2019 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Güz 2017-2018 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Bahar 2016-2017 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Bahar 2015-2016 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Bahar 2014-2015 Paralel Programlama ve Algoritmalar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 532 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3 SU Kredi
Kriptografiye genel bakış, tanımlama ve kimlik doğrulama, erişim kontrolü, işletim sistemlerinin güvenliği (UNIX ve Windows ortamlarında), anahtar dağıtım sorunları, TCP/IP güvenliği, IPSec, DNSSEC, WWW güvenliği, SSL ve TLS, E-posta güvenliği (PGP, S/MIME), PKI ve sertifika sistemleri virüsler, ateş duvarları, sızma tespiti, e-ticaret güvenliği
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2018-2019 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2012-2013 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2007-2008 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2006-2007 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2004-2005 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2003-2004 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Bahar 2002-2003 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği 3
Onkosul: __
Yankosul: CS 532L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 532L Bilgisayar ve Ağ Güvenliği - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği - Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği- Problem Çözümü (CS532R) 0
Bahar 2012-2013 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği- Problem Çözümü (CS532R) 0
Bahar 2007-2008 Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği- Problem Çözümü (CS532R) 0
Onkosul: __
Yankosul: CS 532
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 533 Bilgisayar Ağları 3 SU Kredi
Yüksek kapasiteli yerel alan ve metropolitan alan ağları: Hızlı Ethernet, FDDI., DQDB. Genişbant-ISDN ve ATM'ye giriş; B-ISDN ATM protokol referans modeli. ATM anahtarlama:Anahtarlama teknikleri.Tek-seviyeli ,çok seviyeli anahtarlar.Anahtarlarda başarım iyileştirme yöntemleri.Trafik yönetimi:Farklı kaynak tipleri için trafik modelleme.Servis kalitesi. Trafik ve tıkanıklık kontrolü ve bantgenişliği yönetimi. ATM ağ yönetimi: İşletim ve yönetim teknikleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2002-2003 Bilgisayar Ağları 3
Bahar 2001-2002 Bilgisayar Ağları 3
Bahar 2000-2001 Bilgisayar Ağları 3
Onkosul: __
Yankosul: CS 533L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 533L Bilgisayar Ağları - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Bilgisayar Ağları - Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: CS 533
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 534 Dağıtılmış Sistemler 3 SU Kredi
Dağıtılmış sistemlere giriş, dağıtılmış sistemlerde haberleşme, istekçi-hizmetli modeli, uzaktan yordam çağırma, dağıtılmış sistemlerde senkronizasyon, saat senkronizasyonu, dağıtılmış sistemlerde karşılıklı dışlama, Lamport algoritması, Ricart ve Agrawala algoritması, Goscinski dağıtılmış senkronizasyon algoritmaları dağıtılmış sistem modelleri, adlandırma hizmetleri, adlar, güzergahlar, adresler, dağıtılmış sistemlerde süreç yönetimi, süreçler üzerinde uzaktan işlemler, süreçlerin göç ettirilmesi. Özkaynak atama, özkaynak yöneticileri, yük paylaşma algoritmaları, yük dengeleme algoritmaları, örnek dağıtılmış işletim sistemleri
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Dağıtılmış Sistemler 3
Güz 2020-2021 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2019-2020 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2018-2019 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2017-2018 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2015-2016 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2013-2014 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2011-2012 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Dağıtılmış Sistemler 3
Güz 2008-2009 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2006-2007 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2005-2006 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2003-2004 Dağıtılmış Sistemler 3
Bahar 2002-2003 Dağıtılmış Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: CS 534L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 534L Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Güz 2020-2021 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: CS 534
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 535 Telsiz Ağ Güvenliği 3 SU Kredi
Bu ders, hücresel ağlar, telsiz yerel alan ve kişisel alan ağları, mobil tasarsız ağlar, taşıt ağları, uydu ağları, telsiz örgü ağları, duyarga ağları ve RFID sistemleri gibi telsiz ağ ve sistemlerinde güvenlik ve gizlilik konularını kapsar. MAC ve üstü katmanlardaki güvenlik problemleri üzerinde durulacaktır. Çeşitli katmanlardaki ataklar ve önerilen yöntemler, kimlik tanıma, anahtar dağıtımı ve yönetimi, güvenli yol atama, bencil ve kötü niyetli davranışlar ile güvenli grup iletişimi konuları uygun telsiz ağ tipleri için analiz edilecektir. Dersin başında kriptografi ve telsiz ağ prensipleri ile ilgili kısa bir giriş yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2019-2020 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2018-2019 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2016-2017 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2014-2015 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2013-2014 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2012-2013 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2011-2012 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2010-2011 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2009-2010 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2008-2009 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Güz 2007-2008 Telsiz Ağ Güvenliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 538 Yazılım Tasarımı ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu ders nesneye dayalı yazılım geliştirme konusunu içerecektir. Yazılım tasarımı prensiplerinin tanıtımı, yazılım evrelerinin tasarımdan hata ayıklamaya kadar derinlikle incelenmesi. Nesneye dayalı programlama ve kavramlarının tanıtılması ve kişisel ve grup yazılım geliştirme konularına uygulanması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Yazılım Tasarımı ve Mühendisliği 3
Bahar 2001-2002 Yazılım Tasarımı ve Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 539 Yazılım Doğrulama ve Sağlama 3 SU Kredi
Bu derste yazılım doğrulama ve sağlama alanındaki temel kavramlar, metotlar, stratejiler ve teknikler anlatılmaktadır. Ders kapsamındaki konular şöyledir: Yazılım testi kavramları, sorunları ve prensipleri; uç değer testleri; eşdeğerlik sınıfı testleri; karar tablosu tabanlı testler; test kapsama metrikleri; birim testleri ve test güdümlü yazılım geliştirme; iz testleri; kontrol ve veri akışı testleri; kullanım tabanlı istatistiksel testler; tümleştirme testleri; kombinasyon testleri; model tabanlı testler; regresyon testleri; statik ve dinamik program analizleri; biçimsel yöntemler; yazılım denetleme ve adım adım inceleme; sürekli tümleştirme; hata analizleri ve raporlanması; hata ayıklama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yazılım Doğrulama ve Sağlama 3
Güz 2018-2019 Yazılım Doğrulama ve Sağlama 3
Bahar 2016-2017 Yazılım Doğrulama ve Sağlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 541 Çokluortam Bilgi İşlenmesi 3 SU Kredi
Zaman veya uzayda sürekli değişen ses, video ve görüntünün sayısal gösterimi ve işlenmesi özellikle çok hızlı büyüyen internet ortamında çok önem kazanmıştır. Bu dersten çoklu ortam bilgilerin girdi çıktısı, işlenmesi sıkıştırılması, aranması, dizinlenmesi, saklanması, ve bulunması gibi temel konular işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 543 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3 SU Kredi
Grafik gösterim ve görüntüleme metodları, 2 ve 3-boyutlu görüntüleme algoritmaları. Genel cebirsel eğriler ve yüzeyler, spline ve , Gauss fonksiyonu gösterimleri, fraktaller,parçacık sistemleri,ışın yansıma modelleri, ileri ışın izleme metodları, yüzey dokulandırması, bilgisayarla canlandırma ve görselleştirme metodları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2020-2021 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2016-2017 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Bahar 2014-2015 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2013-2014 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2012-2013 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2010-2011 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2008-2009 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2006-2007 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2005-2006 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Güz 2004-2005 Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 545 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3 SU Kredi
Bilgisayar arayüzü tasarımı ve kullanımı konularının tanıtımı. Bilgisayar arayüzünün insanların kullanışına en rahat ve uygun hale getirilmesi için insan davranış ve gereksinimlerinin öğrenilme metodları, bu konuda incelenmesi gereken kısıtlamalar ve faktörler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 546 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3 SU Kredi
Bu ders yapay sinir ağı kullanan doğal dil işleme sistemlerinin teorisi, tasarımı ve uygulanmasını inceler. Konular kelime temsilleri, sinir ağı dil modellemeleri, CNN and RNNlerin metin işlemede kullanımı, seq2seq modelleme, dikkat mekanizmaları, transformer modelleri, recursive yapay sinir ağları, NLP için transfer öğrenmeyi içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3
Güz 2020-2021 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2007-2008 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2006-2007 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2005-2006 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2004-2005 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2003-2004 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2001-2002 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2006-2007 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2004-2005 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2003-2004 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2001-2002 Lisansüstü Seminer II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 560 Otomatik Yanlış Ayıklama 3 SU Kredi
Yanlış ayıklama, programlardaki hataların bulunmasını ve bu hataların düzeltilmesini içeren bir süreçtir. Bu süreçteki en masraflı adım hataların kök sebeplerinin bulunmasıdır. Yazılım geliştirenler, hatalı yürütmelerde çalıştırılan kaynak kod komutlarını baz alarak, hataların oluşmasına sebebiyet verebilecek potansiyel kök sebepleri hakkında hipotezler üretirler ve bu hipotezlerini tekrarlamalı bir süreç içinde gerçek kök sebepleri bulunana kadar revize eder ve sınarlar. Bu süreç genellikle yorucu ve zaman alan bir süreçtir. Literatürde yanlış ayıklama sürecine yardımcı olmak amacıyla birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıca amacı kök sebeplerin hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasını sağlamaktır. Bu ders otomatik yanlış ayıklama yöntemlerini hem pratik uygulama hem de akademik araştırma yönünden işleyecek ve başlıca iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümün amacı hem yanlış ayıklama sürecini gelişigüzel bir süreçten sistematik bir sürece dönüştürmek hem de öğrencilerin literatürdeki çalışmaları okuyup yorumlayabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmaktır. Bu bölümde işlenecek başlıca konular şöyledir: Programlarda hatalar nasıl oluşur, problemlerin kataloglanması, hataların gözlenmesi, hataların tekrar oluşturulması, potansiyel kök sebepleri uzayının basitleştirilmesi, yürütmelerdeki anormalliklerin saptanması ve gerçek kök sebeplerinin bulunması. Dersin ikinci bölümünde ise literatürdeki önemli otomatik yanlış ayıklama yöntemleri dört başlık altında işlenecektir: statik program analizlerine dayanan, dinamik program analizlerine dayanan, model tabanlı ve deneylere dayanan yöntemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2020-2021 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2019-2020 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2018-2019 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2017-2018 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2016-2017 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2015-2016 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2014-2015 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2013-2014 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2012-2013 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2011-2012 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2010-2011 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2009-2010 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 58000 CS'de Özel Konular: Kafes-Temelli Şifreleme Sistemleri ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 CS'de Özel Konular: Kafes-Temelli Şifreleme Sistemleri ve Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 58001 CS’de Özel Konular: Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3 SU Kredi
Bu ders derin öğrenme modellerini kullanarak doğal dil işleme sistemlerinin teori, tasarımı ve uygulanmasını inceler. Konular kelime vektör temsilleri, sinirsel dil modelleri, CNN ve RNNler, dikkat mekanizması, hafıza ağları, transformers ve bunların NLP kullanımlarını içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 CS’de Özel Konular: Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 58002 CS'de Özel Konular: CS’de Özel Konular: Ağ Bilimi 3 SU Kredi
Ağ bilimi ile oluşturulan bilgi ile teknolojik, biyolojik ve kültürel veriler ile temsil edilen karmaşık sistemler çalışılmaktadır. Bu ders içerisinde, ağ biliminin temel kavramları öğrenilecek, matematiksel araçları kullanılarak ağ verileri analiz edilecek ve ağ kavramları kullanarak düşünme yapısı edinilecektir. Ağ modelleri, komuniteler, ve ağ üzerinde dinamik sistemler gibi konular da işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 CS'de Özel Konular: CS’de Özel Konular: Ağ Bilimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 58003 CS'de Özel Konular: Paralel Bilgisayar Mimarileri 3 SU Kredi
Bu ders paralel bilgisayar mimarilerinin tasarım ilkelerine odaklanmaktadır. Derste aşağıdaki konular işlenir: • Komut Düzeyinde Paralellik: Süperskalar Mimariler, Spekülatif Yürütme • Çok Çekirdekli- / Çok İşlemcili-Mimariler, Arabağlantı Ağları • Paylaşılan Bellek Mimarilerindeki Önbellekler, Önbellek Tutarlılığı • Paylaşılan Bellek Mimarileri ve Bellek Tutarlılığı • Bilgisayar Mimarilerinin Sayısal İlkeleri • Vektör Mimarileri, Sistolik Diziler, Grafik İşlemcileri • Modern Örnekler ve Yeni Eğilimler
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 CS'de Özel Konular: Paralel Bilgisayar Mimarileri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 58004 CS’de Özel Konular: Çizge Madenciliği 3 SU Kredi
Bu ders çizgelerin algılanmasını ve ihtiva ettikleri örüntüler ve ilişkilerin ortaya çıkarabilmesini sağlayan ileri seviyeli çizge algoritmaları üzerine odaklanmaktadır. Derste aşağıdaki konular işlenir: • Çizge veri yapıları ve çizge veri tabanları • Yollar, akışlar ve temel çizge algoritmaları • Altçizge örüntüsü madenciliği • Altçizge örüntüsü eşleme • En yakın komşu araması • Çizge merkeziliği • Spektral çizge teorisi • Çizge benzerliği • Modülerlik ve etki büyüklüğü enbüyütmeleri • Çizge yerleştirmeleri ve çizge sınıflaması • Lineer-cebir tabanlı çizge algoritmaları
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 CS’de Özel Konular: Çizge Madenciliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 592 Proje 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Proje 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 601 Karmaşıklık Kuramı 3 SU Kredi
Bu hesaplamaların karmaşıklığı kuramı üzerine ileri seviyede bir derstir. Ders, temel hesaplama modellerini ve bunların karmaşıklık ölçütlerini, bunların arasındaki ilişkileri, karmaşıklık sınıfları ve bunların arasındaki ilişkileri,problem dönüşümleri ve tam problemler gibi konuları içerecektir. Ayrıca, algoritmaların etkinlikleri hakkındaki alt sınırların bulunması için yöntemler, karar ağaçları, düz programlar, karşılıklı iletişim oyunları, Olasılıksal Rastgele Erişimli Makinalar (PRAMs), ikili devreler gibi modeller ve yaklaşık algoritmalar ve yaklaştırmanın karmaşıklığı, kriptografi gibi konular da incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 611 Yapay Zekada İleri Konular 3 SU Kredi
Yapay zeka alanındaki çeşitli konuların incelenmesi: Teorem ispatı, STRIPS planlama sistemi, doğrusal olmayan veya yarı-sıralı planlama, tepkin planlama, olasılıksal akıl yürütme, Dempster-Schaffer kuramı, Bayes olasılık kuramı, bulguya bağlı akıl yürütme, yeni bulguların kaynaştırılması. Kısıtlamalarla akıl yürütme, kısıtlamanın yayılması, model bazlı tanı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Yapay Zekada İleri Konular 3
Bahar 2010-2011 Yapay Zekada İleri Konular 3
Bahar 2008-2009 Yapay Zekada İleri Konular 3
Bahar 2007-2008 Yapay Zekada İleri Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 68000 CS'de Özel Konular: 3 SU Kredi
Metinden Duygu Analizi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 CS'de Özel Konular: 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 68001 CS’de Özel Konular: İleri Makine Öğrenmesi 3 SU Kredi
• Kümeleme (Beklenti / Maksimizasyon, Gauss Karma Modelleri); • Aktif öğrenme; • Çevrimiçi öğrenme; • Boyut azaltılması (PCA, LDA, Spektral kümeleme); • Çekirdek yöntemleri; • Derin öğrenme (Dönüşümsel Sinir Ağları); Sıra öğrenme (Gizli Markov Modelleri, Tekrarlayan ağlar)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 CS’de Özel Konular: İleri Makine Öğrenmesi 3
Onkosul: (CS 412 - Lisans - En Az D)
veya (CS 512 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (CS 512 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CS 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :