Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MFIN 500 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5 SU Kredi
Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Güz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Güz 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Güz 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2012-2013 Muhasebe 1.5
Güz 2011-2012 Muhasebe 1.5
Güz 2010-2011 Muhasebe 1.5
Güz 2009-2010 Muhasebe 1.5
Güz 2008-2009 Muhasebe 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 501 Finansın Temelleri 1.5 SU Kredi
Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, ögrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2017-2018 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2016-2017 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2015-2016 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2014-2015 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2013-2014 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2012-2013 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2011-2012 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2010-2011 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Yönetim 1 1.5
Güz 2008-2009 Finansal Yönetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 502 Kurumsal Finans 1.5 SU Kredi
Bu ders MFIN 501 dersinin devamı niteliğindedir ve konular MFIN 501 dersinin bıraktığı yerden devam eder. Ders, şirketlerin sermaye yapısının analizi ile başlar. Bu analizi yapabilmek için borç ve özsermayenin şirkete olan maliyeti öğrencilere aktarılır. Dersteki diğer konular arasında temettü politikası, bekleme hakkı ve vadeli anlaşmalar, risk yönetimi, şirket satın almaları ve evlilikleri ve finansal darboğaz vardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2018-2019 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2017-2018 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2016-2017 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2015-2016 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2014-2015 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2013-2014 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2012-2013 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2011-2012 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2010-2011 Kurumsal Finans 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Yönetim 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 504 İstatistik 1.5 SU Kredi
Bu giriş istatistik dersinde işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 İstatistik 1.5
Güz 2017-2018 İstatistik 1.5
Güz 2016-2017 İstatistik 1.5
Güz 2015-2016 İstatistik 1.5
Güz 2014-2015 İstatistik 1.5
Güz 2013-2014 İstatistik 1.5
Güz 2012-2013 İstatistik 3
Güz 2011-2012 İstatistik 3
Güz 2010-2011 İstatistik 3
Güz 2009-2010 İstatistik 3
Güz 2008-2009 İstatistik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 506 Model Geliştirme (Excel) 1.5 SU Kredi
MS Excel tablolama modelleri, veri analizi, veri özetleri, sayısal grafikler ve VBA ile basit makro programları bu derste incelenecek konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2017-2018 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2016-2017 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2015-2016 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2014-2015 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2013-2014 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2012-2013 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2011-2012 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2010-2011 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2009-2010 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Güz 2008-2009 Model Geliştirme (Excel) 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 510 Finansal Tablo Analizi 1.5 SU Kredi
Bu dersin yoğunlaştığı konular finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi incelenecek diğer konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2017-2018 Finansal Tablo Analizi 1.5
Bahar 2016-2017 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2016-2017 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2015-2016 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2011-2012 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2010-2011 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Tablo Analizi 1.5
Güz 2008-2009 Finansal Tablo Analizi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 511 Portföy Teorisi 1.5 SU Kredi
Portföy Teorisi dersi finansal piyasalar ve enstrümanlardan başlayarak modern portföy teorisisini rasyonel yatırımcı davranışının bir karakterizasyonu olarak geliştirir. Ders risk-getiri ilişkisi, piyasa etkinliği, portföy yönetimi, performans değerlendirmesi ve davranışsal finans konularına değinir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2018-2019 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2017-2018 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2016-2017 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2015-2016 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2014-2015 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2013-2014 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2012-2013 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2011-2012 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2010-2011 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2009-2010 Portföy Teorisi 1.5
Güz 2008-2009 Yatırımlar 1 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 512 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5 SU Kredi
Sabit-Gelirli Menkul Analizi dersi faizlerin vade yapısını inceledikten sonra paranın zaman değerinden yola çıkarak bono durasyonu ve konveksitesini portföy yönetimi açısından inceler. Ders ayrıca arbitrajsız bir faiz oranı modeli üzerinden bonolara dahil edilmiş çeşitli opsiyonların fiyatlandırması, swap ve diğer bono stratejilerine değinir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2017-2018 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2016-2017 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2015-2016 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2014-2015 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2013-2014 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2012-2013 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2011-2012 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Güz 2010-2011 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2009-2010 Sabit Gelirli Menkul Analizi 1.5
Bahar 2008-2009 Yatırımlar 2 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 513 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5 SU Kredi
Bu dersin ilk bölümünü makroekonomi oluşturacaktır. İkinci bölümde finansal enstitüler ve bankacılık endüstrisi konuları detaylı bir şekilde incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Güz 2017-2018 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Güz 2016-2017 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Güz 2015-2016 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Bahar 2014-2015 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Bahar 2013-2014 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Bahar 2012-2013 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Bahar 2011-2012 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Bahar 2010-2011 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Güz 2009-2010 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 1 1.5
Güz 2008-2009 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 514 Finansal Ekonometri 1.5 SU Kredi
Bu ders, iki dönemlik bir dersin ilk bölümü olarak tasarlanmıştır ve amacı uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesidir. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaltadır. Bu ilk bölümde, özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Ekonometri 1.5
Güz 2017-2018 Finansal Ekonometri 1.5
Güz 2016-2017 Finansal Ekonometri 1.5
Güz 2015-2016 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2011-2012 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2010-2011 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Ekonometri 1 1.5
Güz 2008-2009 Finansal Ekonometri 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 515 Finansal Ekonometri 2 1.5 SU Kredi
Bu ikinci bölümde, finansal zaman serilerinin modellenmesi ve tahmini üzerine odaklanılmalıdır. Amaç, finansal zaman serileri analizinde kullanılan temel yöntem ve ilkelerin tartışılması, daha önce yapılmış uygulamalı çalışmaların yorumlanması ve varlık fiyatlama, piyasa yapısı ve genel zaman serileri alanlarında yeni uygulamalar oluşturulmasıdır. Ders, tek ve çok değişkenli, durağan ve durağan olmayan zaman serileri ile oynaklık modelleme yöntemlarini kapsamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Finansal Ekonometri 2 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Ekonometri 2 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Ekonometri 2 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Ekonometri 2 1.5
Güz 2011-2012 Finansal Ekonometri 2 1.5
Güz 2010-2011 Finansal Ekonometri 2 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Ekonometri 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 516 Finansal Modelleme - 1 1.5 SU Kredi
Bu derste finansal modellemeye giriş yapılacaktır. Başarılı finansal modeller oluşturabilmek için finans ve modelleme becerilerinin beraber kullanılması gerekir. Bu dersi alan öğrencilerin giriş finans dersinde işlenen konulara hakim olmaları ve Excel kullanmada kendilerini rahat hissetmeleri gerekir. Excel'in finans ve istatistik fonksiyonları ve rassal sayılar, veri tabloları, matrisler gibi daha karmaşık Excel ve VBA işlemleri ders boyunca gerektikçe gösterilecektir. Dersi almak için VBA bilgisi gerekmemektedir. Proje analizi, sermaye maliyeti, finansal tablo modellemesi, değerleme ve leasing işlenecek konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Finansal Modelleme - 1 1.5
Bahar 2016-2017 Finansal Modelleme - 1 1.5
Bahar 2015-2016 Finansal Modelleme - 1 1.5
Bahar 2014-2015 Finansal Modelleme - 1 1.5
Bahar 2013-2014 Finansal Modelleme - 1 1.5
Yaz 2012-2013 Finansal Modelleme - 1 1.5
Bahar 2011-2012 Finansal Modelleme - 1 1.5
Bahar 2010-2011 Finansal Modelleme - 1 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Modelleme - 1 1.5
Güz 2008-2009 Finansal Modelleme - 1 1.5
Onkosul: __
Yankosul: MFIN 523
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 517 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 2 1.5 SU Kredi
Bu dersin ilk bölümünü makroekonomi oluşturacaktır. İkinci bölümde finansal enstitüler ve bankacılık endüstrisi konuları detaylı bir şekilde inceleyecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 520 Finansal Değerleme 1.5 SU Kredi
Bu dersin esas amacı öğrencilerin değerleme kararlarını en iyi şekilde verebilmelerini sağlamak için onlara konuların fikirsel temelini, içgüdüsel yollardan akıl yürütme yöntemlerini ve analitik kapsamını öğretmektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2017-2018 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2016-2017 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2015-2016 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Değerleme 1.5
Güz 2011-2012 Finansal Değerleme 1.5
Bahar 2010-2011 Finansal Değerleme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 521 İleri Kurumsal Finans 1 1.5 SU Kredi
Finansal planlama, şirketlerin değerlemesi, birleşimi ve satın alımı, uzun vadeli finansmanlar ve risk yönetimi üzerine vaka çalışmaları bu dersin temelini oluşturacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 İleri Kurumsal Finans 1 1.5
Bahar 2008-2009 İleri Kurumsal Finans 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 522 Finansal Türevler 1.5 SU Kredi
Bu ders finansal türevlerin kapsamlı bir tanıtımını üstlenir Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve değişim kontratları dersin ana temasını oluşturur. Finansal türevlerin risk-dağıtıcı/azaltıcı araçlar olarak tanıtımını temel almakla birlikte, bu sözleşmelerin değerlerinin tahmini de kapsanan konular arasındadır. Finansal türevlerin fiyatlandırılmasına temel teşkil eden arbitraj modelinin ayrıntılı tanıtımını vadeli-işlem sözleşmelerinde taşıma -maliyeti-değerlemesi, opsiyonlarda ise binom ve Black-Scholes değerlendirme modelleri takip edecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Türevler 1.5
Güz 2017-2018 Finansal Türevler 1.5
Güz 2016-2017 Finansal Türevler 1.5
Güz 2015-2016 Finansal Türevler 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Türevler 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Türevler 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Türevler 1.5
Güz 2011-2012 Finansal Türevler 1.5
Güz 2010-2011 Finansal Türevler 1.5
Bahar 2009-2010 Finansal Türevler 1.5
Bahar 2008-2009 Finansal Türevler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 523 Finansal Risk Yönetimi 1.5 SU Kredi
Bu ders Finansal Türevler dersinin doğal bir devamı niteliğindedir. Finansal türevlerin faiz, kur ve kredi riski gibi temel risk faktörlerine karşı nasıl kullanıldığı ele alınır. Risk azaltıcı işlevlerine ek olarak, opsiyonların bir arada kullanımı ile oluşturulan çeşitli yatırım stratejilerine de yer verilecektir. Delta-hedging ve Portföy sigortası gibi konular da ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2017-2018 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2016-2017 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2015-2016 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2014-2015 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2013-2014 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Yaz 2012-2013 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2011-2012 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Bahar 2010-2011 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Yaz 2009-2010 Finansal Risk Yönetimi 1.5
Onkosul: MFIN 522 - Doktora - En Az D
veya MFIN 522 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 524 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5 SU Kredi
Dersin konuları arasında şirket değerlemeleri, satın alma anlaşmalarının şekillendirilmesi, borç alarak yapılan satın almaların incelenmesi ve birleşme harici yapılabilen diğer şirket yapılandırmaları vardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2017-2018 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2016-2017 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Yaz 2015-2016 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2015-2016 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2014-2015 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2013-2014 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2012-2013 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2011-2012 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2010-2011 Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 1.5
Bahar 2009-2010 İleri Kurumsal Finans 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 525 Excel için VBA ile programlama 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı Excel'de VBA programlama için gerekli temelleri sunmak, ilgilenen öğrencilerin OPIM 532 dersini alarak Excel'de karar destek modelleri geliştirebilmeleri için gerekli donanımı oluşturmaktır. Bu dersi alacak öğrencilerin önceden programlama deneyimine sahip olması aranmaz. Ders sırasında kod yazmada profesyonel stil takip edilmesi üzerinde özenle durulur. VBA programlamanın temel yapı taşlarıyla birlikte Excel objelerinin etkin kullanımı, kullanıcı formları (grafik arayüz) geliştirme, koddaki hataları yakalama gibi konular üzerinde durulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Excel için VBA ile programlama 1.5
Güz 2014-2015 Excel için VBA ile programlama 1.5
Güz 2013-2014 Excel için VBA ile programlama 1.5
Güz 2012-2013 Excel için VBA ile programlama 1.5
Güz 2011-2012 Excel için VBA ile programlama 1.5
Güz 2010-2011 Excel için VBA ile programlama 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 526 Finansal Modelleme - 2 1.5 SU Kredi
Finansal modelleme, finansal problemlerin içerdiği değişkenlerin arasındaki ilişkilerin kantitatif gösterimidir. İyi tasarlanmış bir finansal model ele alınan değişkenlerin arasındaki ilişkileri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda 'peki ya şöyle olsaydı' türünden sorulara yanıt vermeyi de kolaylaştırır. Bu ders Finansal Modelleme I dersinde öğrenilen konuların üzerine ekleme yapacak ve portföy modelleri, VaR analizi, opsiyon fiyatlaması, portföy sigortalaması, reel opsiyon değerlemesi, vade yapısı modellemesi gibi konuları işleyerek öğrencilere geniş bir yelpazede modelleme becerileri kazandırmayı hedefleyecektir. Amaç, bu derste başarılı olan bir öğrencinin iş hayatında karşılaşılan çoğu finansal problemi modelleyip çözebilecek bilgi ve beceri seviyesine ulaşmasıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Finansal Modelleme - 2 1.5
Bahar 2008-2009 Finansal Modelleme - 2 1.5
Onkosul: MFIN 516 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MFIN 516 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 527 Mikroekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Mikroekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 528 Makroekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ikinci dersi. Bu derste öğrencinin ekonomik kararlar verirken ekonomik ortamdaki (makro ve küresel) bilgileri kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Mikroekonomiyi işleyen ilk dersle birlikte, ekonomi modülü öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Makroekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 530 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5 SU Kredi
Bu ders temel ekonomik prensipleri ve bu prensiplerin rekabetçi ortamları nasıl şekillendirdiğini konu alır. Ders makro ve mikro ekonomik prensipleri işleyen iki bölümde verilmektedir. Dersin amacı öğrencileri ekonomik ortam hakkında bilgilendirmek ve ekonomik prensiplere dayalı kritik düşünebilme yetisini geliştirmektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2017-2018 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2016-2017 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2015-2016 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2011-2012 Finansal Yöneticiler için Ekonomi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 531 Finansta Özel Konular: Stratejik Finansal Yönetim 3 SU Kredi
Bu derste hedeflenen konular arasında stratejik finansal yönetim perspektifleri, tazminat ve ödül sistemleri, kurumsal risk yönetimi, kurumsal yönetim, ortak girişimler, risk sermayesi bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Finansta Özel Konular: Stratejik Finansal Yönetim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 533 Finansta Özel Konular 2 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Finansta Özel Konular 2 1.5
Yaz 2013-2014 Finansta Özel Konular 2 1.5
Yaz 2012-2013 Finansta Özel Konular 2 1.5
Yaz 2011-2012 Finansta Özel Konular 2 1.5
Yaz 2010-2011 Finansta Özel Konular 2 1.5
Yaz 2009-2010 Finansta Özel Konular 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 535 Uluslar arası Finans 1.5 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin uluslararası finans konularındaki bilgilerini artırmayı amaçlıyor. Dersin kapsamında döviz piyasaları ve hareketliliği, uluslararası ticaret, gelişmekte olan ülkeler ve piyasalar bulunmaktadır. Global perspektifte incelenecek kurumsal finans konuları arasında uluslararası işlemlerin muhasebe kayıtları, uluslararası yatırımların değerlemesi, çokuluslu şirketlerin finansal yönetimi bulunmaktadır. Uluslararası yatırım konuları arasında da küresel portföy yönetimi, risk yönetimi, ülke ve sektör riski, uluslararası faiz oranları, vade yapıları ve küresel piyasalar bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uluslar arası Finans 1.5
Bahar 2016-2017 Uluslar arası Finans 1.5
Bahar 2015-2016 Uluslar arası Finans 1.5
Yaz 2008-2009 Uluslar arası Finans 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 541 Finansta Özel Konular 3 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Finansta Özel Konular 3 1.5
Yaz 2013-2014 Finansta Özel Konular 3 1.5
Bahar 2012-2013 Finansta Özel Konular 3 1.5
Yaz 2011-2012 Finansta Özel Konular 3 1.5
Yaz 2010-2011 Finansta Özel Konular 3 1.5
Yaz 2009-2010 Finansta Özel Konular 3 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 542 Finansta Özel Konular 4 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Finansta Özel Konular 4 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 550 Muhasebe & Finansal Tablo Analizi 3 SU Kredi
Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir. Ayrıca dersin yoğunlaştığı konular arasında finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi de bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Muhasebe & Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2021-2022   (MFIN850) 3
Güz 2020-2021   (MFIN850) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 559 Yöneticiler için Ekonomi 3 SU Kredi
Bu ders temel ekonomik prensipleri ve bu prensiplerin rekabetçi ortamları nasıl şekillendirdiğini konu alır. Ders makro ve mikro ekonomik prensipleri işleyen iki bölümde verilmektedir. Dersin amacı öğrencileri ekonomik ortam hakkında bilgilendirmek ve ekonomik prensiplere dayalı kritik düşünebilme yetisini geliştirmektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yöneticiler için Ekonomi 3
Bahar 2020-2021   (MFIN859) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 590 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Programının staj / proje kısmı da olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Dönem Projesi 0
Bahar 2017-2018 Dönem Projesi 0
Bahar 2016-2017 Dönem Projesi 0
Bahar 2015-2016 Dönem Projesi 0
Bahar 2014-2015 Dönem Projesi 0
Bahar 2013-2014 Dönem Projesi 0
Bahar 2012-2013 Dönem Projesi 0
Bahar 2011-2012 Dönem Projesi 0
Bahar 2010-2011 Dönem Projesi 0
Bahar 2009-2010 Dönem Projesi 0
Bahar 2008-2009 Dönem Projesi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 591 Finans Pratiği 1 0 SU Kredi
Bu ders finans alanında çalışan konuk konuşmacılar tarafından verilen bir dizi seminer şeklinde gerçekleştirilecektir. Türk vergi sistemi, sermaye piyasası kanunları ve mevzuatı, halka arz, risk sermayesi ve girişim finansmanı, Türk finans piyasası ve AB gibi konular işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Finans Pratiği 1 0
Güz 2018-2019 Finans Pratiği 1 0
Güz 2017-2018 Finans Pratiği 1 0
Güz 2016-2017 Finans Pratiği 1 0
Güz 2015-2016 Finans Pratiği 1 0
Güz 2014-2015 Finans Pratiği 1 0
Güz 2013-2014 Finans Pratiği 1 0
Güz 2012-2013 Finans Pratiği 1 0
Güz 2011-2012 Finans Pratiği 1 0
Güz 2010-2011 Finans Pratiği 1 0
Güz 2009-2010 Finans Pratiği 1 0
Güz 2008-2009 Finans Pratiği 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 592 Finans Pratiği 2 0 SU Kredi
Bu ders finans alanında çalışan konuk konuşmacılar tarafından verilen bir dizi seminer şeklinde gerçekleştirilecektir. Türk vergi sistemi, sermaye piyasası kanunları ve mevzuatı, halka arz, risk sermayesi ve girişim finansmanı, Türk finans piyasası ve AB gibi konular işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2017-2018 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2016-2017 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2015-2016 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2014-2015 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2013-2014 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2012-2013 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2011-2012 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2010-2011 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2009-2010 Finans Pratiği 2 0
Bahar 2008-2009 Finans Pratiği 2 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 593 Finans Pratiği 3 0 SU Kredi
Bu ders finans alanında çalışan konuk konuşmacılar konuşmacılar tarafından verilen bir dizi seminer şeklinde gerçekleştirilecektir. Türk vergi sistemi, sermaye piyasası kanunları ve mevzuatı, halka arz, risk sermayesi ve girişim finansmanı, Türk finans piyasası ve AB gibi konular işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Finans Pratiği 3 0
Yaz 2009-2010 Finans Pratiği 3 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS (1 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 596 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, Finans Yüksek Lisans programı öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar, ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2017-2018 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2016-2017 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2015-2016 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2014-2015 Yönetim Becerileri Çalıştayları 1 1.5
Güz 2013-2014 Yönetim Becerileri Çalıştayları 1 1.5
Güz 2012-2013 Yönetim Becerileri Çalıştayları 1 0
Yaz 2011-2012 Yönetim Becerileri Çalıştayları 1 0
Bahar 2011-2012 Yönetim Becerileri Çalıştayları 1 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 598 Yönetim Becerileri Çalıştayları 2 1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, Finans Yüksek Lisans programı öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar, ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Yönetim Becerileri Çalıştayları 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 800 Proje 0 SU Kredi
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Proje 0
Bahar 2019-2020 Proje (MFIN600) 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 807 Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye 3 SU Kredi
Özel sermaye sinirli sorumlu ortaklık seklinde kurulmuş olan, halka açık veya özel şirketlere yatırım yapan yatırım fonlarına verilen addır. Özel sermaye fonları yatırımlarını kaldıraçlı satınalmalar, büyüme sermayesi, imtiyazlı borçlanma senetleri ve girişim sermayesi gibi alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Özel sermaye fonlarına kaynak sağlayan yatırımcılar ise genellikle büyük kurumsal yatırımcılar ve varlıklı bireysel yatırımcılardır. Özel sermayenin bir alt kategorisi olan girişim sermayesi çoğunlukla büyüme potansiyeli yüksek, genç şirketlere yatırım yapar. Bir bütün olarak özel sermaye piyasası yatırımları 1980’lerden itibaren hızla büyümüş ve bugün en büyük finansal piyasalardan biri haline gelmiştir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye 3
Bahar 2019-2020 Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye (MFIN507) 3
Bahar 2018-2019 Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye (MFIN507) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 832 Finansta Özel Konular 1 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Finansta Özel Konular 1 3
Bahar 2019-2020 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Bahar 2016-2017 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Yaz 2014-2015 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Yaz 2013-2014 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Bahar 2012-2013 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Yaz 2011-2012 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Yaz 2010-2011 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Yaz 2009-2010 Finansta Özel Konular 1 (MFIN532) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 850 Muhasebe & Finansal Tablo Analizi 3 SU Kredi
Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir. Ayrıca dersin yoğunlaştığı konular arasında finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi de bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Muhasebe & Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2020-2021 Muhasebe & Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2019-2020 Muhasebe & Finansal Tablo Analizi (MFIN550) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 851 Kurumsal Finans 3 SU Kredi
Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, öğrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur. Ayrıca dersin incelediği konular arasında sermaye yapısının analizi bulunmaktadır. Bu analizi yapabilmek için borç ve özsermayenin şirkete olan maliyeti öğrencilere aktarılır. Dersteki diğer konular arasında temettü politikası, bekleme hakkı ve vadeli anlaşmalar, risk yönetimi, şirket satın almaları ve evlilikleri ve finansal darboğaz vardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kurumsal Finans 3
Güz 2020-2021 Kurumsal Finans 3
Güz 2019-2020 Kurumsal Finans (MFIN551) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 852 Finansal Değerleme, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 3 SU Kredi
Bu dersin esas amacı öğrencilerin değerleme kararlarını en iyi şekilde verebilmelerini sağlamak için onlara konuların fikirsel temelini, içgüdüsel yollardan akıl yürütme yöntemlerini ve analitik kapsamını öğretmektir. Ayrıca dersin konuları arasında şirket değerlemeleri, satın alma anlaşmalarının şekillendirilmesi, borç alarak yapılan satın almaların incelenmesi ve birleşme harici yapılabilen diğer şirket yapılandırmaları bulunur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Finansal Değerleme, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları 3
Güz 2019-2020 Finansal Değerleme, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları (MFIN552) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 859 Yöneticiler için Ekonomi 3 SU Kredi
Bu ders temel ekonomik prensipleri ve bu prensiplerin rekabetçi ortamları nasıl şekillendirdiğini konu alır. Ders makro ve mikro ekonomik prensipleri işleyen iki bölümde verilmektedir. Dersin amacı öğrencileri ekonomik ortam hakkında bilgilendirmek ve ekonomik prensiplere dayalı kritik düşünebilme yetisini geliştirmektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yöneticiler için Ekonomi 3
Bahar 2019-2020 Yöneticiler için Ekonomi (MFIN559) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 860 Nicel Yöntemler 3 SU Kredi
Bu derste işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçları arasında uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesi bulunmaktadır. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaktadır. Özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Nicel Yöntemler 3
Güz 2020-2021 Nicel Yöntemler 3
Güz 2019-2020 Nicel Yöntemler (MFIN560) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 861 Yatırımlar 3 SU Kredi
Bu ders finansal pazarların yapı ve işleyişleri ile finansal kıymet - hisse senedi, tahvil, ve finansal türevler - değerlemesi konularını kapsar. Sabit-getirili yatırımlarda risk ve kazanç analizi, portföy oluşturma ve performans değerlendirmesi, yatırım fonları, fiyatlandırma modelleri, öz-sermaye değerlemesi, temel ve teknik analiz yöntemleri, finansal türevlerin risk yönetimindeki rolü ve arbitraj modelleri ile değerlerinin tahmini işlenecek konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yatırımlar 3
Güz 2020-2021 Yatırımlar 3
Güz 2019-2020 Yatırımlar (MFIN561) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 862 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders finansal türevlerin kapsamlı bir tanıtımını üstlenir Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve değişim kontratları dersin ana temasını oluşturur. Finansal türevlerin risk-dağıtıcı/azaltıcı araçlar olarak tanıtımını temel almakla birlikte, bu sözleşmelerin değerlerinin tahmini de kapsanan konular arasındadır. Finansal türevlerin fiyatlandırılmasına temel teşkil eden arbitraj modelinin ayrıntılı tanıtımını vadeli-işlem sözleşmelerinde taşıma -maliyeti-değerlemesi, opsiyonlarda ise binom ve Black-Scholes değerlendirme modelleri takip edecektir. Ayrıca Finansal türevlerin faiz, kur ve kredi riski gibi temel risk faktörlerine karşı nasıl kullanıldığı ele alınır. Risk azaltıcı işlevlerine ek olarak, opsiyonların bir arada kullanımı ile oluşturulan çeşitli yatırım stratejilerine de yer verilecektir. Delta-hedging ve Portföy sigortası gibi konular da ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi 3
Güz 2020-2021 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi 3
Bahar 2019-2020 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi (MFIN562) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MFIN 899 Servet Yönetimi 3 SU Kredi
Ders, finansal portföy yönetiminin uygulamaya yönelik niteliklerini ön plana çıkarmaktadır. Derste tanıtılan kavramlara paralel olarak, öğrencilerin ders boyunca gerçek yaşam problemleri hakkında düşünerek bir portföy yönetimi nosyonu geliştirmesi beklenmektedir. Derste değinilecek temel konular: Yatırım karar süreci ve yatırım politikası beyanı, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasası beklentileri ve varlık dağılımı, geleneksel varlık sınıflarında ve alternatif yatırımlarda portföy yönetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esasları
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Servet Yönetimi 3
Bahar 2019-2020 Servet Yönetimi (MFIN599) 3
Bahar 2018-2019 Servet Yönetimi (MFIN599) 3
Bahar 2017-2018 Servet Yönetimi (MFIN599) 3
Bahar 2016-2017 Servet Yönetimi (MFIN599) 3
Yaz 2015-2016 Servet Yönetimi (MFIN599) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :