Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MFG 511 İmalat Metrolojisi 3 SU Kredi
İmalat metrolojisi dersinde ilk olarak metrolojinin (ölçüm bilim) yapı taşları olan izlenebilirlik, belirsizlik, doğruluk, kalibrasyon, metroloji sistemi ve akreditasyon gibi anahtar kavramlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra, imalat metrolojisinin temelini oluşturan boyutsal ölçüm uygulamalarına yer verilecektir . Bu uygulamalar; mesafe, düzlemsellik, mastar blokların interferometrik-mekanik ölçümleri, çap, form ve yüzey pürüzlülük standartları ölçümleri, hassas skala (elektronik cetvel) ve mesafe sensor kalibrasyonları, 3 boyutlu CMM cihazları ile yapılan ölçümler, imalat hattı veya tezgah üzerinde işlem sırasında yapılan ölçümler, optik ekipmanlar ile ayarlamalar, nanometroloji (atomik boyutta ölçümler), takım tezgahları metrolojisi, açı metrolojisi ve belirsizlik hesapları konularını kapsayacaktır. Uygulama ve örneklerle hassas üretim mühendisliği anahtar kavramları, boyut ölçümlerinde ve hareket mekanizmalarındaki temel hatalar, Abbe prensibi ve doğru tasarım uygulamaları, metroloji döngüsü, hata azaltma ve ayırma yöntemleri, sıcaklık, kuvvet, titreşim gibi çevresel parametrelerin boyutsal ölçümlerdeki etkileri ve düşük ölçüm belirsizliklerine ulaşabilecek hassas üretim mühendisliği uygulamaları için önlemler anlatılacaktır. Laboratuvar/üretim ortamında; CNC takım tezgahlarının lazer interferometre ile kalibrasyonu, imalat için referans standartların efektif kullanımı, döner tablaların optik ve temassız ölçme ekipmanları kullanılarak açı eksenleri kalibrasyonu konuları uygulamalı olarak işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 İmalat Metrolojisi 3
Güz 2017-2018 İmalat Metrolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 512 Katı Cisimler Mekaniği 3 SU Kredi
Bu derste katı cisimlerin mekanik modellemelerinin yapılabilmesi için gerekli olan temel bilgiler anlatılacaktır. Vektör, tensör özelliklerden başlayarak ileri seviye mekanik modelleme yapabilmek için gerekli olan matematiksel altyapının oluşturulması ilk aşama olacaktır. Sonrasında sürekli cisim mekaniği denklemleri büyük deformasyonlar için en genel haliyle anlatılacak ve katı cisim mekanik modellemeleri için gerekli olan hareket, enerjinin korunumu, momentum korunumu gibi tüm kanunlar anlatılacaktır. Isotropik ve Ortotropik gibi değişik tipte malzemelerin modellenmesi için gerekli olan elastik malzeme temel bağıntıları anlatılacaktır. Basit seviyede plastisite ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Sürekli cisim denklerimlerinin sonlu eleman metodu çözümlemesinin temelleri anlatılacak ve 1d sonlu eleman örnekleri gösterilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2020-2021 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2019-2020 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2018-2019 Katı Cisimler Mekaniği 3
Güz 2017-2018 Katı Cisimler Mekaniği 3
Bahar 2016-2017 Katı Cisimler Mekaniği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 513 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3 SU Kredi
İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi dersi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine mekanik bakış açısı içerisinde ileri sonlu eleman metotlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Derste ilk olarak denge denklemlerinin sonlu hale getirilmesi, isoparametrik elemanlar, lineer elastik sonlu eleman problemleri için çözüm teknikleri, şekil fonksiyonları, numerik integrasyon gibi temel sonlu eleman bilgileri yinelecektir. 1D, 2D ve 3D lineer elastic malzemeler için sonlu eleman çözümlemeleri örnekler ile geliştirilecektir. Devamında plaka ve kabuk tipi elemanlar ve bu elemanların kompozit malzeme mekaniğindeki uygulamaları gösterilecektir. Kompozit malzemelerdeki ortotropik (yönelmeli) davranışın sonlu eleman ile modelleme yöntemleri örnekler ile gösterilecektir. büyük deplasman ve/veya plastisite problemleri için geliştirilen sonlu eleman yöntemleri anlatılacak ve lineer- olmayan problemlerin çözüm yöntemleri gösterilecektir. Son olarak elemansız interpolasyon yöntemlerinden bahsedilecektir. Ders boyunca yapılacak ödevlerde projede yazılım olarak Matlab ortamı kullanılacaktır. Öğrencilerin hali-hazır sonlu eleman analiz ve çözüm yöntemlerini daha iyi anlayabilmeleri için kendi sonlu eleman yazılımlarını hazırlamaları için ödevler verilecektir. Dersin projesinde öğrenciler kompozit malzeme analizlerinde kullanılan plaka veya tipi elemanları için sonlu eleman analizlerini MATLAB ortamında tüm sonlu eleman analizi için gerekli olan yazılımı hazırlayacaklardır. Bunun yanıda ticari yazılımların altında kendi malzeme yazılımlarının geliştirilmesine olanak veren kullanıcı-tanınlı (UMAT- ABAQUS) kullanımı hakkında uygulamalar ile bilgi verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3
Bahar 2018-2019 İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3
Güz 2021-2022 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi (MFG58000) 3
Bahar 2019-2020 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi (MFG58000) 3
Bahar 2017-2018 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi (MFG58000) 3
Onkosul: (MFG 512 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MFG 512 - Doktora - En AzD
veya ME 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya ME 512 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 516 Eklemeli Üretim 3 SU Kredi
Bu derste, Eklemeli İmalat için ileri tasarım ve üretim metodolojileri anlatacaktır. Eklemeli İmalat, üç boyutlu (3B) parçaları bilgisayar modellerinden üretmek için malzemelerin katman katman eklenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Eklemeli Üretim, 3B Basım veya Katmanlı İmalat olarak da adlandırılmakta ve geleceğin üretim devrimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu ders kapsamında, çeşitli Eklemeli İmalat süreçleri ve bunların prensipleri, kullanılan malzemeler, bilgisayar destekli tasarım ve Eklemeli İmalat için basım yolu planlaması ve uygulamaları konuları anlatılmaktadır. Ders ağırlıklı olarak uygulamalı ve proje tabanlı olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2019-2020 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2018-2019 Eklemeli Üretim 3
Bahar 2017-2018 Eklemeli Üretim (IE516) 3
Bahar 2016-2017 Eklemeli Üretim (IE516) 3
Bahar 2015-2016 Eklemeli Üretim (IE516) 3
Onkosul: __
Yankosul: MFG 516L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 516L Eklemeli Üretim Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Eklemeli Üretim Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Eklemeli Üretim Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Eklemeli Üretim Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Eklemeli Üretim Laboratuvar (IE516L) 0
Bahar 2016-2017 Eklemeli Üretim Laboratuvar (IE516L) 0
Bahar 2015-2016 Eklemeli Üretim Laboratuvar (IE516L) 0
Onkosul: __
Yankosul: MFG 516
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 563 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği 3 SU Kredi
- Metal kesme mekaniğinin temelleri - 2 ve 3 boyutlu kesme modelleri - Talaş oluşumu, sürtünme, sıcaklık ve takım aşınması analizleri - Talaşlı imalatta kesme kuvvetlerinin, yüzey ve boyutsal kalitenin modellenmesi ve benzetimi - Titreşim teorisi ve takım tezgah titreşimleri ve modal analize giriş - Tırlama titreşimleri, süreç sönümleme ve kesme kararlılığı - Tırlamayı bastırma yöntemleri
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği 3
Bahar 2019-2020 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği 3
Bahar 2018-2019 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği 3
Bahar 2017-2018 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Bahar 2016-2017 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Bahar 2015-2016 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Bahar 2014-2015 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Güz 2013-2014 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Güz 2012-2013 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Bahar 2010-2011 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Güz 2009-2010 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Güz 2004-2005 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Güz 2003-2004 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği (IE563) 3
Onkosul: __
Yankosul: MFG 563L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 563L Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar 0
Bahar 2019-2020 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar 0
Bahar 2018-2019 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Bahar 2016-2017 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Bahar 2015-2016 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Bahar 2014-2015 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Güz 2013-2014 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Güz 2012-2013 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Bahar 2010-2011 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Güz 2009-2010 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Güz 2004-2005 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Güz 2003-2004 Metal Kesme Mekaniği ve Dinamiği - Laboratuvar (IE563L) 0
Onkosul: __
Yankosul: MFG 563
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 565 Takım Tezgahı Mühendisliği 3 SU Kredi
- Metal kesme mekaniğinin temelleri - 2 ve 3 boyutlu kesme modelleri - Talaş oluşumu, sürtünme, sıcaklık ve takım aşınması analizleri - Talaşlı imalatta kesme kuvvetlerinin, yüzey ve boyutsal kalitenin modellenmesi ve benzetimi - Titreşim teorisi ve takım tezgah titreşimleri ve modal analize giriş - Tırlama titreşimleri, süreç sönümleme ve kesme kararlılığı - Tırlamayı bastırma yöntemleri
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2020-2021 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2019-2020 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2018-2019 Takım Tezgahı Mühendisliği 3
Güz 2017-2018 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Güz 2016-2017 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Güz 2015-2016 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Güz 2014-2015 Takım Tezgahı Mühendisliği (IE565) 3
Onkosul: __
Yankosul: MFG 565L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 565L Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar 0
Güz 2020-2021 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar 0
Güz 2019-2020 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar 0
Güz 2018-2019 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar (IE565L) 0
Güz 2016-2017 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar (IE565L) 0
Güz 2015-2016 Takım Tezgahı Mühendisliği Laboratuvar (IE565L) 0
Onkosul: __
Yankosul: MFG 565
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 566 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3 SU Kredi
Bu ders, kişiye özgü tıbbi cihazların, implantların ve yapay doku/organların ve biyolojik sistemlerin geliştirilmesi için tasarım ve üretim metodolojilerini anlatacaktır. Derste aşağıdaki konuları kapsayacaktır: biyolojik nesnelerin bilgisayar destekli tasarımı, tıbbi görüntüleme ve işleme için sayısal geometri, tersine mühendislik, bilgisayar destekli analiz ve mühendislik, biyomateryaller, doku mühendisliği, biyomedikal mühendislik uygulamaları için eklemeli imalat, biyo-imalat ve tıbbi cihazlar / implantler için konvansiyonel imalat yöntemleri. Derste ayrıca farklı uygulamalı laboratuvar projeleri de yer alacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2019-2020 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2018-2019 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi 3
Güz 2017-2018 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Güz 2016-2017 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Güz 2015-2016 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2014-2015 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2013-2014 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2012-2013 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Bahar 2011-2012 Bilgisayar-Destekli Biyo-dizayn ve Üretimi (IE566) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 568 Çok Eksenli Talaşlı İmalat 3 SU Kredi
Talaşlı imalat sektöründe kullanılan ileri seviyedeki CAD/CAM uygulamaları teorik ve Pratik aşamaları işlenip proje ve ödevler ile uygulaması yapılacaktır. Dersin odağındaki konular arasında analitik yüzey tanımlama yaklaşımları, CAD ortamında yüzey modelleme yöntemleri, Bilgisayar destekli talaşlı imalata yönelik olarak 3 eksen ve 5 eksen takımyolu hesaplama yöntemleri teorisi, CAM paketlerinde bulunan ve yüzey işlemeye yönelik kullanılan 3 eksen ve 5 eksen takımyolu hesaplama operasyonları, 3 eksen ve 5 eksen postprocessing’e teorisi dahildir. Proje grupları örnek geometriler seçerek Siemens NX ve CATIA yazılımı kullanarak seçtikleri ürünler için 3 ve 5 eksen programlar oluşturup bunları İmalat Araştırma Lab’ında bulunana 5 eksen işleme merkezini ya da SU-IMC’de bulunan 6 eksenli frezeleme robotları kullanarak üreteceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Çok Eksenli Talaşlı İmalat 3
Bahar 2019-2020 Çok Eksenli Talaşlı İmalat 3
Bahar 2018-2019 Çok Eksenli Talaşlı İmalat 3
Güz 2017-2018 MFG’de Özel Konular: Çok eksenli Talaşlı İmalat Süreçlerinde Takımyolu Planlama ve Oluşturma (MFG5801) 3
Onkosul: __
Yankosul: MFG 568L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 568L Çok Eksenli Talaşlı İmalat Lab. 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Çok Eksenli Talaşlı İmalat Lab. 0
Bahar 2019-2020 Çok Eksenli Talaşlı İmalat Lab. 0
Bahar 2018-2019 Çok Eksenli Talaşlı İmalat Lab. 0
Güz 2017-2018 MFG’de Özel Konular: Çok eksenli Talaşlı İmalat Süreçlerinde Takımyolu Planlama ve Oluşturma Laboratuvar (MFG5801L) 0
Onkosul: __
Yankosul: MFG 568
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 58000 MFE’de Özel Konular: Kompozit Malzemelerin Üretim Süreçleri 3 SU Kredi
Bu ders elyaf takviyeli polimer matriks kompozit malzemelerin üretim süreçlerini ve modellemesini kapsayacaktır. Malzeme oluşumunu optimize etmek ve proses kaynaklı kusurları önlemek için, proses mühendislerinin malzeme dönüşümleri, termo- mekanik tepki, ısı transferi ve viskoz akışkan akışı arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamaları gerekir. Bu bağlamda, öğrencilere, kompozit malzemelerin uygulamalarına, şekillendirme işlemlerine ve oluşabilecek işlem kaynaklı kusurların türlerine dair genel bir değerlendirme verilecektir. Bileşen malzemeler, termo-mekanik karakterizasyon yöntemleri ve malzeme modelleriyle birlikte ele alınacaktır (termosetler, termoplastikler, gelişmiş lifler). Transfer denklemleri, kurucu yasalar ve boyutsuz analiz gözden geçirilecek ve proses modellemesi bağlamında değerlendirilecektir. Enjeksiyon kalıplama, sıkıştırma kalıplama ve ekstrüzyonda kısa elyaf süspansiyonları için modeller tanıtılacaktır. Sürekli elyaf takviyesi için proses modellemesi arasında Pultrüzyon, sac şekillendirme, Otoklav işleme, Otoklav Dışında işleme, Filament Sargı, Otomatik Fiber Yerleştirme ve Sıvı Kompozit Kalıplama teknikleri ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 MFE’de Özel Konular: Kompozit Malzemelerin Üretim Süreçleri 3
Bahar 2019-2020 MFE’de Özel Konular: Kompozit Malzemelerin Üretim Süreçleri 3
Bahar 2017-2018 MFG’de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3
Bahar 2020-2021   (MFG513) 3
Bahar 2018-2019   (MFG513) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFG 58002 MFG’de Özel Konular: Kompozit Yapıların İleri Seviye Mekaniği 3 SU Kredi
Bu ders, yüksek dereceli laminat teorileri kullanarak kompozit malzemelerin makro ölçekli modellenmesi, deneysel karakterizasyon ve veri toplama ve analizi yoluyla kompozit yapıların ileri mekaniğini kapsayacaktır. Kompozit yapısal bileşenlerin kavramsal tasarımını, ilk boyutlandırmasını ve ön modellemesini gerçekleştirmek için tasarım mühendislerinin, deney mekaniğinin yanı sıra kompozit malzemelerden yapılmış ince ve kalın plakaların / kabukların mukavemetini, stabilitesini ve dinamik mekanik tepkisini kapsamlı bir şekilde anlaması gerekir. Bu bağlamda, öğrencilere, laminatların ve sandviç yapıların malzeme özelliklerinin deneysel tanımlanması için standartlar ve test yöntemlerine genel bir bakış verilecektir. Ayrıca, kurucu denklemler ve gerinim-gerilme dönüşüm denklemleri, kompozit yapıların modellenmesi bağlamında gözden geçirilecektir. Kiriş, plaka ve kabuk kinematiği, tabakalı, zikzak, yüksek dereceli kayma deformasyon teorileri dahil olmak üzere farklı laminasyon teorileri temel alınarak tanıtılacaktır. Plaka ve kabuk yapılarının eğilme, burkulma, titreşim problemleri için sanal iş ve minimum potansiyel enerji prensipleri sunulacaktır. Bu problemlerin analitik / nümerik çözümleri ele alınacaktır. Hesaplamalı modelleme, doğru katmanlar arası ve enine-kayma gerilmelerini elde etmek ve kompozit malzemelerin tabakalara ayrılma, darbe ve kırılma direnci gibi hasar mekanizmalarını ölçmek için işlem sonrası yöntemleri içerecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 MFG’de Özel Konular: Kompozit Yapıların İleri Seviye Mekaniği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :