Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 516 Mekanik Titreşimler 3 SU Kredi
Mekanik titreşimlerin formüllenmesi ve tanımlanması. Serbest titreşim, başlangıç değeri problemleri, zorlanmış titreşim, tek ve çok serbestlik dereceli sistemler, modal analizleri, zaman ve frekans ortamında analizleri, sürekli sistemler, dalga yayılımı, linear olmayan titreşimler, deneysel metodlar, Sonlu Elemanlar Metodu'nun titreşim problemlerine uygulaması. Uygulamalar: Titreşim izolasyonu, dinamik sonümlüyücüler, motor ve dönen makinalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Mekanik Titreşimler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 518 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3 SU Kredi
Bu ders karmaşık ve çok disiplinli sistemlerin tasarimini ele alır. Bu bağlamda klasik bir optimizasyon dersi değildir. Daha ziyade optimizasyon yöntemlerinin karmaşık sistemlerin tasarımında nasıl kullanılabıleceği üzerinde durur. Şu üc kavramın her birine değinilecektir: çok disiplinli sistemler, tasarım ve optimizasyon.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Güz 2012-2013 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2010-2011 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2008-2009 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2007-2008 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2006-2007 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Bahar 2005-2006 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 520 İleri Robotik 3 SU Kredi
İleri robotiğe giriş, uzaysal tanımlar ve dönüşümler, ileri geri kinematik, robot hareketi mekaniği, statik kuvvet ve uyum, robot dinamiği, yörünge planlama, robot kontrolü ve robot duyarlılığı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 İleri Robotik 3
Bahar 2005-2006 İleri Robotik 3
Bahar 2004-2005 İleri Robotik 3
Bahar 2003-2004 İleri Robotik 3
Bahar 2002-2003 İleri Robotik 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 521 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3 SU Kredi
Mekanik sistemlere giriş; sistem kinematiği: konum değişim analizi; kinematik hız analizi, ivme analizi; mekanik sistemlerde kuvvetler; iş, enerji ve güç, momentum ve darbe; mekanik sistem geometrisi; mekanik sistem sentezi; iletim mekanizmaları, titreşim; çok-gövdeli dinamik.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Bahar 2019-2020 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2017-2018 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2015-2016 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2012-2013 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2011-2012 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2010-2011 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2009-2010 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2008-2009 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2007-2008 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Bahar 2006-2007 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2002-2003 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2001-2002 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Güz 2000-2001 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 522 Mekatronik Sistem Tasarımı 3 SU Kredi
Mekanik ve elektronik sistemler ile kontrol aygıtlarından oluşan bileşenler bütününün çalışma, tümleşik tasarım ve karşılaştırmalı değerlendirilme ve özellikleri; laboratuvar deneyimi ile olguları pekiştirici çalışmalar. Laboratuvar dışındaki dersler deneylere ve dersin ana birimi olan bitirme projesine destek verici nitelikte olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Mekatronik Sistem Tasarımı 3
Bahar 2000-2001 Mekatronik Sistem Tasarımı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 523 Güç Elektroniği ve Elektiriksel Sürücüler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı farklı donanımlara sahip (ME, EE, CS) öğrencileri güç elektroniği ve elektrik motoru sürücüleriyle tanıştırmaktır. Ders anahtarlamalı güç dönüştürücülerinin temel özelliklerini tartışacaktır: yarı iletken anahtarlar ve gerçekleştirilmeleri, anahtarlamalı dönüştürücülerin topolojisi, anahtarlama matrisi ve çalışması, anahtarlamalı dönüştürücülerin dinamiği ve denetimi. Elektriksel sürücülerde ise elektrik makinalarının çalışması ve denetimi detaylı olarak tartışılacaktır. DC ve AC makinalar ayrıca tartışılacaktır. Hareket denetiminin temelleri olan gürbüzlük, dıştan bozucuların yok edilmesi ve de ideal olmayan koşulların kompanse edilmesi tanıtılacaktır. Laboratuvar ödevleri öğrencilerin sistemleri bir bütün olarak tasarlamalarını ve inşa etmelerini mümkün kılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Güç Elektroniği ve Elektiriksel Sürücüler 3
Bahar 2013-2014 Güç Elektroniği ve Elektiriksel Sürücüler 3
Güz 2011-2012 Güç Elektroniği ve Elektiriksel Sürücüler 3
Güz 2005-2006 Güç Elektroniği ve Elektiriksel Sürücüler 3
Güz 2004-2005 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi 3
Güz 2003-2004 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi 3
Güz 2002-2003 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi 3
Güz 2001-2002 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi 3
Güz 2000-2001 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 524 Sayısal Kontrol Sistemleri 3 SU Kredi
Matematiksel önbilgiler; sürekli zaman transfer fonksiyonlarının kesikli zaman eşdeğerleri; dolaysız sayısal kontrol ve uyarlı kontrol; süreç modelleme ve belirleme; nicemleme etkileri; sayısal kontrolde uygulama sorunları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Bahar 2012-2013 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Bahar 2010-2011 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Bahar 2008-2009 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Güz 2006-2007 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Güz 2005-2006 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Güz 2004-2005 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Güz 2003-2004 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Güz 2002-2003 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Bahar 2001-2002 Sayısal Kontrol Sistemleri 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 525 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3 SU Kredi
Gerçel-zaman sistemlerine giriş; gerçel-zaman yazılım tasarımı; eşanlı programlama ve süreç etkileşimleri; gerçel- zaman işletim sistemleri; süreçlerin zaman programlaması; yüksek başarımlı gerçel-zaman uygulamaları için gerçek bir örnek; süreç iletişimi; kördüğüm yönetimi; dağıtımlı gerçel- zaman sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2018-2019 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2017-2018 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2016-2017 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2015-2016 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2013-2014 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2012-2013 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2011-2012 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2010-2011 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2009-2010 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2008-2009 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2007-2008 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2006-2007 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2005-2006 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2004-2005 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2003-2004 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Bahar 2002-2003 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Güz 2001-2002 Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 528 Doğrusal-olmayan Kontrol 3 SU Kredi
Doğrusal kontrol sistem konuları; doğrusal olmayan denetim kavram ve tipik problemleri; kararlılık; Lyapunov kuramı; dayanırlılık; başarım analizi; doğrusal-olmayan kontrol tasarımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2013-2014 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2011-2012 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2010-2011 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2009-2010 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2008-2009 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2007-2008 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2006-2007 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2004-2005 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2003-2004 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2002-2003 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2001-2002 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Bahar 2000-2001 Doğrusal-olmayan Kontrol 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 529 Görme Tabanlı Denetim 3 SU Kredi
Bu ders kontrol teoride kullanılan geri besleme, kestirim ve dinamik kavramlarının kullanıldığı görsel algoritmaların analiz ve sentezini içermektedir. İçerdiği konular: Görüntü oluşumu, görüntü özellikleri ve karşılık bulma, görüntü dizilerinden özçağrılı kestirimler, görüntü ve pozisyon tabanlı görsel denetim, görsel denetim tekniklerinin hareketli robotlara genişletilmesi, görme tabanlı sistem tanıma ve durum kestirimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Görme Tabanlı Denetim 3
Bahar 2009-2010 Görme Tabanlı Denetim 3
Güz 2007-2008 Görme Tabanlı Denetim 3
Bahar 2005-2006 Görme Tabanlı Denetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 530 Kuantum Mekaniği 3 SU Kredi
Kuantum mekaniğin koyutları; Schrödinger denklemi uyumcul (harmonik) salınıcı; açısal momentum ve spin; hidrojen atomu; sarsım (pertürbasyon) teorisi; eştanımlı parçacık sistemleri; ışınım alanlarının nicemlemesi; Dirac denklemi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 531 Katı Hal Fiziği 3 SU Kredi
Katılarda band teorisi; serbest elektron modeli; örgü ve elektron dinamiği; temel uyarılmalar ve kollektif kavramlar; manyetizma ve süper iletkenlik.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2000-2001 Katı Hal Fiziği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 532 İleri Yarıiletken Elemanlar Kuramı 3 SU Kredi
Yarı-iletken ve katı hal fiziğinde seçilmiş güncel konular; hidrodinamik ve Monte Carlo modelleri ile ilgili kapsamlı benzeşimler. Güncel çift-kutuplu, ara- bağlantısı ve alan etkili elemanlar. Mikronaltı derin MOSFET teknolojileri, eleman modelleme yaklaşımları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 İleri Yarıiletken Elemanlar Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 533 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3 SU Kredi
Mikroelektronik eleman üretiminde kullanılan işleme teknolojilerinin fizik ve kimyasının kuramsal analizi; yarıiletken büyütme, malzeme nitelemesi, litografi araçları, fotoresist modelleri,ince film biriktirme,kimyasal aşındırma plazma aşındırması, elektriksel temas sağlanması, çok küçük yapıların işlenmesi, işlem modelleme.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2020-2021 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2019-2020 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2018-2019 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2017-2018 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2016-2017 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2015-2016 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2014-2015 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Bahar 2013-2014 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Bahar 2012-2013 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2011-2012 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Bahar 2009-2010 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Bahar 2006-2007 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Bahar 2004-2005 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2003-2004 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2002-2003 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2001-2002 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Güz 2000-2001 Yarıiletken İşleme Teknolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: EE 533L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 533L Yarıiletken İşleme Teknolojisi Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yarıiletken İşleme Teknolojisi Laboratuvar 0
Güz 2020-2021 Yarıiletken İşleme Teknolojisi Laboratuvar 0
Güz 2019-2020 Yarıiletken İşleme Teknolojisi Laboratuvar 0
Güz 2018-2019 Yarıiletken İşleme Teknolojisi Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: EE 533
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 534 Tümleşik Algılayıcılar 3 SU Kredi
Tümleşik katı-hal algılayıcıları ve algılama sistemleri kavram ve tasarımı. Mikromakinalama and silisyum pul bağlama. Görünür ve kızılötesi ışınım, basınç, ivme, ısı, gaz saflığı ve iyon yoğunluğunun ölçümleri için mikroyapılar. Algılayıcılar ve devreleri için birleşen süreç teknolojileri. Veri algılama devreleri, mikro-eyleyiciler (micro-actuators) ve tümleşik mikrosistemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Tümleşik Algılayıcılar 3
Güz 2019-2020 Tümleşik Algılayıcılar 3
Güz 2018-2019 Tümleşik Algılayıcılar 3
Güz 2017-2018 Tümleşik Algılayıcılar 3
Güz 2016-2017 Tümleşik Algılayıcılar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 535 Bilgisayar Destekli Devre Analizi ve Tasarımı 3 SU Kredi
Devre denklemlerinin kurulmasına ve çözülmesine ilişkin algoritmalar; büyük ölçekli sistem çözümleme yöntemleri, sürekli sinüsoidal hal ve zaman domeni çözumleri; sayısal entegrasyon yöntemleri; çözüm algoritmalarının kararlılığı ve doğrulugu; duyarlılık analizi; ayrıştırma yöntemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 536 Bilgisayar Destekli VLSI Sistem Tasarımı 3 SU Kredi
Devre bölüntüleme ve yerleştirme algoritmalarının kuram ve gerçekleştirilmesi. CAD uygulamalarında güzergah (routing) algoritmaları, paylaşılmış bellek ve dağınık bellekli mikroişlemcilerin tasarım otomasyonu ve diğer optimizasyon teknikleri. RAM ve PLA yongaları için yerleştirme dönüşümü ve sıkıştırması, hata-tamir algoritmaları ve davranış modellerinden donanım sentezi. Yapay zekalı CAD.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bilgisayar Destekli VLSI Sistem Tasarımı 3
Güz 2001-2002 Bilgisayar Destekli VLSI Sistem Tasarımı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 537 VLSI Tasarımında İleri Konular 3 SU Kredi
İleri Çok Büyük Ölçekli Tümleşik (VLSI) devre tasarımı. Tasarım yöntemleri (mimari benzeşim, donanım tanımlama dili tasarım girişi, silikon derleme ve doğrulama), mikromimariler, ara bağlantılar, paketleme, gürültü kaynakları, devre teknikleri,test edilebilirlik için tasarım tasarım kuralları, VLSI teknolojileri (Si ve GaAs) ve verim. Yonga tasarımı projesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Güz 2016-2017 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Güz 2012-2013 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Güz 2009-2010 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Güz 2007-2008 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Bahar 2004-2005 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Bahar 2000-2001 VLSI Tasarımında İleri Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 539 Tümleştirilmiş Devrelerin Güvenilirliği 3 SU Kredi
Tümleştirilmiş devrelerin güvenilirlik analizine yönelik algoritmalar ve yöntemler; Güvenilirliğin modellenmesi, yarıiletken elemanlara ilişkin güvenilirlik sorunlarının fiziksel nedenleri; Ölçme ve sınama metodları, hataların öngörülebilmesine yönelik yöntemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 540 Karışık Sinyalli Tümleşik Sistemler ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu derste öncelikli olarak karışık sinyalli tümleşik devrelerin ve çoğunlukla da veri çeviriciler ve frekans sentezleyicilerin parçası olarak kullanılan alt blokların tasarımı öğrenilecektir: Karşılaştırıcılar, örnekleme devreleri, yükselteçler gerilim kontrollü osilatörler, yük pompaları, faz- frekans algılayıcılar, vb. Daha sonra çeşitli analogdan sayısala çeviriciler (ADC) ve frekans sentezleyiciler (PLL) incelenecek, farklı topolojiler tanıtılacaktır. Son olarak karışık sinyalli tümleşik devrelerin farklı uygulamalarda kullanımından bahsedilecektir. Öğrenciler ders projesi olarak bir ADC veya PLL tasarlayacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 541 Akustik Aygıtlar Teorisi 3 SU Kredi
Ses dalgalarının tek boyutlu teorisi, piezoelektrik malzemeler; piezoelektrik dönüştürücüler, elektriksel eşdeğer devreler ve empedans uydurma. İzotropik ortamlarda dalga yayılımı teorisi, akustik dalga kılavuzları, gecikme hatları, interdijital dönüştürücüler. Kapasitif ultrasonik dönüştürücülerin teorisi ve uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2015-2016 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2013-2014 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2012-2013 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2010-2011 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2006-2007 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2005-2006 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2004-2005 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Güz 2003-2004 Akustik Aygıtlar Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 542 Sayısal Sistemlerin Doğrulanması ve Test Edilmesi 3 SU Kredi
Bu ders ilk önce sayısal sistemlerin doğrulanması ve test edilmesi problemlerini tanımlar. Daha sonra tasarım doğrulanması, tasarım hataları, simülasyonla doğrulama, emülasyonla doğrulama, biçimsel doğrulama ve zaman doğrulamasını anlatır. Daha sonra sayısal sistemlerin test edilmesi, hata modelleri, otomatik test vektörü oluşturulması, hata simülasyonu, hafıza testi, test edilebilir tasarlama, kendi içinden test, SoC test yapılarını anlatır. Son olarakta otomatik test vektörü oluşturma tekniklerini kullanarak tasarım doğrulaması yapılmasını anlatır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Sayısal Sistemlerin Doğrulanması ve Test Edilmesi 3
Güz 2005-2006 Sayısal Sistemlerin Doğrulanması ve Test Edilmesi 3
Bahar 2003-2004 Sayısal Sistemlerin Doğrulanması ve Test Edilmesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 544 Optik 3 SU Kredi
2-Boyutlu lineer sistemler, 2-D boyutlu Fourier dönüşümü, fiziksel optik ve ışığın saçılım teorisi; optik sistemlerin prensipleri, optik sinyal işleme; optik interferometre yöntemleri; optik sensörler, optik jiroskop ve fiber optik sensörlerde, donanım ve yazılım sinyal işleme yöntemleri; sayısal resim kayıt ve holografik kayıt yöntemleri, 3 boyutlu görüntüleme sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Optik 3
Güz 2013-2014 Optik 3
Güz 2012-2013 Optik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 550 Rastgele Süreçler 3 SU Kredi
Rastgele süreçler ve sıralar; durağan olma ve ergodiklik kavramları; özilinti ve çapraz-ilinti fonksiyonları; beyaz gürültü; güç spektrumu (izge) yoğunluğu ve spektrum kestirimi, rastgele süreçlerin benzeşimi; spektrum beyazlatma süzgeçleri; doğrusal ve doğrusal-olmayan kestirim ve Wiener süzgeçlemesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Rastgele Süreçler 3
Güz 2020-2021 Rastgele Süreçler 3
Güz 2019-2020 Rastgele Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Rastgele Süreçler 3
Güz 2015-2016 Rastgele Süreçler 3
Bahar 2014-2015 Rastgele Süreçler 3
Güz 2013-2014 Rastgele Süreçler 3
Güz 2012-2013 Rastgele Süreçler 3
Güz 2011-2012 Rastgele Süreçler 3
Güz 2010-2011 Rastgele Süreçler 3
Güz 2009-2010 Rastgele Süreçler 3
Güz 2008-2009 Rastgele Süreçler 3
Güz 2006-2007 Rastgele Süreçler 3
Bahar 2005-2006 Rastgele Süreçler 3
Güz 2004-2005 Rastgele Süreçler 3
Güz 2003-2004 İletişim ve Sinyal İşlemede Rastgele Süreçler 3
Güz 2002-2003 İletişim ve Sinyal İşlemede Rastgele Süreçler 3
Bahar 2001-2002 İletişim ve Sinyal İşlemede Rastgele Süreçler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2007-2008 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2006-2007 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2005-2006 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2004-2005 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2003-2004 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2002-2003 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2001-2002 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2006-2007 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2004-2005 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2003-2004 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2001-2002 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2000-2001 Lisansüstü Seminer II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 553 İletişim Sistemleri Laboratuvarı 3 SU Kredi
Analog modülasyon-demodülasyon kavram ve sistemleri, tabanbant ve bant-geçiren sayısal iletişim ve kodlama konularında deneysel laboratuvar çalışmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 554 Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri 3 SU Kredi
Bu ders modern haberleşme ağılarında kullanılan analitik modellere ve metodlara giriş yapar. Öncelikli olarak yoğun trafik denetimi, yol bulma metodları incelenir. Kuyruk, optimizasyon, grafik teorisi, dağınık ve eşzamanlı olmayan algoritmalar ve bunların ağlara uygulamaları incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri 3
Güz 2013-2014 Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri 3
Güz 2007-2008 Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri 3
Bahar 2004-2005 Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri 3
Bahar 2002-2003 Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 555 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3 SU Kredi
Hava arayüzü tasarımı prensipleri, telsiz ortamın özellikleri, telsiz ortamda çoklu erişim metodları; telsiz ağ planlaması ve hücresel tasarım, mobilite yönetimi, ve bu tekniklerin uygulamaları olan telsiz geniş alan ağları ve teknolojileri (GSM,IS-54,IS-95), üçüncü jenerasyon telsiz sistemler (W-CDMA),telsiz yerel ağları (IEEE802.11,HIPERLAN), tasarımsız telsiz ağlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2018-2019 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2015-2016 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2013-2014 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2010-2011 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2008-2009 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2007-2008 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Güz 2006-2007 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Bahar 2004-2005 Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları 3
Güz 2003-2004 Telsiz ve Mobil Ağları 3
Bahar 2002-2003 Telsiz ve Mobil Ağları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 556 Antenler ve Yayılım 3 SU Kredi
Hareketli nokta kaynaktan yayılım. İnce-tel antenden yayılım; darbeli uyarma; zaman-harmonikli uyarma; doğrusal anten dizilimleri; açıklık (apertür) antenleri ve gelişmekte olan iletişim sistemleri uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2019-2020 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2018-2019 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2017-2018 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2016-2017 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2015-2016 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2014-2015 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2013-2014 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2012-2013 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2011-2012 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2010-2011 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2008-2009 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2007-2008 Antenler ve Yayılım 3
Güz 2006-2007 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2003-2004 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2002-2003 Antenler ve Yayılım 3
Bahar 2000-2001 Antenler ve Yayılım 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 557 İleri Sayısal İletişim 3 SU Kredi
İleri modülasyon teknikleri, simgelerarası karışma (ISI), Viterbi algoritmasınıda kapsayan en büyük olabilir-sıra deteksiyonu; simge-simge denkleştirme; sonlu-çıkmalı denkleştiriciler ve uyarlı (adaptif) denkleştiriciler. İleri denkleştirme teknikleri, taşıyıcı eşzamanlaması ve zaman dayanağı kazanımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 İleri Sayısal İletişim 3
Güz 2006-2007 İleri Sayısal İletişim 3
Bahar 2003-2004 İleri Sayısal İletişim 3
Güz 2002-2003 İleri Sayısal İletişim 3
Güz 2001-2002 İleri Sayısal İletişim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 560 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3 SU Kredi
Zaman-frekans gösterimleri, süzgeçbankaları/dalgacıklar, çokhızlı/çokevreli süzgeçler, doğrusal öngörme, en küçük kareler, LMS, SVD gibi ters problemler. Uyarlı süzgeçler, özyinesiz ve özyineli tarama teknikleri, Lloyd-Max ve vektör nicemleyicileri, çok-boyutlu sinyal işleme.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3
Bahar 2019-2020 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3
Güz 2008-2009 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3
Güz 2003-2004 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3
Bahar 2001-2002 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3
Bahar 2000-2001 İleri Sayısal Sinyal İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 561 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3 SU Kredi
Programlanabilir işlemciler, çoklu işlemci and ASIC yongaları kullanılarak DSP algoritmalarının tasarım ve gerçekleştirme yöntemleri ve bunların uygulaması; tümleşik DSP-tabanlı gerçel zamanda çalışan DSP uygulamalarının belirtim, değerlendirim ve gerçekleştirilmesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2013-2014 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2012-2013 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2011-2012 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2010-2011 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2009-2010 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2008-2009 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2007-2008 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2006-2007 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2005-2006 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Güz 2004-2005 DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 562 Sayısal Ses İşleme 3 SU Kredi
Sesin bölütsel belirtimi, ses yolu mekanizması, ses üretimi için sayısal modeller, sayısal dalga-biçimli ses modelleri, zaman-bölgeli analiz yöntemleri, türevsel, öngörülü, ve uyarlanır nicemleme, kısa-süreli spektrum analizi, sayısal öngörü analiz (LPC) yöntemleri, sıklık öngörüsü ve vokoder yöntemleri, analizden-sentezleme sistemleri, modern kodlama teknik ve standartları. Ses tanıma kavramları, dinamik zaman eşleştirme ve saklı Markov modelleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2007-2008 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2006-2007 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2005-2006 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2004-2005 Sayısal Ses İşleme 3
Güz 2002-2003 Sayısal Ses İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 563 Sayısal Görüntü İşleme 3 SU Kredi
Sayısal Görüntü İşleme Görüntüleme tarzları ve uygulama alanları, elektromanyetik spektrum. İki boyutlu örnekleme, örtüşme ve niceleme. Görüntü temsili, birimcil dönüşümler. Görüntü pekiştirme, noktasal işlemler, histogram işleme, süzgeçleme. Görüntü onarımı ve geriçatılması, görüntü netleştirme, ters problemler, bilgisayarlı tomografi. Görüntü bölütleme, piksellere, ayrıtlara ve bölgelere dayalı yöntemler, etkin çevritler. Görüntü sıkıştırma. Örüntü tanıma ve sahne yorumlama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2015-2016 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2014-2015 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2013-2014 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2012-2013 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2011-2012 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2010-2011 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2009-2010 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2008-2009 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2007-2008 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2006-2007 Sayısal Görüntü İşleme 3
Güz 2005-2006 Sayısal Görüntü İşleme 3
Güz 2002-2003 Sayısal Görüntü İşleme 3
Bahar 2001-2002 Sayısal Görüntü İşleme 3
Güz 2001-2002 Sayısal Görüntü İşleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 565 Sayısal Çok-ortamlı Veri Sıkıştırma ve 3 SU Kredi
Standartları İnternet üzerinde ses, veri görüntünün iletişimi kadar veri ve medya saklamada (CD ve DVD) sıkıştırma temel çözüm teknolojisidir. Bu derste kayıplı ve kayıpsız medya sıkıştırma teknolojileri işlenecektir. JPEG, JPEG2000, MPEG ve H.26x standartlarını da kapsayan veri, ses, geniş bantlı audio, görüntü ve video sıkıştırma yöntemleri ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 566 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3 SU Kredi
İstatistiksel Örüntü tanıma: Parametrik modelleme ve eğitimli öğrenme, Bayes Karar teorisi, parametric olmayan yaklaşımlar (Parzen pencereleri, en yakın komşuluklar), lineer ayırtaç fonsksiyonları, öznitelik oluşturma/seçme, yapay sinir ağları, syntactic örüntü tanıma, metric olmayan yöntemler, eğitimsiz öğrenme ve topaklandırma, saklı Markov modelleri, sınıflandırıcıların birleştirilmesi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2014-2015 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2013-2014 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2012-2013 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2011-2012 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2010-2011 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2009-2010 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2007-2008 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2006-2007 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2005-2006 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2004-2005 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2003-2004 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Güz 2002-2003 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Bahar 2001-2002 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 567 Nano-Optik 3 SU Kredi
Bu ders, ışığın nanometre düzeyinde işlenmesi için mevcut nano-optik cihazlarına ve bunların mevcut ve gelecekteki uygulamalarına yöneliktir. Işığın nano-yapılar, ince tabakalar, ve metalden yapılmış nano-antenler ile etkileşiminin pek çok uygulaması vardır. Bu dersin amaçlarından bir tanesi öğrencilere değişik uygulamalarda karşılaşılan nano-optik prensiplerini öğretmektir. Bu yüzden bu ders değişik bölümlere kayıtlı pek çok öğrencinin ilgisini çekecektir. Ödev ve sınavlara ek olarak, bu derste öğrencilere kişisel projeler verilecektir. Bu projeler aracılığı ile öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri nano-optik sistemlerinin yeni kullanımlarına uygulayacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Nano-Optik 3
Bahar 2017-2018 Nano-Optik 3
Bahar 2014-2015 Nano-Optik 3
Bahar 2013-2014 Nano-Optik 3
Bahar 2012-2013 Nano-Optik 3
Bahar 2011-2012 Nano-Optik 3
Güz 2010-2011 Nano-Optik 3
Güz 2009-2010 Nano-Optik 3
Güz 2008-2009 Nano-Optik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 568 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3 SU Kredi
Kestirim, sezimleme ve zaman dizisi analizlerinin temelleri.Kestirimde doğrusal ve doğrusal olmayan, en küçük ortalama karesel hata kestirimi ve diğer metodlar. Sezimlemede basit, bileşik ve çoklu varsayımlar , Neyman-Pearson ve Bayes yaklaşımları. Zaman dizisi analizinde Wiener, Kalman süzgeçleri, öngörme ve kipsel analiz.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Güz 2020-2021 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Güz 2019-2020 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2015-2016 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2014-2015 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2011-2012 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2010-2011 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2009-2010 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2008-2009 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2007-2008 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2006-2007 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Güz 2005-2006 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Bahar 2003-2004 Kestirim ve Sezimleme Teorisi 3
Onkosul: EE 550 - Yüksek Lisans - En Az D
ve EE 550 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 569 3 Boyutlu Görme 3 SU Kredi
Bu ders, bilgisayarla görme/görü alanındaki temel problemlerden biriyle yani iki boyutlu imgelerden üç boyuttaki yapıyı ve hareketi, doğrusal cebir ve matris teori teknikleri kullanarak hesaplamakla ilgilenmektedir. Ders, geometric görüntü oluşumu, kamera modelleri, imge özniteliklerinin çıkartılması ve zaman içinde takip edilmesi, kamera kalibrasyonu, stereo, epipolar geometri, 8-nokta algoritması, iki veya daha fazla imgeden üç boyutlu yapının hesaplanması, hareketin kestirilmesi gibi temel konuları içermektedir. Dersin amacı, EE, CS ve ME'deki lisansüstü öğrencilerinin sağlam bir teorik ve algoritmik alt yapıya kavuşmasını sağlamaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2019-2020 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2018-2019 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2016-2017 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2014-2015 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2012-2013 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2009-2010 3 Boyutlu Görme 3
Güz 2008-2009 3 Boyutlu Görme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 571 Doğrusal Sistemler 3 SU Kredi
Bu ders doğrusal dinamik sistemlerin sürekli ya da kesikli zamandaki temel teorisini vermektedir. İçerdiği konular: Durum uzayı gösterimleri, vektör uzayları, doğrusal operatörler, özdeğer ve özvektörler, vektör ve matris fonksiyonları, durum denklemlerinin çözümü, kararlılık, gözlemlenebilirlik, realizasyon teorisi, geri besleme ve gözlemleyiciler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doğrusal Sistemler 3
Güz 2020-2021 Doğrusal Sistemler 3
Bahar 2015-2016 Doğrusal Sistemler 3
Bahar 2013-2014 Doğrusal Sistemler 3
Güz 2011-2012 Doğrusal Sistemler 3
Bahar 2009-2010 Doğrusal Sistemler 3
Bahar 2008-2009 Doğrusal Sistemler 3
Bahar 2007-2008 Doğrusal Sistemler 3
Güz 2006-2007 Doğrusal Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 572 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu 3 SU Kredi
Bu dersin konusu üç boyutlu cisimlerin hareketinin ve deformasyonunun simulasyonu ve bu animasyonudur. Dersin amacı lisansüstü ve ileri lisans düzeyindeki öğrencilere simulasyon ve animasyon için gerekli etkin nümerik algoritma ve yöntemleri tanıtmaktır. Dersin içeriğindeki konuların listesi şöyledir: Sayısal integral alma, ricit cisimlerin hareket ve deformasyon denklemleri, sınırlanmış dinamik ve çarpışma, kontakt, elastisitenin temel denklemleri, 3 boyutlu cisimlerin deformasyonu, iki boyutlu (dokuma) ve tek boyutlu (saç) gibi cisimlerin simulasyon ve animasyonu, kırılma mekaniği, akustik modelleme, akışkan ve dumanın modellemesi, sayısal doğrusal cebir, simulasyonların gerçek dünya ile bağlanması, bilgisayarda grafik gösterim, veri tabanlı yaklaşım, ve dinamik dışı uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu 3
Bahar 2003-2004 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 573 Biyomedikal Düzenler 3 SU Kredi
Biyomedikal dönüştürücü prensipleri; amplifikatörler ve işaret işleme; biyolojik gerilimlerin kökenleri, algılanması ve güçlendirilmesi; kan akışı ve basıncının ölçülmesi; tıbbi görüntüleme, tıbbi ultrason ve dizi işaret işleme; tıbbi cihazlarda hasta güvenliği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2020-2021 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2019-2020 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2018-2019 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2017-2018 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2016-2017 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2015-2016 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2014-2015 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2013-2014 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2012-2013 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2011-2012 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2010-2011 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2009-2010 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2008-2009 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2007-2008 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2006-2007 Biyomedikal Düzenler 3
Güz 2005-2006 Biyomedikal Düzenler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 575 Tıbbi Görüntüleme ve İmge Analizi 3 SU Kredi
Bu derste medikal imgeleme sistemlerinin prensipleri (x-ray, CT, manyetik rezonans gibi), degisik iki ve uc boyutlu medikal imgelerden cikarilan bilgilerin goruntulenmesi, islenmesi ve analizi konularinda kullanilan temel tekniklerin ve teorik alt yapının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin icerigi: medikal goruntulemeye giris, onemi, kullanimi, medikal imge olusumu (x-ray, MRI, PET, Ultrason gibi), iki ve uc boyutlu medikal imgeler, imge bolutleme, cakistirma, goruntuleme, modelleme, imge analizi, ve ilgili ders projeleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Tıbbi Görüntüleme ve İmge Analizi 3
Bahar 2011-2012 Tıbbi Görüntüleme ve İmge Analizi 3
Bahar 2009-2010 Tıbbi Görüntüleme ve İmge Analizi 3
Güz 2008-2009 Tıbbi Görüntüleme ve İmge Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58000 EE’de Özel Konular: Yonga-üzeri-Sistem Tasarımı ve Testi 3 SU Kredi
Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçları; hücre hiyerarşisi kavramı kullanarak iş istasyonları üzerinde özel VLSI sistem yongaları tasarımı için laboratuar deneyimi kazandırılması; daha büyük toplayıcı dizilerinin ve çarpma devrelerinin tasarımı; VLSI mimari tasarım; pipelining; düşük güç harcamalı tasarım için statejiler; bir VLSI kırmığın ya da VLSI CAD programının ayrıntılı tanımlaması, tasarımı ve sınanmasını içeren bitirme ödevi; bitirme ödevi ile ilgili yazılı rapor ve sözlü sunum.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 EE’de Özel Konular: Yonga-üzeri-Sistem Tasarımı ve Testi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58001 EE’de Özel Konular: Nano Ölçekli Tümleşik Devre Tasarımı İleri Konular 3 SU Kredi
İleri (IC) tasarım sorunları nano ölçekli teknolojiler. VLSI tasarım yöntemleri ve güncel IC eğilimlerinin kısa bir incelemesinden sonra, temelden kayma mantıksal bir bağlantı merkezli yaklaşımın birincil yönleri (1) Çip üzerinde bağlantıların genel özellikleri, (2) çip üzerinde veri sinyalleri için ara bağlantılar, (3) yonga saati üretim ve dağıtım. IC endüstrisinin karşılaştığı mevcut tasarım zorluklarında hız-güç-gürültü alanı gibi vurgulanan çeşitli tasarım kriterleri vardır. Dersin son aşaması, birkaç CMOS sonrası cihaz, ortaya çıkan devre stilleri ve mimariler ile devre ve fiziksel seviye tasarımı gerceklestirilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 EE’de Özel Konular: Nano Ölçekli Tümleşik Devre Tasarımı İleri Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58002 EE’de Özel Konular: Sensör Ağları 3 SU Kredi
İçinde yaşadığımız Endüstri 4.0 ve Nesnelerin Interneti gibi etkinleştirici bağlamlar içinde yapay zekanın insanlığa yardımcı ve destek olması gibi dev amaçlara en çok hizmet eden, nano-ölçeğe kadar küçülen sensörlerdir. Bu derste, nanosensörlerden akıllı tozdan sismik sensörlere kadar değişen ölçeklerdeki sensörlerin değişik ortamlarda (yer altı, su altı, hava, ...) iletişimini ele alacağız. Cihaz elektroniğinden ve fiziksel katmandan çok ağ algoritmalarını ve verimliliğini çalışacağız. Ders, proje bazlıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58003 EE’de Özel Konular: VLSI Sistem Tasarımı I 3 SU Kredi
Eşlenik metal oksit yarıiletken (CMOS) teknolojisi ve sınırları; CMOS devre ve mantık devreleri tasarımı; yerleştirme kuralları ve yöntemleri; devre nitelemesi ve işlerlik kestirimi; CMOS alt sistem tasarımı, temel yapı taşları; yapısal tasarım ilkeleri; Çok Büyük Ölçekli Tümleşik (VLSI) sistem tasarımı yöntemleri; tasarım kuralları denetimi (DRC); mantık ve devre benzeşimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 EE’de Özel Konular: VLSI Sistem Tasarımı I 3
Yaz 2019-2020 EE’de Özel Konular: VLSI Sistem Tasarımı I 3
Güz 2019-2020 EE’de Özel Konular: VLSI Sistem Tasarımı I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58004 EE’de Özel Konular: Güç sistemleri analizi 3 SU Kredi
Güç sistemlerine giriş. Tipik yapılar, üretim kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, iletim ve dağıtım. Simülasyon yazılımları. Elektrik ağlarının matris gösterimi. Düğüm analizi, modifiye düğüm analizi, hal denklemleri ve hibrit analiz. Denge durumu. İletim hatlarının, trafoların, yüklerin ve jeneratörlerin modellenmesi. Dizi ağları ile kısa devre çalışmaları. Yük akışı. Çok fazlı yük akışı. Gerilim kararlılığı. Elektromekanik geçicilere giriş. Elektromanyetik geçicilere giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58005 ME’de Özel Konular: Hareketli Esnek Sistemler 3 SU Kredi
Bu ders, hareketli esnek sistemlerin (ornegin esnek kollu aygitlar, yumusak eyleyiciler veya esnek iletimli mekanizmalar) modellemesi ve kontrolu uzerine yogunlasmaktadir. Dogrusal olmayan sistem analizi teknikleri ve duzensiz eyleyici/alici ciftleri ile baslanip, devaminda esnek sistemler icin kullanilan onde gelen kontrol yaklasimlari islenecektir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 58006 EE'de Özel Konular: Süperiletken Qubit'ler ile Kuantum Hesaplamada FPGA 3 SU Kredi
Ders, FPGA tabanlı sayısal donanım tasarımını kapsamaktadır. FPGA in kuantum deneylerinde kontrol, sinyal toplama ve sinyal işleme cihazı olarak kullanımı üzerine odaklanılacaktır. Kuantum fiziği veya FPGA hakkında deneyim gereksinimi yoktur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 EE'de Özel Konular: Süperiletken Qubit'ler ile Kuantum Hesaplamada FPGA 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 581L Mikroelektronikte Özel Konular II-Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Mikroelektronikte Özel Konular II-Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: EE 581
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 592 Proje 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Proje 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 606 İleri Bilgisayarla Görme 3 SU Kredi
Bu derste bilgisayarla genellikle iki boyutlu imgelerden üç boyutlu yapıyı anlayabilme, yani "bilgisayarlara görme ve yorumlama" kabiliyeti kazandırabilme konularında kullanılan ileri tekniklerin ve teorik alt yapının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: kamera modelleri, kalibrasyon, izdüşümsel gemetriye giriş, kalibre edilmiş ve edilmemiş epipolar geometri, iki veya daha fazla iki boyutlu imge ve fotoğraflardan nesnelerin üç boyutlu geri çatılması, 2 ve 3 boyutlu hareket, imge panoraması, imgelerden öznitelik çıkarılması, imgelerin kaynaştırılması, vb. ve ilgili ders projeleri ve uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 İleri Bilgisayarla Görme 3
Bahar 2008-2009 İleri Bilgisayarla Görme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 620 CAD ve Bilgisayarla Prototipleme 3 SU Kredi
Bilgisayar grafikleri ileri teknikleri ve makine mühendisliği uygulamaları açısından geometrik modelleme. Prototipleme teknolojisindeki CAD/CAM uygulamaları, parametrik modelleme, katı modelleme, bilgisayar destekli makineleme, veri iletişimi ve ağı, bilgisayar destekli hızlı prototipleme.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 CAD ve Bilgisayarla Prototipleme 3
Bahar 2004-2005 CAD ve Bilgisayarla Prototipleme 3
Bahar 2001-2002 CAD ve Bilgisayarla Prototipleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 621 Kayma Kipli Denetim 3 SU Kredi
Bu ders kayma kipli denetim sistemlerini ve de hareket control sistemlerindeki uygulamalarını tartışacaktır. İçerilen konular: süreksiz denetim içeren sistemler için matematiksel metodlar, kayma kipli denetimde tasarım kavramları, kayma kipli gözlemleyiciler, kesikli zamanda kayma kipli denetim, hareket denetiminden uygulamalar: endüstriyel ve mobil robot kontrolü, otomotiv sistemlerine uygulamalar (ABS, makina hız kontrolü vs..)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Kayma Kipli Denetim 3
Güz 2013-2014 Kayma Kipli Denetim 3
Bahar 2009-2010 Kayma Kipli Denetim 3
Bahar 2008-2009 Kayma Kipli Denetim 3
Bahar 2006-2007 Kayma Kipli Denetim 3
Bahar 2005-2006 Kayma Kipli Denetim 3
Bahar 2004-2005 Kayma Kipli Denetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 625 Mikrosistemlerin İleri Analizi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı mikro ve nano sistemlerin, mekanik, elektrostatik, magnetostatik, hidrolik, termal ve optik özelliklerinin ileri analiz ve modelleme yöntemlerinin öğretilmesidir. Ele alınacak başlıca konular şunlardır: mikrosistemlerin statik deformasyonu, rezonans karakteristikleri, ve elastik özellikleri; mikroakışların analizi, mikromekanik sistemlerin kayganlık özellikleri, vizkoz sönümleme, süreklilik hipotezi, ve moleküler akışlar; mikrosistemlerde enerji kaybı ve ısı transferi; elektrostatik, piezoelektrik, manyetik, termomekanik, hydropnömatik ve electroreolojik tahrik elemanları, enerji dönüşüm sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Mikrosistemlerin İleri Analizi 3
Güz 2004-2005 Mikrosistemlerin İleri Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 626 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3 SU Kredi
Yeni aygıtlar tasarlamak ve değerlendirmek için yeterli MEMS aygıt konuları. Elektronik aradevre, mekanik ve elektrik gürültü, CAD araçlarının temel sınırları, plan, işlem benzeşimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2019-2020 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2018-2019 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2017-2018 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2016-2017 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2015-2016 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2014-2015 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Güz 2012-2013 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Güz 2011-2012 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Güz 2006-2007 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Güz 2005-2006 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Güz 2004-2005 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2002-2003 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2001-2002 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Bahar 2000-2001 Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) 3
Onkosul: __
Yankosul: EE 626L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 626L Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: EE 626
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 627 İleri Hareket Denetimi 3 SU Kredi
Bu ders hareket denetim sistemlerindeki ileri konuları tartışmayı amaçlamaktadır. İçerilen konular: hareket denetim görevlerinin izleme-kuvvet-empedans olarak genellenmesi, iki taraflı denetim ve haptik aletlerin denetimi, hareket denetiminde doğrusal olmayan sorunlarla başa çıkma, akıllı denetim sistemleri, hareket denetiminde gözlemleyici uygulamaları, elektromekanik dönüştürücülerin denetimine bütüncül bir yaklaşım, yüksek hassasiyetli hareket ölçümleri ve denetim. Örnek olarak esnek sistemler tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 İleri Hareket Denetimi 3
Güz 2015-2016 İleri Hareket Denetimi 3
Bahar 2012-2013 İleri Hareket Denetimi 3
Bahar 2011-2012 İleri Hareket Denetimi 3
Bahar 2010-2011 İleri Hareket Denetimi 3
Güz 2009-2010 İleri Hareket Denetimi 3
Güz 2007-2008 İleri Hareket Denetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 628 Kuvvet Kontrolü ve Çift-yönlü Uzaktan- Çalışmalı Sistemler 3 SU Kredi
Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında kuvvet kontrolü ve çift-yönlü uzaktan-çalışmalı sistemler temalarındaki temel kavramları ve yöntemleri öğreneceklerdir. Dersin içerdiği konular: Geri beslemeli kontrolün temel limitleri, direkt kuvvet kontrolü, dolaylı kuvvet kontrolü, empedans kontrol, edmitans kontrol, tepki kuvveti gözlemcileri, ölçekli uzaktan-çalışma mimarileri, gürbüz kararlılık ve seffaflık ödünleşimi, sanal ortamların fizik temelli benzetimi, uzaktan-çalışmalı kuvvet geri- beslemeli (haptik) benzetim, operatörün de dahil olduğu kontrol döngülerinin pasifliği, iletişim ve hesaplama gecikmelerinin kararlılığa olumsuz etkileri ve bu etkileri telafi etmek için kullanılan temel yöntemler (zaman bazlı pasiflik ve dalga değişkenleri temelli kontrol algoritmaları). Ders robotik, doğrusal olmayan kontrol ve haptik konularına ilgi duyan mühendislik öğrencilerine önerilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Kuvvet Kontrolü ve Çift-yönlü Uzaktan- Çalışmalı Sistemler 3
Güz 2018-2019 Kuvvet Kontrolü ve Çift-yönlü Uzaktan- Çalışmalı Sistemler 3
Güz 2016-2017 Kuvvet Kontrolü ve Çift-yönlü Uzaktan- Çalışmalı Sistemler 3
Güz 2014-2015 Kuvvet Kontrolü ve Çift-yönlü Uzaktan- Çalışmalı Sistemler 3
Güz 2008-2009 Kuvvet Kontrolü ve Çift-yönlü Uzaktan- Çalışmalı Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 629 Geometrik Modelleme 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bilgisayar destekli geometrik tasarım (CAGD), grafik ve robotikte kullanılan kompleks modelleri geometrik olarak sentezlemektir. İçerdiği konular: Eğriler ve ve yüzeylerin parametrik ve kapalı gösterimleri, Hermit, Bezier ve spline eğrileri ve yüzeyleri, üçgenleştirme, katılar ve geometrik sentez.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Geometrik Modelleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 630 Kuantum Elektroniği 3 SU Kredi
Radyasyonun uyarılmış emme ve yayınımı. Lazer salınıcıları. Doğrusal-olmayan optik. Işığın kuantum kuramı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Kuantum Elektroniği 3
Bahar 2003-2004 Kuantum Elektroniği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 631 Tümleşik Optik ve Optoelektronik 3 SU Kredi
Elektriksel/optik dalga kılavuzları ve etkin indeks yöntemi, simetrik ve asimetrik levha kılavuzlar, ışın optiği yaklaşımı; dalga kılavuzlarında kayıp ve kazançlar; optik optik giriş ve çıkış bağlaştırıcıları; modların bağlaşımı; yönlü bağlaştırıcılar, dağılmış geribesleme yapıları ve bağlaştırılmış yarıiletken lazer dizilimleri, yakın ve uzak alan desenleri; elektro-emilim ve kazanç, bantlar ve alt bantlar arası geçişler, kuantum-kuyu yarıiletken lazerler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Tümleşik Optik ve Optoelektronik 3
Bahar 2005-2006 Tümleşik Optik ve Optoelektronik 3
Bahar 2003-2004 Tümleşik Optik ve Optoelektronik 3
Güz 2002-2003 Tümleşik Optik ve Optoelektronik 3
Bahar 2000-2001 Tümleşik Optik ve Optoelektronik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 632 Karışık-Sinyalli VLSI Sistem Tasarımı 3 SU Kredi
Tümleşik-devre fabrikasyonu; devre modellemesi ve benzeşimi; temel ve ileri işlemsel kuvvetlendirici (OPAMP) ve karşılaştırıcılar; anahtarlı-kapasitör ve sürekli-zaman süzgeçleri; veri dönüştürücüleri; karışık-sinyalli tümleşik- devre yerleşim teknikleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Karışık-Sinyalli VLSI Sistem Tasarımı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 633 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3 SU Kredi
Elektronik elemanların çok yüksek frekanslardaki davranışları. Çığ olayı, transfer edilmiş elektron ve akustoelektrik osilatörler ve kuvvetlendiriciler; parametrik etkileşim. Aralarında, eksi direnç osilatörleri ve kuvvetlendiricileri, frekans çeviricileri ve rezistif karıştırıcılar, tranzistörlü kuvvetlendiriciler, güç birleştiricileri ve harmonik üreticilerinin de bulunduğu katı-hal mikrodalga ağlarının genel özellikleri ve tasarımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2020-2021 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2019-2020 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2018-2019 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2017-2018 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2015-2016 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2014-2015 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2013-2014 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Bahar 2011-2012 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2007-2008 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Bahar 2004-2005 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2002-2003 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Güz 2001-2002 Mikrodalga Elemanları ve Devreleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 634 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3 SU Kredi
Sinyal işleme algoritmaları; sayısal sinyal işleme ve bilimsel hesaplama alanlarında kullanılan özel amaçlı VLSI işleme mimarisi, sistolik/dalgayüzü dizilimleri, VLSI DSP yongaları ve dizilim işlemcileri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3
Bahar 2015-2016 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3
Güz 2010-2011 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3
Güz 2008-2009 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3
Güz 2006-2007 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3
Güz 2004-2005 Sinyal İşleme İçin VLSI Dizilim İşlemcileri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 635 Nöral ve Bulanık Sistemlerin Mikroelektronik 3 SU Kredi
Gerçeklenmesi Sinir ağları ve bulanık sistemler; nöron yapısı ve dinamiği, gözetlenen ve gözetlenmeyen öğrenme, ağ modelleri ve mimarisi, ağ kararlılığı ve öğrenme yakınsaklığı. Mikroelektronik nöral işlemciler için mimari ve veri akışı; sayısal-analog VLSI algılama ve mikrorobotik kontrol; sistem uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 636 Sayısal Sistemlerin Biçimsel Belirtimi ve Doğrulaması 3 SU Kredi
Aralarında ardışıl, eşzamanlı koşut, dağıtık ve gerçek zamanlı sistemlerin de bulunduğu gerçek yaşam yazılım ve donanım sistemlerinin biçimsel belirtimi ve doğrulanması için yöntemler. Ana biçimsel belirtim ve doğrulama yaklaşımları üzerine bir araştırma sunulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2001-2002 Sayısal Sistemlerin Biçimsel Belirtimi ve Doğrulaması 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 637 Yüksek Başarımlı Bilgisayar Mimarileri 3 SU Kredi
Yüksek başarımlı bilgisayar sistemlerinin tasarımı, komut seviyesinde koşut zamanlılık, bellek sistemlerinin gerçekleştirilmesi, pipelining, süperölçekli ve vektör işleme, derleyici art-ucu kod optimizasyonu, profil destekli kod transformasyonu, kod üretimi ve donanıma bağlı kod optimizasyonu, çok işlemcili sistemler için önbellek tasarımı, çok işlemcili sistemlerin eşzamanlanması, bağdaşırlık sorunları, teknoloji etkileri, en üstün teknolojiye sahip ticari sistemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 638 Kuantum Bilişimi 3 SU Kredi
Genel kuantum ölçmeleri; kuantum devreleri ve lojik kapıları; kuantum algoritmaları; hata düzeltme ve toleransı; kuantum bilişim kuramı ve kuantum kriptografisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 651 Yayılı Spektrum Sistemleri 3 SU Kredi
Modern hücre (göze) ileşitim uygulamalarında kullanılan yayılı spektrum teknikleri. RAKE alıcı prensipleri; saçılma ve gerçekleştirme, PN-sıralarının izlenmesi; güç denetimi, yakın/uzak etkiler ve en iyi performans. Kapasite analizi; çok-kullanıcı deteksiyonu ve a priori sinyal alışı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 652 Fiber-Optik İletişim ve Ağları 3 SU Kredi
Fiber optik zayıflama ve saçılma, ışık-saçan lazer ve PIN diyotları, çığ fotodiyotları. Al4ıcı tasarımları, optik güç bütçeleri ve analog ve sayısal iletişim sistemlerine uygulamaları. Optik ağ modeli, çözüm teknolojileri, fiziksel katman kavramları, noktadan-noktaya, tek ve çok sekmeli ağlar, zaman-bölüşümlü ağlar, paket anahtarlama optik ağları ve uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Fiber-Optik İletişim ve Ağları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 653 Mikrodalga İletişim 3 SU Kredi
Negatif dirençli osilatör ve kuvvetlendiricilerin genel teorisi. Osilasyon, kararlılık ve gürültü kriterleri, Modelleme, frekans kenetleme yöntemleri. Gunn ve Impatt devreleri. FET ve bipolar tranzistörlü mikrodalga kuvvetlendirici ve osilatörlerinin S-parametreleri yardımıyla analizi, bilgisayarla tasarım esasları. Mikrodalga kontrol devreleri ile elektronik faz kaydırma ve modülasyon yöntemleri. Deteksiyon ve karıştırıcı analizinde temel prensipler. Gezgin radyo, mikrodalga yineleyici ve yayın vericileri. Güncel endüstri tasarım problemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 654 Bilişim Kuramı 3 SU Kredi
Bilişim ölçüsü. Entropi; ortak ve koşullu Entropiler. Shannon'un kayıpsız kaynak kodlaması, tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar. Gürültüsüz kodlama teoremi. En iyi Huffman kodlarının kurulması. haberleşme kanal modelleri. Sürekli kanallar ve bu kanallarda bilişim ölçüsü. Sürekli zamanlı Gauss kanalları. Kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kanal kodlaması. Gürültü kodlama teoremi. Hata sezen ve düzelten kodlama teknikleri. Kodlayıcı ve kod çözücü tasarımları. Sayıl ve vektör nicemleyici kavram ve tasarımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bilişim Kuramı 3
Bahar 2015-2016 Bilişim Kuramı 3
Güz 2014-2015 Bilişim Kuramı 3
Güz 2012-2013 Bilişim Kuramı 3
Güz 2010-2011 Bilişim Kuramı 3
Güz 2008-2009 Bilişim Kuramı 3
Bahar 2006-2007 Bilişim Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 661 Sonar, Radar ve Telemetri için Sinyal İşleme 3 SU Kredi
Dizilim işlemenin sonar, radar ve yer bilimlerde uygulamalar. Dizilimler, huzme yapımcıları (beamformer) ve frekans-dalga sayısı süzgeçleri, uzay-zaman süreç belirlemesi, tek ve çoklu kaynaklarda kerteriz hesaplaması, yönlendirilmiş ve frekans dalga-sayısı spektrum hesaplaması, uyarlı dizilimler, çok-kanallı ters evrişim, hız spektrum hesaplanması, vb.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 662 İleri Konuşma Tanıma 3 SU Kredi
Konuşma sinyallerinden belirteç çıkarma, Gizli Markov Modelleri (HMM), HMM'lerde uç problem, birleşik sözcük modelleri, çözme ve arama, uygulamadaki problemler, ses modellemedeki konuşmacıya ve çevreye göre normalizasyon ve ayrıştırıcı eğitim gibi problemler, istatistiksel dil modellemesi, 'lattice' üzerinden yeniden sıralandırma.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 İleri Konuşma Tanıma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 665 İleri Çok-ortamlı Sistemler ve Ağlar 3 SU Kredi
Çok-ortamlı sistem gereksinimleri, kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma yöntemleri. Saklama sistemleri ve çoklu-medya ve ağ gereksinimleri ve medya taşıyıcısı ağlar. İletim ve ağ protokolleri, zaman çizelgelemesi, yoğun trafik denetimi, yastık bellek yönetimi. Telsiz erişim protokolleri (WAP) ve telsiz sistemlerde veri sıkıştırması. Güncel ve gelişmekte olan ağ güvenlik teknikleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 672 Sistem Tanıma 3 SU Kredi
Bu ders dinamik sistemlerin tanınmasını sağlayacak temel teoriyi yani girdi-çıktı bilgisi kullanılarak türevsel ya da fark denklemleri cinsinden matematiksel modeller oluşturmayı amaçlamaktadır. İçerdiği konular: sistem tanımanın matematiksel temelleri, parametrik olmayan teknikler, parametrelendirme ve model yapıları, parametre kestirimi, asimtotik istatiksel teori, kullanıcı tercihleri/seçimleri, deneysel tasarım, model yapısının seçimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Sistem Tanıma 3
Güz 2015-2016 Sistem Tanıma 3
Bahar 2010-2011 Sistem Tanıma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 68000 EE'de Özel Konular: Radar ile Görüntülemede Yeni Gelişmeler 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 EE'de Özel Konular: Radar ile Görüntülemede Yeni Gelişmeler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
EE 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :