Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ENS 502 Ürün ve Süreç Tasarımı 3 SU Kredi
Ürün ve süreç tasarımına giriş, ekonomik ve yönetim boyutları; mühendislik ürünlerinin temel özellikleri; ürün tasarımında uygulanan yöntemler; ürün ve süreç bütünleştirilmesi, prototipleme; kalite ve süreç denetimi; ürün ve süreç tasarımı için bilgisayar destekli araçlar; karışık disiplinlerden oluşmuş takımlar ürün ve/veya süreç tasarımı üzerine bir dönem prejesi yapar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2009-2010 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2008-2009 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2007-2008 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2006-2007 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2005-2006 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2004-2005 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2003-2004 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2002-2003 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Bahar 2001-2002 Ürün ve Süreç Tasarımı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 505 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı istatistik teorisinin yapı taşlarını gözden geçirmek ve uygulamalı istatistik yöntemlerini ele almaktır. Özellikle teorinin uygulamaları üzerinde durularak istatiksel yöntemlerin gelişimi incelenecektir. Derste ayrıca Mühendislik ve yönetim konularında pratik uygulamalar işlenecektir. Öğrencilere hesaplamaya dayalı ödevler verilerek, hem konuları anlamaları, hem de uygulamaları sağlanacaktır. Bilgisayar destekli veri analizi; istatistik temel konuları ve ilgili dağılımlar; deney tasarımı ve varyans analizi; regresyon ve korelasyon analizi; durağan zaman serileri yöntemleri; sınıflandırma için doğrusal yöntemler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2010-2011 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2008-2009 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2007-2008 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 509 Sayısal Metotlar 3 SU Kredi
Doğrusal sistemlerin sayısal çözümleri, eksik matris teknikleri, doğrusal enaz kareler, tekil-değer ayrışımı, özdeğer ve özvektörlerin sayısal hesaplanması eniyileştirme teknikleri aradeğerleme ve yaklaşım fonksiyonları, doğrusal olmayan denklem sistemleri çözümü, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Proje Yönetimi ve Girişimcilik 3
Bahar 2013-2014 Proje Yönetimi ve Girişimcilik 3
Güz 2016-2017 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Güz 2015-2016 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Güz 2014-2015 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Güz 2013-2014 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Güz 2012-2013 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Güz 2011-2012 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2010-2011 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2009-2010 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2008-2009 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2007-2008 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2004-2005 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2003-2004 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Bahar 2002-2003 Sayısal Metotlar (CS505) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 511 Mühendislik Optimizasyonu 3 SU Kredi
Bu derste mühendislik sorunlarının çözümünde optimizasyon yöntemlerinin kullanımı kapsanacaktır. Kapsanan yöntemler; doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, tamsayı programlama, dinamik programlama, serim yöntemleri ve metasezgisel yöntemler olacaktır. Uygulamadan sorunların irdelenmesine özen gösterilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2019-2020 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2018-2019 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2016-2017 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2015-2016 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2014-2015 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2013-2014 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2012-2013 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2011-2012 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2010-2011 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2009-2010 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2008-2009 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2007-2008 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2006-2007 Mühendislik Optimizasyonu 3
Bahar 2005-2006 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2004-2005 Mühendislik Optimizasyonu 3
Güz 2003-2004 Mühendislik Optimizasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 513 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3 SU Kredi
Dersin amacı nanobilimde temel deneysel yöntemleri vermektir. Tüm konularda kuramsal derslerin ardından laboratuvarda deneyler yapılır. Labview programlama, vakum teknikleri, kaplama yöntemleri, yüzey bilimi yöntemleri, taramalı tünelleme mikroskobu, atomsal kuvvet mikroskobu, nanomanyetizma.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Güz 2017-2018 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Güz 2015-2016 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Güz 2014-2015 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Güz 2013-2014 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Güz 2012-2013 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Güz 2011-2012 Nanobilimde Deneysel Yöntemler I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 514 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 3 SU Kredi
Dersin amacı nanobilimde temel deneysel yöntemleri vermektir. Tüm konularda kuramsal derslerin ardından laboratuvarda deneyler yapılır. Nanoyapıların büyütülme yöntemleri, nanoyapıların ve nanoaygıtların fabrikasyonu, elektron ışını litografisi ve ilintili teknikler, cryojenik yöntemler, nanoaygıtların elektriksel karakterizasyonu, kuantum taşınım ve manyeto taşınım ölçümleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 3
Bahar 2015-2016 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 3
Bahar 2014-2015 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 3
Bahar 2013-2014 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 3
Bahar 2012-2013 Nanobilimde Deneysel Yöntemler II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 516 Taramalı Uç Mikroskobuna Giriş 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Taramalı Uç Mikroskobuna Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 521 Hidrojen Enerji Sistemi 3 SU Kredi
Hidrojen enerji sistemine giriş; Karbon dioksit giderme teknolojileri; Hidrojen üretim yöntemleri: buhar reforming, ısılkimyasal, elektrokimyasal ve fotoel fotoelektrokimyasal yöntemler, güneş enerjisi kullanışarak hidrojen üretimi, biyolojik hidrojen üretimi; Hidrojen depolanması: basınçlı kaplarda ve sıvılaştırılmış hidrojen, gözenekli malzemeler içinde adsorpsiyon, hidrojen-metal sistemleri, hidrojenin büyük miktarlarda depolanması; Hidrojen kullanımı: yakıt hücreleri, yakıt hücreli araçlar, hidrojen yakıtlı ulaşım araçları (otobüsler, gemiler ve uçaklar); Hidrojen enerji sistemine geçiş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Güz 2018-2019 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Güz 2017-2018 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Güz 2016-2017 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Güz 2015-2016 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Güz 2014-2015 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Bahar 2012-2013 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Bahar 2011-2012 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Güz 2008-2009 Hidrojen Enerji Sistemi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 525 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3 SU Kredi
Kompleks değişkenli analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann denklemleri, konform dönüşümler, entegrasyon, Cauchy teoremi, Taylor ve Laurent serileri, belirli entegrallerin kontur yönetiyle hesaplanması. Lineer vektör uzayları: İç çarpımlar, lineer operatörler, özdeğer problemleri, operatör ve matris fonksiyonları, Fourier dönüşümleri, Hilbert uzayları, Sturm-Liouville teorisi, klasik dik polinomlar, Fourier serileri, Bessel fonksiyonları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2018-2019 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2017-2018 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2014-2015 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2013-2014 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2011-2012 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2010-2011 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2009-2010 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Bahar 2008-2009 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2007-2008 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Güz 2006-2007 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metotlar I 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 526 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metodlar II 3 SU Kredi
Birinci ve ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemler, seri çözümleri; ikinci mertebe hermitsel operatörler; çok boyutlu Fourier dönüşümleri, Green fonksiyonları ve özfonksiyon açılımları; eğri koordinatlarda vektör diferansiyel operatörler, değişkenlerin ayrıştırılması; küresel Bessel fonksiyonları ve küresel harmonikler; sınır değer problemlerinin çözümleri; varyasyon kalkülüsü ve varyasyonel yöntemler; Integral denklemleri, Schmidt-Hilbert teorisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metodlar II 3
Bahar 2013-2014 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metodlar II 3
Bahar 2011-2012 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metodlar II 3
Bahar 2009-2010 Fen ve Mühendislik için Matematiksel Metodlar II 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 5803 MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji 3 SU Kredi
Nano ölçekte geliştirilmiş; karbon temelli, floresan temelli ve plazmon temelli malzemelerin genel özelliklerini ve biyoteknolojideki temel kullanım alanlarını tanıtmak, nanomalzeme yüzey biyomodifikasyon ve karakterizasyon tekniklerini öğretmek, bu malzemelerin “hedef madde tayini, hedef bölge görüntüleme, hedeflendirilmiş ilaç gönderimi ve enerji üretimi” gibi uygulama alanlarını güncel örneklerle tartışmak ve öğrencilere laboratuvar uygulamaları ile desteklenmiş, disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji 3
Bahar 2019-2020 MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji 3
Bahar 2018-2019 MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: ENS 5803L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 5803L MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji Lab. 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji Lab. 0
Bahar 2018-2019 MDBF’de Özel Konular: Nanobiyoteknoloji Lab. 0
Onkosul: __
Yankosul: ENS 5803
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ENS 596 Endüstriyel Araştırma 3 SU Kredi
Bir endüstriyel kuruluş ile beraberce yürütülen projenin, öğretim üyesi tarafından dersin başlangıcında belirlenecek, araştırma raporu veya konferans bildiridi gibi belirgin çıktıları olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2009-2010 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2008-2009 Endüstriyel Araştırma 3
Yaz 2007-2008 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2007-2008 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2006-2007 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2005-2006 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2004-2005 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2003-2004 Endüstriyel Araştırma 3
Bahar 2002-2003 Endüstriyel Araştırma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :