Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MAT 501 Termodinamik 3 SU Kredi
Termodinamiğin doğası ve termostatiğin temelleri. Termodinamiğin postülatları. Denge koşulları. Euler eşitliği ve Gibbs-Duhem ilşkisi. Tersinir süreçler ve maksimum iş teorisi. Legendre dönüşümleri. Termodinamik potansiyellerin uç ilkeleri. Maxwell ilişkileri. Termodinamik sistemlerin kararlılığı. Birinci dereceden faz geçişleri. Kritik nokta olayları. Nernst postülatı. Tersinmez termodinamik.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Termodinamik 3
Güz 2020-2021 Termodinamik 3
Güz 2019-2020 Termodinamik 3
Güz 2018-2019 Termodinamik 3
Güz 2017-2018 Termodinamik 3
Güz 2016-2017 Termodinamik 3
Güz 2015-2016 Termodinamik 3
Güz 2014-2015 Termodinamik 3
Güz 2013-2014 Termodinamik 3
Güz 2012-2013 Termodinamik 3
Güz 2011-2012 Termodinamik 3
Güz 2010-2011 Termodinamik 3
Güz 2009-2010 Termodinamik 3
Güz 2008-2009 Termodinamik 3
Güz 2007-2008 Termodinamik 3
Güz 2006-2007 Termodinamik 3
Güz 2005-2006 Termodinamik 3
Güz 2004-2005 Termodinamik 3
Güz 2003-2004 Termodinamik 3
Güz 2002-2003 Termodinamik 3
Güz 2001-2002 Termodinamik 3
Güz 2000-2001 Termodinamik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 502 İstatistiksel Mekanik 3 SU Kredi
İstatistiksel birliktelikler. Termodinamik ilkelerin istatistiksel açıklanması. Karasızlıklar. İdeal gaz, monoatomik kristaller ve ideal gaz karışımları için uygulamalar. Polimer zincirlerinin istatistiği. Çözelti teorisi. Polimer çözeltileri. Bağlanma ve agregasyonun biyoteknolojideki problemlere uygulaması. Denge dışı istatistiksel mekaniğe giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İstatistiksel Mekanik 3
Bahar 2019-2020 İstatistiksel Mekanik 3
Bahar 2017-2018 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2016-2017 İstatistiksel Mekanik 3
Bahar 2014-2015 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2013-2014 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2012-2013 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2011-2012 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2009-2010 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2007-2008 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2005-2006 İstatistiksel Mekanik 3
Güz 2004-2005 İstatistiksel Mekanik 3
Bahar 2001-2002 İstatistiksel Mekanik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 504 Malzeme Biliminde Bilgisayar Modellemesi 3 SU Kredi
Model sistemler ve etkileşim potansiyelleri. İstatistiksel mekaniğin kısa tekrarı. Monte Carlo yöntemleri, moleküler ve stokastik dinamik, kuantum simülasyonu. İleri simülasyon teknikleri; ör. serbest enerji tahminleri, denge dışı moleküler dinamik. Polimerler, yüzeyler, jeller ve biyomoleküller için uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Malzeme Biliminde Bilgisayar Modellemesi 3
Bahar 2010-2011 Malzeme Biliminde Bilgisayar Modellemesi 3
Güz 2003-2004 Malzeme Biliminde Bilgisayar Modellemesi 3
Bahar 2000-2001 Malzeme Biliminde Bilgisayar Modellemesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 505 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3 SU Kredi
Katıların stress altındaki deformasyonlarının incelenmesi bozuklukların, stres durumlarının, sıcaklığın ve uzama hızının rolleri. Stres, uzama, metal, polimer ve seramiklerin deformasyon ve kırılmalarının temel kavramları, plastik akış, yığılma, yorulma, kırılma, kırılma sertliği ve yırtılma gibi önemli mekanik özelliklerin analizi. Bu ilkelerin geliştirilmiş malzemelerin ve mühendislik yapılarının tasarımında uygulanması. Mikroskopik mekanizmaların, malzemelerin makroskopik davranışları ile ilişkilendirilmesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2019-2020 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2018-2019 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2017-2018 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2016-2017 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2014-2015 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2013-2014 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2012-2013 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2011-2012 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2010-2011 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2009-2010 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2008-2009 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2007-2008 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2006-2007 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2005-2006 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2004-2005 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Bahar 2002-2003 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Güz 2000-2001 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 507 Viskoelastisite 3 SU Kredi
Katıların ve sıvıların viskoelastik davranışları. Viskoleastisite için basit modeller. Viskoelastik davranışın deneysel olarak gözlenmesi. Doğrusal olmayan viskoelastisite. Ön sınırlı viskoelastisite problemlerinin formülasyonu. Mühendislik polimerlerine uygulama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Viskoelastisite 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 509 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3 SU Kredi
Değisik disiplinlerden gelmiş yüksek lisans talebelerine ortak bir taban oluşturmak için kurulan bu ders genel malzeme özelliklerine giriş niteliği taşımaktadır. Malzeme çeşitlerine kısa bir girişten sonra, malzemelerin optik elektrik, magnetik, mekanik, ve termal özelliklerini ele alacak. Lisans derecesinde malzeme bilimi dersi veya katı hal fiziğine giriş dersi bu dersi alabilmek için ön koşul teşkil etmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2020-2021 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2019-2020 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2018-2019 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2017-2018 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2016-2017 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2015-2016 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2014-2015 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2013-2014 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2012-2013 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2011-2012 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2010-2011 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2009-2010 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2008-2009 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2007-2008 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2006-2007 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2005-2006 Malzemelerin Yapısı ve Özellikleri 3
Güz 2004-2005 Malzeme Bilimi ve Muhendisligi 3
Güz 2003-2004 Malzeme Bilimi ve Muhendisligi 3
Güz 2002-2003 Malzeme Bilimi ve Muhendisligi 3
Güz 2001-2002 Malzeme Bilimi ve Muhendisligi 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 510 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3 SU Kredi
Spektroskopiye giriş (IR, Raman, NMR, epr, UV, visible, DSC, Mossbauer, mekanik ve dielektrik), difraksiyon metodları (X-ışınları, nötron ve elektron) and saçılma teknikleri (X-ışınları, nötron ve görünür ışık); seçilmiş uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2011-2012 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2010-2011 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2007-2008 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2005-2006 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2004-2005 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Bahar 2002-2003 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Bahar 2001-2002 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Bahar 2000-2001 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 511 Polimer Kimya ve Fiziği 4 SU Kredi
Polimer kimyası ve fiziği hakkında temel bilgiler işlenecektir. Polimerizasyon reaksiyonları, kinetiği ve termodinamiği incelenecek, termodinamik ve kinetik parametreler yardımı ile farklı yapılardaki polimerlerin sentezi ve proses koşulları belirlenecektir. Reaksiyon hızı, molekül ağırlığı, yapısal farklılıkları ve mekanik özellikleri kontrol altında tutabilmek için gerekli olan temel reaksiyon parametreleri irdelenecektir. Polimer fiziği konuları ise; bir tek polimer zincirinin seyreltik polimer çözeltisinde ve katı haldeki molekül yapısı incelenecektir. Polimer karışımlarının (fiziksel ve kimyasl) ve jellerin fiziksel özellikleri araştırılacak. Polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları, kristal yapıları ve bunların fiziksel özelliklere olan etkileri anlatılacaktır. Polimer fiziği ve kimyası konularında pratik uygulamalar laboratuvar ve bilgisayar deneyleri ile öğrencilere aktarılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2020-2021 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2019-2020 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2018-2019 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2017-2018 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2016-2017 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Bahar 2015-2016 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2013-2014 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2012-2013 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2010-2011 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2009-2010 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2008-2009 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2007-2008 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2006-2007 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2005-2006 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2004-2005 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2002-2003 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2001-2002 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Onkosul: __
Yankosul: MAT 511L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 511L Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2020-2021 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2019-2020 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2018-2019 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2004-2005 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2002-2003 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Güz 2001-2002 Polimer Kimya ve Fiziği - Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: MAT 511
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 514 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Polimer moleküllerinin istatistik mekaniği. Dönme izomerleri yöntemi ile ve matris carpımları ile polimer zincirlerinin boyutlarının hesaplanması. Kauçuk elastisitesinin moleküler teorisi. Polimer çözeltilerinin istatistik mekanik kuramı ile açıklanması ve incelenmesi. Polimer sistemlerinde faz dönüşümleri, jellerin şişmesi. Seyreltik çözeltilerde ve yoğun halde polimer zincirlerinin dinamik mekanizmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2020-2021 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2019-2020 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2017-2018 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2016-2017 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2015-2016 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Bahar 2011-2012 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Bahar 2009-2010 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Bahar 2000-2001 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 516 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3 SU Kredi
Biyomalzeme bilimi ve biyoçözünürlüğe giriş. Doku ve hücrelerin yapı ve özellikleri. Malzemelerin yüzey özellikleri ve biyomalzeme yüzeylerinin incelenmesi. Tıpta kullanılan malzemelerin türleri: metaller, polimerler, hidrojeller, biyoçözünür malzemeler, seramikler, camlar, kompozitler, ince tabakalar, dokumalar, biyolojik fonksiyonlu malzemeler. Dokuların mikro- ve makro- yapıları. Dokuların mekanik özellikleri. İmplantlara patabiyolojik tepkiler. Tıbbi implant tasarımı ve fonksiyonu Malzemelerin tıp ve dişçilik uygulamaları. Kalp-damar ile ilgili uygulamalar. Ortopedik uygulamalar. Oftalmolojik uygulamalar. Ameliyat iplikleri. Yapıştırıcı ve kapayıcılar. Doku mühendisliği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Bahar 2010-2011 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Güz 2008-2009 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Bahar 2006-2007 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Güz 2005-2006 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Bahar 2002-2003 Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 518 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3 SU Kredi
Bileşik malzeme mekaniği, tasarım eniyileme probleminin matematiksel tanımı - tasarım değişkenleri, hedef fonksiyonlar, sınırlamalar, eniyileme algoritmalarına bakış, deney tasarımı: Tasarım değişken kutusu içinde deney noktaları belirlemek. Vekil Modeller ve eniyilemede kulllanımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3
Güz 2014-2015 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3
Bahar 2009-2010 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3
Bahar 2008-2009 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3
Güz 2007-2008 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3
Bahar 2005-2006 Malzeme Mühendisliğinde Deney Temelli Eniyileme 3
Bahar 2004-2005 Kompozitlerin Sayısal ve Deneysel Eniyilemesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 520 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3 SU Kredi
Yüzeyler, yüzeylerin yapısı, yüzeylerin termodinamiği, yüzeylerdeki dinamik, yüzeylerin elektriksel özellikleri yüzey kimyasal bağları, yüzeylerin mekanik özellikleri, yüzeylerle kataliz ve plastik, kompozit ve seramik yüzeylerde yapılan değişimler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Bahar 2017-2018 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Güz 2015-2016 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Güz 2013-2014 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Güz 2011-2012 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Güz 2010-2011 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Güz 2006-2007 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Bahar 2001-2002 Yüzey Bilimi: Kimya ve Fizik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 521 Triboloji 3 SU Kredi
Yüzeylerin şekli ve özellikleri. Sürtünme. Sınırsal yağlama. Hidrodinamik yağlama. Elastohidrodinamik yağlama. Paslanma kimyası ve korunma.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Triboloji 3
Bahar 2020-2021 Triboloji 3
Güz 2020-2021 Triboloji 3
Bahar 2019-2020 Triboloji 3
Güz 2019-2020 Triboloji 3
Bahar 2016-2017 Triboloji 3
Güz 2016-2017 Triboloji 3
Güz 2012-2013 Triboloji 3
Güz 2011-2012 Triboloji 3
Güz 2010-2011 Triboloji 3
Güz 2009-2010 Triboloji 3
Güz 2008-2009 Triboloji 3
Bahar 2007-2008 Triboloji 3
Bahar 2006-2007 Triboloji 3
Bahar 2005-2006 Triboloji 3
Bahar 2004-2005 Triboloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 522 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Camın bütün özelliklerine etki eden anayapısı kristal malzemelerden farklıdır. Ders bu yapının tanıtılması ile başlayacak. Öğrencilere camın kimyasını ve yapısını belirleyen "batch composition" hesapları öğretilecek. Camın kimyası ve yapısının bağlantıları, faz diagramları ışığı altında anlatılacak. Camın faz oluşumdaki özellikler dolayısıyla mümkün olan üretim tekniklerine değinilecek. Camın difüzyon ve mekanik şekil değiştirme özellikleri işlenip, camlardaki hata oluşumu ve kırılma olayları bu ışık altında anlatılacak. Son olarak camların optik özellikleri ve telekomünikasyondaki yeri tartışılacak.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2019-2020 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2018-2019 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2017-2018 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2016-2017 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2011-2012 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2009-2010 Cam Bilimi ve Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 523 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3 SU Kredi
Cimento uretimi icin gerekli hammaddeler, ve temini, doner firin oncesi hammadde hazirlanmasi, doner firin operasyonlari ve ortaya cikan klinker fazlari, uretim sorunlari, klinkerden ogutme yoluyla cimento tozu temini, cimento hidrasyon reaksiyonlari, cimento harci mikroyapisi, cimento harci davranislari, reolojisi, mukavemet kazanimi, betonun temel icerigi, agrega ozellikleri, betonun dayanimi ve dayanim sorunlari, ozel cimentolar ve ozel betonlar, beton ve harc uygulamalari
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3
Güz 2020-2021 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3
Güz 2019-2020 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3
Güz 2018-2019 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3
Güz 2017-2018 Çimento Kimyasi ve Teknolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 524 Sentez 3 SU Kredi
Bu uygulamalı derste kimyasal bağların kökeni,bağ yapılarının anlaşılması için kullanılan değişik modeller, organik ve anorganik tepkimelerde gerçekleşen mekanizmalarının anlaşılması vurgulanacaktır. Gereken en temel bilgilerin edinilmesinin yanısıra, bu derse kayıt olanlar bileşik ve malzemelerin tasarlanması ve sentezleme bilgisini edinecektir. Gerekli sentez bilgileri verilecek ve bunu iki haftada bir konuyla ilgili ödevler izleyecektir. Öğrenciler pratik yaklaşımlar, problem çözme yeteneği, and hipotetik durumlara bakış açısı kazanmaları için teşvik edilecektir. Pratik yaklaşımların dışında bilimsel yöntemler ve deney tasarlama kavramları dersin ana konusunu olucaktır. En önemlisi dersi alanlar akademik raştırmalarında uygulayabileceği pratik bilgiler edinecektir: Güvenlik tavsiyeleri, aletlerin ve tuzakların uygun bir sekilde kullanılması; organometalik sentez; sulu ortamda sentez; enzimatik sentez; çözücüsüz sentez; sol-gel tekniğiyle anorganik sentez; temel bilgiler ve püf noktaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Sentez 3
Güz 2014-2015 Sentez 3
Güz 2013-2014 Sentez 3
Güz 2012-2013 Sentez 3
Güz 2005-2006 Sentez 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 525 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4 SU Kredi
Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış; X- ışını kırınımı ve elektron mikroskobu; katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi; gerilim ve sertlik ölçümleri ; statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Güz 2011-2012 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Yaz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Yaz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2007-2008 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2006-2007 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2005-2006 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2004-2005 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2003-2004 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2002-2003 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2001-2002 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2000-2001 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Lisansüstü Seminer II 0
Yaz 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2006-2007 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2004-2005 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2003-2004 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Lisansüstü Seminer II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 560 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Karbonlarda polimorfizm, karbonların teorisi ve modellemesi, karbon yapısının karakterizasyonu, mikroporozite ve karakterizasyonu, karbon yüzeylerinin yapısı ve kimyası, karbon alaşımları, enerji üretimi ve depolanması için karbon malzemeleri, aktif karbonlar, mekanik ve elektriksel karbonlar, karbon seramikler, karbon elyafı, seramik ve karbon matris kompozitleri, karbon nanotüpler, grafit malzemeler ve sinterleşmiş karbonlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2017-2018 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2016-2017 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2015-2016 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2014-2015 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2013-2014 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2009-2010 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2008-2009 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2006-2007 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Bahar 2005-2006 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2003-2004 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Güz 2001-2002 Karbon Malzemeleri Bilimi ve Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 570 Seramik Üretim Teknikleri 3 SU Kredi
Yüzeyler ve yüzey aktif kuvvetler, seramiklerin gerek sıvı fazda gerekse katı halde gerçekleşen üretimlerinde kritik bir rol oynarlar. Ders, konuya yüzeylerin termodinamiği ile girişten sonra, genel seramik üretim tekniklerini tanıtacak. Bu teknikler arasında endüstride sıkça kullanılan baskı ve ekstrüt, çeşitli sıvama metodları, seramiklerin ateşlenmesi ve sinterlenmesi işlenecek. Sinterleme sırasında, katkı malzemelerinin, sıcaklığın ve fırın atmosferinin anayapının oluşmasına olan etkileri tartışılacak. Dersin ikinci yarısı, genel ve yeni toz üretme tekniklerini kapsayacak. Son kısımda ise gerek toz gerekse sinterlenmiş seramik anayapılarının incelenmesi ve karakterizasyonu anlatılacak.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 571 Elektron Mikroskopisine Giriş 3 SU Kredi
Elektron optik ve difraksiyonu. Değişik türde elektron mikrokopu ve detektörlerin üretilmesi. Elektron optiği ve difraksiyon fiziği kullanılarak malzemelerin analizi ve bozukluklarının bulunması. Elektron mikroskopisi deneyleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2019-2020 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2018-2019 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2017-2018 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2016-2017 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2015-2016 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2014-2015 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2013-2014 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2012-2013 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2011-2012 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2010-2011 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2009-2010 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2008-2009 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2007-2008 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2006-2007 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2005-2006 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2004-2005 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2003-2004 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Bahar 2002-2003 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Güz 2001-2002 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Güz 2000-2001 Elektron Mikroskopisine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: MAT 571L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 571L Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Güz 2000-2001 Elektron Mikroskopisine Giriş - Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: MAT 571
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 58000 Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu ders yapışma teorilerini, yapıştırıcıların kimyasal ve fiziksel konseptlerini, yapışma biliminde yüzey kimyasının prensiplerini, ve yapıştırıcılar veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapılar için karakterizasyon yöntemlerini kapsamaktadır. Yapıştırılacak yüzeylerin analizi ve modifikasyonu yapışma teorileri ışığı altında doğru yapıştırıcı seçimi veya tasarımında ilk kritik adımlardır. Kimyasal ve fiziksel konseptler yapıştırıcıların eriyik ve katı faz değişimlerini, termal ve mekanik özelliklerini, ve kristalizasyon, viskoelastik, reolojik ve fiziksel yaşlanma davranışlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Yapıştırıcıların veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapıların termal ve fiziksel karakterizasyonlarına ise farklı yapıştırıcıların uygulama performansının detaylı olarak anlaşılması için ihtiyaç duyulmaktadır. Ders boyunca öğrenciler (i) farklı yüzeyler için yapışma fenomenlerinin anlaşılması ve yapıştırıcı tasarımı, (ii) yapıştırıcıların veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapıların termal ve mekanik davranışlarının belirlenmesi ve farklı uygulamalar için yapı-özellik ilişkisi kurabilme konularında bilgi edineceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3
Bahar 2018-2019 Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 58001 MAT'de Özel Konular: Tarım ve Gıda Biliminde Nano Mühendislik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, modern tarım için nanomalzemeler ve sürdürülebilir bir gelecek için gıda paketleme uygulamaları araştırmalarındaki teknolojinin durumunu tanımlamaktır. Bu ders, nanomalzemenin tasarımının, formülasyonunun, uygulamasının ve sürdürülebilir tarım ve gıda arzı konusundaki yönetiminin hem teorik hem de uygulamalı yönleri hakkında en üst düzeyde bilgi sağlar. Bu ders, fiziksel ve kimyasal toprak iyileştirmelerinde nanomalzemelerin etkisini ve nanoteknolojik gelişmelerle, tarım bitkilerinin refahını doğrudan etkileyen zararlı böceklerle (bitki öldürücüler, böcek öldürücüler ve mantar öldürücüler) mücadele etmek ve gübrelerin kontrollü bir şekilde verilmesi ve salınması konuları üzerinde yoğunlaşacaktır. Ayrıca, nanoteknolojinin sürdürülebilir tarım ve gıda tedarik zinciri için hasat sonrası koruma ve paketleme uygulamaları üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 MAT'de Özel Konular: Tarım ve Gıda Biliminde Nano Mühendislik 3
Bahar 2019-2020 MAT'de Özel Konular: Tarım ve Gıda Biliminde Nano Mühendislik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Proje Dersi 0
Güz 2009-2010 Proje Dersi 0
Güz 2008-2009 Proje Dersi 0
Güz 2007-2008 Proje Dersi 0
Güz 2006-2007 Proje Dersi 0
Güz 2005-2006 Proje Dersi 0
Güz 2003-2004 Proje Dersi 0
Güz 2002-2003 Proje Dersi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 630 Nanoteknoloji 3 SU Kredi
Nanomalzemelerin sentezi, işlenmesi ve karakterizasyonu. Sol-jel işlemesi. Nanomalzemelerin özellikleri. Biyolojik nanaomalzemeler. Teknolojik etkiler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 632 Protein Kimyası 3 SU Kredi
Protein kimyasına giriş, yapı ve işlevin bağıllığı; protein yapı ve işlevinin belirlenmesinde kimyasal ve fiziksel yaklaşımlar; kataliz, enzim kinetiği ve reaksiyon hızı ölçümleri; kimyasal modifikasyon örnekleri; çözünmemiş ortamlarda protein yapı ve işlevi; hareketsizleştirilmiş proteinler; polymer-protein kompozitleri; protein kimyasının biyoteknoloji uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Protein Kimyası 3
Güz 2011-2012 Protein Kimyası 3
Bahar 2008-2009 Protein Kimyası 3
Güz 2007-2008 Protein Kimyası 3
Güz 2005-2006 Protein Kimyası 3
Güz 2004-2005 Protein Kimyası 3
Güz 2002-2003 Protein Kimyası 3
Güz 2001-2002 Protein Kimyası 3
Güz 2000-2001 Protein Kimyası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 671 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 4 SU Kredi
Nitel ve nicel Elektron Enerjisi Kaybı Spektrokopisi tekniği gibi, nitel ve nicel Enerji Dağılımlı X-Işını Spektrokopisi tekniği de analitik geçirgenli elektron mikroskopisi aracı olarak ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 4
Bahar 2010-2011 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 3
Onkosul: MAT 571 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MAT 571 - Doktora - En AzD
Yankosul: MAT 671L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 671L İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi Laboratuvar 0 SU Kredi
MAT 671 dersinde teorisi işlenen elektronlar ile spektroskopik inceleme tekniğinin pratik uygulamasının yapılacağı ve transmisyon elektron mikroskobu ve elektron enerji kaybı spektrometresi başında gerçekleştirilecek eğitim
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: MAT 671
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 672 İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme 4 SU Kredi
Difraksiyon fiziği ve elektron optiği teknikleri.Transmisyon elektron mikroskopisi ve yüksek ayırıcılıklı elektron mikroskopisi. Analitik elektron mikroskopisi kullanılarak x- ışınları ve elektron enerji kaybı spektroskopisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme 4
Güz 2013-2014 İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme 4
Güz 2012-2013 İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme 3
Onkosul: __
Yankosul: MAT 672L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 672L İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme Laboratuvar 0 SU Kredi
MAT 672 dersinde teorisi islenen elektronlar ile görüntüleme tekniğinin pratik uygulamasının yapılacağı ve transmisyon elektron mikroskopu başında gerçekleşecek eğitim
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 İleri Elektron Mikroskopisi : Görüntüleme Laboratuvar 0
Onkosul: __
Yankosul: MAT 672
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 68000 MAT'da Özel Konular: Seramik Malzemelere Giriş 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 MAT'da Özel Konular: Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2020-2021 MAT'da Özel Konular: Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2019-2020 MAT'da Özel Konular: Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2018-2019 MAT'da Özel Konular: Seramik Malzemelere Giriş 3
Güz 2017-2018 MAT'da Özel Konular: Seramik Malzemelere Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 68001 MAT’de Özel Konular: Nano Mühendisliğin Temelleri 3 SU Kredi
i) Temel Bilgiler  Nanopartiküllerin, nanotüplerin, biyomoleküllerin elektriksel ve kimyasal özellikleri ve self-assembly tek tabakalar  Nanotüplerin ve ince filmlerin mekanik özellikleri  Moleküller Arası Kuvvetler ii) Mikro ve Nano İmalat  Optik Litografi  Tarayıcı Probe Litografisi  Elektron Işını Litografisi  X-ışını Litografisi  Nano baskılama  Self-assembly ve self-yapılanma  DNA Litografisi  Aşırı UV Litografisi iii) Nano Ölçekli Karakterizasyon  Tarayıcı Probe Mikroskopi (dokunmalı, aralıklı dokunmalı ve diğer modlar)  Manyetizma ve kimyasal spektroskopi ölçmek için tarama probları  Yakın Alan Taramalı Optik Mikroskopi  Yüksek Çözünürlüklü İletimli Elektron Mikroskopi  Nanoindentasyonun Prensipleri iv) Nano Ölçekte Elektronikler, Fotonikler ve Biyo-Fotonikler  Kuantum Teller ve Noktalar  Alan Etkili Transistörler  Nanoelektromekanik Sistemler  Karbon Nanotüpler  Protein Katlama İşlemi  Nanoteknolojide DNA'nın Rolü v) Karbon Nanomalzemeler  Çok duvarlı ve tek duvarlı nanotüpler  Buckyballs  Grafen esaslı malzemeler  Diğer 2D malzemeler vi) Aşağıdan Yukarıya Malzeme Sentezi  Nanokompozitler  Self-assembly tek katmanlar  Sentetik Makromoleküller  Yeni Tasarım için Biyomimetik Yaklaşımlar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 MAT’de Özel Konular: Nano Mühendisliğin Temelleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 68002 MAT’da Özel Konular: Manyetik Malzemeler ve Aygıtlar 3 SU Kredi
Yeni nesil manyetik, nanomanyetik ve spintronik ile ilgili teknolojiler için manyetik malzemelerin temelleri, manyetizmanın temelleri, eşdeğer manyetik yük ve akım modelleri, paramanyetik ve diyamanyetik malzemeler, yumuşak ve sert manyetik malzemeler, eşdeğer manyetik devreler ve manyetik sistem tasarım temelleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 MAT’da Özel Konular: Manyetik Malzemeler ve Aygıtlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MAT 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Bahar 2004-2005 Doktora Tezi 0
Güz 2004-2005 Doktora Tezi 0
Bahar 2003-2004 Doktora Tezi 0
Güz 2003-2004 Doktora Tezi 0
Bahar 2002-2003 Doktora Tezi 0
Güz 2002-2003 Doktora Tezi 0
Bahar 2001-2002 Doktora Tezi 0
Güz 2001-2002 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :