Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

IF 501 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
Bazı disiplinlerde kadın bilim insanlarının görece azlığının sebepleri nelerdir? Toplumsal cinsiyet bilimsel bilgi üretimini ve içeriğini etkiler mi? Kadınların bilim ve mühendislik alanlarına daha etkin katılmalarının ne tür etkileri olmuştur? Toplumsal cinsiyet kavramının göz önüne alınmasıyla ortaya çıkan bilimsel araştırma konuları nelerdir? Bu dersin amacı bu ve benzeri soruları araştırmaktır. Başta toplumsal cinsiyet kavramı açıklanmakta ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler genel olarak ortaya konmaktadır. Daha sonra, kadınların bu alanlardan tarihsel olarak dışlanmaları ve bunun bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik bedelleri, yaşadıkları tecrübeler ve verdikleri mücadeleler incelenmektedir. Ve en nihayet, toplumsal cinsiyetten kaynaklanan yanlılığın söz konusu alanlardan elenmesine yönelik politika ve “örnek pratikler”, bunların bilimsel gelişmelere yaptığı katkılar ve bu sayede ortaya çıkan yeni araştırma alanları incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 3
Güz 2018-2019 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :