Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

IE 501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3 SU Kredi
Doğrusal programlamanın kuramsal temelleri; konvekslik; simpleks algoritması; dualite ve hassasiyet analizi; hesaplama sorunları; bölümleme yaklaşımları ve kolon türetme yöntemi; tamsayı ve doğrusal olmayan programlamaya giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2020-2021 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2019-2020 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2018-2019 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2017-2018 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2016-2017 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2015-2016 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2014-2015 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2013-2014 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2012-2013 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2011-2012 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2010-2011 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2009-2010 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2008-2009 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2007-2008 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2006-2007 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2005-2006 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2004-2005 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2003-2004 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2002-2003 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2001-2002 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Güz 2000-2001 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 503 Stokastik Süreçler 3 SU Kredi
Poisson ve yenilenme süreçleri; ayrık ve sürekli Markov süreçleri; kuyruk, güvenilirlik, envanter, üretim ve telekomünikasyon uygulamaları; kuyruk serimleri uygulamaları ve serim performans analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Stokastik Süreçler 3
Güz 2020-2021 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2019-2020 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2018-2019 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2017-2018 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Stokastik Süreçler 3
Güz 2015-2016 Stokastik Süreçler 3
Güz 2014-2015 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2013-2014 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2012-2013 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2011-2012 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2010-2011 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2009-2010 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2008-2009 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2007-2008 Stokastik Süreçler 3
Güz 2006-2007 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2005-2006 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2004-2005 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2003-2004 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2002-2003 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2001-2002 Stokastik Süreçler 3
Bahar 2000-2001 Stokastik Süreçler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 509 Doğrusal Olmayan Programlama 3 SU Kredi
Lineer cebir ve analiz tekrarı, dışbükey kümeler ve fonksiyonlar, karesel programlama, iniş algoritması, doğru üzerinde arama, eşlenik yönler, Newton yöntemi, türevlenemeyen işlevlerin eniyilenmesi, kısıtlı eniyileme problemlerinde gerek ve yeter şartlar, ikilik teorisi, ceza ve engel yöntemleri, Kuhn-Tucker yöntemleri, yarı-sonsuz ve yarı-belirli eniyileme problemlerine giriş, uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Güz 2017-2018 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Bahar 2014-2015 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Bahar 2012-2013 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Güz 2011-2012 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Güz 2009-2010 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Güz 2007-2008 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Güz 2005-2006 Doğrusal Olmayan Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 512 Çizgeler ve Serimler 3 SU Kredi
Çizge ve serimlerin kuram ve uygulamaları; çizge ve serimlerin karmaşıklık ve hesaplama irdelemesi; çizge yapıları, unsurları ve özellikleri; Hamilton and Euler yol problemleri; gezgin satıcı problemi ve uzantıları; Çinli postacı problemi ve uzantıları; serim akış problemleri; serim simpleks algoritması; boyama, eşleme ve atama problemleri; çizge ve serimlerde uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2018-2019 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2017-2018 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2016-2017 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2015-2016 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2014-2015 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2013-2014 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2012-2013 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2011-2012 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2010-2011 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2009-2010 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2008-2009 Çizgeler ve Serimler 3
Bahar 2007-2008 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2006-2007 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2005-2006 Çizgeler ve Serimler 3
Güz 2003-2004 Çizgeler ve Serimler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 514 İmalat Stratejileri 3 SU Kredi
Şirketin uzun dönem rekabet gücünü korumak için imalat stratejilerinin formülleştirilmesinde kullanılan yöntem ve araçlar; şirketin imalat stratejileriyle işletme ve teknoloji stratejilerinin uyumu; strateji kurmada balanced scorecard kullanımı; vaka analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 İmalat Stratejileri 3
Güz 2015-2016 İmalat Stratejileri 3
Güz 2014-2015 İmalat Stratejileri 3
Bahar 2007-2008 İmalat Stratejileri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 515 Dinamik Proglamlama 3 SU Kredi
Dinamik programlama (DP) birbirleri ile alakalı bir sıra kararın beli bir amaç fonksiyonu için en iyi şekilde verilmesini sağlayan ve hem belirlenimci hem de rassal problemler için kullanılan genel bir eniyileme yöntemidir. Kararların çeşitli kombinasyonlarının örtülü bir biçimde sayılarak en iyi karar kombinasyonunun bulunmasına dayanır. Dersin konuları arasında DP modellemesi ve algoritması, belirlenimci sistemler ve enkısa yol problemi, tam durum bilgisine sahip problemler, kısmi durum bilgisine sahip problemler, sonsuz planlama periyotlu problemler, sonsuz planlama periyotlu indirimli problemler, rassal enkısa yol problemleri ve diğerleri bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Dinamik Proglamlama 3
Güz 2020-2021 Dinamik Proglamlama 3
Güz 2019-2020 Dinamik Proglamlama 3
Güz 2018-2019 Dinamik Proglamlama 3
Güz 2017-2018 Dinamik Proglamlama 3
Güz 2015-2016 Dinamik Proglamlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 518 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Stokastik süreçlerin kuyruklara uygulanması; doğum- ölüm süreçlerinin anlizi; Chapman-Kolmogorov denklemleri; Little teoremi and Markov özelliği; varış ve ayrılış sürecleri; Markov kuyruklar; semi-Markov süreçler; M/G/1, G/M/m ve G/G/1 kuyruk sistemleri; Jackson serimleri, denge denklemleri ve kararlı davranış.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları 3
Güz 2011-2012 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları 3
Güz 2010-2011 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 519 Toplam Kalite Yönetimi 3 SU Kredi
Toplam kalite yönetimine giriş; toplam kalite yönetiminin değişiklik yönetimiyle birlikte uygulanması; toplam kalite yönetimine geçmenin bir proje olarak yönetilmesi; kendi kendini degğerlendirme yöntemleri; kaliteyi ödüllendirme; ürün geliştirme süreci, kök sebep analizi, peer review, denetim ve takip etme, yeniden değerlendirme süreci, kaliteyi sağlayacak faktörlerin oluşturulması; vaka analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 522 Karar Analizi 3 SU Kredi
Olasılık ve fayda kuramlarının aksiyomatik temelleri; sübjektif ve kuramsal olasılık dağılımlarının belirlenmesi; karar problemlerinin tanımlanmaları ve gösterimleri; Bayes kuramı ve Bayes serimleri; bilginin değeri; fayda kuramı; risk paylaştırma; örnek vaka çalışmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Karar Analizi 3
Bahar 2009-2010 Karar Analizi 3
Bahar 2001-2002 Karar Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 524 Sistem Benzetimi 3 SU Kredi
Benzetime değişik yaklaşımlar; üretim ve servis sistemlerinin ayrık olay bazlı benzetim ile modellenmesi ve analizi; girdi analizi; rassal sayılar ve rassal değişken türetimi; çıktı analizi; model tutarlılığı ve sağlama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Sistem Benzetimi 3
Bahar 2005-2006 Sistem Benzetimi 3
Bahar 2000-2001 Sistem Benzetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 525 Yöneylem Araştırması ve Veri Madenciliği 3 SU Kredi
Derste, eğiticisiz öğrenme, eğiticili öğrenme, birliktelik kuralları belirleme ve öznitelik seçimi gibi veri madenciliğinde önemli yer tutan çeşitli problemler ele alınarak, bu problemlerin matematiksel modelleme formulasyonlarına odaklanıp çeşitli çözüm tekniklerinin türetilmesinin kuramsal arka planı üzerinde durulacak ve bu tekniklerin operasyon yönetimi çerçevesindeki çeşitli problemlere nasıl uygulandığına bakılacaktır. Ders sırasında üzerinde durulacak olan yöntemler arasında, çeşitli olasılık ve istatistiksel temelli yöntemler, olabilirlik kuramı temelli yöntemler, kümeleme algoritmaları, karar ağaçları, meta sezgisel yöntemler (ör: genetik algoritmaları, benzetimsel tavlama, v.b.) ve matematiksel programlama sayılabilir. Çok kriterli karar verme ve çok amaçlı optimizasyon problemlerine yönelik kimi tekniklerin veri madenciliğinde nasıl kullanıldığı da derste ele alınacak konular arasında olacaktır. Derste ayrıca çeşitli veri madenciliği tekniklerinin üretim ve hizmet sektörlerindeki operasyonel karar problemlerinde nasıl kullanıldığını da vaka çalışmaları ve makaleler üzerinden tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yöneylem Araştırması ve Veri Madenciliği 3
Güz 2019-2020 Yöneylem Araştırması ve Veri Madenciliği 3
Güz 2018-2019 Yöneylem Araştırması ve Veri Madenciliği 3
Güz 2016-2017 Yöneylem Araştırması ve Veri Madenciliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 527 Sistem Dinamiği 3 SU Kredi
Sistem mantığı ve sistem dinamiği açısından bakış; karışık sistemlerin çalışma yapısının anlaşılması ve ifade edilebilmesi için kullanılan yöntemler ve bu yapıların dinamiği; karışık sistemlerin modellenmesi ve benzetimi için kullanılan araçlar; konuyla ilgili bazı uygulamalar: kurumsal büyüme ve tıkanma, yeni teknolojilerin yayılımı, iş çevrimleri, tahminlerin güvenilirliği ve kullanılması, tedarik zincirlerinin tasarımı, hizmet kalite yönetimi, proje yönetimi ve ürün geliştirme, salgın hastalıkların yayılmasının dinamiği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Sistem Dinamiği 3
Bahar 2016-2017 Sistem Dinamiği 3
Güz 2014-2015 Sistem Dinamiği 3
Bahar 2012-2013 Sistem Dinamiği 3
Bahar 2010-2011 Sistem Dinamiği 3
Bahar 2007-2008 Sistem Dinamiği 3
Güz 2005-2006 Sistem Dinamiği 3
Güz 2003-2004 Sistem Dinamiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 532 Finansta Rassal Modeller 3 SU Kredi
Dersin amacı matematiksel finansta kullanılan temel rassal modelleri ve metodları öğretmek. Dersin ilk yarısı zamanda ayrık modellere, kalan kısmı da zamanda surekli modellere ayrılmıştır. Derste işlenen konular arasında Black-Scholes ve binom modellerinde fiyatlama ve risk-koruma, varlık fiyatlamanın temel teoremleri, martingale süreçleri, Brown hareket süreci, rassal integral, Itô formülü bulunmaktadır. Konulardaki ilerlemeye bağlı olarak rassal diferansiyel denklemlere de zamanda sürekli modellerdeki halleriyle kısaca değinilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Finansta Rassal Modeller 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 545 Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı 3 SU Kredi
Üretim sistemlerinin planlama ve tasarımında eniyileme modellerinin incelenmesi, orta ve uzun vadeli karar verme modelleri, tahmin, tesis yeri seçimi, kapasite planlaması üretim kontrolü ve stok planlaması konularını kapsar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı 3
Bahar 2004-2005 Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 550 Sıralama ve Çizelgeleme 3 SU Kredi
Sıralama ve çizelgeleme problemlerinin analizi ve çözümü. sıralama ve çizelgeleme algoritmalarının karmaşıklık ve hesaplama irdelemesi; tek makine için kesin ve sezgisel yöntemler; atelye, imalat hattı ve esnek imalat sistemlerinin çizelgelemesi; paralel işlemcilerin çizelgelemesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Sıralama ve Çizelgeleme 3
Bahar 2009-2010 Sıralama ve Çizelgeleme 3
Bahar 2008-2009 Sıralama ve Çizelgeleme 3
Güz 2000-2001 Sıralama ve Çizelgeleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Yaz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2007-2008 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2006-2007 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2005-2006 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2004-2005 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2003-2004 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2002-2003 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2001-2002 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2000-2001 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2006-2007 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2004-2005 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2003-2004 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2001-2002 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2000-2001 Lisansüstü Seminer II 0
Onkosul: IE 551 - Doktora - En Az D
veya IE 551 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 553 Tesis Tasarımı ve Analizi 3 SU Kredi
Talep tahmini; kapasite analizi; ürün/süreç analizi; teknoloji seçimi; tesis yer seçimi; tesis düzenleme; imalat sistemleri yerleşimi; servis sistemleri yerleşimi; malzeme elleçleme; depolama sistemleri; vaka analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2012-2013 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2010-2011 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2008-2009 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Bahar 2007-2008 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2003-2004 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2002-2003 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2001-2002 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Güz 2000-2001 Tesis Tasarımı ve Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 554 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 SU Kredi
Tedarik zinciri yapısal tanımlaması; satın alma yönetimi ve tedarikçi ilişkileri; toplak üretim planlaması; küme büyüklüğü belirleme; ön süre yönetimi; malzeme ve kapasite ihtiyaç planlaması; master imalat çizelgelemesi; operasyon çizelgeleme; talep tetikli (pull) sistemler; ara stok yönetimi; depo yönetimi; dağıtım planlaması; filo yönetimi; talep yönetimi; ERP yazılımı kullanımı; web bazlı yaklaşımlar; vaka analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2007-2008 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2006-2007 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2005-2006 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2003-2004 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2002-2003 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2001-2002 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2000-2001 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 555 Tedarik Zincirlerinde Koordinasyon 3 SU Kredi
Bu ders tedarik zincirlerinin kuramsal modellerini oluşturma ve analiz etme üzerinedir. Tedarik zincirlerinde merkezi olmayan karar verme yapısına bağlı verimsizliler incelenecektir. Çeşitli kontrat tiplerinin tedarik zinciri üyelerinin eylemlerini koordine ederek bu verimsizlikleri nasıl azaltabileceği çalışılacaktır. Bu amaçla, stok teorisine ek olarak ekonomi biliminden oyun teorisi ve kontrat teorisi metotları kullanılacaktır. Derslere ek olarak araştırma makaleleri de tartışılacaktır. Dersin hedef kitlesi, tedarik zinciri yönetimi üzerine teorik araştırma yapmayı düşünen mastır/doktora öğrencileridir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Tedarik Zincirlerinde Koordinasyon 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 556 Depolama Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi 3 SU Kredi
Depolama sistemlerinin matematiksel ve işlemsel analizine giriş; depolarda gerçekleşen işlemler; saklama ve taşıma amaçlı ekipmanlar; ürün profillerinin incelenmesi; palet bazlı depolarda işlemler; hızlı-erişim yapılan alanların tasarımı;malzemelerin raflarda en uygun pozisyonlara yerleştirilmesi; sipariş toplama prensipleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 Depolama Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 564 İmalat Otomasyonu 3 SU Kredi
Imalat otomasyonuna ve takım tezgah analizine giriş; bilgisayar destekli imalat; sayısal kontrol programlaması ve doğrulaması; sanal işleme; bilgisayarlı sayısal kontrolun ilkeleri; feed drive servo kontrol; işlem gözlemi ve kontrolu, uyabilen (adaptive) kontrol; imalat uygulamaları için sensörler ve aktüatörler. Lab: NC programlama ve işleme; sistem tanıma ve kontrolör tasarımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 İmalat Otomasyonu 3
Bahar 2000-2001 İmalat Otomasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: IE 564L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 564L İmalat Otomasyonu 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 İmalat Otomasyonu 0
Onkosul: __
Yankosul: IE 564
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 567 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3 SU Kredi
İmalat sistemlerinin modellenmesi; imalat sistemlerinde hiyerarşik tasarım, planlama ve kontrol; otomatik transfer hatları, hücresel imalat ve esnek imalat sistemleri; malzeme akışının, üretim hızı ve varyasyonunun analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Bahar 2017-2018 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Bahar 2010-2011 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Güz 2009-2010 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Güz 2007-2008 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Bahar 2006-2007 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Bahar 2005-2006 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Güz 2004-2005 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Güz 2003-2004 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Güz 2002-2003 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Güz 2001-2002 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 58000 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Lojistik ve Taşıma Planlaması 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Lojistik ve Taşıma Planlaması 3
Güz 2016-2017 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Lojistik ve Taşıma Planlaması 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 58001 EM'de Özel Konular: İstatistiksel Çıkarım İçin Benzetim 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 EM'de Özel Konular: İstatistiksel Çıkarım İçin Benzetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 58002 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Üretim Planlama 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Üretim Planlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 58003 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Büyük Veri için Optimizasyon 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Büyük Veri için Optimizasyon 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 58004 Endüstri Mühendisliği’nde Özel Konular: Kombinatoryal Eniyilemenin Uygulamaları 3 SU Kredi
Çizge teorisinin uygulamaları, çizge boyama, yaklaşık algoritmalar, Boolean modelleme ve optimizasyon, ikinci dereceden Boolean fonksiyonlar, Horn fonksiyonları
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Endüstri Mühendisliği’nde Özel Konular: Kombinatoryal Eniyilemenin Uygulamaları 3
Onkosul: (IE 501 - Doktora - En Az D
veya IE 501 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 58005 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3 SU Kredi
Ders istatistikteki önemli konuları matematiksel bir seviyede işlemeyi amaçlamaktadır. İncelenecek konular arasında örneklem dağılimları ve asimptotik sonuçlar, nokta ve aralık tahminleri, hipotez test etme, ANOVA ve regresyon analizi bulunmaktadır. Konular işlenirken R'daki uygulamaları da görülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Güz 2019-2020 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Güz 2018-2019 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Proje Dersi 0
Güz 2009-2010 Proje Dersi 0
Güz 2008-2009 Proje Dersi 0
Güz 2007-2008 Proje Dersi 0
Güz 2005-2006 Proje Dersi 0
Güz 2004-2005 Proje Dersi 0
Güz 2003-2004 Proje Dersi 0
Güz 2002-2003 Proje Dersi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 601 Eniyileme Kuramı 3 SU Kredi
Eniyilemede ileri konular; konveks eniyileme ve fonksiyonel analiz; dualite kuramı; iteratif yöntemler ve yakınsama ispatları; doğrusal programlama için iç nokta yaklaşımları; matematiksel programlama için hesaplama karmaşıklığı analizi; doğrusal programlamanın uzantıları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Eniyileme Kuramı 3
Bahar 2017-2018 Eniyileme Kuramı 3
Onkosul: (IE 501 - Yüksek Lisans - En Az D)
veya (IE 501 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 602 Stokastik Programlama 3 SU Kredi
Rassal programlama belirsizlik altında karar verme modellemesi için kullanılan temel yaklaşımlardan biridir. Belirsiz problem parametrelerinin rassal değişkenlerle temsil edildiği matematiksel programlama problemleri ile ilgilenir ve belirsizlikleri direk modelleme aşamasında göz önüne alarak deterministik (belirlenimci) eniyilemeyi genişletir. Bu ders kapsamında, ilgili alandaki ana konular ve metotlar geniş ve genel bir şekilde gözden geçirilecektir. Bu ders çeşitli eniyileme modellerini (olasılıksal kısıtları içeren eniyileme, iki aşamalı rassal programlama modelleri, risk ölçütü içeren eniyileme, vs.) ve de bu modellerin matematiksel programlamaya dayalı çözüm yöntemlerini ve pratik problemlere uygulamalarını içermektedir. Rassal programlar sayısal hesaplama açısından zor olduklarından, bu derste üyük boyutlu problemlerin çözülmesinde etkili algoritmik yöntemlere (özellikle, ayrıştırmaya dayalı algoritmalara) özel olarak vurgu yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Stokastik Programlama 3
Onkosul: IE 501 - Doktora - En Az D
veya IE 501 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 604 Tamsayılı Programlama 3 SU Kredi
Bu derste, kesikli en iyileme matematiği, problemlerin matematiksel model olarak ifade edilmesi ve bu modellerin çözümü üzerinde durulacaktır. Hesaplama karmaşıklığı kısmında, polinom sürede hesaplama ve zor problem sınıfları üzerinde durulacak, ve optimizasyon ve ayırma arasındaki eşitlik ilişkisi gösterilecektir. Sonrasında, kesikli optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan temel yaklaşımlar ve çeşitli algoritmalar anlatılacaktır. Dal-ve-sınırla algoritması, geçerli eşitsizlikler teorisi ve günümüz çözücülerinin kullandığı kesen düzlem algoritmalarının temelindeki basit kesikli kümeler üzerinde durulacaktır. Çokyüzlülerin optimizasyon açısından önemli olan yüzeyleri ve belirli bir noktalar kümesinin dışbükey zarf şeklindeki ifadeleri anlatılacaktır. Genişletilmiş formulasyonlar ve ayrıştırmaya olanak sağlayan reformulasyon tekniklerinden bahsedilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Tamsayılı Programlama 3
Onkosul: IE 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya IE 501 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 605 Stokastik Süreçlerde İleri Konular 3 SU Kredi
Stokastik modelleme ve eniyileme. Matematiksel programlamada bölümleme-koordinasyon algoritmaları ve stokastik programlama uygulamaları; stokastik envanter kontrolu ve çizelgeleme gibi bir uygulama alanında çalışma; stokastik sistemlerin performans değerlendirilmesi; stokastik modellemede proje çalışması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Stokastik Süreçlerde İleri Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 606 Büyük Boyutlu Eniyileme 3 SU Kredi
Büyük boyutlu eniyileme problemlerinin yapısal özelliklerini kullanan algoritmaların tasarımı ve sınanması; relaxation; bölümleme; seyrek sistemler; sınırlandırılmış değişkenlerle simpleks algoritması; kesme düzlemi yöntemi; sezgisel yöntemler; uygulamalar için etkin hesaplama yöntemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Bahar 2015-2016 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Bahar 2004-2005 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 609 Kuyruk Kuramında İleri Konular 3 SU Kredi
Karmaşık kuyruk modellerinin irdelenmesi; kuyruk serimleri; kuyruk modellerinde yaklaşık modeller; imalat sistemlerinde uygulamalar ve yeni araştırma alanları; benzetim, telekomünikasyon serimleri, internet ve web sistemleri, client-server mimarileri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 632 Üretim Sistemleri Planlamasında İleri Konular 3 SU Kredi
Üretim sistemlerinin tasarım ve analizinde güncel konular. Üretim hatları, esnek imalat sistemleri, imalat hücreleri, montaj hatları ve montaj otomasyonu, imalat otomasyon ve kontrolu, imalat sistemlerinin stokastik modelleri; proje çalışması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 638 Tedarik Zinciri Yönetiminde İleri Konular 3 SU Kredi
Global tedarik zinciri için yeniden yapılanma, dağıtım serimi tasarımı, tedarik yönetiminde bilgi akışı ve bilgi sistemleri, stratejik ortaklıklar; tedarik zinciri yönetiminde güncel araştırma konuları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 640 Operasyon Yönetiminde Davranışsal ve Deneysel Yöntemler 3 SU Kredi
Dersin amacı, operasyon yönetimi alanında kullanımı hızla artmakta olan davranışsal ve deneysel yöntemleri tanıtmaktır. Buna yönelik olarak, bir tedarik zinciri senaryosu altında insan karar vericilerin bireysel ve stratejik etkileşimli kararlarına etki eden faktörler çalışılacaktır. İlk olarak, standart gazeteci çocuk problemi üzerinden bireysel kararlar irdelenecektir. Gazeteci çocuk problemi, rassal talep karşısında sipariş miktarına karar vermeye çalışan bir perakendeciyi ele alır. Dersin devamında, üreticinin sözleşme önerdiği ve perakendecinin gazeteci çocuk problemi ile karşı karşıya olduğu bir üretici-perakendeci senaryosu irdelenecektir. Bu senaryo yoluyla, bireyler arasındaki stratejik etkileşimin operasyonel kararlara yansımaları çalışılacaktır. Dersteki tartışmalar insanlarla yapılan karar verme deneylerinde elde edilen bulgular üzerinden ilerleyecektir. Bu amaçla hem literatürden makaleler, hem de Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen veriler kullanılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Operasyon Yönetiminde Davranışsal ve Deneysel Yöntemler 3
Güz 2017-2018 Operasyon Yönetiminde Davranışsal ve Deneysel Yöntemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 682 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular III 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular III 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 751 Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Seminer I 0
Güz 2020-2021 Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Seminer I 0
Güz 2019-2020 Seminer I 0
Güz 2018-2019 Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Seminer I 0
Güz 2017-2018 Seminer I 0
Güz 2016-2017 Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 752 Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Seminer II 0
Güz 2020-2021 Seminer II 0
Bahar 2019-2020 Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Seminer II 0
Güz 2018-2019 Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Seminer II 0
Onkosul: IE 751 - Yüksek Lisans - En Az D
veya IE 751 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IE 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :