Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PERS 510 Temel Düzeyde Farsça I 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeydeki yazılı ve sözlü metinlerin anlaşılmasına dayalı genel iletişim yeterliliğinin kazandırılmasıdır. Dersin yaklaşımı günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir Farsça bilgisi geliştirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca temel dilbilgisi, sözcük bilgisi ve ses bilgisi kazandırılması amaçlanır. Kurs sonunda öğrenciler geniş bir Farsça kelime hazinesini oluşturdukları yanı sıra, Farsçanın Türkçe ve diğer Batı dilleriyle olan ilişkilerini de anlamış olacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2020-2021 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Farsça 4
Bahar 2012-2013 Başlangıç Farsçası I (PERS501) 4
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası I (PERS501) 4
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası I (PERS501) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç Farsçası I (PERS501) 4
Bahar 2010-2011 Başlangıç Farsçası I (PERS501) 4
Onkosul: __
Yankosul: PERS 510D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 510D Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2020-2021 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Farsça Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç Farsçası I Uygulama (PERS501D) 0
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası I Uygulama (PERS501D) 0
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası I Uygulama (PERS501D) 0
Onkosul: __
Yankosul: PERS 510
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 520 Temel Düzeyde Farsça II 3 SU Kredi
Bu ders PERS 110' un devamı niteliğinde olup öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler. Buna ilave olarak, öğrenciler İranlı bilim adamları hakkında, ayrıca Iran kültürü ile Türk ve diğer Batı kültürleri arasındaki etkileşim hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Temel Düzeyde Farsça II 3
Bahar 2020-2021 Temel Düzeyde Farsça II 3
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Farsça II 3
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça II 3
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Farsça II 3
Bahar 2015-2016 Temel Düzeyde Farsça II 3
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası II (PERS502) 4
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası II (PERS502) 4
Bahar 2011-2012 Başlangıç Farsçası II (PERS502) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç Farsçası II (PERS502) 4
Onkosul: (PERS 510 - Doktora - En Az D
veya PERS 510 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (PERS 501 - Doktora - En AzD
veya PERS 501 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: PERS 520D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 520D Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Bahar 2020-2021 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası II Tartışma (PERS502D) 0
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası II Tartışma (PERS502D) 0
Onkosul: __
Yankosul: PERS 520
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 530 Orta Düzeyde Farsça I 3 SU Kredi
Bu ders Orta Düzey Öncesi Farsça I derslerinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilerin daha da, dil sözcük ve sözdizimsel bilgilerin yanı sıra dil ve günlük iletişim becerilerini bilgilerini geliştirmek yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda, öğrenciler Farsça grameri, günlük konuşma Farsça temel bilgisinin yanı sıra basit soruları sormayı ve cevaplamayı da becereceklerdir. Ayrıca, öğrenciler Farsça, Türkçe ve Osmanlı Türkçesinin arasındaki ilişkileri de fark edeceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Orta Düzeyde Farsça I 3
Bahar 2012-2013 Orta Düzey Farsçası I (PERS503) 4
Güz 2012-2013 Orta Düzey Farsçası I (PERS503) 4
Onkosul: (PERS 520 - Doktora - En Az D
veya PERS 520 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (PERS 502 - Doktora - En AzD
veya PERS 502 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: PERS 530D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 530D Orta Düzeyde Farsça I Tartışma 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Orta Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Pers 503 Tartışma (PERS503D) 0
Güz 2012-2013 Pers 503 Tartışma (PERS503D) 0
Onkosul: __
Yankosul: PERS 530
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 540 Orta Düzeyde Farsça II 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Orta Düzeyde Farsça II 3
Güz 2014-2015 Orta Düzeyde Farsça II 3
Onkosul: (PERS 530 - Doktora - En Az D
veya PERS 530 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (PERS 502 - Doktora - En AzD
veya PERS 502 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: PERS 540D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 540D Orta Düzeyde Farsça II Tartışma 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Orta Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Güz 2014-2015 Orta Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Onkosul: __
Yankosul: PERS 540
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 550 İleri Düzey Farsça I 3 SU Kredi
Bu seviyede, öğrencilerin dil bilgilerini pekiştirmek ve çeşitli sözlükler ve ifadeleri kullanarak dil becerilerini uygulamaya hazır durumdadırlar. Basit hikâye kitapları okuyor olmakla beraber, dergi ve gazetelerin basit makalelerini okuma keyfini de çıkarabileceklerdir. Öğrenciler İranlı bilim adamları hakkında temel bir bilgiye de sahip olacaklardır. Onlar ayrıca basit şiir metinleri, dergi makalelerini de okuyabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler basit Farsça kelimelerini kullanarak iletişimde kurabileceklerdir. Kendi duygularını rahatlıkla ifade edebileceklerdir. Bilimsel programı dinlerken, onlar tartışma konularını anlıyor olacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 İleri Düzey Farsça I 3
Güz 2013-2014 İleri Düzey Farsça I 4
Onkosul: PERS 540 - Doktora - En Az D
veya PERS 540 - Yüksek Lisans - En AzD
veya PERS 503 - Doktora - En AzD
veya PERS 503 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 550D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 550D İleri Düzey Farsça I Tartışma 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 İleri Düzey Farsça I Tartışma 0
Güz 2013-2014 İleri Düzey Farsça I Tartışma 0
Onkosul: __
Yankosul: PERS 550
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 560 İleri Düzey Farsça II 3 SU Kredi
Bu seviyede, öğrenciler bir izleyici olarak çeşitli (Farsça konuşulan) konferanslara katılabilirler. Farsça olarak not almak, soru sormak, cevaplamak ve yerli İranlılar ile iletişim kurabilir. Öğrenciler kütüphanelerde çeşitli Farsça kitapları okumaları mümkün olacak. Onlar yalnızca Farsça kullanarak İran'da seyahat edebilirler. Bu aşamada, İran tarihi ve kültürü ile ilgili seçilmiş kaynaklar üzerinde çalışacaktır. Öğrenciler kendi aralarında serbest tartışma derslerimiz olacaktır. Öğrencilerin çeşitli konular üzerinde Farsça olarak mümkün olacaktır. Öğrenciler Farsçadan İngilizceye veya kendi dillerine çeşitli metinleri tercüme edebileceklerdir. Farsça öğretmeni ise, sadece gerektiği durumlarda öğrencilere yardımcı olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 İleri Düzey Farsça II 3
Bahar 2013-2014 İleri Düzey Farsça II 3
Onkosul: PERS 550 - Doktora - En Az D
veya PERS 550 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 560D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PERS 560D İleri Düzey Farsça II Tartışma 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 İleri Düzey Farsça II Tartışma 0
Bahar 2013-2014 İleri Düzey Farsça II Tartışma 0
Onkosul: __
Yankosul: PERS 560
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :