Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

NS 501 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1 SU Kredi
Klasik fiziğin temel kavramları: hareket, denge ve lineer sistemlerosilasyonlar, kütleçekimi, elektromanyetizm, termodinamik. Temel kuantum kavramları: hidrojen atomunun Bohr modeli, belirsizlik ilkesi ve bu ilkenin maddenin yapısını belirlemede ve teknolojik uygulamalardaki rolü, Pauli prensibi ve atom yapısı. NS 101'in matematik düzeyi: temel türev ve integral hesabı, trigonometrik ve üssel fonksiyonlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2012-2013 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2011-2012 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2010-2011 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2009-2010 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2008-2009 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2007-2008 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2006-2007 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2005-2006 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2004-2005 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2003-2004 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2002-2003 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Güz 2001-2002 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi 1
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 502 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1 SU Kredi
Bu ders tüm programlarda kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından NS 102 -Doğa Bilimleri dersine asistanlık yapanlar içindir. NS 502 öğrencileri NS 102 derslerine devam eder, NS 102 problem/tartışma saatlerinde ve laboratuar saatlerinde öğretim yapar ve haftada bir saat öğretim üyeleri ile NS 502 tartışma saatine katılırlar. Bu tartışma saatlerinde bir sonraki haftanın NS 102 konuları, bazan NS 102 den daha ileri düzeyde, konuyla ilgili bilim- teknoloji tarihi ve bilim felsefesini de kapsayarak ele alınır. Verilecek ödevler, problem çözümleri, yapılacak deneyler ele alınır. Bu ders ile öğretim görevlisi asistanların öğretim ve iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. NS 102 dersinin özet içeriği: Elektronların atomlardaki yerleşimi ve peryodik özellikler; kimyasal bağlar; sıvılar, katılar ve çözeltiler; kimyasal kinetik; kimyasal denge; termokimya ve termodinamik. Canlıların orijini, organizasyonu ve yapı taşları, genetik bilgi akışı, canlılardaki kimasal reaksiyonların temel prensipleri ve enerji üretimi, biyoinformatik, evrim ve ekoloji.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2008-2009 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2007-2008 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2006-2007 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2005-2006 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2004-2005 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2003-2004 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2002-2003 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Bahar 2001-2002 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II 1
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
NS 566 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3 SU Kredi
Hücre ve organizmaları kendi kendilerine çoğalan, organize olan ve kendi kendilerini kontrol eden sistemler olarak düşünebiliriz. Bu sistemlerin işlevlerini düzenli bir şekilde yürütebilmeleri birbirini izleyen makromolekül etkileşmelerin pürüzsüz ilerlemesine bağlıdır. Bu ders biyolojik moleküllerin davranışları ve etkileşmeleri üzerine yoğunlaşarak moleküler düzeyde geliştiren kavramların sistem seviyesine nasıl uygulanabileceğini incelemek üzere tasarlanmıştır. Konular iki ana başlık altında toplanabilir: moleküler biyofiziğe giriş ve bazı özgün canlı işlevlerine moleküler biyofizik prensiplerinin uygulanması. Moleküler biyofiziğe giriş makromoleküllerin oluşumlarında ve etkileşmelerinde rol oynayan kuvvetlerin incelenmesi, etkileşme kinetiği, moleküler taşıma süreçleri ve enerji üretimi ve korunumu konularını içerir. Moleküler düzeyde geliştirilen kavramlar canlı sistemlerde hareket ve görme işlevlerinin analizine uygulanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2015-2016 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2014-2015 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2013-2014 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :