Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

IT 501 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3 SU Kredi
Bu ders, programlama dersleri serisi içinde öğrencileri Java ile bilgisayar programlamanın temelleri ile tanıştırmak amacıyla tasarlanmış olan ilk derstir. Bu ders kapsamında öğrencilerin veri tipleri, control yapıları ve döngüler, nesneler, diziler ve fonksiyonlar gibi temel konular üzerinde bilgi sahibi olmaları ve algoritmik düşünme yetisini kazanmış olmaları hedeflenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3
Güz 2020-2021 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3
Güz 2019-2020 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3
Güz 2018-2019 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3
Güz 2017-2018 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3
Güz 2016-2017 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3
Güz 2015-2016 Bilgisayar Programlamaya Giriş 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 511 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3 SU Kredi
Dersin birinci bölümünde amaç öğrencilere veri iletişimi ve ağ uygulamaları konusunda bilgi birikimi kazandırmaktır. Öğrencileri iletişim kavramıyla tanıştırmak üzere veri taşınması ve veri iletişimi konusundaki temel kavramlar anlatılmaktadır. Dersin ikinci bölümünde TCP/IP Protokol Grubu içinde farklı protokollerin görev ve çalışma esasları ile Linux ve Windows ortamlarında düzenleşim teknikleri derinlemesine incelenmektedir. İşlenecek konular: Ağ uygulamaları; Veri İletişim Teknikleri; Anahtarlama Kavramları; OSI Referans Modeli ve Katmanları; TCP/IP Protokol Grubu ve Servisler; TCP/IP Ağ İletişimi; IP Yönlendirme; TCP/IP Ağ Düzenlemesi ve Problem Giderme; SMTP, FTP, HTTP, DNS, DHCP ve WINS Ağ Uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2020-2021 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2019-2020 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2018-2019 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2017-2018 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2016-2017 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2015-2016 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2014-2015 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2013-2014 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2012-2013 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2011-2012 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2010-2011 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2009-2010 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2008-2009 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2007-2008 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2006-2007 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Bahar 2005-2006 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Bahar 2004-2005 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Bahar 2003-2004 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Güz 2002-2003 Veri İletişimi ve TCP/IP Ağları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 512 Sistem Analizi ve Entegrasyonu 1.5 SU Kredi
Bu ders, ağ bileşenleri, ağ tasarımı, kapasite planlama ağ yönetimi, sistem integrasyonu, Internet/ Extranet/Intranet servisleri, sistem ve ağlarda sorun giderme konularında önemli noktaları inceleyen, pratik uygulamalara dayalı bir program olarak tasarlanmıştır. İşlenecek konular: Ağ Topolojileri ve Standartları; İletim Ortamları ve Yapısal Kablolama; Ağ İşletim Sistemleri; Ağ Tasarım ve Uygulamaları; Ağ Yönetimi ve Sorun Giderme Teknikleri; Yerel Alan Ağları; Geniş Alan Ağları; Geniş Alan Ağı Uygulama ve Teknolojileri; Geniş Alan Ağı Teçhizatı; Internet/Intranet Servisleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Sistem Analizi ve Entegrasyonu 1.5
Bahar 2006-2007 Sistem Analizi ve Entegrasyonu 1.5
Bahar 2005-2006 Sistem Analizi, Sistem Kuruluş ve Güvenliği 3
Bahar 2004-2005 Sistem Analizi, Sistem Kuruluş ve Güvenliği 3
Bahar 2003-2004 Sistem Analizi, Sistem Kuruluş ve Güvenliği 3
Bahar 2002-2003 Sistem Analizi, Sistem Kuruluş ve Güvenliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 513 Sistem ve Ağ Güvenliği 3 SU Kredi
Bu ders genel olarak ağ yapılarının içerisinde ve ağlar arasında var olan güvenlik unsurlarından meydana gelebilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerden korunma yöntemlerini içermektedir. Ders süresince güvenlik problemlerinin giderilmesinde hali hazırda var olan şifre kullanımı, güvenli programlama, TCP/IP servislerini güvenli kullanma,yedekleme, proxy programları, firewall, vpn kullanımı ve proaktif güvenlik stratejileri gibi teknikler irdelenecek, kullanılan ağ teknolojilerine göre oluşabilecek farklı gereksinimler üzerinde analizler yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2015-2016 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2014-2015 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2013-2014 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2012-2013 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2011-2012 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2010-2011 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2009-2010 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2008-2009 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2007-2008 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2006-2007 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Yaz 2005-2006 Sistem ve Ağ Güvenliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 515 Ağ Servis Mimarileri Tasarımı 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere ses ve veri ağlarının entegrasyonu konusunda detaylı bilgi vermek ve entegre ağlar üzerinde yapılacak vaka çalışmaları ile tasarımın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin somut veriler sağlamaktır. Günümüzün ses ve telefon ağlarındaki yapı, mimari ve tasarımlar incelenmektedir. Öğrenciler ses iletişimindeki altyapı, sinyalizasyon, çağrı kalitesi üzerinde bilgi edinecek ve PBX'lerin vari ağlarında nasıl çalıştıklarını öğreneceklerdir. Ders kapsamında ses ve veri iletişiminde entegrasyonun nasıl sağlandığı konusunda gerçek örneklerle konu irdelenecek, maliyet ve kalite ile ilgili kavramlar ele alınarak veri ağları üzerinden ses iletimini gerçekleştiren anahtar teknoloji ve standartlar incelenecektir. İşlenecek konular: Servis Kalitesi (QoS); Sinyalizasyon Tipleri; Ses iletiminde Paketleme ve Sıkıştırma Teknikleri; Gerçek Zamanlı Transport Protokolü; VoIP kavramını mümkün kılan teknolojiler; H323 ve SIP Protokolleri; Gateway Protokolleri; Frame Relay ve ATM üzerinden ses İletimi; Kablosuz iletişim sistemlerine giriş ve GSM.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 519 C# ile Programlamaya Giriş 3 SU Kredi
Bu kursun amacı, bir nesne-tabanlı programlama dili olarak Microsoft® .NET platformunun resmi dili olan C# kullanarak katılımcıları programlama ve problem çözme ile tanıştırmaktır. Kurs, C# programlama dilinin tüm özelliklerini öğretmenin yanında programlama dilinden bağımsız olarak katılımcılarına algoritmik düşünme ve algoritma geliştirme becerisini de kazandırmayı hedeflemektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 C# ile Programlamaya Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 520 Linux Programlama Ortamı 3 SU Kredi
Uygulamalı dersin birinci bölümü öğrenciye Linux işletim sistemi kullanımını tanıtma amacını taşımaktadır. Ders kapsamında ileri düzeyde Linux uygulamaları, çeşitli programlama görevleri ve sistem uygulamalarını otomatik hale getirmek üzere Bourne kabuk programlama ve awk filtrelerinin nasıl kullanıldıkları da işlenmektedir. Dersin ikinci bölümünde yazılım mühendisliğinin prensipleri ve modüler C programları yazmak üzere uygulamalar anlatılmaktadır. İşlenecek konular: Linux İşletim Sistemine Giriş; Linux Dosya Sistemi; Metin Editörleri; Linux Grafik Arayüzleri; Kabuk Kavramı; Bourne Kabuk Programlama; Awk; C Programlamaya Giriş; Değişkenler ve Sabitler; Veri Yapıları; Sayısal Veri Tipleri; Ayrı Derleme ve Bağlama; Dinamik Bellek Ayırtma; Disk Dosyaları ve diğer I/O.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Linux Programlama Ortamı 3
Güz 2004-2005 Linux Programlama Ortamı 3
Güz 2003-2004 Linux Programlama Ortamı 3
Güz 2002-2003 Linux Programlama Ortamı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 521 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama 3 SU Kredi
Bu ders, dilin temel temel kavramlarına öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir formatla yaklaşmaktadır. Bu ders öğrencilere büyük ölçekli projelerde modüler C++ programları yazarak yazılım mühendisliğinin temel prensiplerini anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ders ayrıca öğrencilere anahtar programlama teknikleri ve C kodunun C++ koduna dönüştürülmesi gibi konularda da bilgi vermektedir. İşlenecek konular: Nesne Tabanlı Analiz; C++ Sınıfları; Bellek Ayırtma; Kalıtım; Şablonlar; Ayrı Derleme ve Bağlama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama 3
Güz 2002-2003 UML ve C++ ile Nesne Tabanlı Tasarım 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 522 Visual C++ ile İleri Düzeyde Programlama 3 SU Kredi
Bu ders öğrencileri WindowsNT/2000 ortamında Visual C++ ve MFC kütüphanesini kullanarak Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) programlama konusunda eğitmek amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda yazılım geliştiriciler için Windows programlarında profil ve sorun giderme konularında da anahtar noktaları incelemektedir. Program Windows NT/2000 grafik bileşenleri ve Visual C++'taki en son yenilikleri de takip etmektedir. ActiveX teknolojisi, ODBC ve DAO kullanarak veritabanı erişim ve kullanımı gibi yeni teknolojiler de ders kapsamında incelenmektedir. İşlenecek konular: VC++ Yazılım Geliştirme Ortamı; C++ ve Nesne Tabanlı Programlama; MFC Programlama; Uygulamalar için Windows Yardım Sistemi Oluşturma; OLE and COM Prensipleri; OLE Sunucuların Yaratılması ve Özelleştirilmesi; ActiveX Kavramları; ActiveX Şablon Kütüphanesi; MFC Kontrol Sihirbazı; Veritabanı Erişimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2002-2003 Visual C++ ile İleri Düzeyde Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 523 XML ile E-ticaret Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrenciye XML tanım ve sözdizimi ile XML uygulamalarının tasarımı konularında bilgi vermektir. Laboratuar seansları öğrencilerin dinamik işlemlerde SAX ve DOM kullanımı ile mobil araçlar için WML (WAP) uygulama geliştirme konusunda pratik bilgi edinmeleri için tasarlanmıştır. Ders sonunda öğrencilerin XML yazabilmeleri ve elektronik ticaret konusundaki uygulamaları anlamış olmaları sağlanacaktır. İşlenecek konular: XML Dokümanları; XML ile Veritabanı Yayını; XML Standartları; XML Stil Dili; Unikod Standardı; DOM; SGML; DTD'ler; Yazı ve XML; XML Şablonları; SAX2; ASP kullanarak Veritabanına XML Arayüzü; E-ticaret; WAP ve XML.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2002-2003 XML ile E-ticaret Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 524 Java ile Programlama 3 SU Kredi
Bu ders, Java Geliştirme Kitini (JDK) kullanarak Java programlama dilini inceleyen ve gerçek problemlerin çözümünde Java ile nesne tabanlı yaklaşımı benimseyerek uygulama geliştirme konusunda öğrenciyi eğiten bir yapıda tasarlanmıştır. Ders, nesne tabanlı programlama kavramları yanında Java Temel Sınıfları (JFC), RMI ile dağıtık programlama, CORBA, Java güvenliği, Java'ya C gibi başka dillerde geliştirilmiş uygulamalara arayüz yazmak amacıyla kullanılan JNI gibi ileri düzeyde kavramlara da yer vermektedir. İşlenecek konular: Java ve Nesne Tabanlı Programlama; Temel Dil Öğeleri; Java Sınıf ve Objeleri; Java Deyimleri; Kuraldışı Durumlar; Swing Programlama; Java Paketleri; Java Dosya I/O; Dağıtık Uygulamalar; Veritabanı Bağlantısı (JDBC); JNI; Java Güvenlik Modeli.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Java ile Programlama 3
Güz 2020-2021 Java ile Programlama 3
Güz 2019-2020 Java ile Programlama 3
Güz 2018-2019 Java ile Programlama 3
Güz 2017-2018 Java ile Programlama 3
Güz 2016-2017 Java ile Programlama 3
Güz 2015-2016 Java ile Programlama 3
Güz 2014-2015 Java ile Programlama 3
Güz 2013-2014 Java ile Programlama 3
Güz 2012-2013 Java ile Programlama 3
Güz 2011-2012 Java ile Programlama 3
Güz 2010-2011 Java ile Programlama 3
Güz 2009-2010 Java ile Programlama 3
Güz 2008-2009 Java ile Programlama 3
Güz 2007-2008 Java ile Programlama 3
Güz 2006-2007 Java ile Programlama 3
Güz 2005-2006 Java ile Programlama 3
Güz 2004-2005 Java ile Programlama 3
Bahar 2003-2004 Java ile Programlama 3
Bahar 2002-2003 Java ile Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 525 İleri Java Programlama 3 SU Kredi
Bu dersin amacı programcılara Java programa dili ile ileri düzeyde uygulama becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında incelenecek konular arasında dosya uygulamaları, sıralama ve arama, ağ uygulamaları ve ağ programlama yöntemleri, soket sınıfları, RMI giriş (uzaktan uygulamalar) Java veritabanı ile uygulamalar, Java-veritabanı bağlantısı (JDBC), JavaBeans konusuna giriş, Servlet ve JSP, Java ile program geliştirme pratikleri ve dil güvenliği bulunmaktadır
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İleri Java Programlama 3
Bahar 2019-2020 İleri Java Programlama 3
Bahar 2018-2019 İleri Java Programlama 3
Bahar 2017-2018 İleri Java Programlama 3
Bahar 2016-2017 İleri Java Programlama 3
Güz 2016-2017 İleri Java Programlama 3
Bahar 2015-2016 İleri Java Programlama 3
Bahar 2014-2015 İleri Java Programlama 3
Bahar 2013-2014 İleri Java Programlama 3
Bahar 2012-2013 İleri Java Programlama 3
Bahar 2011-2012 İleri Java Programlama 3
Bahar 2010-2011 İleri Java Programlama 3
Bahar 2009-2010 İleri Java Programlama 3
Bahar 2008-2009 İleri Java Programlama 3
Bahar 2007-2008 İleri Java Programlama 3
Bahar 2006-2007 İleri Java Programlama 3
Bahar 2005-2006 İleri Java Programlama 3
Bahar 2004-2005 İleri Java Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 526 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3 SU Kredi
Bu ders, pratik uygulamalı ağırlıklı bir içerik ve format takip edilerek hazırlanmış iki ana bölümden oluşmaktadır. Dersin birinci bölümünde modern Java uygulamalarında en yaygın kullanılan kurumsal Java Framework'leri öğretilmektedir. MVC Framework grubunda Java Server Faces (JSF), SpringMVC ve Struts, ORM Framework'leri arasında ise JPA ve Hibernate ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise yazılım tasarımı ve geliştirme aşamasında gereksinim duyulacak olan tasarım kalıpları öğretilmektedir. Ders kapsamında işlenecek olan tasarım kalıpları Yaratılışsal Tasarım Kalıpları, Yapısal Tasarım Kalıpları ve Davranışsal Tasarım Kalıpları olarak üç ana başlık altında incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Bahar 2019-2020 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Bahar 2018-2019 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Bahar 2017-2018 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Bahar 2016-2017 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Bahar 2015-2016 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Yaz 2014-2015 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Yaz 2013-2014 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Yaz 2012-2013 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Yaz 2010-2011 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Yaz 2008-2009 Kurumsal Java Framework'leri ve Tasarım Kalıpları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 527 XML ile Kurumsal Bilgi ve İşlem Entegrasyonu 3 SU Kredi
Bu derste Genişletilebilir İşaretleme Dili - Extensible Markup Language (XML), Java ve bunlar üzerine inşa edilmiş yeni teknolojilere dayalı Web üzerinde çalışabilen İşletmeler Arası - business-to-business (B2B) uygulamaların nasıl tasarlanıp geliştirileceği işlenmektedir. Ders, kurum bünyesinde yazılım geliştirmeden sorumlu ekipte çalışacak deneyimli yazılım mühendisleri için tasarlanmıştır. Öğrencilerin çoğunun C# veya Java konusunda yeterli bilgi birikimine sahip ve XML hakkında giriş seviyesinde bilgili oldukları varsayılmaktadır. Derste özellikle böyle uygulamaların nasıl haberleşeceği ve işletmeler arasında gelip giden XML dokümanların Web uygulama sunucuları, Basit Nesne Erişim Protokolü - Simple Object Access Protocol (SOAP), Web servisleri ve bilgi eşleme gibi yeni teknolojiler ile nasıl işleneceği üzerine yoğunlaşılacaktır. Bahsi geçen teknolojilerin getirileri ve muhtemel götürüleri herhangi bir modern nesne tabanlı dil kullanımı açısından da değerlendirilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2004-2005 XML ile Kurumsal Bilgi ve İşlem Entegrasyonu 3
Yaz 2003-2004 XML ile Kurumsal Bilgi ve İşlem Entegrasyonu 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 528 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3 SU Kredi
C# programlama dili - .NET Framework ile nesne tabanlı analiz ve dizayn - C# programlama dili kullanarak ASP.NET ve XML Web servis uygulamaları geliştirmek.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2015-2016 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Güz 2014-2015 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Güz 2013-2014 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Güz 2012-2013 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Güz 2011-2012 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Güz 2010-2011 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Bahar 2008-2009 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Bahar 2007-2008 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Bahar 2006-2007 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Bahar 2005-2006 C# ile .NET Uygulamaları Geliştirme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 529 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere nesne-tabanlı bir yazılım projesinin temelleri ile birlikte UML ile nesne-tabanlı analiz ve tasarım tekniklerini aktarmaktır. Ders içeriği: Temel yazılım tasarımı ve UML (Bütünleşik Modelleme Dili), Gereksinim analizleri, UML gösterimleri, "Use case" diyagramları, Sınıf diyagramları ve Vaka analizleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Bahar 2013-2014 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Bahar 2012-2013 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Bahar 2011-2012 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Bahar 2010-2011 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Bahar 2009-2010 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Bahar 2006-2007 UML ile Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 530 İleri Web Programlama 3 SU Kredi
Bu ders, Web uygulama geliştirme ve web tabanlı teknolojilere giriş niteliği taşımaktadır. Ders içeriği aynı zamanda kullanıcı web arayüzlerini desteklemek üzere istemci ve sunucu tarafındaki teknolojilerin de bir özetini vermektedir. Bu ders kısaca, farklı veritabanları ile çalışabilecek profesyonel web uygulamaları geliştirmek için öğrencilere gereken bilgi birikimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Web sayfalarının CGI ve ODBC üzerinden veritabanı ile etkileşiminde kullanılan programlama dili olarak derlenmesi gerekmeyen dillerden biri (Perl, PHP, Python, vd.) kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında veritabanlarına bağlanmada kullanılan Active Server Pages (ASP) ve Java Server Pages teknolojileri de özetlenmektedir. Ders kapsamı dağıtık hesaplamada kullanılan COM/DCOM ve Standart CORBA gibi rekabet içinde olan teknolojileri de inceleyerek kurulan iş modeline uygun çözüm ve platformun seçimini kolaylaştıracak bir analizle tamamlanmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 İleri Web Programlama 3
Bahar 2006-2007 İleri Web Programlama 3
Güz 2005-2006 İleri Web Programlama 3
Güz 2004-2005 İleri Web Programlama 3
Güz 2003-2004 İleri Web Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 531 ASP.NET ve AJAX Kütüphaneleri ile Web Uygulamaları Geliştirme 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler .NET platformundaki ASP.NET, AJAX kütüphaneleri ve AJAX kontrol takımını kullanarak web uygulamaları geliştirmeyi öğrenecekler. Öğrenciler, JavaScript ve CSS gibi diğer bilinen web teknolojilerinin de ASP.NET uygulamalarında nasıl kullanılacağını öğrenmekle birlikte IIS(Internet Bilgi Servisleri) sunucusunun nasıl kurulacağını ve kullanılacağını da görmüş olacaklar, ayrıca .NET platformunda C# programlama dili kullanılarak web servislerinin geliştirilmesi de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 532 Uygulama Geliştiriciler için Web Teknolojileri 1.5 SU Kredi
Bu kurs öğrencilere web uygulama geliştirme deneyimi kazandırmak ve web uygulamaları geliştirirken kullanılacak olan güncel teknolojiler hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu kursu tamamlayan öğrencilerin temel web kavramları HTML, CSS ve Javascript in yanı sıra XML , XML işleme, XML dönüşümleri için XSLT, DOM (Document Object Model), AJAX ,AJAX frameworkleri, Web servisleri , RSS ve mashup konuları hakkında da bilgi sahibi olmaları ve web uygulamalarında bu teknolojileri kullanabilmeleri beklenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Uygulama Geliştiriciler için Web Teknolojileri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 533 ASP.NET ile Web Programlama 1.5 SU Kredi
Bu kursun amacı, Microsoft® ASP.NET teknolojisi kullanarak katılımcıları web programlama ile tanıştırmaktır. Katılımcılar Microsoft® .NET platformu üzerinde web projeleri geliştirmeyi ve bu web projelerini Microsoft® IIS (Internet Information Server) üzerine yerleştirmeyi öğrenecekler. Programlama dili olarak C# kullanılacağından katılımcıların IT519 dersini almış olmaları gerekmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 ASP.NET ile Web Programlama 1.5
Bahar 2013-2014 ASP.NET ile Web Programlama 1.5
Bahar 2012-2013 ASP.NET ile Web Programlama 1.5
Bahar 2011-2012 ASP.NET ile Web Programlama 1.5
Bahar 2010-2011 ASP.NET ile Web Programlama 1.5
Bahar 2009-2010 ASP.NET ile Web Programlama 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 534 Gerçek Zamanlı Sistemler 3 SU Kredi
Gerçek zamanlı sistem geliştirme, kritik zamanlama gereksinmeleri dolayısıyla, özel tasarım, yazılım dili ve işletim sistemi temel öğeleri gerektirmektedir. Bu ders, öncelikle MASCOT ve Petri ağları gibi, paralel ancak kesişmesiz çalışan işleri sıraya koyup, planlamaya yönelik tasarım modelleri kavramları içerecektir. Sıra dışı oluşlar, paralel işleyiş ve aygıt uygulamaları gibi yazılım konuları, ve programların birbirleri ile birlikte çalısması ve iletişimi için geliştirilmiş işletim sistemi özellikleri, pratik örneklerle sunulacaktır. İşlenecek konular: Gerçek Zamanlı Sistemler; Gerçek Zamanlı Sistemlerin Tasarımı; Geliştirme Yaklaşımları; Tasarım Değerlendirmeleri; Yazılım Dili ve İşletim Sistemi Desteği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 535 Mobil Programlama 3 SU Kredi
Bu ders, kablosuz ağlar üzerinde çalışan mobil cihazlarda kullanılan uygulamaların programlamasına giriş teşkil etmek üzere tasarlanmıştır. Ders, kablosuz teknolojilerin evrimi ve mobil iletişimde kullanılan temel kavramların özeti ile başlamaktadır. Öğrenciler mobil cihazlar için simülasyon platformu yaratan yazılımlar ile WML (Wireless Markup Language), WMLScript ve Java 2 Micro Edition (J2ME) dillerinde mobil web uygulamaları tasarlayacak ve geliştirecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Mobil Programlama 3
Bahar 2019-2020 Mobil Programlama 3
Bahar 2018-2019 Mobil Programlama 3
Bahar 2017-2018 Mobil Programlama 3
Bahar 2016-2017 Mobil Programlama 3
Bahar 2015-2016 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2014-2015 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2013-2014 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2012-2013 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2011-2012 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2009-2010 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2008-2009 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2005-2006 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Yaz 2002-2003 Mobil Cihazlarda Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 536 .NET Framework üzerinde Mobil Uygulamalar 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere Microsoft Visual Studio® .NET ve Microsoft .NET Compact Framework üzerinde Smart Device Extension kullanarak mobil kurumsal çözüm geliştirmek için gereken altyapıyı sağlamaktır. Ders, kurum bünyesinde yazılım geliştirmeden sorumlu ekipte çalışacak deneyimli yazılım mühendisleri için tasarlanmıştır. Öğrencilerin çoğunun Microsoft Visual Basic® .NET, Microsoft Visual C#, veya Java konusunda yeterli bilgi birikimine sahip oldukları varsayılmaktadır. Dersin içerdiği modüller: Visual C#'a Giriş; Mobil Araç Uygulamalarına Giriş; Kullanıcı Ara Yüzleri; Mobil Uygulamalarda Yerel Veri; Uzak Veriye Ulaşım; Veriyi SQL Server CE ile Senkron Hale Getirme; Mobil Uygulamaların Kurulum ve Çalıştırılması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2007-2008 .NET Framework üzerinde Mobil Uygulamalar 3
Yaz 2006-2007 .NET Framework üzerinde Mobil Uygulamalar 3
Yaz 2004-2005 .NET Framework üzerinde Mobil Uygulamalar 3
Yaz 2003-2004 .NET Framework üzerinde Mobil Uygulamalar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 537 Etkileşimli Ön Yüz Programlama 3 SU Kredi
Dersin amacı öğrencilere web ve mobil uygulamalar için etkileşimli ve duyarlı arayüz geliştirme perspektif ve yeteneklerini kazandırmaktır. Öğrenciler, mobil ve web dünyasının üç temel dili olan HTML, CSS ve Javascript’ i uygulamalı olarak kullanarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını en etkin ve optimize şekilde nasıl karşılayacakları üzerine bilgi ve tecrübeler edineceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Etkileşimli Ön Yüz Programlama 3
Yaz 2019-2020 Etkileşimli Ön Yüz Programlama 3
Yaz 2018-2019 Etkileşimli Ön Yüz Programlama 3
Yaz 2017-2018 Etkileşimli Ön Yüz Programlama 3
Bahar 2016-2017 Etkileşimli Ön Yüz Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 538 Yazılım Testi 3 SU Kredi
Yazılım Testi kısaca bir yazılımın içerebileceği hataları bulabilmek için çalıştırılması işlemidir. Bu amaçla belirli sayıda “test case” (belirli input bilgileri, çalıştırma önşartları , beklenen çıktıları olan özelleştirilmiş durum) koşturularak yazılımın davranışı tespit edilir. Projenin başarısı için test işlemi proje dahilindeki analist, yazılımcı ve tester ile birilikte tüm partiler tarafından dikkate alınmalı ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü içinde tüm aşamalarda çalıştırılmalıdır. Projenin son kullanıcılar ve müşteriler için yapıldığı gözönüne alınarak, müşterinin fonksiyonalite, kullanılabilirlik ve performans gibi alanlarda tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu ders kapsamında yazılım geliştirme döngüsünde değişik aşamada yapılan , unit test, fonksiyonel ve entegrasyon testleri , performans testleri , kullanıcı kabul testi, adhoc testler gibi testler, beyaz kutu ve siyah kutu formatları işlenecektir. Ayrıca testlerin yönetiminin nasıl yapılacağı, raporlama şekli işlenecektir. Otomasyon testi ve şartları incelenecektir ve belli konularda otomasyon yazılması beklenecektir. Dersler pratik örnek ve uygulamalarla desteklenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yazılım Testi 3
Yaz 2019-2020 Yazılım Testi 3
Yaz 2018-2019 Yazılım Testi 3
Yaz 2017-2018 Yazılım Testi 3
Yaz 2016-2017 Yazılım Testi 3
Yaz 2015-2016 Yazılım Testi 3
Yaz 2014-2015 Yazılım Testi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 539 Güvenli Kod Üretimi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı yazılım geliştiren profesyonellere saldırganları durdurabilmek ve güvenli kod yazabilmek için gerekli olan prensip ve pratiklerin öğretilmesidir. Dersin içeriği etkinliği kanıtlanmış olan prensip, strateji ve tekniklerin katılımcılara aktarılmasına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Çeşitli dillerde örnek kodlarla endüstride en zor kabulen problemlere çözüm bulmaya yönelik çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır. Bu ders aynı zamanda saldırı modelleme, güvenlik işleminin tasarlanması, dosya sistemleriyle ilgili potansiyel tehlikeler, uygulamalara güvenlik ekleme, kod üzerinde güvenlik analizi gibi hususları da içermektedir. Ders; buffer taşması, Microsoft .NET güvenliği ve Microsoft ActiveX geliştirme gibi konularda da bilgi vermekte ve program yöneticilerine, kod geliştiren ve deneyen kişilere de kod güvenliği için bir kontrol listesi önermektedir. Ders kapsamında ele alınan konular: Güvenli Sistemlere Gereksinim; Önleyici Güvenlik Geliştirme İşlemi; Uyulması Gereken Güvenlik Prensipleri; Saldırı Modelleme; Buffer Ttaşması; Uygun Erişim Haklarınn Düzenlenmesi ve Denetlenmesi; Minimum Hak Prensibi ile Çalışma; Gizli Verinin Korunması; Veritabanına Güvenli Veri Girişi; Web İlintili Veri Giriş Problemleri; Servis Durdurma Saldırılarına Karşı Sistemi Koruma; Güvenli .NET Kod Üretimi; Kod Güvenlik Analizi; Genel Programlama Pratikleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2004-2005 Güvenli Kod Üretimi 3
Yaz 2003-2004 Güvenli Kod Üretimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 540 Sosyal Ağ Analizi 3 SU Kredi
Farklı türdeki sosyal ağlar ve bireyler arasındaki bağlantılar, son zamanlarda ortaya çıkan yeni nesil uygulamaların altındaki modeli anlamamız konusunda hayati bir önem taşımaktadır. Bu bağlantılar, gerek bireysel gerekse ticari ağlar ve toplulukların etkileşiminde görülen aktörleri, yani bireyleri, yerleri, etkinlikleri, iş alanlarını, ürünleri, sosyal ve bütünleşik iş akışlarını içine almaktadır. Bu derste Facebook, Twitter, Linkedin ve Foursquare gibi farklı uygulamalar incelenecek ve farklı bağlantılarla oluşturulan ağ türleri de araştırılacaktır. Bu ağların nasıl çalıştıklarına ışık tutacak teknik araçlar incelenecek ve sosyal ağ analizi ve modellemesi için gerekli olan graf teoriye de giriş yapılacaktır. Kurs kapsamında oyun teori ile etkileşim dinamiği de inceleme altına alınacaktır. Derste öğretilecek olan kavramlar: 1. Farklı sosyal ağların çalışma mekanizmalarını incelenmesi ve modellenmesi 2. Graf teorinin temelleri 3. Temel sosyal ağ analizi 4. Oyun teorisinin temelleri 5. Bu kavramların yeni web ve sosyal ağ uygulamalarına uyarlanması
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sosyal Ağ Analizi 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Ağ Analizi 3
Bahar 2014-2015 Sosyal Ağ Analizi 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Ağ Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 541 Makine Öğrenmesine Giriş 3 SU Kredi
Veri Bilimi veriden bilgi üreten çalışma alanıdır. Endüstrinin problemlerine çözüm için veri işleme ve veri analitiği alanlarında istatistikten makine öğrenmesine kadar geniş bir yelpazede birikim gerekir. Bu ders, veri analitiği alanında yaygın karşılaşılan türde problemlerin çözümünde kullanılan temel kavramları, teknikleri ve araçları öğrenci ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Çıkarımsal istatistik ve keşifsel veri analizi konuları kısaca ele alındıktan sonra sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları detaylı olarak incelenecektir. Ders kapsamındaki konuların derinlikten öte geniş bir yelpazede farklı problemlere uyarlanacak pratik örneklerle desteklenmesi hedeflenmiştir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Makine Öğrenmesine Giriş 3
Bahar 2019-2020 Makine Öğrenmesine Giriş 3
Bahar 2018-2019 Makine Öğrenmesine Giriş 3
Bahar 2017-2018 Veri Bilimine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 542 Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere Hadoop Distributed File System (HDFS) üzerinde çalışacak programlar yazmak için gerekli temel bilgileri vermektir. Derste geleneksel programlama yöntemlerinin sorunları ve Hadoop’un bu sorunları nasıl çözdüğü gösterilecektir. Hadoop Cluster ve Ekosisteminin temellerini öğrendikten sonra öğrenciler Apache Spark framework’ünü kullanarak programlar geliştirip, bu programları Hadoop cluster üzerinde nasıl çalıştıracaklarını öğrenecekler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi 3
Yaz 2019-2020 Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi 3
Yaz 2018-2019 Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi 3
Yaz 2017-2018 Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 543 Python ile Uygulamalı Programlama 3 SU Kredi
Bu ders, Python programlama dili üzerine giriş seviyesinde, uygulamalı bir derstir. Ders içeriğinde Python dilinin, değişkenler, veri yapıları, döngüler, koşullu yapılar, fonksiyonlar ve dosya işlemleri gibi temel yapı taşları bulunmaktadır. Bu ders, Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib ve Seaborn gibi yaygın kullanılan kütüphaneler üzerinden verinin ön işlemesinden verinin görselleştirilmesi ve istatistiki analizine kadar uzanan geniş bir yelpazede veriyle çalışabilme yetisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında ele alınan kavramları öğretmek üzere seçilen uygulama ve alıştırmaların aynı zamanda Veri Bilimine giriş konusunda da bir referans sağlaması hedeflenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Python ile Uygulamalı Programlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 553 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel kavram ve tekniklerin yanında veritabanı tasarım ve yönetimi konusunda pratik bilgiler vermektir. Ders kapsamındakiler arasında ilişkisel veritabanı teorisi, dosya yapısı, indeksleme ve hesaba dayalı adresleme, sorgu işleme, çöküş onarımı, koşut zamanlılığı, kontrol/hareket işlem güvenliği ve bütünlük sayılabilir. Tablo, index ve sinonim yaratılması detaylı olarak incelenmektedir. SQL sözdizim ve kullanımı örneklerle incelenmekte ve pratik uygulamaları gerçekleştirilmektedir. İşlenecek konular: RDMS'e Giriş; Veritabanı Yaratılması ve Değiştirilmesi; SQL; Olay Programlama; Çoklu Modül Uygulamaları; Veritabanı Mimarisi; Donanım Yapılandırması; Veritabanı Yönetimi; Veritabanı Ayarı; Veritabanı Güvenliği ve Denetimi; Yedekleme ve Toparlanma Yordamı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2020-2021 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2019-2020 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2018-2019 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2014-2015 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2012-2013 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2009-2010 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2008-2009 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2007-2008 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2006-2007 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2005-2006 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2004-2005 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2003-2004 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Güz 2002-2003 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 560 Yazılım Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, katılımcılara BT Proje yonetimi ve Yazılım Kalite Kontrolu kavramlarında bilgi birikimi kazandırmaktır. Ders BT proje evrimleri ve aşamaları konuları ile başlayıp, örneklerle proje başlangıcı, tahmin, ölçüm ve kalite değerlendirme ile ilgili konuları içermektedir. Yazılım desteği ile bu kavramlar gercekçi bir BT projesi etrafında uygulanarak hayata geçirilecektir. Bunun yanında, yazılım tahmin ve kalite değerlendirme kavramları, BT projelerinin yazılım ve teslim dönemlerinde, kalite standartlarının yakalanması açısından vurgulanacaktır. İşlenecek konular: Proje Evrimleri ve Aşamaları; Proje Yapılabilirliği; Şelale Yaklaşımı; Proje Baslangıcı; Tahmin ve Ölçüm; Proje Yönetimi Araçları; Yazılım Kalitesi; Kalite Kontrol Planı; Yazılım Kalite Faktörleri; Program Karmaşıklık Ölçümleri ve Test Yaklaşımları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Yazılım Mühendisliği 3
Bahar 2003-2004 Proje Yönetimi ve Yazılım Kalite Kontrolü 3
Bahar 2002-2003 Proje Yönetimi ve Yazılım Kalite Kontrolü 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 561 Yazılım Geliştirmede Yetenek ve Olgunluk Modeli 3 SU Kredi
Bu ders yazılım geliştirme sürecinde ve yazılımın daha etkili bir şekilde kullanılmasında kullanılan teknikleri içermektedir. Dersin ilk kısmında yazılım geliştirme sürecinde ve yazılım geliştirmeyle ilgili geleneksel ve yeni gelişen estrumanlar anlatılacak. İkinci kısımda da geliştirilmiş bir yazılımın daha optimum kullanımı için gerekli olan temel CMMI ve XP extreme progrramming kavramları uygulamalı olarak işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2005-2006 Yazılım Geliştirmede Yetenek ve Olgunluk Modeli 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IT 562 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3 SU Kredi
Bu kurs, geleneksel nesne-tabanlı yaklaşımla modern servis-tabanlı mimariye dayalı yazılım geliştirme konusunda gerekli altyapıyı veren ileri bir analız ve tasarım kursudur. Dersin sonunda öğrenciler temel kavramları anlamış ve yaklaşımları kıyaslayabilecek birikimi edinmiş olacaklardır. Dersin birinci kısmı nesne-tabanlı kavram, analiz ve tasarımı işleyecektir. İkinci kısım SOA (servis tabanlı mimari) kavramlarını, üçüncü kısım ise SOA uygulamalarını örneklerle işleyecektir. 1. Kısım : UML ile nesne-tabanlı analiz ve tasarım Bu kısmın amacı UML kullanarak nesne-tabanlı analiz ve tasarım ile nesne-tabanlı yazılım mühendisliğinin temel kavramlarını öğretmektir. İşlenecek konular: Yazılım tasarım ve UML'in temel kavramları, ister analizi, UML notasyonları, "Use case" ve sınıf diyagramları, örnek çalışmalar. 2. Kısım : SOA Prensipleri Bu kısmın amacı SOA ile ilgili anahtar kavramlara ve konulara giriş sağlamak ve servis tabanlı mimariye dayalı yazılım ömrü, yazılım geliştirme ve teknolojileri konusunda öğrenciye altyapı kazandırmaktır. Öğrenciler servis tabanlı mimari kavramları ve temel elemanları, servis ve komponent geliştirme ve iş süreç yönetimi gibi kavramları öğrenmiş olacaklardır.
 • SOA servis altyapısı ve servisleri ile ilgili anahtar hususlar
 • SOA kavramları, analiz ve tasarım
 • SOA-uyumlu yazılım geliştirme süreci
 • SOA yönetişimi ve yazılım geliştirme
 • Yazılım geliştime süreci evrelerine SOA etkisi
 • 3. Kısım : Java tabanlı SOA uygulamaları geliştirme Bu kısım öğrencilerin SOA tabanlı uygulamalar için yazılım geliştirme teknolojilerini anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olacaktır.
 • Web servislerinin ve bu servislerin kullanımının anlaşılması
 • JEE bileşenleri EJB3 / JAX-WS
 • İş süreç yönetimi (BPM)
 • Enterprice Service Bus
 • Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Bahar 2012-2013 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3
  Bahar 2011-2012 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3
  Bahar 2010-2011 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3
  Bahar 2009-2010 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3
  Bahar 2008-2009 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3
  Bahar 2007-2008 Hizmet Tabanlı Mimari Kavramlarına ve Teknolojisine Giriş 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 563 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3 SU Kredi
  Çevik proje yönetimi, bu yönteme ilişkin yaklaşım ve metotların da farklı olması nedeniyle geleneksel proje yönetim yöntemlerinden birçok yönüyle belirgin biçimde farklılıklar göstermektedir. Çevik proje yöneticisi planlama yapma, görev dağıtma ve yönetmekten daha çok yardımcı olarak ve eğiterek görev yapar. Scrum-Çevik pratiğinde bu kişiye ScrumMaster (çevik proje yöneticisi) adı verilir. Bu kursta katılımcılar çevik proje yönetiminin ne olduğunu, yeni yaklaşımların ve birlikte çalışma prensiplerinin benimsenmesi ve kurumsal engellerin ortadan kaldırılmasıyla proje risk ve sorunlarının nasıl yönetileceğini ve yazılım geliştirmeden sorumlu ekip ve organizasyona çevik pratikler doğrultusunda nasıl rehberlik edileceğini anlayacak ve öğreneceklerdir. Katılımcıların deneyim kazanmasını, bilgi ve becerilerini artırmasını sağlamak üzere kurs boyunca pratik uygulamalar, vaka analizleri ve örnek çalışmalar yapılacaktır.
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Bahar 2020-2021 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Bahar 2019-2020 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Bahar 2018-2019 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Bahar 2017-2018 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Yaz 2016-2017 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Yaz 2009-2010 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Yaz 2007-2008 Çevik Proje Yönetim Metodolojisi 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 564 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3 SU Kredi
  Bu ders iteratif yazılım geliştirme süreç modelleri çerçevesinde proje/ürün ve değişiklik yönetimi konularında yetkinlik geliştirmeyi hedeflemektedir. Yaklaşım ve yöntemleri aktarılacak süreç modelleri Unified Process, Scrum, CMMI, Goal Directed Process ve Toyota Production System olarak sıralanabilinir. Eğitim, katılımcılara kalite odaklı yazılım geliştirme ilkeleri, projelere yönetebilirlik kazandırma ve proje/ürün yönetimi teknikleri hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir. Yazılım mühendisliği tekniklerine ek olarak, ofis içi stratejiler, gerçek proje deneyimleri, organizasyon yapısı ve insan kaynakları politikaları katılımcılarla paylaşılacaktır.
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Bahar 2015-2016 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3
  Bahar 2014-2015 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3
  Bahar 2013-2014 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3
  Bahar 2012-2013 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3
  Yaz 2011-2012 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3
  Yaz 2010-2011 Proje Yöneticileri için İteratif Yazılım Geliştirme 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 566 BT Yönetişimi 3 SU Kredi
  Bu kurs öğrencilere bir CIO veya BT yöneticisinin BT organizasyonuna bakışı kapsamında geniş bir yönetici perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurs, bir organizasyondan beklenen tüm isterlere; önce organizasyonun kendisine, daha sonra kaynaklarına ve iş süreçlerine kalite tabanlı bir yaklaşımı benimsetmek, organisazyonel yapıya BT süreçlerini yerleştirmeyi ve BT organizasyonuna bir bütün olarak bakmayı öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu kurs aynı zamanda öğrencilerine en iyi BT pratikleri, BT yönetişim, kontrol ve güvenlik standartları ve profesyonel bilgi birikimi ve deneyim konusunda da donanım kazandırmayı herdeflemektedir. Ayrıca öğrenciler iş süreçleri ve BT arasındaki uyumun yaratılması, teknik grubun iş sorunları ile başa çıkabilme yetilerinin artırılması, ve bir organizasyonda BT yatırımlarının kontrolü konusunda da deneyim kazanacaklardır. Kurs bitiminde öğrencilerin kontrol tabanlı bir teknoloji-iş ortaklığı konusunu derinlemesine anlamış olmaları beklenmektedir.
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Yaz 2020-2021 BT Yönetişimi 3
  Yaz 2019-2020 BT Yönetişimi 3
  Yaz 2018-2019 BT Yönetişimi 3
  Yaz 2017-2018 BT Yönetişimi 3
  Yaz 2015-2016 BT Yönetişimi 3
  Yaz 2006-2007 BT Yönetişimi 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 567 ITIL (Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) ve BT Yönetimi 3 SU Kredi
  Bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi ITIL, tüm dünyada IT servis yönetiminde en yaygın kullanılan yaklaşım olarak kabul edilmiştir. 1980 yılından beri BT yönetimi, BT servis yönetimi, BT altyapı yönetimi alanlarında “de facto” standart olarak kabul edilmiş ve kullanılmaktadır. Sadece yönetim süreçlerini değil pratik uygulamaları ve yazılımları da içeren bu rehber kaynak 5 kitaptan oluşmakta ve her kitap servis yönetimi yaşam döngüsünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ders kapsamında işlenecek 5 kitap toplam 26 süreç ve 4 fonksiyonu içermektedir. Bu kitaplar Servis stratejisi, Servis tasarımı, Servis dönüşüm, Servi operasyon ve Sürekli servis iyileştirme süreçlerini kapsamaktadır. Dersler bu kitaplarda adı geçen süreçlerin ve pratiklerin, yazılımlar ve gerçek hayatta uygulamaları ile örneklendirilerek anlatılmaktadır. Her katılımcının BT yönetim yazılımlarına aşina olması için her hafta farklı bir yazılım ve uygulama örneği üzerinde sunumlar yapılacaktır. Bu şekilde 5 temel kitapta öğrenilen 26 sürecin uygulamada nasıl devreye alınacağı da pekiştirilmiş olacaktır. Manage Engine ve BMC ürün ailelerinden konuyla ilgili seçme 14 tane yazılım üzerinde durulacaktır. Katılımcılar uluslararası ITIL Temelleri eğitimi müfredatına uygun olarak bu temel kitaplardan seçilmiş temel kavramları öğrenecektir. Bu sayede kurs katılımcıları kursun sonunda dilerlerse ITIL Foundation sertifikası için de hazır olacaklardır.
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Yaz 2013-2014 ITIL (Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) ve BT Yönetimi 3
  Yaz 2012-2013 ITIL (Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) ve BT Yönetimi 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 571 Linux Sistem Yönetimi 3 SU Kredi
  Dersin birinci bölümü çeşitli Linux sistemlerinin kurulumu, periyodik/günlük bakımı ve sistem yönetimi için gereken, sistem kurulumu, sistemin açılması ve kapanması, disk ve dosya sistem yönetimi, çekirdek(kernel) derlenmesi ve konfigürasyonu, sisteme donanım birimlerinin eklenmesi gibi temel ve pratik bilgilerin yanında Linux sistem rekonfigürasyonu, uygulama/sistem dosyalarının kurulumu ve güncellenmesi, linux'ta sorun giderme; kullanıcı hesaplarının açılması ve yönetimi; Dizin paylaşımlarının NFT ve Samba servisleri ile yönetimi, FTP ve HTTP servis konfigürasyonu; SeLinux imlementasyonları ile güvenlik ve performans gözetimi gibi konularda işlenmektedir.
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Yaz 2015-2016 Linux Sistem Yönetimi 3
  Yaz 2014-2015 Linux Sistem Yönetimi 3
  Yaz 2013-2014 Linux Sistem Yönetimi 3
  Yaz 2012-2013 Linux Sistem Yönetimi 3
  Bahar 2011-2012 Linux Sistem Yönetimi 3
  Bahar 2010-2011 Linux Sistem Yönetimi 3
  Bahar 2009-2010 Linux Sistem Yönetimi 3
  Bahar 2008-2009 Linux Sistem Yönetimi 3
  Güz 2007-2008 Linux Sistem Yönetimi 3
  Güz 2006-2007 Linux ve Windows Sistem Yönetimi 3
  Yaz 2002-2003 Linux ve Windows 2000 Sistem Yöneticiliği 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 580 Bilişim Teknolojileri'nde Özel Konular I 3 SU Kredi
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Güz 2006-2007 Bilişim Teknolojileri'nde Özel Konular I 3
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :
   
  IT 592 Dönem Projesi 0 SU Kredi
  Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci bir sonuç raporu yazmak ve sunmakla yükümlüdür. Bu ders, öğrencilerine araştırma, bir projeyi zaman çizelgesine uygun olarak yürütme, araştırma çıktılarını yorumlama becerilerini de kazandırmayı hedeflemektedir. Bunlara ek olarak proje taslağı hazırlama, proje kapsamını belirleyecek olan temel bileşenleri tespit ve değerlendirme, proje konusuyla ilgili literatür araştırmasını yürütme ve sonuçları derleme, araştırma metotlarını seçme ve ortaya çıkan sonuçları nitel ve nicel olarak analiz etme, birden fazla öğrenci ile yapılan projelerde bilgi paylaşımı, işbirliği ve takım çalışması gibi hususlarda deneyim kazanma, bilimsel format ve standartlarda bir proje raporu hazırlama ve nihai olarak raporun çıktılarını sunma gibi becerileri de öğrencilerin bu ders kapsamında edinmeleri beklenmektedir.
  Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
  Yaz 2020-2021 Dönem Projesi 0
  Bahar 2020-2021 Dönem Projesi 0
  Yaz 2019-2020 Dönem Projesi 0
  Bahar 2019-2020 Dönem Projesi 0
  Güz 2019-2020 Dönem Projesi 0
  Yaz 2018-2019 Dönem Projesi 0
  Bahar 2018-2019 Dönem Projesi 0
  Güz 2018-2019 Dönem Projesi 0
  Yaz 2017-2018 Dönem Projesi 0
  Bahar 2017-2018 Dönem Projesi 0
  Güz 2017-2018 Dönem Projesi 0
  Yaz 2016-2017 Dönem Projesi 0
  Güz 2016-2017 Dönem Projesi 0
  Yaz 2015-2016 Proje Dersi 0
  Güz 2015-2016 Proje Dersi 0
  Yaz 2014-2015 Proje Dersi 0
  Güz 2014-2015 Proje Dersi 0
  Yaz 2013-2014 Proje Dersi 0
  Güz 2013-2014 Proje Dersi 0
  Yaz 2012-2013 Proje Dersi 0
  Yaz 2011-2012 Proje Dersi 0
  Yaz 2010-2011 Proje Dersi 0
  Yaz 2009-2010 Proje Dersi 0
  Yaz 2008-2009 Proje Dersi 0
  Yaz 2007-2008 Proje Dersi 0
  Yaz 2006-2007 Proje Dersi 0
  Yaz 2005-2006 Proje Dersi 0
  Güz 2005-2006 Proje Dersi 0
  Yaz 2004-2005 Proje Dersi 0
  Güz 2004-2005 Proje Dersi 0
  Yaz 2003-2004 Proje Dersi 0
  Yaz 2002-2003 Proje Dersi 0
  Onkosul: __
  Yankosul: __
  ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
  Genel Kosullar :