Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ETM 501 Enerji Kaynakları: Temel Konular 3 SU Kredi
Fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz ve kömür), yenilenebilir kaynaklar (rüzgar, güneş, hidro, biyokütle ve jeotermal) ve nükleer enerjinin talebi, küresel tedariki, avantajları, dezavantajları maliyetleri ve çevreye olan etkileri. Her kaynağın güncel durumu, tarihsel kullanımı ve geleceğe yönelik tahminler. Elektrik ve hidrojen tedarik zincirlerinde temel konular.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Enerji Kaynakları: Temel Konular 3
Güz 2020-2021 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2018-2019 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2017-2018 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Bahar 2016-2017 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2016-2017 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2015-2016 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2014-2015 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Güz 2013-2014 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 502 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 1.5 SU Kredi
Antroposen nedir ve insanın gezegen ve ekosistemler üzerindeki etkisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin bilimsel ve politik yönü; normal ötesi bilim; bilimsel camiada konsensus sağlamanın yolları; iklim değişikliği inkâr kampanyaları. İklim biliminin temelleri ve iklim değişikliğinin etkileri. İklim politikaları, azaltım, risk azaltma ve uyum. Karbon bütçesi, düşük karbonlu enerjiye geçiş ve enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması. Uluslararası iklim politikaları. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve küresel iklim değişikliği çağında enerji politikalarının dönüşümü. Hava kirliliği, su kıtlığı ve enerji sistemlerinin sürdürülebilirliği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 1.5
Güz 2020-2021 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 1.5
Güz 2018-2019 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 1.5
Bahar 2014-2015 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 3
Bahar 2013-2014 Çevre, İklim Değişikliği ve Toplumsal Maliyet 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 504 Enerji Piyasaları 3 SU Kredi
Enerji piyasası ilişkileri ve piyasa modelleri. Elektrik piyasası: katılımcılar, çalışma yöntemi, yük yönetimi. Alt piyasalar: ikili anlaşmalar piyasası, gün öncesi piyasası, gün içi piyasa, dengeleme güç piyasası, yan hizmet piyasası. Bölgesel piyasalar, ithalat ve ihracat. Finansal piyasalar ve ürünler. Doğalgaz piyasası işleyişi, doğalgaz piyasasında alt piyasalar, tedarik piyasaları. Fiyat tahmin modellerine giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2018-2019 Enerji Piyasaları 3
Güz 2017-2018 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2016-2017 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2015-2016 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2014-2015 Enerji Piyasaları 3
Bahar 2013-2014 Enerji Piyasaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 506 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3 SU Kredi
Enerji piyasalarının genel yapısı, piyasa aktörleri, hukuki, fiziki ve ticari ilişkiler. Elektrik piyasası faaliyetleri, sınırları ve yükümlülükler. Önlisans ve lisans süreçleri, lisanssız üretim. Üretim faaliyetinin yasal çerçevesi ve yatırım modelleri. İletim ve diğer faaliyetlerin yasal çerçevesi ve özellikleri, şebekelerin yasal çerçevesi ve bağlantı hakkı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler. Arz güvenliği ve kapasite mekanizmaları. Devlet destek ve teşvikleri ve bunların piyasaya etkileri. Özelleştirme: yasal çerçeve, regülasyon ve modeller. Uluslararası antlaşmalar (TANAP vb.) ve regülasyon. Proje finansmanı ve regülasyon. Denetim: yaptırımların hukuki çerçevesi ve yargısal mekanizmalar. Güncel olayların tartışılması, örnek olay ve sözleşme analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3
Bahar 2018-2019 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3
Bahar 2017-2018 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3
Bahar 2016-2017 Enerji Düzenlemeleri ve Hukuku 3
Bahar 2015-2016 Enerjide Karar Verme ve Düzenlemeler 3
Bahar 2014-2015 Enerjide Karar Verme ve Düzenlemeler 3
Yaz 2013-2014 Enerjide Karar Verme ve Düzenlemeler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 507 Enerji Sektöründe Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 1.5 SU Kredi
Teknoloji ve inovasyon yöntemiyle ilgili temel kavramlar. İnovasyonun tanımı, türleri. İnovasyon sürecinin adımları. İnovasyon konusunda yeni sosyal ve teknolojik trendler. İnovasyon yönetimi metodları. İnovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı. Ulusal inovasyon sistemleri: Aktörler, politikalar, kurumlar ve etkileşimler. Sektörel inovasyon sistemleri ve enerji sektörü. Kurumsal inovasyon sistemleri; inovasyon stratejisi, proje portföyü, inovasyon süreçleri, kurum kültürü. İnovasyon için başarı ve başarısızlık faktörleri. İnovasyonda işbirliği; Rekabet öncesi işbirlikleri, Üniversite-sanayi işbirlikleri. İnovasyonun finansmanı. Ar-Ge sonuçlarının ticarileşme ve yayılım süreçleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (ENS507) 3
Güz 2014-2015 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (ENS507) 3
Güz 2013-2014 Enerjide Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (ENS507) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 508 Enerji Projelerinin Finansmanı 3 SU Kredi
Enerji Finansmanı alanında öne çıkan kurumsal finansman ve proje finansmanı metotlarından hareketle, güncel ve uluslararası finansman yapıları dersin ana kapsamını oluşturmaktadır. Enerji kaynağı, proje türü, enerji piyasası yapısı ve finansman yapısı vb. değişkenlere bağlı olarak enerji finansmanı yöntemleri aktarılmaktadır. Enerji sektörü ihtiyaçlarına göre şekillenen risk yönetimi, finansal yapılandırma, finans ürünler ve finansal ürün fiyatlamaları paylaşılmaktadır. Enerji finansmanı alanında örnek vakalar (üretim & dağıtım, konvansiyonel & yenilenebilir, Türkiye & yurtdışı kırılımı) çalışılarak, finansal modellerin, risk matrislerinin, proje finansmanı yapılarının oluşturulması & analizi sağlanmaktadır. Ders kapsamında hem teorik-akademik temelli bilgiler, hem de reel iş pratikleri aktarılmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2018-2019 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2017-2018 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2016-2017 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2015-2016 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2014-2015 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Bahar 2013-2014 Enerji Projelerinin Finansmanı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 509 Enerji Sektöründe Proje Yönetimi 1.5 SU Kredi
Proje ömür döngüsü ve süreçleri, proje seçimi, proje finansmanı, proje tanımı. Proje planlama, projenin hayata geçirilmesi ve kontrolü, risk ve kaynak planlaması. Projeler ile değişimin yönetimi, Ar-Ge projelerinin yönetimi, yeni ürün geliştirme projelerinin yönetimi. Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerinin ticarileştirilmesi. Proje yönetimi için liderlik ve organizasyon.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Enerji Sektöründe Proje Yönetimi 1.5
Yaz 2018-2019 Enerji Sektöründe Proje Yönetimi 1.5
Bahar 2017-2018 Enerji'de Proje Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Enerji'de Proje Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 510 Enerji Çalışmalarında Özel Konular I 1.5 SU Kredi
Bu ders, diğer Enerji Teknolojileri ve Yönetimi (ETM) derslerinde işlenmeyen bazı yeni ve önemli konuları içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Enerji Çalışmalarında Özel Konular I 1.5
Yaz 2018-2019 Enerji Çalışmalarında Özel Konular I 1.5
Yaz 2017-2018 Enerji Çalışmalarındaki Özel Konular 3
Yaz 2016-2017 Enerji Çalışmalarındaki Özel Konular 3
Yaz 2015-2016 Enerji Sektöründeki Özel Konular 3
Yaz 2014-2015 Enerji Sektöründeki Özel Konular 3
Yaz 2013-2014 Enerji Sektöründeki Özel Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 513 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 1.5 SU Kredi
Enerji alanında temel teknik terimler ve kavramlar. Araştırma ve raporlama yöntemleri; araştırma tasarımı. Araştırma amacını ve araştırma sorularını tanımlama. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Veri analizi. Kaynak gösterme ve intihali önleme. Bilgi paylaşımı, işbirliği ve takım çalışması yöntemlerini öğrenme ve deneyimleme. Araştırmaların yazılı ve sözlü sunumu.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 1.5
Güz 2017-2018 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Güz 2016-2017 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Güz 2015-2016 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Güz 2014-2015 Enerji Çalışmalarında Temel Yetenekler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 515 Fosil Yakıt Teknolojileri 1.5 SU Kredi
Petrol ve doğalgaz arama yöntemleri (konvansiyonel ve ankonvansiyonel yöntemler), sismik görüntüleme, kuyu açma (sondaj) operasyonları, petrolün özellikleri. Petrol taşımacılığı, rafineri işlemleri ve petrol ürünleri. Doğal gaz kimyası, üretimi ve taşıması. Ankonvansiyonel doğalgaz kaynakları: Şeyl gazı (kaya gazı), sıkı rezervuar gazı, yeni kuyu açma (sondaj) ve hidrolik çatlatma teknikleri. Küresel petrol ve doğalgaz pazarları, petrol fiyatı, referans ham petrol fiyatları. Kömür oluşumu, rezervleri, madenciliği ve sınıflandırması. Kömür kökenli metan gazı üretimi. Jeotermal kaynak arama. Türkiye’de fosil yakıtlar: Türk petrol ve kömür endüstrisi. Boru hatları. Türkiye’nin jeotermal, şeyl gazı ve kömür kökenli metan gazı potansiyeli. Türk Petrol/Maden ve jeotermal kanun özetleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Fosil Yakıt Teknolojileri 1.5
Güz 2020-2021 Fosil Yakıt Teknolojileri 1.5
Güz 2018-2019 Fosil Yakıt Teknolojileri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 517 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3 SU Kredi
Yenilenebilir enerji genel teknik detayları (rüzgar, güneş, hidro, jeotermal, biyokütle/ biyoenerji, depolama). Temel yenilenebilir enerji denklemleri ve kaynak türüne göre yapılacak temel enerji hesapları. Teknik detayların anlaşılmasına yol açacak temel konular. Farklı yenilenebilir enerji teknoloji ekipmanlarının detayları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3
Güz 2020-2021 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3
Güz 2018-2019 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3
Yaz 2017-2018 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde İleri Konular 3
Yaz 2016-2017 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde İleri Konular 3
Yaz 2015-2016 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde İleri Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 518 Enerji ve Ulaşım 1.5 SU Kredi
Ulaşım teknolojilerinin temelleri. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir ulaşım teknolojileri. Enerji ve ulaşım etkileşimleri. Ulaşımın çevresel etkileri. Akıllı ve bütünleşik ulaşım çözümleri, ve bunların enerji kullanımı ve güvenliğine etkileri. Güncel ve gelecek ulaşım politikaları, bunların ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileşimleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Enerji ve Ulaşım 1.5
Bahar 2018-2019 Enerji ve Ulaşım 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 519 Enerji Sistemi Dönüşümü 1.5 SU Kredi
Enerji ile ilgili 7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi. Enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması ve enerji dönüşümü. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, modern enerji kaynaklarına erişim, düşük karbonlu teknolojiler, sistem entegrasyonu. Enerji dönüşüm yollarının maliyet ve faydaları, yatırım ihtiyaçları, atıl yatırım. Elektrik sektörü, son kullanıcı sektörler. Yenilikçilik ve ARGE’nin rolü. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği politikaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Enerji Sistemi Dönüşümü 1.5
Bahar 2018-2019 Enerji Sistemi Dönüşümü 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 520 Enerji Sektöründe Yatırım ve Strateji 1.5 SU Kredi
Enerji ekosistemi. Uluslararası enerji yatırımları ve yatırımcı firmalar, mevcut durum ve trendler. Firmaların yatırım stratejileri ve yatırım kriterleri. Türkiye'nin yatırım çekme stratejisi ve global rekabetçiliği. Devlet teşvikleri ve destek mekanizmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Enerji Sektöründe Yatırım ve Strateji 1.5
Yaz 2018-2019 Enerji Sektöründe Yatırım ve Strateji 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 521 Elektrik Güç Sistemleri Temelleri: Tarihsel, Mühendislik ve Güncel Yaklaşımlar 1.5 SU Kredi
Bu derste elektrik piyasası ve sisteminin çalışmasına dair gerekli teknik kavramlar, tarihsel olaylar ile mühendislik ve teknoloji perspektifinden anlatılacaktır. Akımlar savaşı olarak adlandırılan AC-DC (alternatif akım ve doğru akım) savaşından ilk iletim hatlarına ve elektriğin aydınlatma hizmetinden sayaçlanarak pazarlanan bir hizmete dönüşümünden başlanarak sistemin bugünkü yapısına yön veren olaylar ve teknolojik gelişmeler anlatılacaktır. Daha karmaşık mühendislik kavramlarını anlatırken de ABD ve Avrupa’da yaşanan elektrik sorunları, kesintileri üzerinden vaka çalışmaları kullanılacaktır. Teknolojik seçimlerin bugün mevzuatta kullandığımız kavramlara nasıl evrildiği tartışılacaktır. Mühendislik kavramlarının anlaşılmasının kolaylaştırılması için de vaka çalışmaları kullanılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Elektrik Güç Sistemleri Temelleri: Tarihsel, Mühendislik ve Güncel Yaklaşımlar 1.5
Güz 2020-2021 Elektrik Güç Sistemleri Temelleri: Tarihsel, Mühendislik ve Güncel Yaklaşımlar 1.5
Güz 2018-2019 Elektrik Güç Sistemleri Temelleri: Tarihsel, Mühendislik ve Güncel Yaklaşımlar 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 523 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi 1.5 SU Kredi
Enerji tedariği, talebi, teknolojileri ve politikalarının bütüncül modellenmesi; Türkiye TIMES enerji sistem modeli. Enerji endüstrisinde karar analizi: Karar ağaçları, duyarlılık analizi, risk modellemesi, simülasyon modelleri. Çok kriterli karar analizi. Enerji ve elektrik endüstrilerinden talep tahmin modeli örnekleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi 1.5
Yaz 2018-2019 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 524 Enerji Biliminin Temelleri 1.5 SU Kredi
Bu derste, farklı enerji türleri (mekanik, kimyasal, ışık, ısı, elektrik gibi), güç, dönüşüm verimliliği ve termodinamik gibi enerji ile ilgili temel kavramlar tanıtılacaktır. Enerjinin ısıtma, aydınlatma, ulaşım ve ev aletleri gibi günlük yaşamdaki kullanımları, bilimin en temel fiziksel kavramları yardımıyla açıklanacaktır. Bu bağlamda, fosil yakıt ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin çalışma mekanizmaları ile enerji depolamanın fiziksel teorileri ve kavramları dikkate alınacaktır. Teknolojiye sınırlar koyan temel fiziksel bağlantılar tartışılacak ve bu sınırları aşacak yeni gelişmeler anlatılacaktır. Temel enerji teknolojilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin mühendislik tasarımı ile ilişkileri en temel düzeyde verilecektir. Ayrıca nano teknolojik gelişmeler, katı hal malzemeler, yakıt pilleri, rüzgar, güneş, fotovoltaik, piller, süperkapasitörler gibi ileri düzey konuların yanı sıra kuantum bilgisayar üretiminin ilkeleri de tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Enerji Biliminin Temelleri 1.5
Güz 2020-2021 Enerji Biliminin Temelleri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 525 Enerji Jeopolitiği 1.5 SU Kredi
Önde gelen kaynak üreticisi ve tüketicisi ülke politikalarının küresel etkileri. Enerji güvenliği ve jeopolitiği. Güncel politik ve teknolojik gelişmelerin jeopolitik ve ekonomik etkileri üzerine vaka analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 580 Enerji Teknolojileri ve Yönetiminde Özel Konular I 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Öğrencilerin, ETM program derslerinde edinmiş oldukları bilgi ve becerileri bir proje kapsamında uygulamaya dönüştürmeleri beklenir. Proje konusu, öğrenci tarafından kendi profesyonel çalışma veya ilgi alanına göre belirlenir. Proje, seçilen konuda uzman bir eğitmenin danışmanlığında yürütülür ve yaz dönemi sonunda tamamlanır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Proje Dersi 0
Yaz 2020-2021 Proje Dersi 0
Yaz 2018-2019 Proje Dersi 0
Güz 2018-2019 Proje Dersi 0
Yaz 2017-2018 Proje Dersi 0
Güz 2017-2018 Proje Dersi 0
Yaz 2016-2017 Proje Dersi 0
Yaz 2015-2016 Proje Dersi 0
Bahar 2015-2016 Proje Dersi 0
Yaz 2014-2015 Proje Dersi 0
Yaz 2013-2014 Proje Dersi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 599 Bireysel Çalışma 3 SU Kredi
Bu dersi alan her öğrenci, bir ETM eğitmeninin danışmanlığında bir araştırma çalışması tamamlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Bireysel Çalışma 3
Yaz 2018-2019 Bireysel Çalışma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 600 Bireysel Çalışma - II 1.5 SU Kredi
Bu dersi alan her öğrenci, bir ETM eğitmeninin danışmanlığında bir araştırma çalışması tamamlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bireysel Çalışma - II 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ETM 601 Bireysel Çalışma - III 1.5 SU Kredi
Bu dersi alan her öğrenci, bir ETM eğitmeninin danışmanlığında bir araştırma çalışması tamamlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :