Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BAN 500 İş Analitiğine Giriş 3 SU Kredi
Bu ders Programın giriş dersi niteliğinde olup, iş analitiğinin kavramsal çerçevesi, sektörel uygulama alanları ve kullanılan analitik yöntemlere genel giriş niteliğinde konulardan oluşmaktadır. Bu kapsamda farklı sektörel başarı hikayeleri incelenecek ve tartışılacak, büyük veri analitiği gibi yenilikçi ve gelişmekte olan yaklaşımlar ve kullanım alanları işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 İş Analitiğine Giriş 3
Güz 2019-2020 İş Analitiğine Giriş 3
Bahar 2018-2019 İş Analitiğine Giriş 3
Güz 2017-2018 İş Analitiğine Giriş 3
Güz 2016-2017 İş Analitiğine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: BAN 500R
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 500R İş Analitiğine Giriş 0 SU Kredi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: BAN 500
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 502 Karar Verme ve Yargı Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders karar vermenin destek metodolojilerine genel bir bakış sunar ve üretim planlaması, lojistik, personel çizelgelemesi, hisse senedi alım-satım simulasyonu ve portföy optimizasyonu gibi yönetim bilimi modelleri kullanan karar destek sistemlerinin tasarımını içerir. Bu sistemler MS Excel ve VBA kullanılarak geliştirilecektir. VBA temelleri de derste işlenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Karar Vermeye Giriş 3
Bahar 2019-2020 Karar Vermeye Giriş 3
Güz 2018-2019 Karar Vermeye Giriş 3
Güz 2017-2018 Karar Vermeye Giriş 3
Güz 2016-2017 Karar Vermeye Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 503 Bilgi Sistemi Yönetimi 3 SU Kredi
Yöneticinin bilgisel rolünün önemli bir kısmını veri toplamak, işlemek, ve yaymak oluşturur. Yöneticinin bu rolü, örgüt içinde kararların mümkün olduğu kadar yararlı, isabetli, ve zamanında olmasını sağlar. Bu anlamda aslında her yönetici ayni zamanda bir bilgi yöneticisidir. Bu dersin içeriğini oluşturan konulardan bazıları şunlardır: bilgi işlem teknolojisi, bilgi sistemlerinin tasarımı, örgütlenmesi ve uygulanması, bilgi işlem sistemlerinin işbirliği ve rekabet açısından yönetsel boyutları, e-iş ve e-ticaret. Dersin temel amacı, bilgi işlemin yönetim etkinliği ve verimliliği açısından işlenmesidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 504 Enterprise Miner ile Veri Madenciliği 3 SU Kredi
Büyük veriyi anlama, iş amaçlı analiz etme ve yorumlama konusu son yılların en önemli ve gözde konularından biri haline gelmiştir. Akıllı ve doğru kararlar verebilmek için bir analist veriye ve bilgiye ulaşabilmeli, büyük miktarda verinin karar-amaçlı analizi ve kullanımı için doğru yaklaşımlar geliştirebilmelidir. Bu dersin amacı veri madenciliği alanındaki temel konuları, yöntemleri, araçları ve uygulamaları ticari olarak kullanılan bir veri madenciliği yazılım aracı yardımıyla aktarmaktır. Ders materyalinin ve verinin kullanım biçimi bir iş analisti perspektifi ile, analistin stratejik ve taktik kararlar verebilmesine yönelik olacaktır. Öğrenciler bu derste ellerini gerçek veri ve yazılım araçları ile ‘kirletecekler’ve bu sayede bir iş analistinin edinmek isteyeceği veri madenciliği becerilerine sahip olarak dersi tamamlayacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Enterprise Miner ile Veri Madenciliği 3
Bahar 2018-2019 Enterprise Miner ile Veri Madenciliği 3
Bahar 2017-2018 Enterprise Miner ile Veri Madenciliği 3
Bahar 2016-2017 Enterprise Miner ile Veri Madenciliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 505 Tahmin Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders denetimli ve denetimsiz istatistiksel öğrenme modellerinde temel başlangıç konu ve metotlarını içerir . Bu dersin ana başlıkları arasında çoklu regresyon, lojistik regresyon, sınıflandırma, yeniden örnekleme metotları, altküme seçimi, sırt, kementö destek vektör makinaları , ana bileşen analizi, ve kümeleme konuları vardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Tahmin Analitiği 3
Bahar 2019-2020 Tahmin Analitiği 3
Bahar 2018-2019 Tahmin Analitiği 3
Bahar 2017-2018 Tahmin Analitiği 3
Bahar 2016-2017 Tahmin Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 520 Markov Karar Süreçleri 3 SU Kredi
Markov Karar Sürci dinamik programlama ile çözülen bir karar verme yöntemidir. Bu güçlü matematiksel metot sürecin durumunun dinamik olarak değiştiği ve kararların sonucunun karar vericinin kontrolü dışındaki faktörlerden etkilendiği durumlarda en iyi çözümü bulmak için kullanılır. Bu ders üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım yönetim ve mühendislik problemlerinin Markov Karar Süreçleri ile modellenmesi üzerinde durmaktadır. Envanter yönetimi, gelir yönetimi, sağlık sektörü kararları, üretim planlaması gibi konular Markov Karar Süreçleri ile modellenecektir. İkinci kısımda lineer programlama, değer tekrarlama ve ilke tekrarlama gibi çok kullanılan çözüm algoritmalarından bahsedilecektir. En son kısımda ise Markov Karar Süreçleri'nin uygulamaları, ve de bilimsel literatürdeki açık sorular tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Markov Karar Süreçleri 3
Güz 2017-2018 Markov Karar Süreçleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 521 Öngörücü Analitik 3 SU Kredi
Dersin ana hedefi, yöneticilere karar verirken yardımcı olabilecek matematiksel modellerin temel prensip ve tekniklerini sunmaktır. Vaka analizleri, ödevler ve sınıf içi tartışmalarla, öğrenciler optimizasyon ve Monte Carlo simülasyonu, ayrık olaylı benzetim ve karar ağaçları gibi analitik metodların varsayımlarını, sınırlamalarını ve ve etkin kullanımlarını öğrenecektirler. Dersin odak noktası matematiksel teori değil, model oluşturma ve sonuçlarını yorumlama üzerine olacaktır. Bu ders program öğrencilerinden formal karar modellemeye ilgisi olanlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, fonksiyonel alanlardan bağımsız, çeşitli endüstrilerde yaygın kullanılan modellere vurgu yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Öngörücü Analitik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 522 Gelir Yönetimi 3 SU Kredi
Gelir yönetimi talep kararının iki tür ile ilgilidir: kalite yani farklı pazar segmentlerinde kapasitenin nasıl tahsis edileceği, bir ürünün satış zamanı kesintiye uğramaması vs.) ve fiyat (fiyatlar nasıl belirleneceği, ürün kategorileri arasında fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı, measi vb.). Bu ders, gelir yönetiminin araçlarının ve kavramsal çerçevesinin yanısıra turizm, otelcilik, imalat ve moda gibi farklı sektörlerdeki uygulamalarını da öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Gelir Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Gelir Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 523 Çok Amaçlı Karar Vermede Katılım 3 SU Kredi
Öğrencilere yaratıcı bir yaklaşımla çok amaçlı katılımcı karar verme tekniklerini öğretmek. Grup halinde karar verme süreç ve tekniklerinin aşamalarını, içeriklerini, benzerlik ve farklılıklarını, ayrıntılı bir şekilde derinlemesine irdelemek. Teorik bilgilerin, literatürdeki uygulamalarını araştırarak teori ve pratiği birlieştirmek.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 524 Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, günümüz müşteri-bazlı pazarlama aktivitelerinin odağında yer alan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ile giderek önem kazanan Mekansal Zeka ve lokasyon boyutunun iş kararlarında kullanılması nosyonlarını bir araya getirmektedir. Ders bankacılık sektöründe CRM Bölüm Direktörlüğü görevi yürüten ve MİY konusunda uzman bir yönetici ile birlikte verilmektedir. Dersin ilk kısmında MİY, coğrafi veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine temel kavramlar tanıtıldıktan sonra lokasyon bilgisinin bankacılık CRM ve pazarlama aktivitelerinde (örn: kampanya ve promosyon yönetimi, müşteri segmentasyonu, hedef kitle pazarlaması) kullanımına dair vakalar işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler bir CBS yazılım paketi kullanarak çeşitli alıştırma ve örnekler üzerinde çalışma fırsatına sahip olur. Ders öğrencilerin takımlar halinde bir proje çalışması yapması ve proje analiz raporunu teslim etmesiyle son bulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 525 Mikroekonomi I 3 SU Kredi
Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 526 İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar tabanlı enformasyon sistemlerinin organizasyonlarda karar verme amaçlı (iş zekası) kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler : a) İşletmelerde karar verme, iş zekası, karar destek sistemleri ve bunların enformasyon sistemleri ile ilişkisi b) Karar destek sistemleri gelişitrme metodolijisi ve teknolojileri (Yapay sinir ağları, bilgi yönetimi, veri ambarlama sistemleri ve veri madenciliği gibi) c) Karar destek sistemleri yazılım paketleri ile ilgili genel bilgi ve uygulamaları konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 527 Betimsel Analitik 3 SU Kredi
Dersin amacı temel istatistik kavramlarını tanıtmak, ve bu metodların yönetim problemlerine nasıl uygulanabileceği konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla, pratik uygulamalar ve örneklerin üzerinde durulacaktır. Ders sırasında birden fazla istatistiksel analiz programı kullanılacaktır. Dersin içeriğinde betimsel istatistik, olasılık dağılımları, hipotez testi, regresyon, deneysel tasarım ve varyans analizi gibi konular bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Betimsel Analitik 3
Güz 2019-2020 Betimsel Analitik 3
Güz 2018-2019 Betimsel Analitik 3
Güz 2017-2018 Betimsel Analitik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 528 Mikroekonomi II 3 SU Kredi
Belirsizlik ortamında seçim; kısmi rekabet, stratejik etkileşim, piyasaya giriş; aykırı seçilme, sinyal verme, süzgeçleme, ahlaki risk; mekanizma tasarımı; belirsizlik ortamında genel denge; aksiyomatik ve koalisyonlu pazarlık, işbirlikçi modeller.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 529 Ekonometri 3 SU Kredi
Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 531 Sistem Benzetimi 3 SU Kredi
Simulasyona değişik yaklaşımlar; servis sistemlerinin ayrık olay bazlı benzetim ile modellenmesi ve analizi; girdi analizi; rassal sayılar ve rassal değişken türetimi; çıktı analizi; model tutarlılığı ve sağlama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 532 Makine Öğrenmesi 3 SU Kredi
Makine öğrenmesi geçmişte aldığı öğrenme girdileri ile başarımlarını devamlı olarak artıran yani öğrenen bilgisayar sistemlerin geliştirilmesini konu alır. Bu ders şu konuları içerir: Sürüm uzayları ve kavram öğrenme öğretmenli ve öğretmensiz öğrenme, istatistiksel öğrenme metotları, Bayes öğrenme metodu, açıklamaya dayalı öğrenme, genetik algoritmalar, karar ağaçları. Tümevarımlı yanlılık, yaklaşık öğrenme, enküçük tanım uzunluğu gibi kuramsal yönler de incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 533 Stokastik Süreçler 3 SU Kredi
Poisson ve yenilenme süreçleri; ayrık ve sürekli Markov süreçleri; kuyruk, güvenilirlik, envanter, üretim ve telekomünikasyon uygulamaları; kuyruk serimleri uygulamaları ve serim performans analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 535 Yapay Sinir Ağları 3 SU Kredi
Temel sinir fizyolojisinin gözden geçirilmesi. Biyolojik kökenli sinir modelleri ve YSAmodellerine etkileri YSA modelleri. temel hücre yapısı ve bağlantı geometrisi açısından YSA modellerine genel bakış. Önemli YSA modellerini niteliksel ve niceliksel incelenmesi. Çok katlı Percoptron, Adaline, Hopfield, Hücresel YSA' lar, Grossberg ve Kohonen Ağları' nın matematiksel analizi YSA tasarımı. YSA' nın eğitilmesi ve çevreyle etkileşimli öğrenmesi. YSA ile ses ve şekil tanıma. Görüntü işleme uygulamaları. YSA ile yapılan gerçeklemeler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 537 Sistem Dinamiği 3 SU Kredi
Sistem mantığı ve sistem dinamiği açısından bakış; karışık sistemlerin çalışma yapısının anlaşılması ve ifade edilebilmesi için kullanılan yöntemler ve bu yapıların dinamiği; karışık sistemlerin modellenmesi ve benzetimi için kullanılan araçlar; konuyla ilgili bazı uygulamalar: kurumsal büyüme ve tıkanma, yeni teknolojilerin yayılımı, iş çevrimleri, tahminlerin güvenilirliği ve kullanılması, tedarik zincirlerinin tasarımı, hizmet kalite yönetimi, proje yönetimi ve ürün geliştirme, salgın hastalıkların yayılmasının dinamiği.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 539 Veri Madenciliği 3 SU Kredi
Veri madenciliğinin amacı büyük çaplı verilerden anlamlı ilişkiler, ve modeller ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken temel istatistik, veri tabanı ve makine öğrenme yöntemleri kullanılır. Bu ders kapsamında sınıflandırma, ilişkilendirme, ve gruplama ile ilgili temel veri madenciliği teknikleri anlatılacak ve veri madenciliği araçları ile bu modellerin farklı uygulamalardan elde edilen veriler üzerinde nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 599 Seminer Dersi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Seminer Dersi 0
Güz 2019-2020 Seminer Dersi 0
Güz 2018-2019 Seminer Dersi 0
Güz 2017-2018 Seminer Dersi 0
Güz 2016-2017 Seminer Dersi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 600 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2020-2021 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2019-2020 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2018-2019 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 801 Pazarlama Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders, segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma, memnuniyet yönetimi, müşteri ömrü analizi, müşteri tercihi ve birleşik analiz kullanarak ürün ve fiyat kararları gibi alanlarda ampirik verilerden pazarlama bilgileri oluşturmakla ilgilidir. Pazarlama Mühendisliği yaklaşımına ve Excel yazılımına dayalı uygulamalı bir ders olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Pazarlama Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 803 Operasyon Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders firmaların operasyon yönetimi fonksiyonunda çeşitli operasyonel, taktiksel ve stratejik kararları için analitik yöntemleri tanıtmaktadır. Ayrıntılı olarak ele alınan konular; tahmin yöntemleri, belirleyici ve belirsiz talep altında planlama, operasyon planlama ve çizelgeleme, kuyruk teorisi, hizmet operasyonları yönetimi, kapasite ve gelir yönetimi ve tedarik zinciri yönetimidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Operasyon Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 804 Yapay Zeka 3 SU Kredi
Bu ders yapay zekanın temel kavram ve tekniklerine geniş bir teknik giriştir. Kapsanan konular: uzman sistemler, kurala dayalı sistemler, bilgi gösterimi, arama, planlama, belirsizlikle başetme, otomatik öğrenme ve yapay sinir ağları. Bilgisayarlı görme, robotbilimi, doğal dil anlama gibi, yapay zekanın önemli güncel uygulama alanları tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 805 Tahmin Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders denetimli ve denetimsiz istatistiksel öğrenme modellerinde temel başlangıç konu ve metotlarını içerir. Bu dersin ana başlıkları arasında çoklu regresyon, lojistik regresyon, sınıflandırma, yeniden örnekleme metotları, altküme seçimi, ridge, lasso ve karar ağacı regresyonları, destek vektör makineleri, ana bileşen analizi ve kümeleme konuları vardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Tahmin Analitiği 3
Güz 2020-2021 Tahmin Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 806 Zaman Serileri Analizi 3 SU Kredi
Bu ders tahmin tekniklerine ve modellerine genel bir bakış sunmaktadır. Zaman serileri için modelleme yöntemleri: zamana bağlı mevsimsel bileşenler, Otoregressif (AR), hareketli ortalama (MA) ve karışık ARMA modelleri, rastgele Yürüyüş modeli, Box- Jenkins metodolojisi, ARIMA ve VAR modelleri ile tahminleme, ve zaman kaydırmalı açıklayıcı değişkenli dinamik modeller incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 807 Finans Analitiği 3 SU Kredi
Finans endüstrisinde karar vermede yararlı olan yöntem ve araçlara giriş; makroekonomik olay çalışmaları, dönem yapılarının analizi, Morningstar özsermaye verileri, stil analizi, kredi kartı alacakları, ticari analizler, uygulama algoritmaları vb. verileri analiz etmede gerekli becerilere sahip katılımcıları donatmak için karmaşık makine öğrenme araçları ve algoritmalarına sahip istatistiksel araçları kullanmak bu dersin kapsamındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Finans Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 809 Proje Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere proje yönetiminin teorisini ve uygulamalarını tanıtır. Bu derste karmaşık projelerin nasıl yönetildiği ve bu tür projelerde yöneticilere yardımcı olmak için ne tür araçların bulunduğu incelenir. Proje ömrü dönüşümü/ proje ömrü planlaması, iş dökümü yapısı, örgüt dökümü yapısı, maliyet dökümü yapısı, grafiksel yöntemler, sıralama diyagramları, şebeke analizi ve zamanlama teknikleri, sistem ömür dönüşümü maliyeti, maliyet tahmin metotlarını ve değiş-tokuş analizi, risk yönetimi, izleme ve kontrol konuları bu dersin kapsamındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Proje Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 810 Siber Güvenlik 3 SU Kredi
Bu ders hızla gelişen siber güvenlik tehditlerinden kaynaklanan yasal ve politika zorluklarını incelemektedir. Konular arasında siber suçlar; dijital imza kanunu; fikri mülkiyet hukuku; dijital iletişim kanunu; siber suç olayları; dünyadaki siber güvenlik yasaları ve düzenlemeleri; siber güvenlikte etik konular.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 816 Sosyal Medya Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders, sosyal medyadaki etki ve merkeziyet, ağlarda bilgi yayılımı, konu modelleme ve duyarlılık analizi, sosyal botları belirleme ve davranışı öngörme gibi sosyal veri analizindeki konuları inceler. Bu ders yapay zeka, ağ analizi ve istatistiksel yöntemlerin bu konuları incelemek için nasıl kullanılabileceğini gösterecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 821 Optimizasyon ve Simulasyon 3 SU Kredi
Bu ders yönetimsel kararlara yardımcı olacak matematiksel modellemenin temel ilkelerini ve tekniklerini tanıtır. Öğrenciler analitik modellerin geliştirilmesini ve doğrusal ve karma tamsayılı programlama, Monte Carlo simülasyonu, kesikli olay simülasyonu ve karar ağaçları gibi teknikleri kullanmayı öğreneceklerdir. Uygulamalar, işletmelerin çeşitli fonksiyonel alanlarında yaygın olarak kullanılan modellerdir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Optimizasyon ve Simulasyon 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 827 Betimsel Analitik 3 SU Kredi
Dersin amacı temel istatistik kavramlarını tanıtmak ve bu metodların çeşitli yönetim problemlerine nasıl uygulanabileceği konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla, pratik uygulamalar ve vakaların üzerinde durulacaktır. Ders sırasında birden fazla istatistiksel analiz programı kullanılacaktır. Dersin içeriğinde betimsel istatistik, olasılık dağılımları, hipotez testi, regresyon, deney tasarımı ve varyans analizi gibi konular bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Betimsel Analitik 3
Güz 2020-2021 Betimsel Analitik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 831 Veri Ambarlama ve İş Zekası 3 SU Kredi
Bu ders, yapılandırılmış veri modellemenin temellerini tanıtır, pratik SQL kodlama deneyimi kazandırır ve veri ambarı tasarımı ve veri manipülasyonu hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirir. Ayrıca, gösterge panoları oluşturmak için bir veri ambarı ortamında büyük veri kümeleriyle çalışmayı sağlar ve çeşitli iş zekası çözümlerini tanıtır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Veri Ambarlama ve İş Zekası 3
Güz 2020-2021 Veri Ambarlama ve İş Zekası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 835 Analitik için Bilişimsel Metodlar ve Enformasyon Teknolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, iş analizi için en yaygın veri kaynağı ve türünün oluşturulması, depolanması ve kullanılması için hem işlevsel hem de teknik ortamı incelemektedir. Öğrenciler, analiz için SQL, görselleştirmede toplama, MapReduce, Apache Spark ve Graph veritabanlarını kullanarak bilgiye nasıl erişileceğini ve bunlardan nasıl yararlanabileceklerini öğreneceklerdir. Bu ders aynı zamanda büyük verilerle başa çıkmak için kullanılan Python ve R gibi bir dizi araç ve tekniği tanıtır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Analitik için Bilişimsel Metodlar ve Enformasyon Teknolojisi 3
Güz 2020-2021 Analitik için Bilişimsel Metodlar ve Enformasyon Teknolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 845 Dijital Dönüşüm 3 SU Kredi
Bu ders, günümüz dijital çağındaki kuruluşların stratejik ve örgütsel dönüşümünü hazırlamak için bir genel bakış. Dijital dönüşüm, işletme dönüşümü, dijital çağda iş süreçleri yönetimi, tasarım düşüncesi, iş dönüşümünde BT'nin rolü, organizasyon değişikliği yönetimi ve iş dönüşümü için kritik başarı faktörleri gibi çevresel analizler gibi konuları kapsayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 853 Veritabanı Yönetimi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel kavram ve tekniklerin yanında veritabanı tasarım ve yönetimi konusunda pratik bilgiler vermektir. Ders kapsamındakiler arasında ilişkisel veritabanı teorisi, dosya yapısı, indeksleme ve hesaba dayalı adresleme, sorgu işleme, çöküş onarımı, koşut zamanlılığı, kontrol/hareket işlem güvenliği ve bütünlük sayılabilir. Tablo, index ve sinonim yaratılması detaylı olarak incelenmektedir. SQL sözdizim ve kullanımı örneklerle incelenmekte ve pratik uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 892 Uygulamalı İleri Analitik 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin iş analitiğinde çok yönlü bir yaklaşım ile uygulamalı olarak bitirme projesi oluşturabilmesini hedefler. Ders, "CRISP-DM" süreç modelini kullanarak "uçtan uca" iş analitiği yaklaşımını tanıtmayı hedefler. Ayrıca modül boyunca öğrenciler betimsel (descriptive), tahminci (predictive) ve önerici (prescriptive) analitiğin detay konularını da öğrenirler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Uygulamalı İleri Analitik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BAN 899 Proje 0 SU Kredi
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Proje 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :