Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PHYS 501 Klasik Mekanik 3 SU Kredi
Hamilton prensibi, Euler-Lagrange denklemleri, Kepler probleminde bağlı durumlar ve saçılma, katı cisim hareketi, Euler denklemleri, Özel İzafiyet, Hamilton denklemleri, kanonik dönüşümler, Poisson parantezleri, Hamilton-Jakobi teorisi, küçük salınımlar ve sürekli ortamlar mekaniği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Klasik Mekanik 3
Güz 2019-2020 Klasik Mekanik 3
Güz 2018-2019 Klasik Mekanik 3
Güz 2017-2018 Klasik Mekanik 3
Güz 2016-2017 Klasik Mekanik 3
Güz 2015-2016 Klasik Mekanik 3
Güz 2014-2015 Klasik Mekanik 3
Güz 2013-2014 Klasik Mekanik 3
Güz 2012-2013 Klasik Mekanik 3
Güz 2011-2012 Klasik Mekanik 3
Güz 2010-2011 Klasik Mekanik 3
Güz 2009-2010 Klasik Mekanik 3
Güz 2008-2009 Klasik Mekanik 3
Güz 2007-2008 Klasik Mekanik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 511 Elektromanyetik Teori I 3 SU Kredi
Elektromanyetizmanın temelleri. Elektrostatik. Sınır değer problemleri. Manyetostatik. Zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri. Elektromanyetik dalga yayılması. Dalga kılavuzları ve rezonant kaviteler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2020-2021 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2019-2020 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2018-2019 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2017-2018 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2016-2017 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2015-2016 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2014-2015 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2013-2014 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2012-2013 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2011-2012 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2010-2011 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2009-2010 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2008-2009 Elektromanyetik Teori I 3
Güz 2007-2008 Elektromanyetik Teori I 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 512 Elektromanyetik Teori II 3 SU Kredi
Işıyan sistemler, saçılma ve kırınım, özel görecelik kuramı, göreceli parçacıkların dinamiği, çarpışmalar, Çerenkov ışıması, hareket eden yüklerin ışıması, Bremsstrahlung, çoklu kutup alanları, ışıma sönümü.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2019-2020 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2018-2019 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2017-2018 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2016-2017 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2015-2016 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2014-2015 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2013-2014 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2012-2013 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2010-2011 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2009-2010 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2008-2009 Elektromanyetik Teori II 3
Bahar 2007-2008 Elektromanyetik Teori II 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 531 Kuantum Mekaniği I 3 SU Kredi
Dirac gösterimi, işleçler, ölçümler ve gözlenebilirler, birimcil dönüşümler, Heisenberg ve Schrödinger tasvirleri, Schrödinger denklemi, Feynman yol integralleri, dönmeler ve açısal momentum, hidrojen atomu, spin, açısal momentumların eklenmesi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2020-2021 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2019-2020 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2018-2019 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2017-2018 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2016-2017 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2015-2016 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2014-2015 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2013-2014 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2012-2013 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2011-2012 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2010-2011 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2009-2010 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2008-2009 Kuantum Mekaniği I 3
Güz 2007-2008 Kuantum Mekaniği I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 532 Kuantum Mekaniği II 3 SU Kredi
Kuantum mekaniğinde simetri, pertürbasyon kuramı, özdeş parçacıklar, saçılma kuramı, ikinci kuantumlanma.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2018-2019 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2017-2018 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2016-2017 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2015-2016 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2014-2015 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2013-2014 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2012-2013 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2011-2012 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2010-2011 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2009-2010 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2008-2009 Kuantum Mekaniği II 3
Bahar 2007-2008 Kuantum Mekaniği II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 533 Atom ve Molekül Fiziği 3 SU Kredi
Üç boyutlu Schrödinger denklemi, tek elektronlu atom, spin, spin-yörünge bağlaşımı, göreceli düzeltmeler, ince yapı, spektroskopik sınıflandırma, hiperince yapı, radyatif geçişler ve seçilim kuralları, Pauli prensibi ve periyodik cetvel, çok elektronlu atomlar, Hartree-Fock alanı, LS ve j-j bağlaşımı, Zeeman etkisi, kimyasal bağlanma, moleküllerin enerji durumları, van der Waals kuvvetleri, kristaller, katılarda bant yapısı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 538 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3 SU Kredi
Faz değişimlerinde oluşan ve evrensellik kuramıyla geniş alanda sistemlerde etkili, dikkate değer olgular incelenecektir. Bu olguları türetebilen, basit ve fiziksel yapılı teori öğretilecektir. Deney ve teori arasındaki dialog; ayrıca içgüdüsel, olgusal, yaklaşıklı, kesin ve sayısal yaklaşımların zengin buluşma noktaları örneklendirilecektir. Dersin sonunda, öğrenciler güncel araştırma sınırlarına ulaşmış olacaktır: Giriş: faz diagramları, termodinamik limit, kritik olgular, evrensellik. Klasik teoriler, öztutarlılık: saf ortalama alan, yapılanmış ortalama alan, Landau kuramları; Ginzburg kriteri. Ising modeli ve kesin çözümler: bir boyut; iki boyut; düalite; bütünsel faz diyagramları. Kadanoff'un ölçeklenme teorisi. Renormalizasyon grubu: Bir boyutta kesin çözümler. Renormalizasyon grubu: İki boyutta yaklaşık çözümler. Termodinamik fonksiyonlar. Birinci tür faz geçişleri. Momentum uzayında renormalizasyon grubu: Gauss modeli, Landau-Wilson modeli,epsilon-boyutsal açılımı. Varyasyonel renormalizasyon grubu; Migdal-Kadanoff dönüşümleri. Kesin çözümlü hiyerarşik örgüleri. Dinamik olgular: stokastik modeler; ayrıntılı denge; dinamik evrensellik sınıfları. Süperakışkanlık. BEG modeli. Bütünsel çokkritik faz diyagramları. Yüzey sistemleri. q durumlu Potts ve Potts örgü gazı modelleri. Kesin kritik ve trikritik üsteller. Helisite ve reantrans. Kaotik renormalizasyon grupları ve spin camı düzeni. Donmuş düzensizlik ve etkileşme bunalımlılığı altında düzen. Ölçeksiz ağlar ve küçük dünya ağları. Geometrik ortam ve korelasyonlar arasında bağlantı. Faz geçişi modelleri kullanarak: sinirsel ağlar, tavlama yakıştırmasıyla karmaşık sistem optimizasyonu, kodlama. Kuantum spin ve elektronik sistemlerinin renormalizasyon grubu. Yüksek sıcaklık süperiletkenliği. Elektron yerdeğişiminden gelen antiferromanyetizm. Safsızlıkların süperiletken ve antiferromanyetik fazlara ters etkileri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Güz 2015-2016 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Bahar 2011-2012 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Güz 2010-2011 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Güz 2009-2010 Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 541 İstatistiksel Mekanik I 3 SU Kredi
Termodinamiğin kanunları ve uygulamaları. Klasik kinetik teori ve Boltzmann denklemi. Mikro-kanonik, kanonik ve büyük-kanonik dağıtım fonksiyonları. İdeal kuantum gazlar. İstatistiksel mekaniğin katıhal, çekirdek fiziği ve astrofizik uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2019-2020 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2018-2019 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2017-2018 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2016-2017 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2015-2016 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2014-2015 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2013-2014 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2011-2012 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2010-2011 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2009-2010 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2008-2009 İstatistiksel Mekanik I 3
Bahar 2007-2008 İstatistiksel Mekanik I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 542 İstatistiksel Mekanik II 3 SU Kredi
İdeal olmayan klasik ve kuantum gazların küme açılımları, viral katsayılar, faz geçişleri, manyetizma. İki boyutta Ising modeli ve kritik olaylara giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 İstatistiksel Mekanik II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 545 Kuantum Optiği ve Elektroniği I 3 SU Kredi
Eşevreli ışığın elde edilmesi, yayılması, manipülasyonu ve uygulamaları. Lazer ve Mazer'lerde temel prosesler. Elektromanyetik radyasyonun ile çınlayan atomik geçişlerle etkileşmesi kuramı. Lazer dalgalanmaları, Raman etkisi, doğrusal olmayan optik, ışığın modülasyonu.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 546 Kuantum Optiği ve Elektroniği II 3 SU Kredi
Doğrusal olmayan optik: harmonik jenerasyonlar. Uyarılmış Brillouin ve Raman saçılmaları, lazerlerin mod-kilitlemesi. Lazerlerin kuantum teorisi, radyasyonun atomlarla etkileşimi ve kuantum gürültüsü.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 548 Optoelektronik ve Fotonik 3 SU Kredi
Optoelektronik için malzemeler, yarıiletkenlerde optik süreçler, emilim ve isinim, geçiş sıklığı ve taşıyıcı ömrü, Işık Saçan Diyot (LED) ilkeleri, lazerler, ışık algılayıcılar, elektro-optik modülatörler ve güneş hücreleri. Optoelektronik tümleşik devreler. Optoelektronik olaylarla ilgili tasarımlar, gösterimler ve projeler
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 550 Mezoskopik Fizik 3 SU Kredi
Düşük boyutlu sistemlerde ve nanoyapılarda kuantum etkileri, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Kuantum taşınım kuramı, Kubo denklemi, yerelleşme, evrensel iletkenlik dalgalanmaları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Kondo etkisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Mezoskopik Fizik 3
Güz 2014-2015 Mezoskopik Fizik 3
Güz 2009-2010 Mezoskopik Fizik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2020-2021 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2018-2019 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 553 Düşük Sıcaklıklar Fiziği 3 SU Kredi
Mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda deneysel teknikler; fiziksel niceliklerin ölçülmesi; malzemelerin ısıl, manyetik ve elektriksel taşınım özellikleri; He3 ve He4'ün özellikleri. Üstünakışkanlık ve üstüniletkenlik.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 555 Yoğun Madde Fiziği I 3 SU Kredi
Kristal yapıları, kristal simetrisi ve grup kuramı, fononlar ve kristallerin ısıl özellikleri, serbest elektron modeli, periyodik potansiyelde elektronlar, Bloch teoremi, yalıtkan, metal, yarımetal ve yarıiletkenlerin yapıları, enerji bantları, pseudopotansiyel ve sıkı bağlanma hesapları, Fermi yüzeyleri, manyetik alanda elektronlar, deHaas-van Alphen etkisi, temel uyarılmalar, safsızlık halleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Yoğun Madde Fiziği I 3
Bahar 2014-2015 Yoğun Madde Fiziği I 3
Bahar 2012-2013 Yoğun Madde Fiziği I 3
Güz 2010-2011 Yoğun Madde Fiziği I 3
Bahar 2008-2009 Yoğun Madde Fiziği I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 556 Yoğun Madde Fiziği II 3 SU Kredi
Katılarda elektron taşınımı. Elektron-phonon etkileşimleri. Elektron-elektron etkileşimleri. Katıların optik özellikleri, egzitonlar. Raman etkisi. Katıların manyetik özellikleri, manyetik dizilimler. Üstüniletkenlik, deneysel gözlemler, B.C.S. kuramı, Ginzburg-Landau kuramı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Yoğun Madde Fiziği II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 561 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3 SU Kredi
Yüksek enerjili fotonların madde ile etkileşmeleri: ionizasyon, bremsstrahlung, kompton saçılması, elektron-pozitron çift oluşumu, Çerenkov ışıması; bu etkileşmelerle oluşan foton spektrumları, nükleer etkileşmeler, kozmik ışınlar ve atmosferdeki etkileşmeleri; manyetik alanda yüklü parçacıkların dinamiği ve difüzyonu, sinkrotron ışıması, manyetik akı donması, manyetik difüzyon; yıldızlararası ortamda gaz ve manyetik alan; yüklü parçacıkların hızlanma mekanizmaları, Galakside elektron, proton ve çekirdeklerin enerji spektrumları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2017-2018 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2015-2016 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2014-2015 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2011-2012 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2009-2010 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2007-2008 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 562 Yüksek Enerji Astrofiziği II 3 SU Kredi
Yüksek enerjili parçacık detektörleri; X, gamma ışını detektörleri; kozmik ışın, X ve gama ışını teleskopları; nötrino teleskopları; optik, kızılötesi, morötesi ve radyo astronomi detektör ve teleskopları, uydular, veri arşivleri ve veri analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 566 Kompakt Yıldızlar 3 SU Kredi
Dejenere madde. Chandrasekhar sınırı. Beyaz cücelerin oluşumu, yapısı ve soğumaları. Nötron yıldızları: dış kabuk, yüksek manyetik alanda elektron gazı, Relativistik elektronlar, üstün akışkanlık ve üstün iletkenlik, yüksek yoğunluklarda hal denklemi ve nötron yıldızı kütle-yarıçap bağıntısı; nötron yıldızı dinamiği, sıçramalar ve sönümleri, nötron yıldızı salınımı; kara delikler; çiftyıldız sistemlerinde kompakt cisimler; kütle aktarım diskleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kompakt Yıldızlar 3
Bahar 2018-2019 Kompakt Yıldızlar 3
Bahar 2016-2017 Kompakt Yıldızlar 3
Bahar 2012-2013 Kompakt Yıldızlar 3
Bahar 2008-2009 Kompakt Yıldızlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 576 Yarıiletken Fiziği 3 SU Kredi
Katıların elektronik bant yapıları. Safsızlık halleri, fazlalık taşıyıcılar ve rekombinasyon. Enerji bant diagramları. Elektron taşınımı. p-n eklemi, bipolar ve alan etkisi transistörleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. Kuantum kuyuları, üstünörgüler. Kuantum aygıtları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 580 Fizikte Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Fizikte Seçilmiş Konular 3
Güz 2012-2013 Fizikte Seçilmiş Konular 3
Bahar 2009-2010 Fizikte Seçilmiş Konular 3
Güz 2009-2010 Fizikte Seçilmiş Konular 3
Güz 2008-2009 Fizikte Seçilmiş Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 584 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3 SU Kredi
Kuvantum mekaniğine giriş, kuvantum bilişi, kuvantum kriptografi, ışınlama, kuvantum hesaplama, kuvantum algoritmaları, hata ve hata düzeltme, kuvantum bilgisayarları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2019-2020 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2018-2019 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2016-2017 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2015-2016 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2014-2015 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2013-2014 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2012-2013 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2011-2012 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2010-2011 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2009-2010 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2008-2009 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2007-2008 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2006-2007 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2004-2005 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Bahar 2003-2004 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilişi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS (50 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 591 Fizik Dönem Projesi 0 SU Kredi
Bu ders kapsamında, fizik doktora programından bir öğretim üyesinin danışmanlığında bir proje gerçekleştirecek ve sonuç raporu hazırlanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Fizik Dönem Projesi 0
Güz 2012-2013 Fizik Dönem Projesi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 592 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3 SU Kredi
Nanoyapı malzemeler, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Mezoskopik elektron sistemleri, uyumlu kuantum taşınımı, yerelleşme, evrensel iletkenlik salınımları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Nanoboyutlarda manyetizma, spin taşınımı. Taramalı tünelleme mikroskopisi ve ilgili teknikler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Güz 2010-2011 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Bahar 2005-2006 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Bahar 2003-2004 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 611 Relativistik Kuantum Mekaniği ve Alan Teorisi 3 SU Kredi
Simetriler ve grup kuramı, Klein-Gordon ve Dirac denklemleri, spin-0 ve ½ alanları, kuantum elektrodinamiği, Feynman çizgeleri, S-matrisi, renormalizasyon, yol entegralleri, ayar kuramı, Weinberg-Salam modeli, kuarklar ve standart model.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Relativistik Kuantum Mekaniği ve Alan Teorisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 612 Çok Parçacık Kuramı 3 SU Kredi
İkinci kuantumlanma, Green fonksiyonları, tam çözülebilen modeller, elektron gazı, elektron-fonon etkileşimi, katıların optik özellikleri, üstüniletkenlik, üstünakışkanlık.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 613 Relativistik Astrofizik 3 SU Kredi
Özel görelilik; Genel görelilik kuramı; Çökmüş cisimler etrafında metrik, Kara delikler, kara delik ve nötron yıldızları yakınında ve kütle aktarım disklerinde Relativistik etkiler, Relativistik akışlar ve jetler, mikrokuazarlar; kütleçekimsel ışıma ve Relativistik çiftyıldız sistemleri; kütleçekimi mercekleri; kozmolojiye giriş.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 614 Genel Görelilik ve Kozmoloji 3 SU Kredi
Genel Görelilik; Robertson-Walker uzayları; Büyük Patlama ve Astro-parçacık fiziği; nükleosentez ve kozmik fon ışıması; enflasyon teorileri; kozmolojik sabit.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Genel Görelilik ve Kozmoloji 3
Güz 2011-2012 Genel Görelilik ve Kozmoloji 3
Güz 2008-2009 Genel Görelilik ve Kozmoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHYS 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Doktora Tezi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tezi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tezi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tezi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tezi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tezi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tezi 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS (180 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :