Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MGMT 500 Yöneticiler İçin İstatistik 3 SU Kredi
Bu ders olasılık ve istatistik yöntemlerin kavramsal çerçevesi ve uygulamalarını kapsar. Özellikle istatistik analiz yöntemlerinin yönetim alanındaki uygulamaları vurgulanmaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetimde karşılaşacakları verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2011-2012 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2010-2011 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2009-2010 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2008-2009 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2007-2008 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2006-2007 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2005-2006 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2004-2005 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2003-2004 Araştırma Yöntemleri (GSM590) 3
Güz 2002-2003 Araştırma Yöntemleri (GSM590) 3
Güz 2001-2002 Araştırma Yöntemleri (GSM590) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 501 Küreselleşme 1.5 SU Kredi
Bu başlık altında küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ilişkisi incelenmektedir. Konular arasında uluslararası bakış açısına sahip işletmeler ve bunların insan kaynakları ve ürün yönetimi konularına entegre ettikleri küresel stratejiler bulunmaktadır. Dünyada değişen tüketici davranışlarının küresel ve yerel karşıtlığını; küreselleşen bilgi teknolojisini; küresel finans, para ve sermaye piyasalarını; küreselleşmenin makroekonomik denge üzerindeki sonuçlarını; küresel ticaret ve yatırım ortamında ekonomik büyüme ve gelişmeyi; AB, GATT ve NAFTA gibi politik ve ekonomik antlaşma ve toplulukları; küreselleşme ve modernleşme ilişkisi tartışılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Küreselleşme 1.5
Güz 2020-2021 Küreselleşme 1.5
Güz 2019-2020 Küreselleşme 1.5
Güz 2018-2019 Küreselleşme 1.5
Güz 2017-2018 Küreselleşme 1.5
Bahar 2016-2017 Küreselleşme 1.5
Güz 2016-2017 Küreselleşme 1.5
Bahar 2015-2016 Küreselleşme 1.5
Güz 2015-2016 Küreselleşme 1.5
Güz 2014-2015 Küreselleşme 1.5
Bahar 2012-2013 Küreselleşme 3
Bahar 2011-2012 Küreselleşme 3
Bahar 2010-2011 Küreselleşme 3
Bahar 2009-2010 Küreselleşme 3
Güz 2008-2009 Küreselleşme 3
Bahar 2007-2008 Küreselleşme 3
Bahar 2006-2007 Küreselleşme 3
Bahar 2005-2006 Küreselleşme 3
Bahar 2004-2005 Küreselleşme 3
Bahar 2003-2004 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2003-2004 Küreselleşme (GSM501) 3
Bahar 2002-2003 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2002-2003 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2001-2002 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2000-2001 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 1999-2000 Küreselleşme (GSM501) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 502 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5 SU Kredi
Bu ders, kurumsalcı ve kültürcü yaklaşımlardan yararlanarak, Türkiye'deki iş ve yönetim dünyasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya yöneliktir. Ele alınan konular arasında Türkiye'de iş dünyasının örgütlenme biçimleri, yönetsel davranışlar ve uygulamalar, yöneticilerin yetiştirilmesi ve yönetsel kariyerler yer almaktadır. Söz konusu meseleler Türkiye'nin sanayileşme süreci çerçevesinde incelenmektedir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2011-2012 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2010-2011 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2009-2010 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2008-2009 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2007-2008 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2006-2007 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2005-2006 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2004-2005 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 503 Yöneticiler için Ekonomi 3 SU Kredi
Bu ders temel ekonomik prensipleri ve bu prensiplerin rekabetçi ortamları nasıl şekillendirdiğini konu alır. Ders makro ve mikro ekonomik prensipleri işleyen iki bölümde verilmektedir. Dersin amacı öğrencileri ekonomik ortam hakkında bilgilendirmek ve ekonomik prensiplere dayalı kritik düşünebilme yetisini geliştirmektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2011-2012 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2010-2011 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2009-2010 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2008-2009 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2007-2008 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2006-2007 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2005-2006 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2004-2005 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2003-2004 Yönetsel Ekonomi (GSM581) 2
Güz 2002-2003 Yönetsel Ekonomi (GSM581) 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 504 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5 SU Kredi
Bu ders MBA programının sayısal analiz modülünü oluşturan derslerden ilkidir. İkinci ders ise MGMT 505 Excel ile Veri Analizi dersidir. Ders, tanımlayıcı istatistiklere ve olasılık teorisine (karar şemalarındaki uygulamalara odaklanarak) kapsamlı bit giriş sağlar Uygulamalar, müfredatta yer alan diğer dersleri için temel oluşturan yönetimin fonksiyonel alanlarından seçilir. Ders, materyalin kavramsal olarak anlaşılması ve istatistiksel analizin pratiğine odaklanır. Microsoft Excel ve ilgili eklentiler analizin amacı için kullanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2020-2021 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2019-2020 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2018-2019 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2017-2018 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2016-2017 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2015-2016 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2014-2015 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2013-2014 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 505 Excel İle Veri Analizi 1.5 SU Kredi
Bu ders MBA programının sayısal analiz modülünü oluşturan iki-ders modülünden ikincisidir. İlk ders MGMT 504 Kararlar ve Belirsizliktir. Ders; tahminsel istatistikler (güven aralıkları ve hipotez sınama), varyans ve doğrusal regresyon modellemesine detaylı bir giriş dersidir. Uygulamalar, müfredatta yer alan diğer dersleri için temel oluşturan yönetimin fonksiyonel alanlarından seçilir. Ders, materyalin kavramsal olarak anlaşılması ve istatistiksel analizin pratiğine odaklanır. Excel ve ilgili eklentiler analizin amacı için kullanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Excel İle Veri Analizi 1.5
Güz 2013-2014 Excel İle Veri Analizi 1.5
Onkosul: (MGMT 504 - Doktora - En Az D (birlikte de alinabilir)
veya MGMT 504 - Yüksek Lisans - En AzD) (birlikte de alinabilir)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 506 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders uygulayıcı/icraatçı yönetim perspektifini geliştirmeyi hedefler. Bu yaklaşımın odağında yöneticilerin, yönetim sürecinde ki karşılaştıkları zorluklar ve gerçekler yatar. Öğrenciler, "zaten öyledir" denilen varsayımları, hemen gözükmeyen değerleri, ve uygulamadaki kuramlarla olması gereken kuramlar arasındaki farkı, potansiyel çatışmaları ve sürprizleri, uygulamada yaşayan hakim belirleyicileri tanımlamak için ortaya çıkartmaya çalışırlar. Seçilmiş bir organizasyon içine bireysel ve takımlar içinde yuvalanarak "canlı vaka" deneyimini yaşayacaklar. Bu ders öğrencileri bir vaka çalışmasının tüm faydaları ile karşı karşıya bırakacak ama şimdiki gerçek zamanda ve etkileşimli bir şekilde bu deneyimi yaşamalarını sağlayacaktır. Firmaya gitmeden evvel yapılan arka plan çalışması, bir işlevin takım olarak irdelenmesi ve seçilmiş yöneticinin tipik bir gününün gözlemlenmesi aynı organizasyonda hep birlikte anlamlı ve canlandırılmış bir şekilde öğrencilerin bir bütünün parçası olmayı görmelerini sağlayacaktır. Bu deneyimler sınıf toplantılarında tartışılacak ve öğrenciler muhakeme yapabilen ve düşünen pratisyenler haline getirilmek üzere koçluk göreceklerdir. Bireysel veya takım halinde hazırlanan bir seri düşündürücü bildiri öğrencilerin icraatın içindeki yöneticinin eşiz özelliklerini seçilen firma bağlamında anlamalarını sağlayacaktır. Düşündürücü bildiri ve kapsamlı "canlı vaka" analizlerini yazarken öğrenecekleri teknik MBA programının ikinci senesindeki projelerin yönetiminde öğrencilere yardımcı olacaktır. Başka yöneticilerin pratiklerini inceleyerek ve gözlemlerini paylaşarak yeni eylem bilgisi yaratmayı böylelikle öğrenmiş olacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2010-2011 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2007-2008 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2006-2007 Yönetimde Eylem Geliştirme: İcraat Yönetimi 3
Bahar 2005-2006 Yönetimde Eylem Geliştirme 3
Bahar 2004-2005 Yönetimde Eylem Geliştirme 3
Güz 2003-2004 Yönetimde Eylem Geliştirme I (GSM511) 0
Güz 2002-2003 Yönetimde Eylem Geliştirme I (GSM511) 0
Güz 2001-2002 Yönetimde Eylem Geliştirme I (GSM511) 0
Güz 2000-2001 Yönetimde Eylem Geliştirme I (GSM511) 0
Güz 1999-2000 Yönetimde Eylem Geliştirme I (GSM511) 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 507 İş Hukuku 1.5 SU Kredi
Bu ders Türk hukukunun, ve özellikle şirket yönetime ilişkin hukukun, genel çerçevesini sunar. Bu bağlamda şirketler, çalışma, sermaye piyasaları ve icra-iflas yasalarının iş ortamını nasıl etkilediği incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 İş Hukuku 1.5
Bahar 2012-2013 İş Hukuku 1.5
Bahar 2011-2012 İş Hukuku 1.5
Bahar 2010-2011 İş Hukuku 1.5
Bahar 2009-2010 İş Hukuku 1.5
Bahar 2008-2009 İş Hukuku 1.5
Bahar 2007-2008 İş Hukuku 1.5
Bahar 2006-2007 İş Hukuku 1.5
Bahar 2005-2006 İş Hukuku 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 508 İş Dünyasında Etik 1.5 SU Kredi
Bu ders ahlaki sorgulama kapsitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2020-2021 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2019-2020 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2019-2020 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2018-2019 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2017-2018 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2016-2017 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2015-2016 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2014-2015 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2013-2014 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2012-2013 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2011-2012 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2010-2011 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2009-2010 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2008-2009 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2007-2008 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2006-2007 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2005-2006 İş Dünyasında Etik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 510 Strateji Yönetimi 3 SU Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2019-2020 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Strateji Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2015-2016 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Strateji Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Strateji Yönetimi 3
Güz 2012-2013 Strateji Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Strateji Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Strateji Yönetimi 3
Güz 2009-2010 Strateji Yönetimi 3
Güz 2008-2009 Strateji Yönetimi 3
Güz 2007-2008 Strateji Yönetimi 3
Güz 2006-2007 Strateji Yönetimi 3
Güz 2005-2006 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2003-2004 Strateji ve Anlam Yönetimi (GSM551) 3
Yaz 2002-2003 Strateji ve Anlam Yönetimi (GSM551) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 511 İş Simülasyonu 1.5 SU Kredi
Bir hafta içinde gerçekleştirilen bu 30-saatlik yoğun faaliyetin amacı, katılımcıların (4-5 kişilik takımlar halinde) elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortam sayesinde katılımcılar yönetimin üç temel işlevini (üretim, pazarlama, finans) birlikte işleterek hedef pazarlardaki başarılarını rakiplerine karşı izleme olanağına sahip olacaklardır. Başarı izleme süreci belirli sayıda periyotlar için yapıldıktan sonra katılımcıların yönetsel işlevleri yerine getirmekteki becerileri ölçülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2019-2020 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2018-2019 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2017-2018 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2016-2017 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2016-2017 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2015-2016 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2014-2015 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2013-2014 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2012-2013 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2011-2012 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2010-2011 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2009-2010 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2008-2009 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2007-2008 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2006-2007 İş Simülasyonu 2
Güz 2005-2006 İş Simülasyonu 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 513 Uluslararası İşletme Yönetimi 3 SU Kredi
Uluslararası işletme bugün dünyadaki en heyecan verici olgulardan biridir. Uluslararası işletme alanı kültür, politika, ekonomi, finans, teknoloji; aslında değişik ülkelerden olan firmalar arasındaki işleri etkileyen tüm aktiviteleri kapsar. Bu faktörler, gittikçe, lokal işletmeleri de etkilemektedir. Bu ders geniş bir alan olan uluslararası işletmenin entegre bir açıklamasını vermektedir. İlk olarak global ortam incelenecektir, sonra bu faktörlerin yöneticiler, küçük ve büyük işletmeler ve tüketicilerle olan etkileşimi gözden geçirilecektir. Bu dersin odağı uluslararası işletme olmakla birlikte, birçok konu lokal firmalarla da ilintilidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2019-2020 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 514 Yöneticiler için Ekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2020-2021 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2019-2020 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2018-2019 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2017-2018 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Bahar 2016-2017 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2016-2017 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Bahar 2015-2016 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2015-2016 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2014-2015 Yöneticiler İçin Mikroekonomi 1.5
Güz 2013-2014 Yöneticiler İçin Mikroekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 515 Yöneticiler İçin Makroekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ikinci dersi. Bu derste öğrencinin ekonomik kararlar verirken ekonomik ortamdaki (makro ve küresel) bilgileri kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Mikroekonomiyi işleyen ilk dersle birlikte, ekonomi modülü öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akil yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Yöneticiler İçin Makroekonomi 1.5
Bahar 2013-2014 Yöneticiler İçin Makroekonomi 1.5
Onkosul: (MGMT 514 - Doktora - En Az D
veya MGMT 514 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 517 Strateji Uygulama 3 SU Kredi
Bu derste örgütlerde stratejinin hayata geçirilmesi üzerine odaklanılacak ve de sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için etkili olan stratejik süreçler tanıtılacaktır. İşlenen konular belirsizlik altında strateji oluşturma, senaryo planlama yolu ile strateji geliştirme, stratejik karar alma mekanizmaları, örgüt tasarımı, stratejide ilişki ağlarının rolü, stratejik değişim yönetimi ve gelişmekte olan pazarlarda strateji uygulamalarıdır. Derste ağırlıklı olarak vaka metodu, destek olarak da simulasyonlar, alıştırmalar, projeler ve sunumlar kullanılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Strateji Uygulama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 521 Müzakere Becerileri 1.5 SU Kredi
Müzakere yetileri, önemli yöneticilik becerilerinden birini teşkil eder. Bu ders müzekere becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Katılımcılar, müzakere dinamiklerinin kişisel ve profesyonel yaşamlarında oynadığı rolü incelerken, zor durumlarda daha bilinçli ve becerili davranmalarını sağlayacak becerileri geliştirme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda, günlük yaşamda müzakere ortamlarının daha iyi farkınavararak bu tür ortamları becerilerini geliştirmeyi sürdürmek için bir eğitim fırsatı olarak kullanmayı da öğrenebileceklerdir. Ders, katılımcıların, müzakereyi, gerek sınıf gerekse bilgisayar ortamlarında, seyirci olarak değil aktif taraflar halinde yaşamalarına imkan verecek tartışmalara ve rol oynama gibi yöntemlere dayanarak yürütülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Müzakere Becerileri 1.5
Güz 2013-2014 Müzakere Becerileri 1.5
Güz 2012-2013 Müzakere Becerileri 3
Bahar 2008-2009 Müzakere Becerileri 1.5
Güz 2007-2008 Müzakere Becerileri 1.5
Güz 2006-2007 Müzakere Becerileri 1.5
Güz 2005-2006 Müzakere Becerileri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 522 Stratejik İnnovasyon 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin innovasyon dinamiklerini anlamasını sağlayacak birikimi oluşturmak ve inovasyonun zorlukarının başarıya yönetilmesini sağlayacak stratejileri aktarmaktır. Bu ders inovasyonun sıklıkla ortaya çıktığı sektörlerin ortak özelliklerini öğretir, bu sektördeki stratejilerin diğer ortamlardan ne yönlerden farklı olduğunu araştırır, şirket içi ve dışında inovasyon yönetim sürecini inceler. Bu ders ürün, hizmet veya teknolojide inovasyonun önemli olduğu durumlarla karşılanabilecek, girişimci, yönetici veya danışman olarak çalışmayı hedefleyen, ya da stratejik inovasyon konusunda temel bilgiler edinmek isteyen öğrenciler için uygundur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Stratejik İnnovasyon 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 525 Liderlik 1.5 SU Kredi
Bu ders güncel ve tarihsel liderlik araştırmalarının ve liderliğin geliştirilmesi ile ilgili kurumsal en iyi örneklerin üzerinden geçer. Dersin amaçları öğrencilerin kendi liderlik niteliklerinin farkına varıp anlamaları, liderlik teorilerini anlayıp uygulayabilmeleri, kendilerinin ve başkalarının liderlik niteliklerini ölçüp analiz edebilmeleri, ve etkin liderlik davranışlarının farkına varıp, uygulamalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Liderlik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 526 İş Dünyası ve Toplum İlişkin Seçilmiş Konular 1.5 SU Kredi
Kazanç amaçlı iş faaliyetleri dünya çapında çeşitli oluşumlar ve yönelimlerle yaygınlaşarak büyümesini sürdürmektedir. Bu derste iş dünyasının farklı toplulukların üyesi ve sözde rasyonel piyasa aktörleri olarak modern bireyler olan bizlerle ne tür bir etkileşim içinde olduğu incelecektir. Detayda ise iş dünyasının günlük yaşamı, kişisel kimliği, sosyal ve siyasal etkileşimleri, kültürel tutumları, ideolojileri ve bireylerin ufkunu nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, derste ayrıca sosyal bir kurum olarak modern iş dünyasının Batı Avrupa ve Kuzey Amerika?daki birçok tezahürlerine ve bunun yirminci yüzyıl boyunca evrimsel gelişimine değinilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 İş Dünyası ve Toplum İlişkin Seçilmiş Konular 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 528 Serbest Çalışma 1.5 SU Kredi
Lisansüstü programında içeriği tümüyle kapsanmayan akademik konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Çalışmanın bütün aşamaları sorumlu öğretim üyesinin onayını almak zorundadır. Araştırma çalışmaların, okumalarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi öğrencinin kendi sorumluluğunda gerçekleşecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Serbest Çalışma 1.5
Bahar 2020-2021 Serbest Çalışma 1.5
Güz 2013-2014 Serbest Çalışma 1.5
Güz 2010-2011 Serbest Çalışma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 535 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 3 SU Kredi
Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri: Büyük bir teknolojik devrimin tam ortasındayız. Yaptığımız her şey, hayatımız ve iş yaşamımız yeni teknolojiler ile çevrilmiş durumda. Bununla birlikte, dijitalleşmenin etkisiyle daha büyük bir dönüşüm ortaya çıkmakta ve teknoloji hayatımızın en küçük etkileşim noktalarına dahi nüfuz etmekte. Bu önemli değişim sürecinde, teknolojik devrim insanı merkeze oturtmakta. Yüksek performans gösteren şirketler, teknolojiyle sürekli ilişki kurarak ve öğrenerek, yeni çözümler üreterek, değişime yön vererek ve mevcudu yıkarak daha da başarılı olacaklar. Bu bağlamda, bu ders kapsamında, katılımcılara, gelişen trend ve teknolojileri etkili ve etkin bir şekilde iş hayatlarında değerleme ve iş süreçlerine ve kurumlarına doğru metodlar kullanarak entegre edebilmesi konusunda destek sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 541 Girişimcilik 3 SU Kredi
Yaratıcı ekonomi yeni düşüncülerin sonucunda oluşur. Yeni düşüncülerin temelini oluşturan girişimciler bu yüzden oldukça önemlidirler. Dolayısıyla, bu modül girişimcilik konusuna yoğunlaşacaktır. Özellikle de, yeni iş düşüncelerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği ve iş planlarının nasıl hazırlanacağı incelenecek konuların başında gelecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Girişimcilik 3
Bahar 2019-2020 Girişimcilik 3
Bahar 2018-2019 Girişimcilik 3
Bahar 2016-2017 Girişimcilik 3
Bahar 2015-2016 Girişimcilik 3
Bahar 2013-2014 Girişimcilik 3
Bahar 2012-2013 Girişimcilik 3
Bahar 2011-2012 Girişimcilik 3
Güz 2010-2011 Girişimcilik 3
Güz 2009-2010 Girişimcilik 3
Güz 2008-2009 Girişimcilik 3
Bahar 2007-2008 Girişimcilik 3
Bahar 2006-2007 Girişimcilik 3
Güz 2005-2006 Girişimcilik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 545 Yeni Girişim Kurma 1.5 SU Kredi
Bu ders yeni bir firma kurma sürecinin erken aşamalarına odaklanmaktadır. Girişimcilik sürecinin bu erken aşamasında 2 önemli nokta öne çıkmaktadır: (i) girişimcilik fırsatlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi, (ii) iş modelinin kurulması ve işin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kaynakların bulunması/ edinilmesi. Bu iki noktaya odaklanacak olan bu derste öğrencilere aşağıda listelenen konularda bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir:
• Girişimciliğe kısa bir giriş: Girişimci düşünme ve girişimcilik eğilimi
• Yaratıcılık ve bir iş fikrinin bulunması
• İş fikrinden fırsata: girişimcilik fırsatlarının keşfi ve geliştirilmesi
• İş tasarımı ve modeli
• Girişimci ekipler
• İş planı yazımı
• Yeni firma finansmanı ve kaynak edinimi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Yeni Girişim Kurma 1.5
Bahar 2020-2021 Yeni Girişim Kurma 1.5
Güz 2016-2017 Yeni Girişim Kurma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 550 Strateji Yönetimi 3 SU Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur. Konular katılımcıların getireceği farklı deneyimlerle ele alınacak ve kavramsal bir çerçeveye oturtulacaktır. Söz konusu dört perspektif, strateji oluşturma sürecinin, stratejiyi uygulama süreciyle ilişkisi çerçevesinde geliştirilmektedir. Böylece düşüncenin eyleme dönüşümü daha iyi anlaşılabilmektedir. İşletme, iş, rekabet ve yönetim işlevleri alanlarına yönelik strateji örnekleri incelenecek ve özellikle yeni iş geliştirme konusuna değinilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2008-2009 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2006-2007 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2004-2005 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2003-2004 Üretim Stratejisi (GSM529) 3
Yaz 2002-2003 Üretim Stratejisi (GSM529) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 551 Teknoloji Yönetimi 3 SU Kredi
Dersin ana konusunu teknolojilerin etkin olarak geliştirilmesi ve kullanımına yönelik kavramlar, modeller ve metotlar oluşturmaktadır. Teknolojilerin ve teknolojik yeniliklerin çok yönlü açıdan incelenerek karmaşık gözüken yönetim sorunlarının anlaşılması hedeflenmektedir. Ders iki ana bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, firma düzeyinde mikro konulara ağırlık verilecektir. Bu amaçla, teknolojinin üretimi, araştırılması, değerlendirilmesi, seçimi, uygulanması, kullanımı ve sonlandırılması ile ilgili çok farklı konular tartışılacaktır. Ayrıca, teknoloji yönetiminin temel taşlarını oluşturan teknoloji planlanması ve stratejisi konuları da ders kapsamında tartışılacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise makro ölçekte ki konulara ağırlık verilecektir. Örneğin, sanayilerin ve firmaların yeni teknolojiler ile nasıl evrildikleri, yeni sanayilerin nasıl oluştukları ve yenilik performansını etkileyen başlıca faktörler incelencektir. Bu iki düzeyli yapı sayesinde sistem perspektifinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sistem yaklaşımı sayesinde, teknoloji, üretim ve yönetim konuları arasında bir bütünlük sağlanacak ve teknoloji ile ilgili karmaşık ilişkilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Teknoloji Yönetimi 3
Yaz 2007-2008 Teknoloji Yönetimi 3
Yaz 2005-2006 Teknoloji Yönetimi 3
Yaz 2003-2004 Teknoloji Yönetimi (GSM528) 3
Yaz 2002-2003 Teknoloji Yönetimi (GSM528) 3
Yaz 2001-2002 Teknoloji Yönetimi (GSM528) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 560 İş İdaresi Uygulamaları 1.5 SU Kredi
Derste, C-Seviyesi tepe yöneticinin işin idaresine nasıl yaklaştığı üzerinde durulacaktır. Finans, Pazarlama, Strateji, Organizasyonel Davranış ve Operasyon yönetimi uygulamaları ve aralarındaki sinerji örneklerle anlatılacaktır. İş modeli kavramı üzerinde durulacaktır. Öğrenciler yöneticiler ile kendi organize edecekleri görüşmeler yapacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 İş İdaresi Uygulamaları 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 580 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, yaratıcılık, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Bahar 2010-2011 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Yaz 2008-2009 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Yaz 2006-2007 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Yaz 2004-2005 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 581 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3 SU Kredi
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, yaratıcılık, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3
Yaz 2007-2008 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3
Yaz 2005-2006 Yönetimde Seçilmiş Konular II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 585 Yönetim Pratiği Semineri I 1 SU Kredi
Bu seminer dizisinin amacı yönetimin pratiği ile ilişkili, öğrencilerin Şirket Eylem Projeleri sürecinde faydalanacağı konularda, bilgi aktarmaktır. MBA programının ikinci yılında şu konularda toplam beş seminer düzenlenecektir: Proje Yönetimi, Gruplarda Karar Verme, Kurumsal Kültür - Güç - Etki, İnovasyon, Değişim Yönetimi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Yönetim Pratiği Semineri I 1
Güz 2012-2013 Yönetim Pratiği Semineri I 1
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 586 Yönetim Pratiği Semineri II 1 SU Kredi
Bu iki bölümden oluşan seminer dizisinin ilk bölümüdür. Seminer dizisinin amacı Yönetimde Eylem Projeleri sürecinde öğrencilerin ihtiyaç duyacakları yönetim pratiğine dair konularda onlara bilgi aktarmaktır. Seminer dizisinin bu bölümünde vurgulanacak konular yenilikçilik, değişim yönetimi ve gruplarda karar verme (yöntemler, karar tuzakları, vs.) ile ilişkili olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Yönetim Pratiği Semineri II 1
Bahar 2012-2013 Yönetim Pratiği Semineri II 1
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 589 Serbest Çalışma 2 SU Kredi
MBA programında içeriği tümüyle kapsanmayan bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Dersin bütün aşamaları öğretim üyesi tarafından onaylanıyor olsa da, bu serbest çalışma öğrencinin sorumluluğunda gerçekleşecektir. Öğrenciler bu derse çalışması istenen öğretim üyesinde yazılı onay aldıktan sonra kayıt yapabilirler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Serbest Çalışma 2
Bahar 2009-2010 Serbest Çalışma 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 590 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
MBA programında içeriği tümüyle kapsanmayan bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Araştırmalar öğrencinin sorumluluğunda gerçekleşecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Serbest Çalışma 3
Bahar 2008-2009 Serbest Çalışma 3
Bahar 2005-2006 Serbest Çalışma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 591 Proje I 0 SU Kredi
MBA programının ikinci yıl projesini yapan öğrenciler bu derse ve bunu takip eden Proje II dersine kayıt yaptırmalıdır. Bu ders kredisiz olup, proje notu Proje II dersinde verilmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Proje I 0
Bahar 2019-2020 Proje I 0
Bahar 2018-2019 Proje I 0
Bahar 2017-2018 Proje I 0
Bahar 2016-2017 Proje I 0
Güz 2016-2017 Proje I 0
Güz 2015-2016 Proje I 0
Güz 2014-2015 Proje I 0
Güz 2013-2014 Proje I 0
Güz 2012-2013 Proje I 0
Bahar 2011-2012 Proje I 0
Güz 2011-2012 Proje I 0
Güz 2010-2011 Proje I 0
Güz 2009-2010 Proje I 0
Güz 2008-2009 Proje I 0
Güz 2007-2008 Proje I 0
Güz 2006-2007 Proje I 0
Güz 2005-2006 Proje I 0
Güz 2004-2005 Proje I (GSM591) 0
Güz 2003-2004 Proje I (GSM591) 0
Güz 2002-2003 Proje I (GSM591) 0
Güz 2001-2002 Proje I (GSM591) 0
Güz 2000-2001 Proje I (GSM591) 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 8 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 592 Proje II 10 SU Kredi
MBA programının ikinci yıl projesini yapan öğrenciler bahar döneminde bu derse kayıt yaptırmalıdır. Ders notu tamamlanmış proje üzerinden verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Proje II 10
Bahar 2019-2020 Proje II 6
Bahar 2018-2019 Proje II 6
Bahar 2017-2018 Proje II 6
Bahar 2016-2017 Proje II 6
Güz 2016-2017 Proje II 6
Güz 2015-2016 Proje II 6
Güz 2014-2015 Proje II 6
Bahar 2013-2014 Proje II 4.5
Bahar 2012-2013 Proje II 4.5
Yaz 2011-2012 Proje II 8
Bahar 2011-2012 Proje II 8
Bahar 2010-2011 Proje II 8
Bahar 2009-2010 Proje II 8
Bahar 2008-2009 Proje II 8
Bahar 2007-2008 Proje II 8
Bahar 2006-2007 Proje II 8
Bahar 2005-2006 Proje II 8
Bahar 2004-2005 Proje II (GSM592) 0
Bahar 2003-2004 Proje II (GSM592) 0
Bahar 2002-2003 Proje II (GSM592) 0
Bahar 2001-2002 Proje II (GSM592) 0
Bahar 2000-2001 Proje II (GSM592) 0
Onkosul: MGMT 591 - Yüksek Lisans - En Az D (birlikte de alinabilir)
veya MGMT 591 - Doktora - En AzD (birlikte de alinabilir)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS (20 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 593 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1.5 SU Kredi
Programın ikinci yıl boyunca sürdürülen bu faaliyetin amacı, proje takımlarınca elde edilen tecrübe ve bilginin takımların kendi aralarında belirli bir çerçeve ve felsefe içinde düzenli olarak paylaşılmasını sağlamaktır. Özellikle, proje faaliyetlerinin sağladığı pratik ve teorik bilgilerin Sabancı Üniversitesi MBA programı felsefesi ve çerçevesinde özümlenmesi bu paylaşımın temelini oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1.5
Güz 2016-2017 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1.5
Güz 2015-2016 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 3
Güz 2014-2015 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 3
Güz 2013-2014 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 1.5
Güz 2012-2013 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 1.5
Güz 2011-2012 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2010-2011 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2009-2010 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2008-2009 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2007-2008 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2006-2007 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2005-2006 Proje Tecrübesi Paylaşımı 1 0
Güz 2004-2005 Proje Tecrübesi Paylaşımı I (GSM5003) 0
Güz 2003-2004 Proje Tecrübesi Paylaşımı I (GSM5003) 0
Güz 2002-2003 Proje Tecrübesi Paylaşımı I (GSM5003) 0
Güz 2001-2002 Proje Tecrübesi Paylaşımı I (GSM5003) 0
Güz 2000-2001 Proje Tecrübesi Paylaşımı I (GSM5003) 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 594 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 3 SU Kredi
Programın ikinci yıl boyunca sürdürülen bu faaliyetin amacı, proje takımlarınca elde edilen tecrübe ve bilginin takımların kendi aralarında belirli bir çerçeve ve felsefe içinde düzenli olarak paylaşılmasını sağlamaktır. Özellikle, proje faaliyetlerinin sağladığı pratik ve teorik bilgilerin Sabancı Üniversitesi MBA programı felsefesi ve çerçevesinde özümlenmesi bu paylaşımın temelini oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 3
Bahar 2012-2013 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 3
Bahar 2011-2012 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2010-2011 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2009-2010 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2008-2009 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2007-2008 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2006-2007 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2005-2006 Proje Tecrübesi Paylaşımı 2 0
Bahar 2004-2005 Proje Tecrübesi Paylaşımı II (GSM5004) 0
Bahar 2003-2004 Proje Tecrübesi Paylaşımı II (GSM5004) 0
Bahar 2002-2003 Proje Tecrübesi Paylaşımı II (GSM5004) 0
Bahar 2001-2002 Proje Tecrübesi Paylaşımı II (GSM5004) 0
Bahar 2000-2001 Proje Tecrübesi Paylaşımı II (GSM5004) 0
Onkosul: MGMT 593 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MGMT 593 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 595 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Lisans programında içeriği tümüyle kapsanmayan bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Araştırmalar öğrencinin sorumluluğunda gerçekleşecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Serbest Çalışma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 596 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2020-2021 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2019-2020 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2018-2019 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2017-2018 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2016-2017 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2015-2016 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2014-2015 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 1.5
Güz 2013-2014 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 1.5
Güz 2012-2013 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 1.5
Güz 2011-2012 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 1.5
Güz 2010-2011 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 0
Güz 2009-2010 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 0
Bahar 2008-2009 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 0
Güz 2008-2009 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 0
Güz 2007-2008 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 0
Güz 2006-2007 Yönetim Becerileri Çalıştayları I 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 597 Endüstriyel Araştırma 3 SU Kredi
Bir endüstriyel kuruluş ile beraberce yürütülen projenin, öğretim üyesi tarafından dersin başlangıcında belirlenecek, araştırma raporu veya konferans bildirisi gibi belirgin çıktıları olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 598 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 1.5
Bahar 2011-2012 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 1.5
Yaz 2010-2011 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 0
Bahar 2010-2011 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 0
Bahar 2009-2010 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 0
Bahar 2008-2009 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 0
Bahar 2007-2008 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 0
Bahar 2006-2007 Yönetim Becerileri Çalıştayları II 0
Onkosul: MGMT 596 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MGMT 596 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 599 Proje 0 SU Kredi
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Proje 0
Bahar 2020-2021 Proje 0
Bahar 2016-2017 Proje 0
Güz 2013-2014 Proje 0
Güz 2010-2011 Proje 0
Güz 2009-2010 Proje 0
Güz 2008-2009 Proje 0
Güz 2007-2008 Proje 0
Güz 2006-2007 Proje 0
Güz 2005-2006 Proje 0
Bahar 2004-2005 Proje Dersi (GSM599) 0
Güz 2003-2004 Proje Dersi (GSM599) 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 24 ECTS (24 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 601 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı 3 SU Kredi
Bu ders, disiplinlerarası bir yaklaşımla, Türkiye toplumsal oluşumunda örgütsel ve yönetim yapılarının ve uygulamalarının tarihsel gelişimini ve değişimini ele almaktadır. Ders kapsamında Türkiye'de toplumsal sınıflar ve gruplar arasındaki iktisadi ve siyasi ilişkiler tarihsel gelişimi içerisinde mikro ve makro düzeylerde incelenmekte ve özellikle de devletin ve siyasal iktidarların ekonomik ve sosyal politikaların oluşumundaki rolü üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede sermayedarların işadamları örgütlerine, işçilerin sendikalara ve vasıflı çalışanların meslek örgütlerine yansıyan kollektif bilinç ve eylem tarzlarıyla bunlar arasındaki ilişkiler tartışılmaktadır. Tüm bunların Türkiye'deki yönetim pratiği ve yöneticinin toplumsal konumu üzerindeki etkilerinin tartışılmasıyla ders sona ermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı 3
Bahar 2004-2005 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı 3
Bahar 2002-2003 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Bahar 2000-2001 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Güz 2000-2001 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Bahar 1999-2000 Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Ortamı (GSM691) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 602 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri 3 SU Kredi
Bu dersin ana amacı stratejik yönetim kuramları ve araştırmalarının kritik değerlendirilmesini yapmaktır. Dersin içeriği geniştir ve şu konuları kaspsar: stratejik içerik, stratejik süreçler, üst düzey yöneticiler ve kurumsal yönetişim. Stratejik araştırma sorularının görgül çalışmasına özel bir önem verilmektedir. Ders stratejik yönetim veya ilgili alanlarda (örneğin: örgüt kuramı, örgütsel davranış, pazarlama stratejisi, işletme finansmanı, endüstriyel örgüt iktisadı, örgütlerin sosyolojisi, operasyonel strateji) araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine yöneliktir. Her ders stratejik yönetim altında yer alan bir alan incelenecektir. Ana başlıklar: stratejik yönetim alanının kökeni, stratejiyi kavramsallaştırma ve operasyonalize etme, stratejiye endüstiyel ve örgütsel iktisat açısından bakış, stratejiye kaynağa dayalı ve bilgiye dayalı bakış açıları, kurumsal strateji (farklı sektörlerde faaliyet gösterme ve birleşme ve devralma/ elden çıkarmalar), uluslararası strateji ve gelişen piyasalarda strateji, yönetişim ve vekil kuramı, stratejik karar verme, ve strateji ve örgütsel yapı konularından oluşmaktadır. Yaklaşımız genellikle klasik ve önemli çalışmaları değerlendirmek, konu hakkındaki kuramları/ bakış açılarını bütünleştirmek ve çeşitli görgül çalışmaları derinlemesine incelemek şeklinde olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri 3
Bahar 2016-2017 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri 3
Bahar 2014-2015 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri 3
Bahar 2011-2012 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri 3
Bahar 2009-2010 Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 801 Küreselleşme 1.5 SU Kredi
Bu başlık altında küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ilişkisi incelenmektedir. Konular arasında uluslararası bakış açısına sahip işletmeler ve bunların insan kaynakları ve ürün yönetimi konularına entegre ettikleri küresel stratejiler bulunmaktadır. Dünyada değişen tüketici davranışlarının küresel ve yerel karşıtlığını; küreselleşen bilgi teknolojisini; küresel finans, para ve sermaye piyasalarını; küreselleşmenin makroekonomik denge üzerindeki sonuçlarını; küresel ticaret ve yatırım ortamında ekonomik büyüme ve gelişmeyi; AB, GATT ve NAFTA gibi politik ve ekonomik antlaşma ve toplulukları; küreselleşme ve modernleşme ilişkisi tartışılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Küreselleşme 1.5
Bahar 2019-2020 Küreselleşme 1.5
Bahar 2018-2019 Küreselleşme 1.5
Bahar 2017-2018 Küreselleşme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 804 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5 SU Kredi
Bu ders MBA programının sayısal analiz modülünü oluşturan derslerden ilkidir. İkinci ders ise MGMT 505 Excel ile Veri Analizi dersidir. Ders, tanımlayıcı istatistiklere ve olasılık teorisine (karar şemalarındaki uygulamalara odaklanarak) kapsamlı bit giriş sağlar Uygulamalar, müfredatta yer alan diğer dersleri için temel oluşturan yönetimin fonksiyonel alanlarından seçilir. Ders, materyalin kavramsal olarak anlaşılması ve istatistiksel analizin pratiğine odaklanır. Microsoft Excel ve ilgili eklentiler analizin amacı için kullanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Bahar 2020-2021 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2020-2021 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2019-2020 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2018-2019 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Güz 2017-2018 Kararlar Ve Belirsizlik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 808 İş Dünyasında Etik 1.5 SU Kredi
Bu ders ahlaki sorgulama kapsitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2019-2020 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2018-2019 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2017-2018 İş Dünyasında Etik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 810 Strateji Yönetimi 3 SU Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2019-2020 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Strateji Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 811 İş Simülasyonu 1.5 SU Kredi
Bir hafta içinde gerçekleştirilen bu 30-saatlik yoğun faaliyetin amacı, katılımcıların (4-5 kişilik takımlar halinde) elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortam sayesinde katılımcılar yönetimin üç temel işlevini (üretim, pazarlama , finans) birlikte işleterek hedef pazarlardaki başarılarını rakiplerine karşı izleme olanağına sahip olacaklardır. Başarı izleme süreci belirli sayıda periyotlar için yapıldıktan sonra katılımcıların yönetsel işlevleri yerine getirmekteki becerileri ölçülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2019-2020 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2018-2019 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2017-2018 İş Simülasyonu 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 814 Yöneticiler için Ekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Güz 2019-2020 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Bahar 2018-2019 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Bahar 2017-2018 Yöneticiler için Ekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 817 Strateji Uygulama 3 SU Kredi
Bu derste örgütlerde stratejinin hayata geçirilmesi üzerine odaklanılacak ve de sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için etkili olan stratejik süreçler tanıtılacaktır. İşlenen konular belirsizlik altında strateji oluşturma, senaryo planlama yolu ile strateji geliştirme, stratejik karar alma mekanizmaları, örgüt tasarımı, stratejide ilişki ağlarının rolü, stratejik değişim yönetimi ve gelişmekte olan pazarlarda strateji uygulamalarıdır. Derste ağırlıklı olarak vaka metodu destek olarak da simulasyonlar, alıştırmalar , projeler ve sunumlar kullanılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Strateji Uygulama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 835 Yeni Girişim Kurma 1.5 SU Kredi
Bu ders yeni bir firma kurma sürecinin erken aşamalarına odaklanmaktadır. Girişimcilik sürecinin bu erken aşamasında 2 önemli nokta öne çıkmaktadır: (i) girişimcilik fırsatlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi, (ii) iş modelinin kurulması ve işin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kaynakların bulunması/ edinilmesi. Bu iki noktaya odaklanacak olan bu derste öğrencilere aşağıda listelenen konularda bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir: • Girişimciliğe kısa bir giriş: Girişimci düşünme ve girişimcilik eğilimi • Yaratıcılık ve bir iş fikrinin bulunması • İş fikrinden fırsata: girişimcilik fırsatlarının keşfi ve geliştirilmesi • İş tasarımı ve modeli • Girişimci ekipler • İş planı yazımı • Yeni firma finansmanı ve kaynak edinimi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yeni Girişim Kurma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 840 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 3 SU Kredi
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Endüstride yaşanmakta olan dijital dönüşüm bir yandan siber dünya ve fiziksel dünya diğer yandan da sınırların belirsizleşmesi ve aralarında bir sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Karar vericilerin, firmalarının rekabetçiliğini korumaları hatta geliştirmeleri için, bu dönüşümün taşıyıcılığını yapan teknolojilerin, yaklaşımların ve iyi örneklerin neler olduğunu ve gidişatın yönünü ise iyi kestirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm, özellikle küresel rekabet ortamında geleneksel dört operasyonel öncelikleri (maliyet, kalite, esneklik ve teslim) arasına anılmaya başlanan inovasyonun rolünün daha da belirginleşmesini de sağlamıştır. Ders, bu bağlamlarda bilinmesi gereken çeşitli kavramları, vakalar ve iyi örnekler eşliğinde derinlemesine tartışılmasını amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 3
Bahar 2018-2019 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 841 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5 SU Kredi
Endüstride yaşanmakta olan dijital dönüşüm bir yandan siber dünya ve fiziksel dünya diğer yandan da sınırların belirsizleşmesi ve aralarında bir sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Karar vericilerin, firmalarının rekabetçiliğini korumaları hatta geliştirmeleri için, bu dönüşümün taşıyıcılığını yapan teknolojilerin, yaklaşımların ve iyi örneklerin neler olduğunu ve gidişatın yönünü ise iyi kestirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm, özellikle küresel rekabet ortamında geleneksel dört operasyonel öncelikleri (maliyet, kalite, esneklik ve teslim) arasına anılmaya başlanan inovasyonun rolünün daha da belirginleşmesini de sağlamıştır. Ders, bu bağlamlarda bilinmesi gereken çeşitli kavramları, vakalar ve iyi örnekler eşliğinde derinlemesine tartışılmasını amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 845 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 1.5 SU Kredi
Büyük bir teknolojik devrimin tam ortasındayız. Yaptığımız herşey, hayatımız ve iş yaşamımız yeni teknolojiler ile çevrilmiş durumda. Bununla birlikte, dijitalleşmenin etkisiyle daha büyük bir dönüşüm ortaya çıkmakta ve teknoloji hayatımızın en küçük etkileşim noktalarına dahi nüfuz etmekte. Bu önemli değişim sürecinde, teknolojik devrim insanı merkeze oturtmakta. Yüksek performans gösteren şirketler, teknolojiyle sürekli ilişki kurarak ve öğrenerek, yeni çözümler üreterek, değişime yön vererek ve mevcudu yıkarak daha da başarılı olacaklar. Bu bağlamda, bu ders kapsamında, katılımcılara, gelişen trend ve teknolojileri etkili ve etkin bir şekilde iş hayatlarında değerleme ve iş süreçlerine ve kurumlarına doğru metodlar kullanarak entegre edebilmesi konusunda destek sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 851 Uluslararası İşletme Yönetimi 3 SU Kredi
Uluslarası İşletme Yönetimi Uluslararası işletme bugün dünyadaki en heyecan verici olgulardan biridir. Uluslararası işletme alanı kültür, politika, ekonomi, finans, teknoloji; aslında değişik ülkelerden olan firmalar arasındaki işleri etkileyen tüm aktiviteleri kapsar. Bu faktörler, gittikçe, lokal işletmeleri de etkilemektedir. Bu ders geniş bir alan olan uluslararası işletmenin entegre bir açıklamasını vermektedir. İlk olarak global ortam incelenecektir, sonra bu faktörlerin yöneticiler, küçük ve büyük işletmeler ve tüketicilerle olan etkileşimi gözden geçirilecektir. Bu dersin odağı uluslararası işletme olmakla birlikte, birçok konu lokal firmalarla da ilintilidir. Bu ders, bir ülke bazında uluslararası strateji geliştirmeyi öğretmek amacını gütmektedir. Dersin üç basamağı olacaktır: (1) sınıf eğitimi; (2) işyeri ziyaretleri, iş liderleri ve akademisyenler ile görüşmeler ; ve (3) öğrenilenlerin grup çalışması şeklinde analizi ve sentezlenmesi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uluslararası İşletme Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 892 Proje II 3 SU Kredi
Proje II MBA programının ikinci yıl projesini yapan öğrenciler bahar döneminde bu derse kayıt yaptırmalıdır. Ders notu tamamlanmış proje üzerinden verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Proje II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 896 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2020-2021 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 899 Proje 0 SU Kredi
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.s
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Proje 0
Bahar 2019-2020 Proje 0
Bahar 2018-2019 Proje 0
Bahar 2017-2018 Proje 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 24 ECTS (24 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 900 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2 SU Kredi
Bu ders yöneticilere karar vermede yardımcı olacak çeşitli sayısal araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri içermektedir. Dersin yapısı, anlatılan teorik konuların çeşitli veri analizi örnekleri kapsamında kullanılmasını hedeflemektedir. İşlenen konular arasında ölçme ve örnekleme, anket ve diğer araştırma yöntemleri, temel olasılık kavramları ve olasılık dağılımları, güven aralığı, hipotez testi, regresyon ve zaman serileri gibi istatistiksel kavramlar yer almaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ellerindeki araştırma verilerinin güvenirliği konusunda fikir yürütebilmenin yanı sıra bu verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
Güz 2020-2021 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
Güz 2019-2020 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
Güz 2018-2019 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
Güz 2017-2018 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
Güz 2016-2017 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2
Güz 2015-2016 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 1.5
Güz 2014-2015 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 1.5
Güz 2013-2014 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 1.5
Güz 2012-2013 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 1.5
Güz 2011-2012 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 1.5
Güz 2010-2011 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3
Güz 2009-2010 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3
Güz 2008-2009 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3
Güz 2007-2008 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3
Güz 2006-2007 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2005-2006 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2004-2005 Yöneticiler İçin İstatistik 3
Güz 2003-2004 Araştırma Yöntemleri (GSM590) 3
Güz 2002-2003 Araştırma Yöntemleri (GSM590) 3
Güz 2001-2002 Araştırma Yöntemleri (GSM590) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 901 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5 SU Kredi
Bu derste küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ile doğrudan ve/veya dolaylı ilişkileri incelenmektedir. İşlenen konular arasında küreselleşme tarışmaları ile ilintili olarak kavramsallaştırma, nedensel dinamikler, sosyo-ekonomik sonuçlar, ve makroekonomik istikrar, devlet gücü ve yönetişim konuları yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5
Bahar 2019-2020 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5
Bahar 2018-2019 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5
Bahar 2017-2018 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5
Bahar 2016-2017 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5
Güz 2016-2017 Küresel ve Yerel İş Ortamı 1.5
Güz 2015-2016 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2014-2015 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2013-2014 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2012-2013 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2011-2012 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2010-2011 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2009-2010 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2008-2009 Küresel ve Yerel İş Ortamı 3
Güz 2006-2007 Küreselleşme 3
Güz 2005-2006 Küreselleşme 3
Güz 2004-2005 Küreselleşme 3
Bahar 2003-2004 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2003-2004 Küreselleşme (GSM501) 3
Bahar 2002-2003 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2002-2003 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2001-2002 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 2000-2001 Küreselleşme (GSM501) 3
Güz 1999-2000 Küreselleşme (GSM501) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 902 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5 SU Kredi
Bu ders, kurumsalcı ve kültürcü yaklaşımlardan yararlanarak, Türkiye'deki iş ve yönetim dünyasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya yöneliktir. Ele alınan konular arasında Türkiye'de iş dünyasının örgütlenme biçimleri, yönetsel davranışlar ve uygulamalar, yöneticilerin yetiştirilmesi ve yönetsel kariyerler yer almaktadır. Söz konusu meseleler Türkiye'nin sanayileşme süreci çerçevesinde incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2005-2006 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Bahar 2004-2005 Türkiye'de İş Dünyası ve Yönetim 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 903 Mikroekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Mikroekonomi 1.5
Bahar 2014-2015 Mikroekonomi 1.5
Güz 2013-2014 Mikroekonomi 1.5
Güz 2012-2013 Mikroekonomi 1.5
Güz 2011-2012 Mikroekonomi 1.5
Güz 2010-2011 Mikroekonomi 1.5
Güz 2009-2010 Mikroekonomi 1.5
Güz 2008-2009 Mikroekonomi 1.5
Güz 2007-2008 Mikroekonomi 1.5
Güz 2006-2007 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2005-2006 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2004-2005 Yöneticiler için Ekonomi 3
Güz 2003-2004 Strateji ve Ekonomi (GSM587) 2
Güz 2002-2003 Strateji ve Ekonomi (GSM587) 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 904 Makroekonomi 1.5 SU Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ikinci dersi. Bu derste öğrencinin ekonomik kararlar verirken ekonomik ortamdaki (makro ve küresel) bilgileri kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Mikroekonomiyi işleyen ilk dersle birlikte, ekonomi modülü öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Makroekonomi 1.5
Bahar 2014-2015 Makroekonomi 1.5
Güz 2014-2015 Makroekonomi 1.5
Bahar 2013-2014 Makroekonomi 1.5
Yaz 2012-2013 Makroekonomi 1.5
Güz 2012-2013 Makroekonomi 1.5
Güz 2011-2012 Makroekonomi 1.5
Bahar 2010-2011 Makroekonomi 1.5
Bahar 2009-2010 Makroekonomi 1.5
Bahar 2008-2009 Makroekonomi 1.5
Bahar 2007-2008 Makroekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 905 İş Dünyasında Etik 1.5 SU Kredi
Bu ders ahlaki sorgulama kapasitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2019-2020 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2018-2019 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2017-2018 İş Dünyasında Etik 1.5
Bahar 2016-2017 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2016-2017 İş Dünyasında Etik 1.5
Yaz 2014-2015 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2014-2015 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2013-2014 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2012-2013 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2011-2012 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2010-2011 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2009-2010 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2008-2009 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2006-2007 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2005-2006 İş Dünyasında Etik 1.5
Güz 2004-2005 İş Dünyasında Etik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 910 Strateji Yönetimi 3 SU Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Strateji Yönetimi 3
Güz 2019-2020 Strateji Yönetimi 3
Güz 2018-2019 Strateji Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Strateji Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Strateji Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Strateji Yönetimi 3
Güz 2014-2015 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Strateji Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2012-2013 Strateji Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2010-2011 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2009-2010 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2008-2009 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2007-2008 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2006-2007 Strateji Yönetimi 4
Yaz 2005-2006 Strateji Yönetimi 4
Yaz 2004-2005 Strateji Yönetimi 4
Yaz 2003-2004 Stratejik Düşünme ve Eylem (GSM553) 3
Yaz 2002-2003 Stratejik Düşünme ve Eylem (GSM553) 3
Yaz 2001-2002 Stratejik Düşünme ve Eylem (GSM553) 3
Yaz 2000-2001 Stratejik Düşünme ve Eylem (GSM553) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 911 İş Simülasyonu 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı, katılımcıların elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortamda takımlar halinde yarışan öğrenciler yönetimin temel fonksiyonel alanlarının (üretim, pazarlama, finans gibi) nasıl bütünleşik bir şekilde çalıştığını daha iyi anlayacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2019-2020 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2018-2019 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2017-2018 İş Simülasyonu 1.5
Bahar 2016-2017 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2016-2017 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2015-2016 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2014-2015 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2013-2014 İş Simülasyonu 1.5
Güz 2012-2013 İş Simülasyonu 1.5
Yaz 2010-2011 İş Simülasyonu 1.5
Yaz 2009-2010 İş Simülasyonu 1.5
Yaz 2008-2009 İş Simülasyonu 1.5
Yaz 2007-2008 İş Simülasyonu 1.5
Yaz 2006-2007 İş Simülasyonu 3
Yaz 2005-2006 İş Simülasyonu 3
Yaz 2004-2005 İş Simülasyonu 3
Yaz 2003-2004 İş Simulasyonu (GSM595) 3
Yaz 2002-2003 İş Simulasyonu (GSM595) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 914 Ekonomi 1.5 SU Kredi
Ekonomi dışımızda yer alan bir konu değildir. Hepimiz ekonomiyi deneyimleriz çünkü hepimiz ekonomi dolayımıyla etkileşime geçer, işbirlikleri oluşturur ve bir birlerimizle rekabet ederiz. Herkes ekonomiye bir biçimde katkıda bulunur. Bu nedenle herkesin ekonomide bir çıkarı vardır: Ekonomi nasıl işlemektedir? İyi işleyen bir ekonomi ne tür özelliklere sahiptir? Ekonomi kimlerin çıkarına hizmet eder? Bu ders, günümüz ekonomik sisteminin nasıl çalıştığına dair sorular sorarak, öğrencileri iktisat disiplinini öğrenmeye teşvik etmektedir. Dersin odağında şirketler arasındaki rekabet, toplam yatırım, tüketim ve istihdam ile ekonomi ve çevre arasındaki ilişkiler yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Ekonomi 1.5
Güz 2020-2021 Ekonomi 1.5
Güz 2019-2020 Ekonomi 1.5
Bahar 2018-2019 Ekonomi 1.5
Güz 2018-2019 Ekonomi 1.5
Bahar 2017-2018 Ekonomi 1.5
Güz 2017-2018 Ekonomi 1.5
Güz 2016-2017 Ekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 915 Uluslararası İşletme Yönetimi 1.5 SU Kredi
Uluslararası işletme bugün dünyadaki en heyecan verici olgulardan biridir. Uluslararası işletme alanı kültür, politika, ekonomi, finans, teknoloji; aslinda değişik ülkelerden olan firmalar arasındaki işleri etkileyen tüm aktiviteleri kapsar. Bu faktörler, gittikçe, lokal işletmeleri de etkilemektedir. Bu ders geniş bir alan olan uluslararası işletmenin entegre bir açıklamasını vermektedir. İlk olarak global ortam incelenecektir, sonra bu faktörlerin yöneticiler, küçük ve büyük işletmeler ve tüketicilerle olan etkileşimi gözden geçirilecektir. Bu dersin odağı uluslararası işletme olmakla birlikte, birçok konu lokal firmalarla da ilintilidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Uluslararası İşletme Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 918 Yoneticiler icin İş Analitiği 1.5 SU Kredi
Bu ders iş dünyasında kara verme süreçlerinin iyileştirilmesi için analitiğin ve planlı yaklaşımların kullanımına odaklanır. Bu ders günümüzdeki çeşitli sektölerden iş liderlerinin farklı alet ve yötemlerin değerlendirdiklerini araştırır. Bu ders ayrıca, iş analitiğinin tarihini, data anlama ve ön değerlendirmeyi, tahmin modellemesini, ve gelecekteki iş analitiği trendlerini içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Yoneticiler icin İş Analitiği 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 919 Yönetsel Karar Modelleme 1.5 SU Kredi
Bu ders optimizasyonu, simulasyonu ve karar ağacını karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araçlar olarak tanıtmayı hedefler. Temel amaç iş dünyasında karar verme sürecinde karşılaşılan karmaşık problemlere yönetsel karar modellerinin yapılandırılması ile ilgili yeteneklerin geliştirilmesidir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel komutları, araçları ve eklentileri vasıtasıyla yapılmaktadır. İş dünyasından uyarlanan operasyon, finans ve pazarlama uygulamaları açıklayıcı örnek olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, bu problemleri analiz edecek, çözecek ve ekonomik anlamlarını çalışacağız.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Yönetsel Karar Modelleme 1.5
Bahar 2016-2017 Yönetsel Karar Modelleme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 920 Risk Analizi ve Simulasyon 1.5 SU Kredi
Bu ders simulasyonu bir karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araç olarak tanıtan uygulamalı Monte Carlo simulasyon dersidir. Amaç simulasyonun pratik uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve model geliştirme konularına vurgu yaparken uygulamada gerekli olan istatistiksel konuları da öğretmektir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel eklentisi olan @RISK ile yapılacaktır (Palisade Decision Tools araçları paketinin bir parçası). Finans, pazarlama ve operasyon alanlarından (örneğin finansal risk modelleme, pazar payı modellemesi, kapasite planlaması gibi) problemlerden/modellerden dengeli bir konu seçilimi yapılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Risk Analizi ve Simulasyon 1.5
Güz 2015-2016 Risk Analizi ve Simulasyon 1.5
Yaz 2013-2014 Risk Analizi ve Simulasyon 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 921 İş Hayatı ve Toplum 1.5 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin, iş dünyasını ve onun temsil ettiklerini mevcut sosyolojik teoriler bağlamında anlamlandırmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, iş hayatı ve sosyal değişim arasındaki etkileşimi ve modernlikteki değişimlere bağlı olan dönüşümü tanımlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 İş Hayatı ve Toplum 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 930 Kurumsal Strateji 1.5 SU Kredi
İşletme politikası, üst düzey yönetimin işlev ve sorumluluklarını, işletme için hayati önemi olan sorunları ve bir örgütün yönü ve geleceğini belirleyen kararların bütününü kapsayan bir alandır. Tıpkı kamu politikaları gibi işletme politikası da amaç belirleme, örgütsel kimliğin ve karakterin tanımlanması, yapılması gerekenlerin sürekli güncellenmesi, olası rekabet ve aksi koşullara karşı hazırlıklı olmak adına kaynakların hedefe uygun belirlenmesi ve sorumlu ve etik davranmaya dair standartların belirlenmesini kapsar. İşletme politikasının asıl ilgi alanı firmanın stratejisidir. Strateji, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere uygun kaynak dağılımı ve hareketlerin benimsenmesini kapsar. Bir işletmenin politikasının veya stratejisinin yönetilmesine 'Stratejik Yönetim' denir. Stratejinin merkezinde "Hangi iş alanında bulunmalıyız?" ve "Ne şekilde rekabet edebiliriz?" soruları yer alır. Günümüz firmalarında rekabet baskın unsur olmaya devam ettiği için, bahsi geçen soruların ikincisi ile ilgileniyor olacağız. Dersin önemli bir bölümü sürdürülebilir rekabet üstünlüğü konusu üzerine şekillenecektir. Bu konulara genel yönetici bakış açısıyla yaklaşacağız. Bu yönetici; yönetim kurulu başkanı, icra sorumlusu, operasyonel bir birimin müdürü veya kendi işletmesinin patronu olabilir. Ancak bu ders, sadece geleceğin genel müdür veya benzeri pozisyonlarına aday olanlar için değil, bir firmanın stratejisini anlamanın farklı işlevlerde yaratacağı katkıyı fark eden herkes için tasarlanmış ve faydalı olacağı öngörülmüştür. Ders uygulama ve sorun-odaklı bir yöntem izleyecektir. Öğrencilerden çoğunlukla kavramları, analitik şablonları ve/veya içgüdülerini gerçek firmaların tecrübe ettiği sorunlara uygulamaları beklenecektir. Bu bağlamda kuramsal yaklaşımlar iktisat, finans , muhasebe, pazarlama ve örgüt kuramı gibi disiplinlerden yola çıkılarak ortaya konacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kurumsal Strateji 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 935 Yeni Girişim Kurma 1.5 SU Kredi
Bu ders yeni bir firma kurma sürecinin erken a aşamalarına odaklanmaktadır. Girişimcilik sürecinin bu erken aşamasında 2 önemli nokta öne çıkmaktadır: (i) girişimcilik fırsatlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi, (ii) iş modelinin kurulması ve işin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayacak kaynakların bulunması/ edinilmesi. Bu iki noktaya odaklanacak olan bu derste öğrencilere aşağıda listelenen konularda bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir: • Girişimciliğe kısa bir giriş: Girişimci düşünme ve girişimcilik eğilimi • Yaratıcılık ve bir iş fikrinin bulunması • İş fikrinden fırsata: girişimcilik fırsatlarının keşfi ve geliştirilmesi • İş tasarımı ve modeli • Girişimci ekipler • İş planı yazımı • Yeni firma finansmanı ve kaynak edinimi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yeni Girişim Kurma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 940 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5 SU Kredi
Endüstride yaşanmakta olan dijital dönüşüm bir yandan siber dünya ve fiziksel dünya diğer yandan da sınırların belirsizleşmesi ve aralarında bir sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Karar vericilerin, firmalarının rekabetçiliğini korumaları hatta geliştirmeleri için, bu dönüşümün taşıyıcılığını yapan teknolojilerin, yaklaşımların ve iyi örneklerin neler olduğunu ve gidişatın yönünü ise iyi kestirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm, özellikle küresel rekabet ortamında geleneksel dört operasyonel öncelikleri (maliyet, kalite, esneklik ve teslim) arasına anılmaya başlanan inovasyonun rolünün daha da belirginleşmesini de sağlamıştır. Ders, bu bağlamlarda bilinmesi gereken çeşitli kavramları, vakalar ve iyi örnekler eşliğinde derinlemesine tartışılmasını amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5
Bahar 2019-2020 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5
Bahar 2018-2019 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5
Bahar 2017-2018 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 945 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 1.5 SU Kredi
Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri: Büyük bir teknolojik devrimin tam ortasındayız. Yaptığımız herşey, hayatımız ve iş yaşamımız yeni teknolojiler ile çevrilmiş durumda. Bununla birlikte, dijitalleşmenin etkisiyle daha büyük bir dönüşüm ortaya çıkmakta ve teknoloji hayatımızın en küçük etkileşim noktalarına dahi nüfuz etmekte. Bu önemli değişim sürecinde, teknolojik devrim insanı merkeze oturtmakta. Yüksek performans gösteren şirketler, teknolojiyle sürekli ilişki kurarak ve öğrenerek, yeni çözümler üreterek, değişime yön vererek ve mevcudu yıkarak daha da başarılı olacaklar. Bu bağlamda, bu ders kapsamında, katılımcılara, gelişen trend ve teknolojileri etkili ve etkin bir şekilde iş hayatlarında değerleme ve iş süreçlerine ve kurumlarına doğru metodlar kullanarak entegre edebilmesi konusunda destek sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 1.5
Bahar 2018-2019 Teknoloji Farkındalığı ve Teknoloji Trendlerinin İş Hayatı ve Süreçlerine Etkileri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 951 Girişimcilik 1.5 SU Kredi
Yaratıcı ekonomi yeni düşüncülerin sonucunda oluşur. Yeni düşüncülerin temelini oluşturan girişimciler bu yüzden oldukça önemlidirler. Dolayısıyla, bu modül girişimcilik konusuna yoğunlaşacaktır. Özellikle de, yeni iş düşüncelerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği ve iş planlarının nasıl hazırlanacağı incelenecek konuların başında gelecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Girişimcilik 1.5
Yaz 2009-2010 Girişimcilik 1.5
Yaz 2008-2009 Girişimcilik 1.5
Yaz 2007-2008 Girişimcilik 1.5
Yaz 2006-2007 Girişimcilik 3
Yaz 2004-2005 Girişimcilik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 953 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5 SU Kredi
Müzakere yetileri, önemli yöneticilik becerilerinden birini teşkil eder. Bu ders müzekere becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Katılımcılar, müzakere dinamiklerinin kişisel ve profesyonel yaşamlarında oynadığı rolü incelerken, zor durumlarda daha bilinçli ve becerili davranmalarını sağlayacak becerileri geliştirme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda, günlük yaşamda müzakere ortamlarının daha iyi farkınavararak bu tür ortamları becerilerini geliştirmeyi sürdürmek için bir eğitim fırsatı olarak kullanmayı da öğrenebileceklerdir. Ders, katılımcıların, müzakereyi, gerek sınıf gerekse bilgisayar ortamlarında, seyirci olarak değil aktif taraflar halinde yaşamalarına imkan verecek tartışmalara ve rol oynama gibi yöntemlere dayanarak yürütülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Bahar 2017-2018 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Bahar 2016-2017 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2015-2016 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Güz 2015-2016 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2013-2014 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2012-2013 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2009-2010 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2008-2009 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2007-2008 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 1.5
Yaz 2006-2007 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 3
Yaz 2005-2006 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 3
Yaz 2004-2005 Yöneticiler İçin Müzakere Becerileri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 955 Liderlik ve Anlam Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders güncel ve tarihsel liderlik araştırmalarının ve liderliğin geliştirilmesi ile ilgili kurumsal en iyi örneklerin üzerinden geçer. Dersin amaçları öğrencilerin kendi liderlik niteliklerinin farkına varıp anlamaları, liderlik teorilerini anlayıp uygulayabilmeleri, kendilerinin ve başkalarının liderlik niteliklerini ölçüp analiz edebilmeleri, ve etkin liderlik davranışlarının farkına varıp, uygulamalarıdır. Temel öğretim metodolojisi deneyimsel öğrenimdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Liderlik ve Anlam Yönetimi 3
Yaz 2005-2006 Kendimizde ve Başkalarında Liderlik Geliştirme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 957 Liderlik ve Anlam Yönetimi 1.5 SU Kredi
Liderliğin en önemli işlevlerinden birisi, örgüt içinde anlam oluşturmak ve bunu yaymaktır. Bunun gerektirdiği ise yöneticilerin çok kuvvetli kavram oluşturma yeteneklerine sahip olması ihtiyacıdır ve böylece şirketlerini içinde bulundukları ortamda verimli ve etkili olarak yönlendirebilsinler. Bu derste, yönetsel ve örgütsel kavramsallaştırma süreci 'anlam yönetimi' yaklaşımının 3 temel fonksiyonu üzerine oturtulacaktır. Birinci fonksiyon olan 'bilişsel fonksiyon' yöneticilerin iş dünyalarını şirket açısından algılayabilmek içindir. İkinci fonksiyon, yaratıcılık fonksiyonu, yeni ürün ve süreçler için gereken teknolojik ve yönetsel bilme yaratılması ve kullanılması içindir. Üçüncü fonksiyon, katılımsal fonksiyon, ise şirketin sunduğu servis ve ürünlerin içinde bulunduğu iş ortamında benimsenmesi ve kabul edilmesi için gereken iletişim sisteminin etkin bir biçimde kurulup çalıştırılmasıdır. Bu üç temel fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yöneticilerin değişik türde liderlik stilleri uygulamak durumundadır. Bunlar, vizyonerlikten koçluğa, örnek olmaktan katılımcılığa ve emir vericiden dostluk ağırlıklı olanlara kadar değişebilir. Değişik liderlik türlerinin ne zaman ve hangi anlam yönetimi fonksiyonlarında kullanılacağı bu derste örneklerle işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 959 Kültürlerarası Yönetim 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere kültürlerarası yönetim konularını ve çokuluslu iş ortamlarının özelliklerini tanıtmaktır. Simulasyonlar, vaka çalışmaları ve grup projeleri ile ögrencilere, kültürün ne olduğu (ve ne olmadığı), bireylerin bilişsel, duygusal ve motivasyonel dünyalarını nasıl şekillendirdiği ve bunun neticesinde özellikle liderlik, takım çalışması ve çatışma yönetimi konularında ne gibi kültürlerarası iletişim meseleleri ortaya çıktığı aktarılmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin hem kendi varsayımlarını hem de farklı kültürden şirketlerde, özellikle uluslararası kariyer gelişimi açısından insan kaynakları yönetimi konularını kapsamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Kültürlerarası Yönetim 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 961 Risk Sermayesi 1.5 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere, risk sermayesinin zengin ve aynı oranda gizemli dünyasını tanıtmayı amaçlar. Risk sermayesi firmaları hakkında; Risk sermayesi firmaları neden var?, Nereden geldiler?, Nasıl çalışırlar?, Organizasyon yapıları nasıldır?, Nasıl para kazanırlar? ve Fonlarını nasıl artırırlar gibi akla gelen soruların cevaplarını anlamaya yardımcı olur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2015-2016 Risk Sermayesi 1.5
Yaz 2013-2014 Risk Sermayesi 1.5
Güz 2013-2014 Risk Sermayesi 1.5
Yaz 2012-2013 Risk Sermayesi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 963 Yenilikçi bir ekosistem yaratmak ve yönetmek 1.5 SU Kredi
Bu derste, bir şirket bir açık inovasyon stratejisini nasıl geliştirir ve uygular tüm boyutlarıyla incelenir. Açık inovasyon modelinin farkları, ekosistem içinde fikri haklar yönetimi, teknoloji alımı ve kooperatif Ar-Ge, kurumsal risk sermayesi, tüketicileri aktif olarak inovasyon çabalarına dahil etme, sanal kalabalıklar ve internet bazlı inovasyon kitleleri analizi yapılacak konular arasında yer alır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Yenilikçi bir ekosistem yaratmak ve yönetmek 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 964 Doğru Kararlar, Doğru Liderler 1.5 SU Kredi
Bu ders katılımcılara liderlik yolculuğunda daha doğru kararlar almaları için gerekli metodolojiyi ve yol haritasını sağlama amacını taşımaktadır. Olabildiğince pratik ve anlaşılabilir bir şekilde, yönetim kaynaklarının atama ve işe alma, değerlendirme ve terfi kararlarında kullanılabilecek basit bir metodolojiyi sunarken; • Liderlik kararlarında başarı formülünün olduğu, • Doğru liderlik kararlarının verilmesinin zorlukları, • Doğru liderleri ararken bakılacak alanlar ve yerler, • Liderlerin değerlendirilme yöntemleri, • “En iyi liderleri” ikna ve motive etmenin yolları • Liderlik değişim kararının zamanlaması, ve benzeri başlıkları irdelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Doğru Kararlar, Doğru Liderler 1.5
Bahar 2019-2020 Doğru Kararlar, Doğru Liderler 1.5
Bahar 2018-2019 Doğru Kararlar, Doğru Liderler 1.5
Bahar 2017-2018 Doğru Kararlar, Doğru Liderler 1.5
Bahar 2016-2017 Doğru Kararlar, Doğru Liderler 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 980 Yönetimde Seçilmiş Konular I 1.5 SU Kredi
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, liderlik, yaratıcılık, yenilik, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Yönetimde Seçilmiş Konular I 1.5
Bahar 2017-2018 Yönetimde Seçilmiş Konular I 1.5
Bahar 2016-2017 Yönetimde Seçilmiş Konular I 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 996 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Güz 2020-2021 Yönetim Becerileri Geliştirme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MGMT 999 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Dönem Projesi 0
Bahar 2019-2020 Dönem Projesi 0
Bahar 2018-2019 Dönem Projesi 0
Bahar 2017-2018 Dönem Projesi 0
Bahar 2016-2017 Dönem Projesi 0
Güz 2016-2017 Dönem Projesi 0
Yaz 2014-2015 Dönem Projesi 0
Yaz 2013-2014 Dönem Projesi 0
Güz 2013-2014 Dönem Projesi 0
Yaz 2012-2013 Dönem Projesi 0
Yaz 2011-2012 Dönem Projesi 0
Yaz 2010-2011 Dönem Projesi 0
Yaz 2009-2010 Dönem Projesi 0
Yaz 2008-2009 Dönem Projesi 0
Yaz 2007-2008 Dönem Projesi 0
Yaz 2006-2007 Dönem Projesi 0
Yaz 2005-2006 Dönem Projesi 0
Yaz 2004-2005 Dönem Projesi 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 17 ECTS (17 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :