Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MATH 501 Analiz I 3 SU Kredi
Reel doğruda Lebesgue ölçümü ve integrali. Yakınsama teoremleri. Genel ölçüm ve integral. Lp uzayları. Ölçümlerin ayrışımı. Radon Nikodym teoremi. Çarpım ölçümü ve Fubini teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Analiz I 3
Güz 2020-2021 Analiz I 3
Güz 2019-2020 Analiz I 3
Güz 2018-2019 Analiz I 3
Güz 2017-2018 Analiz I 3
Güz 2016-2017 Analiz I 3
Güz 2015-2016 Analiz I 3
Güz 2014-2015 Analiz I 3
Güz 2013-2014 Analiz I 3
Güz 2012-2013 Analiz I 3
Güz 2011-2012 Analiz I 3
Güz 2010-2011 Analiz I 3
Güz 2009-2010 Analiz I 3
Güz 2008-2009 Analiz I 3
Güz 2007-2008 Analiz I 3
Güz 2006-2007 Analiz I 3
Güz 2005-2006 Analiz I 3
Güz 2004-2005 Analiz I 3
Güz 2003-2004 Analiz I 3
Bahar 2002-2003 Analiz I 3
Güz 2001-2002 Analiz I 3
Güz 1999-2000 Analiz I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 502 Analiz II 3 SU Kredi
Metrik ve genel topolojik uzaylar. Bağlantılı, kompakt ve tam uzaylar ve ilgili sonuçlar. Baire kategori teoremi. Lineer topojik uzaylar. Açık tasvir, kapalı grafik
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Analiz II 3
Bahar 2019-2020 Analiz II 3
Bahar 2018-2019 Analiz II 3
Bahar 2017-2018 Analiz II 3
Bahar 2016-2017 Analiz II 3
Bahar 2015-2016 Analiz II 3
Bahar 2013-2014 Analiz II 3
Bahar 2012-2013 Analiz II 3
Bahar 2009-2010 Analiz II 3
Bahar 2008-2009 Analiz II 3
Bahar 2005-2006 Analiz II 3
Bahar 2003-2004 Analiz II 3
Güz 2001-2002 Analiz II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 503 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Hilbert ve Banach uzayı örnekleri, Banach uzayının geometrisi. Lineer fonksiyonelller. Hahn Banach teoremi, değişik versiyonları ve uygulamamları. Konvekslik, Krein Milman teoremi. Düzgün sınırlılık ilkesi, kapalı grafik, açık tasvir teoremlerinin uygulamaları. Sabit nokta teoremleri (Banach, Brouwer, Schauder) ve uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 3
Bahar 2006-2007 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 3
Bahar 2004-2005 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 3
Bahar 2003-2004 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 3
Bahar 1999-2000 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 504 Banach Cebirleri ve Spektral Teori 3 SU Kredi
Temel Banach cebri teorisi. Komütatif Banach cebirleri. Komütatif C* cebirleri ve Gelfand tasvir teoremi. Banach uzayında lineer operatörler. Kompakt operatörler. Kompakt ve normal operatörler için spektral teori. Fredholm teorisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Banach Cebirleri ve Spektral Teori 3
Bahar 2005-2006 Banach Cebirleri ve Spektral Teori 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 505 Kompleks Analiz 3 SU Kredi
Analitik fonksiyonlar, Cauchy Riemann denklemleri., konform tasvirler. Cauchy integral formülü. Kuvvet serileri ve Laurent açılımı. Rezidü teoremi ve uygulamaları. Sonsuz çarpımlar, Weierstarss teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kompleks Analiz 3
Güz 2019-2020 Kompleks Analiz 3
Bahar 2017-2018 Kompleks Analiz 3
Bahar 2016-2017 Kompleks Analiz 3
Güz 2015-2016 Kompleks Analiz 3
Güz 2014-2015 Kompleks Analiz 3
Bahar 2012-2013 Kompleks Analiz 3
Bahar 2011-2012 Kompleks Analiz 3
Bahar 2010-2011 Kompleks Analiz 3
Güz 2009-2010 Kompleks Analiz 3
Güz 2008-2009 Kompleks Analiz 3
Güz 2007-2008 Kompleks Analiz 3
Güz 2005-2006 Kompleks Analiz 3
Güz 2003-2004 Kompleks Analiz 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 506 Fréchet Uzaylarına Giriş 3 SU Kredi
Lokal konveks topolojik uzaylar, düalite kuramı, normlu uzayların indüktif ve projektif limitleri, Frechet uzayları ve düalleri, epimorfizma teoremi, genelleştirilmiş Mittag-Leffler süreci.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Fréchet Uzaylarına Giriş 3
Onkosul: (MATH 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MATH 501 - Doktora - En AzD)
ve (MATH 502 - Yüksek Lisans - En AzD
veya MATH 502 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 507 Topoloji 3 SU Kredi
Temel kavramlar, altbaz, komşuluk, sürekli fonksiyonlar, çarpım ve bölüm uzayları, zayıf topolojiler ve gömme teoremi, ağ ve filtrelerle yakınsama, ayrılma ve sayılabilme, kompaktlık, local kompaktlık, metriklenme, tam metric uzaylar ve Baire kategori teoremi, bağlantılılık.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Topoloji 3
Güz 2006-2007 Topoloji 3
Güz 2004-2005 Topoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 508 Kompleks Dinamiğe Giriş 3 SU Kredi
Riemann yüzeylerine giriş. Evrensel kaplama ve ve Poincare metriği. Normal aileler. Yinelenen holomorfik fonksiyonlar. Fatou ve Julia kümeleri. Riemann yüzeyleri, hiperbolik yüzeyler ve Euclid yüzeylerinde dinamik. Yerel sabit nokta kuramı. Periyodik noktalar. Çeken ve iten döngüler. Polinom dinamiği. Mandelbrot kümeleri ve fraktaller.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Kompleks Dinamiğe Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 509 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı 3 SU Kredi
Hardy uzayları, Hp uzayları, Hp fonksiyonların ayrışımı, Banach uzayları, Müntz-Szasz teoremi, tekil içsel fonksiyonlar, dışsal fonksiyonlar, bileşke operatörleri ve bunların spektraları, Toeplitz operatörleri ve bunların spektraları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı 3
Güz 2008-2009 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı 3
Onkosul: MATH 505 - Doktora - En Az D
veya MATH 505 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 510 Fréchet Uzayları 3 SU Kredi
Örtenyapı dönüşümü teoremi, örnekler ve uygulamalar, genelleştirilmiş Mittag-Leffler süreci, proj funktoru, ext funktoru ve Fréchet Uzaylarının yapısal kuramına uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Fréchet Uzayları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 511 Cebir I 3 SU Kredi
Gruplar teorisine giriş. İsomorfizma teoremleri. Permutasyon grupları ve Cayley Teoremi. Lagrange ve Sylow Teoremleri.İdealler ve bölüm halkaları.Tamlık bölgeleri. Polinom halkaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Cebir I 3
Güz 2020-2021 Cebir I 3
Güz 2019-2020 Cebir I 3
Güz 2018-2019 Cebir I 3
Güz 2017-2018 Cebir I 3
Güz 2016-2017 Cebir I 3
Güz 2015-2016 Cebir I 3
Güz 2014-2015 Cebir I 3
Güz 2013-2014 Cebir I 3
Güz 2012-2013 Cebir I 3
Güz 2011-2012 Cebir I 3
Güz 2010-2011 Cebir I 3
Güz 2009-2010 Cebir I 3
Güz 2008-2009 Cebir I 3
Güz 2007-2008 Cebir I 3
Güz 2006-2007 Cebir I 3
Güz 2005-2006 Cebir I 3
Güz 2004-2005 Cebir I 3
Güz 2003-2004 Cebir I 3
Güz 2001-2002 Cebir I 3
Güz 1999-2000 Cebir I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 512 Cebir II 3 SU Kredi
Modüller. Cisimler ve cisim genişletmeleri. Galois Teorisi. Kategoriler ve funktorlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Cebir II 3
Bahar 2019-2020 Cebir II 3
Bahar 2018-2019 Cebir II 3
Bahar 2017-2018 Cebir II 3
Bahar 2016-2017 Cebir II 3
Bahar 2015-2016 Cebir II 3
Bahar 2014-2015 Cebir II 3
Bahar 2013-2014 Cebir II 3
Bahar 2012-2013 Cebir II 3
Bahar 2011-2012 Cebir II 3
Bahar 2010-2011 Cebir II 3
Bahar 2009-2010 Cebir II 3
Bahar 2008-2009 Cebir II 3
Bahar 2007-2008 Cebir II 3
Bahar 2005-2006 Cebir II 3
Bahar 2004-2005 Cebir II 3
Bahar 2003-2004 Cebir II 3
Bahar 2001-2002 Cebir II 3
Güz 2001-2002 Cebir II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 513 Grup Kuramı 3 SU Kredi
Gruplarla temel inşaalar: direkt çarpım, yarıdirekt çarpım, projektiv limit; sonlu üreteçli değişmeli gruplar, serbest gruplar, çözülebilir ve üstel sıfır gruplar, bölünebilir gruplar, permütasyon grupları, doğrusal gruplar, grup temsilleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Grup Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 514 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3 SU Kredi
Sonlu cisimlerin karakterizasyonu, indirgenemeyen polinomların kökleri, bazlar, sonlu cisimlerin elemanlarının gösterilimi. Polinomların mertebesi, indirgenemeyen polinomların inşası. Doğrusal indirgemeli diziler. Sonlu cisimlerin uygulamalarına giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Güz 2016-2017 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Bahar 2014-2015 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Bahar 2012-2013 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Güz 2011-2012 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Güz 2010-2011 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Güz 2009-2010 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Bahar 2005-2006 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Bahar 2004-2005 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Güz 2002-2003 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Güz 2001-2002 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Bahar 2000-2001 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Bahar 1999-2000 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 515 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları II 3 SU Kredi
Normal bazlar, normal baza göre ifade edilen cisimlere aritmetik. Normal bazın kompleksitisesi. Dual ve öz-dual bazlar. Karakterler ve Gauss toplamları. Ayrık logaritma problemi. Sonlu cisimler üzerinde eliptik eğriler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2001-2002 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 516 Galois Teorisi 3 SU Kredi
Cisim genişlemeleri, Galois genişlemelerinin karakterizasyonu, Galois Teorisinin Temel Teoremi, p- grupları ve çözülebilir gruplar, pergel cetvelle yapılan inşalar, cebirsel denklemlerin radikallerle çözümü.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Galois Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 517 Sayılar Teorisi 3 SU Kredi
Analitik ve cebirsel sayılar teorisine giriş. Riemann-zeta fonksiyonu ve L-fonksiyonları, asalların dağılımı. Aritmetik progresyonla elde edilen asallar hakkındaki Drichlet Teoremi. Sayı cisimleri, Dedekind bölgeleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Sayılar Teorisi 3
Güz 2002-2003 Sayılar Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 518 Yarı-rastgele Dizilerin İnşasında Cebirsel Yöntemler 3 SU Kredi
Doğrusal indirgemeli diziler, doğrusal karmaşıklık, çapraz ilinti, öz ilinti, dizi inşa yöntemleri, (t,m,s) ağları
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Yarı-rastgele Dizilerin İnşasında Cebirsel Yöntemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 519 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders cebirsel sayılar teorisinin temel kavramlarına giriş niteliğindedir.Kapsanacak konular şunlardır; cebirsel sayı cisimleri, sayı cisimlerinde tam sayılar halkası, diskriminant, Dedekind bölgeleri, ideal sınıf grubu ve sınıf sayısı, Dirichlet teoremi, sayı cisimlerinin genişlemelerinde asal ideallerin dallanması.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
Güz 2018-2019 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
Güz 2016-2017 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
Güz 2009-2010 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
Güz 2003-2004 Cebirsel Sayılar Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 520 Katmanlılarda Kalkülüs 3 SU Kredi
Türevlenebilir katmanlılar. Türevlenebilen fonksiyonlar; bir fonksiyonun türetkesi. Örtülü ve ters fonksiyon teoremleri. Ara katmanlılar. Vektör alanları. Türetke formları. Katmanlılar üzerinde yönlendirme. Katmanlılarda integrasyon. Stokes teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Katmanlılarda Kalkülüs 3
Güz 2007-2008 Katmanlılarda Kalkülüs 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 522 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 SU Kredi
Birinci mertebe lineer ve kuazilineer denklemler, temel kavramlar. Cauchy Kowalevski teoremi. Sınıflandırma. Sınır değer/başlangıç değer problemleri. İyi vaz edilmiş problem kavramı. Temel teknikler ile hiperbolik, eliptik ve parabolik denklemler için varlık teklik teoremleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2012-2013 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2010-2011 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2008-2009 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Güz 2005-2006 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Güz 2000-2001 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 523 Riemann Yüzeyleri 3 SU Kredi
Riemann yüzeyleri, örtüler, homotopi, temel grup, evrensel örtü, demetler, cebirsel fonksiyonlar, diferansiyel formlar, kohomoloji, Dolbeaut ve de Rham teoremleri, Riemann-Roch teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Riemann Yüzeyleri 3
Bahar 2014-2015 Riemann Yüzeyleri 3
Güz 2013-2014 Riemann Yüzeyleri 3
Güz 2011-2012 Riemann Yüzeyleri 3
Bahar 2009-2010 Riemann Yüzeyleri 3
Onkosul: MATH 505 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MATH 505 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 524 Olasılık Kuramı 3 SU Kredi
Yarı cebirler ve olaylar sigma cebirleri, Kolmogorov olasılık aksiyomları ve sonuçları, olasılık uzayları, ölçülebilirlik, ölçülebilir dönüşümler olarak rassal değişkenler, rassal vektörler, Borel sigma cebirleri üzerinde rassal vektörlerce uyarılan olasılık ölçüleri, dağılımlar ve dağılım fonksiyonları , , bir yarı cebirden başlayarak olasılık ölçüsünün genişletimi, matematiksel ümit edilen değer, negatif olmayan basit, negatif olmayan ve genel rassal değişkenlerin ümit edilen değerleri, özellikler, şartlı dağılımlar ve bağımsızlık, Borel-Cantelli lemması, verilen bir alt sigma cebire göre şartlı ümit edilen değer, Radon-Nikodym teoremi, değişik yakınsaklık halleri, hemen hemen kesin yakınsaklık, olasılıkta yakınsama, L^p de yakınsaklık, dağılımda yakınsama, değişik yakınsaklık halleri arasındaki ilintiler, karakteristik fonksiyonlar, tersinim formülleri, yakınsaklık kavramları ile ilişkisi, zayıf ve kuvvetli büyük sayılar kanunu, merkez limit teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Olasılık Kuramı 3
Güz 2017-2018 Olasılık Kuramı 3
Güz 2010-2011 Olasılık Kuramı 3
Güz 2009-2010 Olasılık Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 525 Kompakt Riemann Yüzeyleri 3 SU Kredi
Şu konular işlenecektir: kavramlara giriş, kohomoloji grupları, Dolbeault lemma, sonluluk teoremi, sağın kohomoloji dizileri, Riemann-Roch teoremi, Serre eşleklik teoremi, temel kısımlarıyla verilen fonksiyonlar ve formlar, Abel teoremi, Jacobi teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Kompakt Riemann Yüzeyleri 3
Onkosul: MATH 505 - Doktora - En Az D
veya MATH 505 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 526 Projektif Geometri 3 SU Kredi
Homojen koordinatlar, projektif uzaylar, dualite prensibi, projektif düzlem ve Desargues, Pappus konfigürasyonları, kolinasyonlar ve korelasyonlar, perspektiviteler, projektif gruplar, polarite, cebirsel varyeteler, klasik polar uzaylar, Plücker koordinatları, Klein kuadriği, Segre varyeteleri, Veronese varyeteleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Projektif Geometri 3
Güz 2019-2020 Projektif Geometri 3
Güz 2017-2018 Projektif Geometri 3
Güz 2016-2017 Projektif Geometri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 527 Sonlu Geometri 3 SU Kredi
Ovaller ve ovoidler, ark, kep, bloklama kümeleri, lineer kümeler, öteleme düzlemleri, yarı cisimler, genelleştirilmiş poligonlar, kodlama teorisi ve şifrelemeye uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Sonlu Geometri 3
Onkosul: (MATH 511 - Doktora - En Az D
veya MATH 511 - Yüksek Lisans - En AzD)
ve (MATH 526 - Doktora - En AzD
veya MATH 526 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 531 Kriptografiye Giriş 3 SU Kredi
Hesaplamaların kompleksitisesi. Açık anahtar sistemleri, RSA, ayrık logaritma, Diffie-Hellman Problem ve diğer kripto sistemleri. Asalık ve çarpanlara ayırma. Eliptik eğrilere dayanan kripto sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Kriptografiye Giriş 3
Bahar 2000-2001 Kriptografiye Giriş 3
Bahar 1999-2000 Kriptografiye Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 532 Kodlama Teorisine Giriş 3 SU Kredi
Doğrusal kodlar, bazı iyi kodlar, kodlar üzerinde sınırlar, çevrimsel kodlar, Goppa kodları, cebirsel geometrik kodlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Kodlama Teorisine Giriş 3
Bahar 2017-2018 Kodlama Teorisine Giriş 3
Güz 2012-2013 Kodlama Teorisine Giriş 3
Bahar 2005-2006 Kodlama Teorisine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 541 Cebirsel Geometriye Giriş 3 SU Kredi
Cebirsel varyeteler, afin ve projektif varyeteler, varyetelerin boyutları, tekil noktalar, bölenler, diferansiyaller, kesişimler. Kohomoloji, eğriler ve yüzeyler kompleks sayılar üzerinde varyeteler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Bahar 2015-2016 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Güz 2013-2014 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Bahar 2008-2009 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Bahar 2002-2003 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Güz 2002-2003 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 542 Cebirsel Eğriler 3 SU Kredi
Düzlem eğrileri, afin ve projektif varyeteler, eğrilerin kesişmesi, Bezout teoremi, tekilliklerin analizi, Riemann Roch teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Cebirsel Eğriler 3
Güz 2017-2018 Cebirsel Eğriler 3
Güz 2007-2008 Cebirsel Eğriler 3
Bahar 2002-2003 Cebirsel Eğriler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 543 Eliptik Eğriler 3 SU Kredi
Weierstrass denklemleri, grup kuralı, benzeşmeler, Tate modülü, Weil eşleşmesi, endomorfizma halkası. Eliptik eğrinin zeta fonksiyonu, Weil varsayıları. Bir örnekleme teoremi. Yerel cisimler üzerinde eliptik eğriler. Mordell-Weil teoremi. Siegel teoremi. Modüler eğriler ve L-serileri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Eliptik Eğriler 3
Bahar 2018-2019 Eliptik Eğriler 3
Bahar 2003-2004 Eliptik Eğriler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 544 Sınıf Cisimleri Teorisi 3 SU Kredi
Genel sınıf cisimleri teorisi, local sınıf cisimleri teorisi ,Hilbrt sembolleri, Kummer genişletimleri, sınıf cismi aksioyomu, global sınıf cisimleri, zeta fonksiyonu ve L-serileri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Sınıf Cisimleri Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 545 Temsil Kuramı 3 SU Kredi
Temsil kuramının temel kavramları. Abelien kategoriler terminolojisi: Grothendick grupları, projektif modüller. Bloklar kuramı. Karakteristik p temsillerin karakteristik 0 sanal temsillere kaldırılması. Fong-Swan Teoremi. Artin temsillerine uygulamalar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Temsil Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2007-2008 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2006-2007 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2005-2006 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2004-2005 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2003-2004 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2001-2002 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2001-2002 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2000-2001 Lisansüstü Seminer II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 555 Defterimden Seçmeler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bazı önemli teoremlerin ispatlarını sunmaktır. Bu ispatlar az miktarda ön bilgi ancak yüksek seviyede yaratıcılık gerektirmektedir. İşlenecek konular arasında şunları sayabiliriz: Bölüm algoritması, asal çarpanlar teoremi, asalların dağılımıyla ilgili bazı basit sonuçlar. En büyük ortak bölen. Euler totient fonksiyonu. Pisagor üçlüleri. Metrik uzaylarının kısa bir giriş; süreklilik, tıkızlık, telparçalılık. Stone- Weierstrass yaklaşım teoremi. Küre geometrisi. Brouwer sabit nokta teoremi. Borsuk karşıt kutup gönderim teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Defterimden Seçmeler 3
Güz 2014-2015 Defterimden Seçmeler 3
Güz 2013-2014 Defterimden Seçmeler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 561 Cebirsel Kombinatorik 3 SU Kredi
Grup temsilleri, simetrik grubun temsilleri, kombinatorik algoritmalar, simetrik fonksiyonlar, tamsayı parçalanışları, Young tabloları, düzlem parçalanışları ve diğer sayma problemlerine uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Cebirsel Kombinatorik 3
Bahar 2016-2017 Cebirsel Kombinatorik 3
Güz 2012-2013 Cebirsel Kombinatorik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 571 Matematiksel Analize Giriş 3 SU Kredi
R'de en küçük alt sınır özelliği, eşdeğer özellikler ve ilgili sonuçlar. Metrik uzaylar. Tamlık, kompaktlık, bağlantılılık. Fonksiyonlar, süreklilik. Fonksiyon dizileri, fonksiyon serileri. Daralma dönüşümü teoremi ve kalkülüse uygulamaları: Ters ve kapalı fonksiyon teoremleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2020-2021 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2019-2020 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2017-2018 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2016-2017 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2015-2016 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2014-2015 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2013-2014 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2012-2013 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2011-2012 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2010-2011 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2009-2010 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2008-2009 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2007-2008 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2006-2007 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2005-2006 Matematiksel Analize Giriş 3
Güz 2021-2022 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2020-2021 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2019-2020 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2018-2019 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2017-2018 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2016-2017 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2015-2016 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2014-2015 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2013-2014 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2012-2013 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2011-2012 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2010-2011 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2009-2010 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2008-2009 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2007-2008 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2006-2007 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2005-2006 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2004-2005 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2003-2004 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2002-2003 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Güz 2001-2002 Matematiksel Analize Giriş (MATH301) 3
Onkosul: __
Yankosul: MATH 571R
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 571R Matematiksel Analize Giriş 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: MATH 571
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 572 Cebire Giriş 3 SU Kredi
Grup, halka ve cisimlerin temel özellikleri. Galois teorisine giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Cebire Giriş 3
Bahar 2017-2018 Cebire Giriş 3
Bahar 2016-2017 Cebire Giriş 3
Bahar 2014-2015 Cebire Giriş 3
Bahar 2012-2013 Cebire Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 573 Kompleks Kalkülüs 3 SU Kredi
Analitik fonksiyonlar, Cauchy teoremi ve Cauchy integral formülü. Taylor serisi. Analitik fonksiyonların tekillikleri Laurent serisi ve rezidü hesabı. Konform dönüşümler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kompleks Kalkülüs 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 574 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 SU Kredi
Sınıflandırma, iyi vaz edilmiş problem kavramı. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Fourier serileri. Isı, dalga ve Laplace denklemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Güz 2018-2019 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2011-2012 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2009-2010 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2007-2008 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 575 Fonksiyonel Analize Giriş 3 SU Kredi
Düzgün yakınsaklık: Stone-Weierstrass yaklaşım teoremi. Arzela-Ascoli ve Baire teoremleri. Vektör uzayları ve lineer operatörler. Tamamlama. Dualite ve Hahn-Banach genişleme teoremi. Sınırlı operatörler. Banach-Steinhaus teoremi. Açık tasvir ve kapalı grafik teoremleri. Hilbert uzayları. Banach cebirlerine giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Fonksiyonel Analize Giriş 3
Güz 2009-2010 Fonksiyonel Analize Giriş 3
Güz 2007-2008 Fonksiyonel Analize Giriş 3
Onkosul: MATH 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 576 İntegrasyon 3 SU Kredi
Riemann integrali, Riemann-Stieljes integrali, sınırlı değişimli fonksiyonlar. Lebesgue integrali ve yakınsama teoremleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 İntegrasyon 3
Bahar 2008-2009 İntegrasyon 3
Bahar 2007-2008 İntegrasyon 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 577 Stokastik Hesaplamaya Giriş 3 SU Kredi
Stokastik süreçlerin temel kavramları, Browniyen hareket ve Gauss white-noise süreçleri. Şartlı ümit edilen değer ve özellikleri, martingale süreçleri. Stokastik integraller, Ito stokastik integrali için motivasyon. Basit süreçler ve genel hal için Ito stokastik integrali. Ito lemması ve değişik şekilleri. Stokastik diferansiyel denklemlere (s.d.d.) giriş. Ito s.d.d. ` nin Ito lemması ve Stratonovich integrasyonu yardımı ile çözümü. Çarpımsal noise' lü denklemler. Toplamsal noise' lü genel s.d.d.. Finans konularında kısa bir gezinti. Opsiyon maliyetlendirme problemi, Black-Scholes formülü.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Stokastik Hesaplamaya Giriş 3
Bahar 2007-2008 Stokastik Hesaplamaya Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 578 Dinamik Sistemler 3 SU Kredi
Adi diferansiyel denklemler (ADD) için niteliksel çözümleme yöntemleri. ADD çözümlerinin varlık ve teklikleri; geometrik gösterimleri. Faz uzaylarının kurulması. Doğrusal olmayan sistemlerin yerel ve global davranımları; doğrusallaştırma savı. Periyodik yörüngeler ve limit kümeler. Poincare-Bendixson kuramı. Kararlı manifold teoremi; homoklinik ve heteroklinik denge noktaları. Çatallanma şemaları. Deneysel datadan faz uzayı çıkarımı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Dinamik Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Dinamik Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 579 Varyasyonlar Hesabı 3 SU Kredi
Varyasyonlar hesabı içinde minimum değerin ya da bir büyüklüğün uçdeğerinin bulunmasının istendiği problemleri kapsar. Soyut ya da uygulamalı matematikteki ve fizikteki birçok problem bu şekilde ortaya çıkar. Bu problemler geometrideki sabun köpüğünün şeklinin hesaplanmasından, ki bu yüzey alanının minimize edilmesi ile mümkün olur, bir parça elastik maddenin enerjisinin minimize edilmesine kadar değişirler. Belki de en önemlisi, en az aksiyon prensibinin artık mekanik ve temel fizikteki kuralları formüle etmek için standart bir yöntem olmasıdır. Bu derste bunlar gibi varyasyonel problemlerin bir türevlenebilen denklemler sistemi olan Euler-Lagrange denklemlerinin elde edilmesini sağladığı gösterilir. Hatta, bu denklemlerin temelinde yatan minimize etme prensibi denklemlerin çözümlerinin analiz edilmesini sağlayan direk metodlara yol açar. Bu metodların birçok uygulaması vardır ve öğrencilerin matematiksel tekniklerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Varyasyonlar Hesabı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58000 MATH'da Özel Konular: Değişmeli Cebir 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 MATH'da Özel Konular: Değişmeli Cebir 3
Güz 2019-2020 MATH'da Özel Konular: Değişmeli Cebir 3
Güz 2017-2018 MATH'da Özel Konular: Değişmeli Cebir 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58001 MATH’da Özel Konular: Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 MATH’da Özel Konular: Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58002 MATH’de Özel Konular: Homolojik Cebire Giriş 3 SU Kredi
1) Ulamlar (kategoriler) ve izleçler 2) Modüller 3) Modüllerin gerey (tensör) çarpımları 4) İzdüşey, İçey, Düz modüller 5) Yerelleştirme 6) Homoloji 7) Tor ve Ext 8) Homoloji ve Halkalar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 MATH’de Özel Konular: Homolojik Cebire Giriş 3
Bahar 2018-2019 MATH’de Özel Konular: Homolojik Cebire Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58003 MATH’da Özel Konular: Tamsayı Parçalanışları ve q-serileri. 3 SU Kredi
Tamsayı parçalanışları, q-serileri; elemanter özdeşlikler (q-binom teoremi, Heine dönüşümü, Jacobi'nin üçlü çarım özdeşliği, Ramanujan'ın 1-psi-1 dönüşümü) ve yan sonuçları; parçalanış üreteç fonksiyonları olarak q-serileri; parçalanış fonksiyonları için Ramanujan denklikleri, Rogers-Ramanujan genelleştirmeleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 MATH’da Özel Konular: Tamsayı Parçalanışları ve q-serileri. 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58004 MATH’de Özel Konular: Varyasyonlar Hesabı’nda İleri Yöntemler 3 SU Kredi
Varyasyonlar hesabı içinde minimum değerin ya da bir büyüklüğün uçdeğerinin bulunmasının istendiği problemleri kapsar. Soyut ya da uygulamalı matematikteki ve fizikteki birçok problem bu şekilde ortaya çıkar. Bu problemler geometrideki sabun köpüğünün şeklinin hesaplanmasından, ki bu yüzey alanının minimize edilmesi ile mümkün olur, bir parça elastik maddenin enerjisinin minimize edilmesine kadar değişirler. Belki de en önemlisi, en az aksiyon prensibinin artık mekanik ve temel fizikteki kuralları formüle etmek için standart bir yöntem olmasıdır. Bu derste bir boyuttaki lokal minimumun bulunması için yeterlilik ve gereklilik koşullarının yanı sıra, Sobolev uzaylarındaki zayıf kuvvetli lokal minimumun hesaplanması için yeterlilik ve gereklilik koşulları ele alınmaktadır. Elde edilen Euler-Lagrange denklemlerinin temelinde yatan minimize etme prensibi denklemlerin çözümlerinin analiz edilmesini sağlayan direk metodlara yol açar. Bu metodların birçok uygulaması vardır ve öğrencilerin matematiksel tekniklerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58005 MATH’de Özel Konular: Dalga Teorisi 3 SU Kredi
Dalga oluşumu; dalga modelleri için korunum denklemleri; problemlerin sınıflandırılması, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler; hiperbolik dalgalar ve niteliksel özellikleri; dispersif dalgalar ve niteliksel özellikleri; su dalgaları, doğrusal ve doğrusal olmayan teori.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 MATH’de Özel Konular: Dalga Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 58006 MATH’de Özel Konular: Diyafont Eşitliklerine ve Fonksiyon Cisimlerine Giriş 3 SU Kredi
Bu dersin amacı Cebirsel Geometri ve Sayılar Teorisi kapsamındaki bazı konulara giriş yapmak ve bu konuların birbirleriyle ilişkilerini tanıtmaktır. Dolayısıyla, bu derste teoremlerin ispatları yerine, onların ilişkileri üzerine odaklanmayı planlıyoruz. Bu da yüksek lisans öğrencilerimizin ileride kendi araştırma konularını seçmelerini ve araştırma konularının diğer alanlarla nasıl bağlantılı olduğunu görerek araştırma problemlerine daha geniş bir kapsamda bakmalarını sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 MATH’de Özel Konular: Diyafont Eşitliklerine ve Fonksiyon Cisimlerine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 581R İleri Doğrusal Cebirde Seçme Konular - Problem Çözme 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 İleri Doğrusal Cebirde Seçme Konular - Problem Çözme 0
Bahar 2010-2011 İleri Doğrusal Cebirde Seçme Konular - Problem Çözme 0
Bahar 2009-2010 İleri Doğrusal Cebirde Seçme Konular - Problem Çözme 0
Onkosul: __
Yankosul: MATH 581
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 603 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3 SU Kredi
Banach cebirleri ve spektral kuram; Hilbert uzayları üzerindeki operatörler; Hardy-Hilbert uzayı; Toeplitz ve bileşke operatörleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3
Bahar 2011-2012 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3
Güz 2007-2008 Operatör Teorisinde Seçme Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 604 Hilbert Uzaylarında Sınırsız Operatörler 3 SU Kredi
Bu ders Hilbert uzaylarında sınırsız operatörler teorisine bir giriş niteliğinde olup, iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısım sınırsız operatörler teorisinin temel konularını kapsamaktadır. Bu çerçevedeki başlıkları tanım bölgeleri, grafikler, eşlenik operatörler, spektrum, resolvent, simetrik operatorörler ve quadratik formlar, simetrik genişlemeler, eksilik indeksleri, öz-eşlenik operatörler, Cayley transformu, Spektral theorem, Stone theorem şeklinde sıralayabiliriz. İkinci kısım, diferansiyel operatörlerin (Sturm-Liouville operatörleri, Hill-Schrödinger operatorleri) spektral teorisine bir giriş niteliğindir. Alt başlıkları şöyle sıralayabiliriz: Tanım bölgeleri, spektral yerelleştirme, öz değer ve öz vektörlerin asimtotik analizi, kök fonksiyonlarından oluşan bazlar, spektral parçalanmaların yakınsamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Hilbert Uzaylarında Sınırsız Operatörler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 610 Fourier Analizi 3 SU Kredi
Bu ders matematik yüksek lisans öğrencileri için bir Fourier analizine giriş dersidir. Program Fourier serilerini (noktasal ve düzgün yakınsaklık, Riemann yerelleştirme prensibi, normda yakınsaklık, toplanabilirlik, ıraksak Fourier serisi örnekleri); Fourier dönüşününü (temel özellikler, Riemann- Lebesgue yadımcı teoremi, evirtim, Rn de L2 kuramı); Lp uzaylar, üzerinde Fourier analizini (Riesz-Thorin iç değerbiçim teoremi, Hilbert dönüşümü) içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Fourier Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 636 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3 SU Kredi
Fonksiyon cisimlerinin asal bölenleri, değer halkaları ve ayrık değerleri; rasyonel fonksiyon cismi; bölenler, Weil diferansiyelleri, adeller, cins; Riemann-Roch teoremi ve sonuçları; fonksiyon cismi genişlemeleri, dallanma, Hurwitz cins formülü; sabit cisim genişlemeleri, Galois genişlemeleri, Kummer ve Artin-Schreier genişlemeleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Güz 2013-2014 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Güz 2010-2011 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Bahar 2006-2007 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Bahar 2002-2003 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 639 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri II 3 SU Kredi
Sonlu cisimler üzerindeki fonksiyon cisim genişlemeleri için dallanma teorisi, rasyonel noktalar, Hasse-Weil Teoremi, fonksiyon cisim kuleleri, Cebirsel Geometri kodlarına giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri II 3
Bahar 2015-2016 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri II 3
Bahar 2010-2011 Cebirsel Fonksiyon Cisimleri II 3
Onkosul: (MATH 511 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MATH 511 - Doktora - En AzD)
ve (MATH 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya MATH 512 - Doktora - En AzD)
ve (MATH 636 - Yüksek Lisans - En AzD
veya MATH 636 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 664 1-boyutlu periyodik Schrödinger ve Dirac Operatörlerinin Spektral Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders Diferansiyel Operatörlerin Spektral Teorisi’ne giriştir. Ders programı şu konuları içermektedir: Sınır değer problemleri, Floquet teorisi, spektranın yapısı, spektranın yerelleştirilmesi, resolvent için asimtotik kestirimler, öz değer ve öz fonksiyonlar için asimtotik formüller, spekral boşlukların azalması ve potansiyel düzgünlük arasındaki ilişki, kök fonksiyonlarından oluşan Riesz tabanlarının varlığı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 1-boyutlu periyodik Schrödinger ve Dirac Operatörlerinin Spektral Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 68001 MATH'de Özel Konular: Diferansiyel Denklemler I 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 MATH'de Özel Konular: Diferansiyel Denklemler I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 68002 MATH'de Özel Konular: Kompleks Analiz 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 MATH'de Özel Konular: Kompleks Analiz 3
Güz 2016-2017 MATH'de Özel Konular: Kompleks Analiz 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 68003 MATH’de Özel Konular: Çok Değişkenli Kompleks Analizi 3 SU Kredi
Kompleks türevler, altharmonik ve çoklu-altharmonik fonksiyonlar, çoklu-altharmonik fonksiyonların tekillikleri , positif kapalı akımlar, kompleks Monge -Ampere ölçümü. Uygulamalar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 MATH’de Özel Konular: Çok Değişkenli Kompleks Analizi 3
Bahar 2017-2018 MATH’de Özel Konular: Çok Değişkenli Kompleks Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 68004 MATH’da Özel Konular: Cebirde Seçilmiş Konular: Kademeli Karşıtlıklar 3 SU Kredi
Kademeli halkalar ve modüller. Kademeli serbest çözünürlükler. Karşıtlık modülleri nasıl hesaplanır. Kademeli çözünürlüklerden kaynaklanan sayısal veriler. Betti sayıları ve Hilbert fonksiyonu. Monomiyal çözünürlükler. Monomiyal ideallerin kararları ve Eliahou- Kavaire formülü. Değişme teorisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 MATH’da Özel Konular: Cebirde Seçilmiş Konular: Kademeli Karşıtlıklar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 68005 MATH'da Özel Konular: Analitik Sayı Teorisi 3 SU Kredi
* Aritmetik fonksiyonlar. * Büyük-o notasyonu ve aritmetik fonksiyonların ortalama büyüme hızları. * Asal sayıların dağılımıyla ilgili elemanter teoremler, asal sayı teoremine giriş. * Sonlu abelyen grupların karakterleri. * Dirichlet'nin aritmetik dizilerdeki asallar için teoremi. * Dirichlet serileri ve Euler çarpımları. * Zeta- ve L-fonksiyonları. * Asal sayı teoreminin analitik ispatı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 MATH'da Özel Konular: Analitik Sayı Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 68006 Matematikte Özel Konular: Çoğul Potansiyel Kuramı 3 SU Kredi
Bu Özel Konular dersinin amacı, öğrencilere çoğul potansiyel teoriyi tanıtmaktır. Bu kuram, çoğul karmaşık değişkenlerin özel bir dalıdır ve bu nedenle, holomorfik fonksiyonlar teorisine pek çok uygulamaları vardır. Öğrenciler bu teorinin dilini ve bilgisini edinir ve bu teorinin karmaşık analiz, operatör teorisi ve karmaşık geometri gibi ilgili alanlarla bağlantısını kurar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Matematikte Özel Konular: Çoğul Potansiyel Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MATH 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi 0
Yaz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Bahar 2004-2005 Doktora Tezi 0
Güz 2004-2005 Doktora Tezi 0
Bahar 2003-2004 Doktora Tezi 0
Güz 2003-2004 Doktora Tezi 0
Güz 2002-2003 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :