Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

TUR 503 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma I 5 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin modern Türkçe metinleri (roman, öykü, şiir, makale, deneme, tez, vb.) okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. En az orta düzeyde edinilen gramer bilgisini gerektiren ders, Türkçe okuma becerilerinin yanı sıra Türkçe akademik yazma becerilerine de katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Derste modern Türkiye tarihi, edebiyatı, toplumu, kültürü ve siyasetinden konularla ilgili metinler okunacaktır. Temel beklenti, söz konusu okumaların öğrencilerin Türkiye Çalışmaları ve benzeri alanlardaki araştırma ve çalışmalarını desteklemesidir. Öğrencilerin derste işlenecek metnin okunması; Türkçe'ye ve Türkçe?den çeviri; derste işlenen metin hakkında yazılacak bir deneme; sözcük dağarcığını geliştirecek alıştırmalar; gündelik ve teknik ifadeler, deyimler üzerine çalışma ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmeleri beklenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma I 5
Güz 2015-2016 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma I 5
Güz 2014-2015 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma I 5
Güz 2013-2014 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma 5
Güz 2012-2013 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma 5
Güz 2011-2012 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma 5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 504 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5 SU Kredi
Bu ders TUR 403'ün devamı niteliğinde olup öğrencilerin modern Türkçe metinleri (roman, öykü, şiir, makale, deneme, tez, vb.) okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste modern Türkiye tarihi, edebiyatı, toplumu, kültürü ve siyasetinden konularla ilgili metinler okunacaktır. Temel beklenti, söz konusu okumaların öğrencilerin Türkiye Çalışmaları ve benzeri alanlardaki araştırma ve çalışmalarını desteklemesidir. Öğrencilerin derste işlenecek metnin okunması; Türkçe'ye ve Türkçe'den çeviri; derste işlenen metin hakkında yazılacak bir deneme; sözcük dağarcığını geliştirecek alıştırmalar; gündelik ve teknik ifadeler, deyimler üzerine çalışma ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmeleri beklenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2014-2015 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2013-2014 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2012-2013 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2011-2012 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Bahar 2010-2011 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II 5
Onkosul: TUR 503 - Doktora - En Az D
veya TUR 503 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 505 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma 6 SU Kredi
Ders en az orta düzeyde edinilmiş gramer bilgisi gerektirir. Derste modern Türkiye tarihi, edebiyatı, toplumu, kültürü ve siyaseti ile ilgili metinler okunacaktır. Bu okumalar yoluyla öğrencilerin Türkiye üzerine çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ders yapılacak okumalarla bağlantılı olarak çeviri, özet gibi yazılı çalışmaları ve sözlü sunumları da içermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma 6
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 511 Temel Düzeyde Türkçe I 3 SU Kredi
Temel Düzeyde Türkçe I dersi Türk diline giriş niteliğinde olup yabancı uyruklu öğrencilerin başlangıç düzeyinde dilbigisi ve konuşma becerileri edinmelerini ve etkin iletişim kurma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2021-2022 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2020-2021 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2020-2021 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2019-2020 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2016-2017 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Türkçe I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 512 Temel Düzeyde Türkçe II 3 SU Kredi
Temel Düzeyde Türkçe II dersi Temel Düzeyde Türkçe I dersinin devamı niteliğinde olup yabancı uyruklu öğrencilerin başlangıç düzeyinde dilbilgisi ve konuşma becerilerini geliştirmelerini ve etkin iletişim kurma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Güz 2021-2022 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Bahar 2020-2021 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Güz 2020-2021 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Güz 2019-2020 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Bahar 2016-2017 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Türkçe II 3
Onkosul: TUR 511 - Doktora - En Az D
veya TUR 511 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 513 Temel Düzeyde Türkçe 6 SU Kredi
Temel Düzey Türkçe dersi Türkçe öğrenimine başlangıç niteliğinde bir ders olarak tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilere temel düzeyde gramer bilgisi ve kelime haznesi kazandırmaktır. Bununla paralel olarak öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Ders ayrıca Türk kültürü ile ilgili temel bilgileri de aktararak öğrencilerin gerçek hayatta temel düzeyde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedefler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 521 Orta Düzeyde Türkçe I 3 SU Kredi
Orta Düzeyde Türkçe I Bu ders Temel Düzey Türkçe derslerinin devamı niteliğindedir. Ders, yabancı uyruklu sözcük bilgisi ve cümle yapıları açısından temel düzey öğrencilerin dilbilgisi, sözcük bilgisi ve cümle yapıları açısından temel düzey sonrası bilgi ve günlük iletişim becerilerini kazanmalarını hedefler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Orta Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2020-2021 Orta Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2019-2020 Orta Düzeyde Türkçe I 3
Bahar 2018-2019 Orta Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2018-2019 Orta Düzeyde Türkçe I 3
Güz 2017-2018 Orta Düzeyde Türkçe I 3
Onkosul: TUR 512 - Doktora - En Az D
veya TUR 512 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 522 Orta Düzey Türkçe II 3 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: TUR 521 - Doktora - En Az D
veya TUR 521 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TUR 523 Orta Düzeyde Türkçe 6 SU Kredi
Bu ders için Temel Düzey Türkçe bilgisi gerekir. Ders öğrencilerin gramer, kelime haznesi, okuma, yazma, konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca gündelik hayatla ilgili interaktif çalışmalarla öğrencilerin farklı durum ve ortamlarda etkin bir iletişim becerisine sahip olmalarını amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Orta Düzeyde Türkçe 6
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :