Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MKTG 501 Pazarlama Yönetimi 3 SU Kredi
Pazarlama yönetimi, işletmelerin hedefleri ve kapasiteleri çerçevesinde yöneticilere yaratıcı düşünce ve stratejik karar alma süreci yaratarak işletmenin hedef kitlesine ürün ve hizmetleri fiziksel veya sanal ortamlarda sunmalarını sağlar. Küreselleşen pazarların, müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin sürekli değiştiği, doğrudan ve on-line pazarlama yöntemlerinin geliştiği bir ortamda rekabet üstünlüğü yaratmada ve bunları devam ettirmede kullanılan stratejileri ve yenilikleri araştırır. Psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden yola çıkarak müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde oluşturulup devam etmesi için stratejiler geliştirir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2020-2021 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2019-2020 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2018-2019 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2014-2015 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2010-2011 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2007-2008 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2006-2007 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2005-2006 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2003-2004 Ürün Yönetimi (GSM502) 3
Bahar 2002-2003 Ürün Yönetimi (GSM502) 3
Bahar 2001-2002 Ürün Yönetimi (GSM502) 3
Bahar 2000-2001 Ürün Yönetimi (GSM502) 3
Bahar 1999-2000 Ürün Yönetimi (GSM502) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 507 Satış Yönetimi 1.5 SU Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2019-2020 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2016-2017 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2015-2016 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2014-2015 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2013-2014 Satış Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 511 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 SU Kredi
Bu ders öğrenciye entegre (bütünleşik) pazarlama iletişimi yönetiminin temel yönlerini sunar. Kapsanan konular arasında reklamcılık, satış promosyonu teknikleri, halkla ilişkiler, satın alma noktası iletişimi, etkileşimli pazarlama ve kişisel satış bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Bahar 2017-2018 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Onkosul: (MKTG 501 - Yüksek Lisans - En Az D)
veya (MKTG 501 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 512 Pazarlama Kanalları Yönetimi ve Perakendecilik 3 SU Kredi
Bu dersin konusu, ürünlerin üreticiden başlayıp hedef tüketim pazarlarına devam eden taşınma sürecinin dizayn ve yönetimini kapsamaktadır. Gitgide gelişen tedarik ortamlarında, pazarlama kanalında görev alan bütün birimlerin (toptancılar, distribütörler ve perakendeciler) birbirleri arasındaki etkileşim, ortaklık ve rekabet dengeleri dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Pazarlama Kanalları Yönetimi ve Perakendecilik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 521 Pazar Araştırması Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı pazarlama araştırmaları ve analitik yöntemler hakkında araştırma kabiliyetlerini geliştirmektir. İşlenecek konular problemin tanımlanması, araştırma yapısı, veri toplama ve analizi ve bulguların raporlanmasıdır. Öğrenciler ayrıca gurup olarak yapacakları projelerde gerçek bir pazarlama araştırmasının tüm adımları hakkında tecrübe kazanacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Pazar Araştırması Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 Pazar Araştırması Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Pazar Araştırması Yöntemleri 3
Bahar 2010-2011 Pazar Araştırması Yöntemleri 3
Güz 2009-2010 Pazar Araştırması Yöntemleri 1.5
Güz 2008-2009 Pazar Araştırması Yöntemleri 1.5
Güz 2007-2008 Pazar Araştırması Yöntemleri 1.5
Güz 2006-2007 Pazar Araştırması Yöntemleri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 522 Marka Yönetimi 3 SU Kredi
Markalaşma, pazarlamada başarıyı yakalamak ve devam ettirmek için çok kritik bir araç haline gelmiştir. Bu ders stratejik marka yönetimi sürecine odaklanarak marka değeri oluşturulması, ölçülmesi ve yönetimi ile ilgili kavramlar/ konular/yaklaşımları kapsayacaktır. Dolayısı ile, derste markalaşma ve stratejik marka yönetimi ve iş dünyasındaki uygulamalarının derinlemesine anlaşılması amaçlanmaktadır. Dersin yapısı anlatımlar, ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Marka Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Marka Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Marka Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Marka Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 Marka Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Marka Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Marka Yönetimi 1.5
Güz 2009-2010 Marka Yönetimi 1.5
Güz 2008-2009 Marka Yönetimi 1.5
Güz 2007-2008 Marka Yönetimi 1.5
Güz 2006-2007 Marka Yönetimi 1.5
Güz 2005-2006 Marka Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 523 Uluslar arası Pazarlama 1.5 SU Kredi
Lisansüstü öğrencileri global iş dünyasının temelleri ve kavramlarıyla tanıştırmaya yönelik bir derstir. MBA öğrencilerinin gerçek dünyada karşılaşacakları karmaşık problemlere hazırlanmaları için problem çözmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu ders, sistematik bir analizle global alanda stratejik pazarlama uygulamalarının formülasyonu konusunda öğrenciye bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıkla Japonya, Amerika ve Avrupa kaynaklı şirketlerin ulaslararası pazarlarda işleyişini incelerken, gelişmekte olan ekonomilerde firmalara da zaman ayrılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2017-2018 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2016-2017 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Yaz 2015-2016 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2014-2015 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2013-2014 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2012-2013 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2011-2012 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2010-2011 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2009-2010 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2008-2009 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2007-2008 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Güz 2006-2007 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Güz 2005-2006 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 524 Pazarlama Stratejisi 3 SU Kredi
Bu ders etkin pazarlama strateji tasarımı ve uygulaması ile ilgili temel konuları tartışır. Modül tamamlandığında gerçek pazarlama durumunu yansıtan bir bilgisayar simülasyon oyunu olan MARKSTRAT'ta çalışan takımlarda yer alan öğrencilerin pazar analizi, hedef oluşturma, pazarlama stratejisini formüle etme deneyimi ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Pazarlama Stratejisi 3
Bahar 2016-2017 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2016-2017 Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2015-2016 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2015-2016 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2012-2013 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2011-2012 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2010-2011 Pazarlama Stratejisi 3
Güz 2009-2010 Pazarlama Stratejisi 3
Bahar 2008-2009 Pazarlama Stratejisi 3
Bahar 2007-2008 Pazarlama Stratejisi 3
Bahar 2006-2007 Pazarlama Stratejisi 3
Bahar 2005-2006 Pazarlama Stratejisi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 525 Tüketici Davranışları 3 SU Kredi
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir. Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler. Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar, ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2018-2019 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2017-2018 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2016-2017 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2015-2016 Tüketici Davranışları 3
Güz 2014-2015 Tüketici Davranışları 3
Güz 2013-2014 Tüketici Davranışları 3
Güz 2012-2013 Tüketici Davranışları 3
Güz 2011-2012 Tüketici Davranışları 3
Güz 2010-2011 Tüketici Davranışları 3
Güz 2009-2010 Tüketici Davranışları 1.5
Bahar 2005-2006 Tüketici Davranışları 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 526 Müşteri İlişkileri Yönetimi 1.5 SU Kredi
Bu ders günümüz iş ortamlarında önemi giderek artan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) yaklaşımını ve MİY sistemlerini oluşturan temel yapı taşlarını anlamaya yöneliktir. Bu amaçla ders müşteri odaklı iş stratejilerinin öne çıkmasında önemli rolu olan teknolojik gelişmelerinin tartışılması ile başlar. Müşteri odaklı sistemlerin temel nitelikleri ve bunlarla ilgili olarak önem kazanan iş süreçleri tarif edilir. Bu süreçlerin özellikleri üzerinde durularak özellikle müşteri ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen pazarlama yöntemleri anlatılır. Ayrıca başarılı MİY sistemlerinin tasarımı ve uygulaması için gerekli olan organizasyonel koşullar üzerinde durulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Müşteri İlişkileri Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 527 Pazarlamada Fiyatlandırma 3 SU Kredi
Fiyat belirleme en onemli pazarlama kararlarindan biridir. Hem arz ve uretim ile ilgili faktorler (ornegin maaliyet masraflari) hem de talep ve musteri ile ilgili faktorler (ornegin musterinin odeyecegi en yuksek fiyat, musteri gozunde deger) fiyatlandirma kararlarinda belirleyici rol oynar. Bu dersin ilk kismi hem arz hem de talep ile ilgili faktorlerin fiyatlandirma uzerindeki etkilerinin bir ozetini verir. Ekonomi ve finans bazli yaklasimlarinin tersine, bu dersin icerigi daha cok musteri davranislarina bagli faktorler ve takep ilgili kavramlarin anlatimi uzerine yogunlasir. Ders mufredati deger bazli fiyatlandirma, fiyat ozellestirmesi, fiyat paketlenmesi, fiyat sunum stratejileri ve satis promosyonu konularini icerir. Ogrenci degerlendirmesi derse katilim, proje sunumu, ve yazili sinav uzerinden belirlenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Yaz 2013-2014 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Güz 2011-2012 Pazarlamada Fiyatlandırma 3
Bahar 2006-2007 Pazarlamada Fiyatlandırma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 528 Çevrimiçi İletişim ve Sosyal Medya 3 SU Kredi
Bu ders, online iletişim teorilerini ve uygulamalarını bir arada sunarken, katılımcıların etkin karar alma ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir ve aktif katılımı tercih eden öğrenciler için uygundur. Katılımcıların sosyal medya ve etki alanlarına odaklanmaya istekli olmaları tercih edilir. Bireyler bu dersle, dijital toplulukları yönetme konusundaki kişisel becerilerini geliştirecektir. Katılımcılar ayrıca, ikna edici bir dijital PR ve online itibar yönetimi kampanyasını nasıl hazırlayacaklarını, uygulayacaklarını ve yöneteceklerini öğrenecektir. Bu ders ayrıca, işine düşkün katılımcıların internet ve sosyal medya takip sistemlerini anlama ve sonuçlarını analiz etme becerisine kavuşmalarını hedeflemektedir. Derste dijital PR ve online itibar yönetimi yöntemleri; sistematik yaklaşımlar; sosyal medya kanallarını ve online iletişim fırsatlarını üretken bir şekilde kullanmak; ulaşılmak istenen amaçlardoğrultusunda gruplar oluşturmak ve yönetme öğrenilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Çevrimiçi İletişim ve Sosyal Medya 3
Bahar 2019-2020 Çevrimiçi İletişim ve Sosyal Medya 3
Güz 2012-2013 Pazarlamada Fiyatlandırma 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 529 Dijital Pazarlama 3 SU Kredi
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Dijital Pazarlama 3
Güz 2015-2016 Dijital Pazarlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 530 “Big Picture” Pazarlama Stratejisi 1.5 SU Kredi
Pazarlama stratejisi kavramları ile rekabetçi strateji tasarlama arasındaki köprüyü kurabilmek için Big Picture yöntemi ile simulasyonlu vakalar öğretilmektedir. Big Picture yöntemi pazarlama yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulamayı entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 “Big Picture” Pazarlama Stratejisi 1.5
Güz 2013-2014 “Big Picture” Pazarlama Stratejisi 1.5
Onkosul: (MKTG 501 - Doktora - En Az D
veya MKTG 501 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya MKTG 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 551 Pazarlama Yönetimi 3 SU Kredi
Pazarlama yönetimi, işletmelerin hedefleri ve kapasiteleri çerçevesinde yöneticilere yaratıcı düşünce ve stratejik karar alma süreçi yaratarak işletmenin hedef kitlesine ürün ve hizmetleri fiziksel veya sanal ortamlarda sunmalarını sağlar. Küreselleşen pazarların, müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin sürekli değiştiği, doğrudan ve on-line pazarlama yöntemlerinin geliştiği bir ortamda rekabet üstünlüğü yaratmada ve bunları devam ettirmede kullanılan stratejileri ve yenilikleri araştırır. Psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden yola çıkarak müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde oluşturulup devam etmesi için stratejiler geliştirir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2007-2008 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2006-2007 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2005-2006 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2003-2004 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Yaz 2002-2003 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2002-2003 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Yaz 2001-2002 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2001-2002 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2000-2001 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 591 Pazarlamada Seçilmiş Konular 1 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Pazarlamada Seçilmiş Konular 1 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 592 Pazarlamada Seçilmiş Konular 2 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 595 Pazarlamada Seçilmiş Konular 3 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 596 Pazarlamada Seçilmiş Konular 4 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Pazarlamada Seçilmiş Konular 4 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 801 Pazarlama Yönetimi 3 SU Kredi
Pazarlama yönetimi, işletmelerin hedefleri ve kapasiteleri çerçevesinde yöneticilere yaratıcı düşünce ve stratejik karar alma süreci yaratarak işletmenin hedef kitlesine ürün ve hizmetleri fiziksel veya sanal ortamlarda sunmalarını sağlar. Küreselleşen pazarların, müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin sürekli değiştiği, doğrudan ve on-line pazarlama yöntemlerinin geliştiği bir ortamda rekabet üstünlüğü yaratmada ve bunları devam ettirmede kullanılan stratejileri ve yenilikleri araştırır. Psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden yola çıkarak müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde oluşturulup devam etmesi için stratejiler geliştirir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2020-2021 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2019-2020 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2019-2020 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Pazarlama Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 804 Dijital Pazarlama 3 SU Kredi
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Dijital Pazarlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 805 Perakende Yönetimi 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı perakende yönetimini ve perakendecilik ile ilgili ana stratejik konularını vermektir. Bu kapsamda, perakendeciliğin başarı faktörleri, finansal bakış açıları gözetilerek ve mağaza yönetimi problemlerin stratejik bir bakış açısı ile incelenecektir. Bu derste ana konu olarak perakende stratejisi, mağaza yönetimi ve ürün portföyü yönetimi işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Perakende Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 807 Satış Yönetimi 1.5 SU Kredi
Satış Yönetimi Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2019-2020 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2018-2019 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2017-2018 Satış Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 808 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 SU Kredi
Bu ders öğrenciye entegre (bütünleşik) pazarlama iletişimi yönetiminin temel yönlerini sunar. Kapsanan konular arasında reklamcılık, satış promosyonu teknikleri, halkla ilişkiler, satın alma noktası iletişimi, etkileşimli pazarlama ve kişisel satış bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 809 Stratejik Pazarlamada Büyük Resim 1.5 SU Kredi
Stratejik Pazarlamada Büyük Resim Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. Bu derste stratejik pazarlama problemlerine kapsamlı, entegre ve analitik bir bakış açısı ile odaklanmayı sağlayan metodoloji öğretilir, simulasyon ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar dinamiklerinde uygulaması yapılır. Dersi başarıyla tamamlayan katılımcılar - Büyük resim yöntemini uygulayarak pazardaki fırsatları belirleyebilir ve markanın rekabetçiliğini değerlendirebilir - Stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar entegre edilmiş bütünsel karar ve plan sunabilir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Stratejik Pazarlamada Büyük Resim 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 810 Bütünleyen Yol Haritası 1.5 SU Kredi
Bütünleyen yol haritası marka gücünü değerle, müşteri iç görülerini marka kararıyla ve marka sözünü uygulama aktiviteleri ile entegre eder. Bu yöntemde marka güç modeli, marka değer merdiveni, ilişki seyri, müşteri ihtiyaç merdiveni ve müşteri temas noktaları tasarımı araçlarını birbirine bağlı kullanılır. Amacı stratejik analiz ve karar verme derinliğini ve netliğini artırmaktır. Böylece marka potansiyelini gerçekleştirir, müşterilerin yaşamları iyileşir ve marka ile ilgili yöneticiler bütünsel görüşü kaybetmeden grup olarak çalışarak yaratıcı kararlar verirler. Ders sırasında analiz, düşünme ve karar verme araçları ile entegre bir tasarım metodu aktarılır. Katılımcılar yaşayan bir markanın bütünleyen yol haritasını ders sırasında çıkarırlar ve harita üzerinde alternatif yolların tartışıldığı atölyede sunarlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Bütünleyen Yol Haritası 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 811 Değer Tabanlı Pazarlama ve Marka Stratejisi 3 SU Kredi
Ders müşteri için değer oluşturmaya odaklanır, pazarlama ve marka stratejilerinin ve kararlarının formüle edilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirir. Ders, etkili marka stratejisi geliştirme için size sistematik bir çerçeve de sağlayacaktır Ders boyunca müşteri için değer oluşturmayı göstermek üzerine çeşitli örnekler tartışılacaktır. Buna göre, kurs aşağıdakileri vurgulamaktadır: •Yeni ekonomide pazarlamanın değişen perspektifi. •Pazarlama ve marka stratejisini formüle etme: müşterileri seçme, iş kapsamını belirleme, değeri tanımlama ve oluşturma. •Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve yanıtlamak için bütünsel perspektif oluşturma. •Alternatif rekabetçi pazarlama stratejileri oluşturma.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Değer Tabanlı Pazarlama ve Marka Stratejisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 823 Uluslar arası Pazarlama 1.5 SU Kredi
Uluslar arası Pazarlama Lisansüstü öğrencileri global iş dünyasının temelleri ve kavramlarıyla tanıştırmaya yönelik bir derstir. MBA öğrencilerinin gerçek dünyada karşılaşacakları karmaşık problemlere hazırlanmaları için problem çözmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu ders, sistematik bir analizle global alanda stratejik pazarlama uygulamalarının formülasyonu konusunda öğrenciye bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıkla Japonya, Amerika ve Avrupa kaynaklı şirketlerin ulaslararası pazarlarda işleyişini incelerken, gelişmekte olan ekonomilerde firmalara da zaman ayrılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2019-2020 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Bahar 2018-2019 Uluslar arası Pazarlama 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 824 Pazarlama Stratejisii 3 SU Kredi
Pazarlama Stratejisi Bu ders etkin pazarlama strateji tasarımı ve uygulaması ile ilgili temel konuları tartışır. Modül tamamlandığında gerçek pazarlama durumunu yansıtan bir bilgisayar simülasyon oyunu olan MARKSTRAT'ta çalışan takımlarda yer alan öğrencilerin pazar analizi, hedef oluşturma, pazarlama stratejisini formüle etme deneyimi ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Pazarlama Stratejisii 3
Bahar 2017-2018 Pazarlama Stratejisii 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 825 Tüketici Davranışları 3 SU Kredi
Tüketici Davranışları Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir. Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler. Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar , ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Tüketici Davranışları 3
Bahar 2017-2018 Tüketici Davranışları 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 826 Dijital Çağda Tüketici Davranışları 3 SU Kredi
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir. Mobil ve dijital araçların kullanılması ve perakendecilerin buna eşlik eden tepkileri pazarlama ortamını değiştirmekte. Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, offline ve online karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar , ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Dijital Çağda Tüketici Davranışları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 853 Tüketici Davranışları 1.5 SU Kredi
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir.Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler. Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar, ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Tüketici Davranışları 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 901 Pazarlama Yönetimi 3 SU Kredi
Şirketlerin yenilikçi ve verimli becerilerini müşteri ihtiyaçları, rekabet ve şirket hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmetlere dönüştürmesinde kullanılan pazarlama kavram ve yöntemleri tartışılır. Pazar analizi, pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulama tasarımında bu kavram ve metotların gerçek hayatta pazarlama planı oluşturulmasında uygulaması yapılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2020-2021 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2019-2020 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2018-2019 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2018-2019 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Pazarlama Yönetimi 3
Yaz 2012-2013 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2012-2013 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2010-2011 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2009-2010 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2008-2009 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2007-2008 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2006-2007 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2005-2006 Pazarlama Yönetimi 3
Güz 2004-2005 Pazarlama Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2003-2004 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Yaz 2002-2003 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2002-2003 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Yaz 2001-2002 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2001-2002 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Bahar 2000-2001 Pazarlama Yönetimi (GSM532) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 902 Pazarlama Stratejisi 1.5 SU Kredi
Stratejik pazarlama kararlarının disiplinler arası yapısı ve içeriksel karakteri göz önüne alınarak etkin pazarlama strateji tasarımı ve uygulaması ile ilgili temel konular tartışılır. Bu dersin özellikle üzerinde durduğu konular: a) pazarlar nasıl işler ve nasıl gelişir; b) müşteriler gerçekte nasıl davranırlar; c) firmalar pazar ile nasıl ilişkilenir; d) etkin pazarlama stratejisi firma performansını ve sosyal refahı nasıl etkiler; ve e) pazarlama stratejisinin fonksiyonel yönleri globalleşme ve bilgi ekonomisinde nasıl şekillendirilebilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Pazarlama Stratejisi 1.5
Bahar 2005-2006 Pazarlama Stratejisi 1.5
Bahar 2004-2005 Pazarlama Stratejisi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 904 Dijital Pazarlama 3 SU Kredi
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Dijital Pazarlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 905 Perakende Yönetimi 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı perakende yönetimini ve perakendecilik ile ilgili ana stratejik konularını vermektir. Bu kapsamda, perakendeciliğin başarı faktörleri, finansal bakış açıları gözetilerek ve mağaza yönetimi problemlerin stratejik bir bakış açısı ile incelenecektir. Bu derste ana konu olarak perakende stratejisi, mağaza yönetimi ve ürün portföyü yönetimi işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Perakende Yönetimi 1.5
Bahar 2019-2020 Perakende Yönetimi 1.5
Bahar 2018-2019 Perakende Yönetimi 1.5
Bahar 2017-2018 Perakende Yönetimi 1.5
Bahar 2016-2017 Perakende Yönetimi 1.5
Güz 2016-2017 Perakende Yönetimi 1.5
Yaz 2012-2013 Perakende Yönetimi 1.5
Yaz 2010-2011 Perakende Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 907 Satış Yönetimi 1.5 SU Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Satış Yönetimi 1.5
Bahar 2019-2020 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2015-2016 Satış Yönetimi 1.5
Yaz 2014-2015 Satış Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 908 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 SU Kredi
Bu ders öğrenciye entegre (bütünleşik) pazarlama iletişimi yönetiminin temel yönlerini sunar. Kapsanan konular arasında reklamcılık, satış promosyonu teknikleri, halkla ilişkiler, satın alma noktası iletişimi, etkileşimli pazarlama ve kişisel satış bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 909 th implementing the Big Picture framework. Stratejik Pazarlamada Büyük Resim 1.5 SU Kredi
- Produce a cogent plan that leads from strategy design through execution decisions. Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. Bu derste stratejik pazarlama problemlerine kapsamlı, entegre ve analitik bir bakış açısı ile odaklanmayı sağlayan metodoloji öğretilir, simulasyon ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar dinamiklerinde uygulaması yapılır.Dersi başarıyla tamamlayan katılımcılar : -Büyük resim yöntemini uygulayarak pazardaki fırsatları belirleyebilir ve markanın rekabetçiliğini değerlendirebilir -Stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar entegre edilmiş bütünsel karar ve plan sunabilir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 th implementing the Big Picture framework. Stratejik Pazarlamada Büyük Resim 1.5
Yaz 2015-2016 th implementing the Big Picture framework. Stratejik Pazarlamada Büyük Resim 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 951 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5 SU Kredi
Lisansüstü öğrencileri global iş dünyasının temelleri ve kavramlarıyla tanıştırmaya yönelik bir derstir. Executive MBA öğrencilerinin gerçek dünyada karşılaşacakları karmaşık problemlere hazırlanmaları için problem çözmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu ders, sistematik bir analizle global alanda stratejik pazarlama uygulamalarının formülasyonu konusunda öğrenciye bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıkla Japonya, Amerika ve Avrupa kaynaklı şirketlerin ulaslararası pazarlarda işleyişini incelerken, gelişmekte olan ekonomilerde firmalara da zaman ayrılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Bahar 2019-2020 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Bahar 2018-2019 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Bahar 2017-2018 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Bahar 2016-2017 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Yaz 2015-2016 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Yaz 2014-2015 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Yaz 2013-2014 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Yaz 2012-2013 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Yaz 2011-2012 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2010-2011 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2009-2010 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2008-2009 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2007-2008 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2006-2007 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2005-2006 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Yaz 2004-2005 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 953 Tüketici Davranışı 1.5 SU Kredi
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir.Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler. Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar, ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Tüketici Davranışı 1.5
Yaz 2013-2014 Tüketici Davranışı 1.5
Yaz 2004-2005 Tüketici Davranışı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 955 Kurumsal Pazarlama Performansı 3 SU Kredi
Bu ders kurumsal pazarlamanın bütünsel bir incelemesi olacaktır. Kurumsal pazarın çevre faktörleri ve kurumsal müşterileri incelenerek, kurumsal alım süreci, pazarlama firsatlarının değerlendirilmesi, üretim araştırma ile pazarlama ara birimlerinin geliştirilmesi ve pazar karmaşasının geliştirilmesi ve incelenmesi bu dersin konularındandır.Vaka calışmalarıyla, öğrencilerin kurumsal pazarlama stratejilerini ve performansını, pazarlama kontrol sistemleri ve pazar karlılık analizleriyle inceleme tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2005-2006 Kurumsal Pazarlama Performansı 3
Yaz 2004-2005 Kurumsal Pazarlama Performansı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
MKTG 957 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5 SU Kredi
Fiyatlandırma şirketlerin ciro ve karlarının etkileyebilecekleri en güçlü kaldıraçlardan biridir. Aynı zamana en az anlaşılanıdır. Ciro Yönetimi (CY) fiyatlandırma üzerinden kar en iyilenmesi yöntemidir. Bu dersin amaçları dinamik fiyatlandırma ve ciro yönetimi uygulama fırsatlarını görebilmeyi; belirli bir sektör veya iş için karlı bir şekilde uygulanabilirliğini teşhis etmeyi; CY prensiplerini uygulamak için gerekli taktik araç ve yaklaşımları; farklı sektörlerde karar desteği sağlamayı ve çeşitli sektörlerdeki uygulama örneklerini öğretmektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Güz 2015-2016 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2013-2014 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Güz 2013-2014 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2012-2013 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2011-2012 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2010-2011 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2009-2010 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2008-2009 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2007-2008 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 1.5
Yaz 2006-2007 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 3
Yaz 2005-2006 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :