Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

OPIM 501 İşletme Operasyonları Yönetimi 3 SU Kredi
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek kavram ve yöntemlerin yanı sıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve iyileştirme, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi tartışılan konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2020-2021 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2019-2020 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2018-2019 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2017-2018 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2016-2017 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2015-2016 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2014-2015 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2012-2013 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2011-2012 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2010-2011 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2009-2010 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2008-2009 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2007-2008 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2006-2007 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2005-2006 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2004-2005 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Bahar 2003-2004 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Güz 2003-2004 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Bahar 2002-2003 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Güz 2002-2003 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 502 Bilgi Sistemleri 1.5 SU Kredi
Yöneticinin bilgisel rolünün önemli bir kısmını veri toplamak, işlemek, ve yaymak oluşturur. Yöneticinin bu rolü, örgüt içinde kararların mümkün olduğu kadar yararlı, isabetli, ve zamanında olmasını sağlar. Bu anlamda, aslında her yönetici ayni zamanda bir bilgi yöneticisidir. Bu dersin içeriğini oluşturan konulardan bazıları şunlardır: bilgi işlem teknolojisi, bilgi sistemlerinin tasarımı, örgütlenmesi ve uygulanması, bilgi işlem sistemlerinin işbirliği ve rekabet açısından yönetsel boyutları, e-iş ve e-ticaret. Dersin temel amacı, bilgi işlemin yönetim etkinliği ve verimliliği açısından işlenmesidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2011-2012 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2010-2011 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2009-2010 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2008-2009 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2007-2008 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2006-2007 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2005-2006 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2004-2005 Bilgi Sistemleri 1.5
Yaz 2003-2004 Bilgi Sistemleri (GSM525) 3
Yaz 2002-2003 Bilgi Sistemleri (GSM525) 3
Yaz 2001-2002 Bilgi Sistemleri (GSM525) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 506 Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, günümüz müşteri-bazlı pazarlama aktivitelerinin odağında yer alan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ile giderek önem kazanan Mekansal Zeka ve lokasyon boyutunun iş kararlarında kullanılması nosyonlarını bir araya getirmektedir. Ders bankacılık sektöründe CRM Bölüm Direktörlüğü görevi yürüten ve MİY konusunda uzman bir yönetici ile birlikte verilmektedir. Dersin ilk kısmında MİY, coğrafi veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine temel kavramlar tanıtıldıktan sonra lokasyon bilgisinin bankacılık CRM ve pazarlama aktivitelerinde (örn: kampanya ve promosyon yönetimi, müşteri segmentasyonu, hedef kitle pazarlaması) kullanımına dair vakalar işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler bir CBS yazılım paketi kullanarak çeşitli alıştırma ve örnekler üzerinde çalışma fırsatına sahip olur. Ders öğrencilerin takımlar halinde bir proje çalışması yapması ve proje analiz raporunu teslim etmesiyle son bulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 508 Simulasyon-Temelli Analitik Karar Verme 1.5 SU Kredi
Bu ders simulasyonu bir karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araç olarak tanıtan uygulamalı Monte Carlo simulasyon dersidir. Amaç simulasyonun pratik uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve model geliştirme konularına vurgu yaparken uygulamada gerekli olan istatistiksel konuları da öğretmektir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel eklentisi olan @RISK ile yapılacaktır (Palisade Decision Tools araçları paketinin bir parçası). Finans, pazarlama ve operasyon alanlarından (örneğin finansal risk modelleme, pazar payı modellemesi, kapasite planlaması gibi) problemlerden/modellerden dengeli bir konu seçilimi yapılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Simulasyon-Temelli Analitik Karar Verme 1.5
Yaz 2013-2014 Simulasyon-Temelli Analitik Karar Verme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 522 Gelir Yönetimi 3 SU Kredi
Gelir yönetimi talep kararının iki tür ile ilgilidir: kalite yani farklı pazar segmentlerinde kapasitenin nasıl tahsis edileceği, bir ürünün satış zamanı kesintiye uğramaması vs.) ve fiyat (fiyatlar nasıl belirleneceği, ürün kategorileri arasında fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı, measi vb.). Bu ders, gelir yönetiminin araçlarının ve kavramsal çerçevesinin yanısıra turizm, otelcilik, imalat ve moda gibi farklı sektörlerdeki uygulamalarını da öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Gelir Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Gelir Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 523 Karar Modelleri 3 SU Kredi
Dersin ana hedefi, yöneticilere karar verirken yardımcı olabilecek matematiksel modellerin temel prensip ve tekniklerini sunmaktır. Vaka analizleri, ödevler ve sınıf içi tartışmalarla, öğrenciler optimizasyon ve Monte Carlo simülasyonu gibi analitik metodların varsayımlarını, sınırlamalarını ve ve etkin kullanımlarını öğrenecektirler. Dersin odak noktası matematiksel teori değil, model oluşturma ve sonuçlarını yorumlama üzerine olacaktır. Bu ders Sabancı MBA öğrencilerinden formal karar modellemeye ilgisi olanlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, fonksiyonel alanlardan bağımsız, çeşitli endüstrilerde yaygın kullanılan modellere vurgu yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Karar Modelleri 3
Güz 2014-2015 Karar Modelleri 3
Güz 2013-2014 Karar Modelleri 3
Güz 2012-2013 Karar Modelleri 3
Güz 2009-2010 Karar Modelleri 3
Güz 2008-2009 Karar Modelleri 3
Bahar 2007-2008 Karar Modelleri 3
Güz 2005-2006 Yöneticiler için Karar Verme Yöntemleri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 524 İş Süreçlerinin Analiz ve Tasarımı 3 SU Kredi
Bu ders OPIM 501 dersinde sunulan süreç modellemesi ve analizi kavram ve araçlarının daha detaylı olarak çalışılmasını amaçlar. Konu ile ilgili kısa bir tekrardan sonra öğrenciler bilgisayar destekli süreç modellemesi ve analizi üzerinde çalışmaya başlar. Karmaşık ve gerçek hayat ortamlarının iş süreçlerinin analizi için olay bazlı simulasyon modellemesi kavramları ve araçları öğretilir. Bu modellemenin temeli olan istatistiksel girdi ve çıktı analizi üzerinde de durulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 İş Süreçlerinin Analiz ve Tasarımı I 1.5
Bahar 2005-2006 İş Süreçlerinin Analiz ve Tasarımı I 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 526 İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar tabanlı enformasyon sistemlerinin organizasyonlarda karar verme amaçlı (iş zekası) kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler : a) İşletmelerde karar verme, iş zekası, karar destek sistemleri ve bunların enformasyon sistemleri ile ilişkisi b) Karar destek sistemleri gelişitrme metodolijisi ve teknolojileri (Yapay sinir ağları, bilgi yönetimi, veri ambarlama sistemleri ve veri madenciliği gibi) c) Karar destek sistemleri yazılım paketleri ile ilgili genel bilgi ve uygulamaları konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Veri Madenciliği ve Tahminleri 1.5
Bahar 2005-2006 Veri Madenciliği ve Tahminleri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 527 Proje Yönetimi 3 SU Kredi
Proje yönetimi dersi, proje yönetimi kavramları, proje ömrü dönüşümü/ proje ömrü planlaması, iş dökümü yapısı, örgüt dökümü yapısı, maliyet dökümü yapısı, grafiksel yöntemler, sıralama diyargramları, şebeke analizi ve zamanlama teknikleri: Kritik Yol Analizi, Kritik Yol Analizi/maliyet, Program Değerlendirme ve Kontrol Tekniği, sistem ömür dönüşümü maliyeti, maliyet tahmin metotlarını ve değiş-tokuş analizini kapsamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Proje Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Proje Yönetimi 3
Güz 2013-2014 Proje Yönetimi 1.5
Güz 2012-2013 Proje Yönetimi 1.5
Güz 2011-2012 Proje Yönetimi 1.5
Güz 2010-2011 Proje Yönetimi 1.5
Güz 2009-2010 Proje Yönetimi 1.5
Güz 2006-2007 Proje Yönetimi 1.5
Bahar 2005-2006 Proje Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 528 Stratejik Kavrayşlar için Modelleme 1.5 SU Kredi
Bu ders stratejik kavrayis olusturmak icin gereken karar modellemenin temellerini sunmaktadir. Belirsizligi artan dunyada, etkin karar alabilmek icin stratejik kavrayis kritiktir. Bu baglamda, gercek hayat vakalari ile birlikte modelleme fikirleri tartisilacaktir. Ogrenciler cok cesitli optimizyon ve Monte Carlo simulasyon modelleri ustunde calisarak kendilerini gelistireceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 529 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı profesyonel standartlara uygun MS Excel tablolama modellerini etkin ve verimli bir şekilde geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Okunur, değişime açık ve doğru tablolama modelleri geliştirmek için gerekli stil ve yaklaşımlara sahip MS Excel modelleri geliştirebilecek; genel kabul gören kalite standartlarında sayısal grafikler oluşturabilecek; verileri açıklamak, özetlemek ve yorumlamak için veri analizi yapabilecek; başka birisi tarafından da geliştirilmiş olabilen tablolama modellerini denetleyebilecek.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Bahar 2015-2016 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Bahar 2014-2015 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Bahar 2013-2014 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Güz 2013-2014 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Güz 2012-2013 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Güz 2011-2012 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Güz 2010-2011 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Güz 2009-2010 Yöneticiler İçin İleri Seviye Excel 1.5
Güz 2008-2009 Tablolama Yazılımları ile Model Geliştirme 1 1.5
Güz 2007-2008 Tablolama Yazılımları ile Model Geliştirme 1 1.5
Güz 2006-2007 Tablolama Yazılımları ile Model Geliştirme 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 530 Excel için VBA ile Programlama 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı Excel'de VBA programlama için gerekli temelleri sunmak ve çeşitli yönetim alanlarında (üretim yönetimi, finans gibi) yöneylem araştırması ve istatistiksel yöntemleri de kullanan karar destek modellerini Excel'de geliştirmek için gerekli donanımı oluşturmaktır. Bu dersi alacak öğrencilerin önceden programlama deneyimine sahip olması aranmaz. Ders sırasında kod yazmada profesyonel stil takip edilmesi üzerinde özenle durulur. VBA programlamanın temel yapı taşları ile birlikte Excel objelerinin etkin kullanımı, kullanıcı formları (grafik, arayüz) geliştirme, koddaki hataları yakalama gibi konular üzerinde durulur. Model geliştirmeyi desteklemek için, VBA ile veri tabanlarından veri çekmek, pivot tablolarını kullanmak, Çözücüyü (solver) kullanmak gibi konularda işlenir. Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin mütevazi ama faydalı uygulamaları kendi başlarına geliştirmeleri mümkün olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Excel için VBA ile Programlama 1.5
Güz 2013-2014 Excel için VBA ile Programlama 1.5
Güz 2011-2012 Excel için VBA ile Programlama 1.5
Güz 2009-2010 Excel için VBA ile Programlama 1.5
Güz 2008-2009 Tablolama Yazılımları ile Model Geliştirme 2 1.5
Güz 2007-2008 Tablolama Yazılımları ile Model Geliştirme 2 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 532 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 SU Kredi
Tedarik zinciri tedarikçilerden, üreticiler ve müşterilere kadar bir mal ve/veya hizmet üretiminde yer alan tüm ortaklıkları kapsar. Tedarik zinciri yönetimi ilgili ortaklar arasındaki koordinasyonun önemine işaret eder. Bu ders başarılı tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan kavram ve yöntemleri konu alır. Talep tahmini, üretim ve envanter planlaması, satın alma ve dağıtım kapsanılan konular arasındadır. Ayrıca ortaklar arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan vaka çalışmaları ve simülasyonlar yapılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2014-2015 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Güz 2011-2012 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Bahar 2010-2011 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 533 Stratejik Pazarlama Zekası 3 SU Kredi
Pazarlama Zekası bir şirketle ilgili Pazar fırsatlarını belirlemek için verilerin toplanması ve toplanan verileri analiz ederek sağlıklı karar vermek şeklinde tanımlanabilir. Bu ders, işletmelerde karşılaşılan çeşitli pazarlama zekası problemlerinin, pazarlama verileri ve problem-çözüm yaklaşımı kullanılarak çözümlenmesini içerir. Derste, değişik pazarlama performans metrikleri, konjoint analizi, müşteri kümelemesi ve hedeflenmesi, müşteri yaşam süresi değerinin hesaplanması, ürün difüzyon modelleri gibi problemleri vakıa incelemesi şeklinde işlenir. Ders aynı zamanda öğrencilerin analitik becerilerini ve Excel kullanım becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Stratejik Pazarlama Zekası 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 534 ERP Sistemlerinin Yönetimi 1.5 SU Kredi
Bu ders Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP-Enterprise Resource Planning) sistemlerinin temel kavramlarını yönetimsel bir bakış açısıyla işler. Bu ders ERP sistemleri için yazılım seçimi ve uygulanması ile ilgili konularla birlikte ERP sistemlerinin değerinin vurgulanmasını da amaçlar. ERP sistemlerinin gelişimi, planlaması, tasarımı ve kurulumu konularına ek olaraktan ERP sistemlerinin tedarik zincirleri, üretim, satış, pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları ile ilişkileri de işlenir. Ders aynı zamanda piyasada bulunan ticari ERP yazılımların incelenmesine olanak tanır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 535 Moda Endüstrisinde Üretim Yönetimi ve Fiyatlandırma 3 SU Kredi
Moda endüstrisi, özellikle son senelerde, gelişmiş üretim yönetimi ve fiyatlandırma modellerinin kullanıldığı bir alan olmuştur. Bu ders, bu uygulamalar hakkındaki temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Dersin konuları arasında moda endüstrisinde inovasyon ve yeni ürün geliştirme, tedarik zinciri uygulamaları, fiyatlandırma, lojistik ve dağıtım stratejileri, marka yerleştirme ve büyüme stratejileri ve müşteri ilişki yönetimi yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 551 İşletme Operasyonları Yönetimi 3 SU Kredi
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formulasyon ve çözümünde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yanısıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Ayrıca küresel rekabet koşullarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin geleneksel işletme operasyonları üzerindeki etkileri tartışılır. Süreç iyileştirme, yeni ürün geliştirme, tedarikçi seçimi, tedarik zinciri yönetimi, küresel üretim ve lojistik, elektronik ticaret gibi konular tartışılırken, bu alanlardaki yeni gelişmelerin altyapısını oluşturan teknoloji ile ilgili konular üzerinde de durulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2008-2009 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2007-2008 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2006-2007 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2005-2006 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Bahar 2003-2004 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Güz 2003-2004 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Bahar 2002-2003 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Güz 2002-2003 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 552 Matematiksel Proglamlama 3 SU Kredi
Bu ders matematiksel programlama teori ve tekniklerini içerir. Doğrusal programlama ve ilgili konular, tam sayı programlama ve şebeke analizi üzerinde durulan temel konulardır. Amaç, gerçek hayatta ortaya çıkan sorunlara yönelik matematiksel modellerin geliştirilmesi ve bunların çözüm ve uygulamalarında etkin yöntemlerin oluşturulması için gerekli kuramsal altyapıyı sağlamaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 555 Stokastik Süreçler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı Stokastik Süreçlerin ana ilkelerini tanıtmak ve değişik uygulamalarını incelemektir. Ders, önceden alınmış bir olasılık dersinin oluşturduğu temel üzerine devam eder. Dersin ilk yarısında Bernoulli ve Poisson süreçleri, kesikli ve sürekli Markov zincirleri ve Markov süreçleri, yenileme kuramı ve süreçleri gibi konular ve bunların uygulama alanları işlenir. Bunun ardından kuyruk teorisi ve uygulamaları, stokastik dinamik programlama ve rassal yürüyüş modelleri anlatılır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Stokastik Süreçler ve bunların analitik modelleri ile uygulamaları konusunda bilgi sahibi olurlar. (Öncesinde Calculus, Temel Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 556 Veri Yapıları ve Algoritmaları 3 SU Kredi
Bu derste temel veri yapıları ve bu yapılar üzerinde çalışan algoritmalar anlatılmaktadır. Ders kapsamındaki konular şöyledir: Algoritma çözümlemenin kuramsal temellerine giriş, işleme zamanlarının modellenmesi ve algoritma karmaşıklığı. Çizgisel veri yapıları (listeler vb), ağaç yapıları (trieler ikili arama ağaçları, AVL agaçları, ağaçlarda dolaşım), hash tabloları, çizge yapıları ve gösterimleri, çizge algoritmaları (derinlemesine ve enine arama, tek kaynaklı en kısayol), sıralama algoritmaları, algoritma tasarım yöntemleri (böl ve çöz, cimrialgoritmalar, dinamik programlama)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 557 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı, kanıta dayalı yönetimsel karar almada doğrudan desteği olan bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin (iş analitiği, iş zekası, veri bilimi ve karar destek sistemleri gibi) rolünün öğrenciler açısından kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 591 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 1 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2015-2016 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 1 1.5
Yaz 2014-2015 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 1 1.5
Güz 2009-2010 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 1 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 592 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 2 1.5 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 595 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 3 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 596 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular 4 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve eğerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 611 Operasyon Yönetiminde Modelleme 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere operasyon yönetiminin kavramsal çerçevelerini ve modellerini ve bu modellere en iyi çözümleri bulma tekniklerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrencilerden karmaşık tedarik zinciri sistemlerini analiz etmeleri, bu sistemler için matematiksel modeller oluşturmaları ve en iyi çalışma politikalarını bulmaları beklenmektedir. Çeşitli envanter modelleri, fiyatlandırma ve oyun teorik modelleri, bir tedarik zinciri ortamında analiz edilecek ve bu modellerin çözüm yöntemleri tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Operasyon Yönetiminde Modelleme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 612 İşletme Operasyonları Yönetiminde Araştırma Metodolojisi 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı, yönetim konu ve sorunlarının nasıl belirlendiği, tanımlandığı, kavramsallaştırıldığı, modellendiği ve çözümlendiğinin sorgulanmasıdır. Böylece firmanın daha etkin ve verimli çalışabilmesi için isabetli kararlar alınabilsin. Bunun için "tetrahedron" adı verilen ve dört noktasında "yönetsel konu - kavramsal model - formel model - karar" bir piramit kullanılacaktır. Bu dört noktayı birbirine bağlayan "kavramsallaştırma - modelleme - çözüm - uygulama" süreçleri değişik alanlardan alınan örneklerle anlatılacaktır. Örnekler arasında, envanter yönetimi, performans yönetimi, işbirliği, strateji, grup kararları, consensus oluşturulması, ve proje seçimi gibi uygulama alanları işlenecektir. Ayni zamanda eşdeğer formül ve modeller konusu çözüm elde etme verimliliği ve yönetsel konuyu temsil etme açısından tartışılacaktır. Bütün bunları incelerken ve işlerken de ontolojik ve epistemolojik varsayımların yönetim bilimlerine olan katkısı ve etkisi sorgulanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 İşletme Operasyonlarının Modellenmesi (GSM605) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 613 Operasyon ve Karar Analitiği 3 SU Kredi
Bu ders ürün ve hizmetlerin geliştirilme, üretim ve dağıtım süreçlerinde karşılaşılan karar problemlerine odaklanan bir derstir. Dersin amacı işletme operasyonlarıyla ilgili faaliyetlerin anlaşılması, bu alanda ortaya çıkan karar problemlerinin tanıtılması ve çeşitli kestirimsel ve bildirimsel analitik tekniklerin uygulamalarının sergilenmenmesidir. Ders süreç ve ürün tasarımı, lojistik ve ulaşım, yerleştirme analizi, üretim/envanter yönetimi, fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık operasyonları, sürdürülebilirlik ve davranışsal operasyon konuları içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Operasyon ve Karar Analitiği 3
Güz 2020-2021 Operasyon ve Karar Analitiği 3
Güz 2018-2019 Operasyon ve Karar Analitiği 3
Güz 2011-2012 İşletme Operasyonları ve Karar Sistemleri 3
Bahar 2004-2005 İşletme Operasyonları ve Karar Sistemleri 3
Bahar 2002-2003 İşletme Operasyonları ve Karar Sistemleri (GSM621) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 614 Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi Modelleri 3 SU Kredi
Bu ders tedarik zinciri yönetiminin kavram ve modellerini tanıtır. Öğrencilerin, örgütsel sınırların dışına çıkarak, tedarik zinciri üzerinde yer alan tüm tarafların dikkate alındığı koordinasyon stratejilerin önemini kavramaları amaçlanır. Karar problemlerinde ortaya çıkan temel denge noktalarını ve hedefleri modellemeye yönelik matematiksel araç ve teknikler tanıtılır. Tedarik zinciri dinamikleri (kamçı etkisi), tedarik zinciri tasarımı (esneklik, erteleme), tedarik zinciri planlaması (yerleşim ve dağıtım), ve tedarik zinciri koordinasyonu (kontratlar, bilgi paylaşımı ve teşvikler, talep tahmini) tartışılan konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 İşletme Operasyonları ve Teknoloji (GSM622) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 615 Stokastik Süreçler 3 SU Kredi
Bu dersin amacı Stokastik Süreçlerin ana ilkelerini tanıtmak ve değişik uygulamalarını incelemektir. Ders, önceden alınmış bir olasılık dersinin oluşturduğu temel üzerine devam eder. Dersin ilk yarısında Bernoulli ve Poisson süreçleri, kesikli ve sürekli Markov zincirleri ve Markov süreçleri, yenileme kuramı ve süreçleri gibi konular ve bunların uygulama alanları işlenir. Bunun ardından kuyruk teorisi ve uygulamaları, stokastik dinamik programlama ve rassal yürüyüş modelleri anlatılır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Stokastik Süreçler ve bunların analitik modelleri ile uygulamaları konusunda bilgi sahibi olurlar. (Öncesinde Calculus, Temel Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 616 Tamsayılı ve Kombinatoryal Eniyileme 3 SU Kredi
Bu ders Matematiksel Programlama dersinin devamı niteliğindedir ve çokterimli zamanda çözülemeyen ve/veya çözüm kümesi ayrık olan karmaşık problemlerin modellemesi ve çözüm tekniklerini içerir. Derste işlenecek konular; model geliştirme, dal-sınır yöntemleri, Gomory`nin yöntemi ve dal-kesi gibi kesen düzlem yöntemleri, Lagrangian yöntemi gibi gevşetme yöntemleri, hesaplama karmaşıklığı gibi yöntemleri içerir. (Öncesinde Matematiksel Programlama bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 617 Ayrık Olay Benzetim Modellemesi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı ayrık olay bazlı benzetim modellemesinin temel prensiplerini ve uygulamalarını tanıtmaktır. Benzetim modellemesi kavramları ve ayrık olay bazlı benzetim modelleri geliştirmenin teknikleri, benzetim yazılım dillerinin organizasyonu ve kapsamlı bir benzetim yazılımı olan Arena ile modelleme öğrenilir. Benzetim modellemesinde istatistiksel analiz, veri analizi, rassal değişken yaratma, çıktı analizi ve varyans düşürme teknikleri içerilen diğer konular arasındadır. (Öncesinde Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Ayrık Olay Benzetim Modellemesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 621 İşletme Operasyonları Stratejisi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı işletme operasyonları stratejisini bir örgütün rekabet gücünü belirleyen ana etkenlerden biri olarak ortaya koymaktır. Buna yönelik olarak, işletmelerin küresel pazarlarda rekabet edebilmelerini mümkün kılacak etkin operasyon stratejilerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanılmaktadır. İşletme operasyonları stratejisini oluşturan unsurlar ve bu stratejilerle genel işletme stratejileri arasındaki bağlantılar üzerinde durulmakta, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayabilecek operasyonel özelliklerin belirlenmesi ve analizinde kullanılan kavram ve araçlar tanıtılmaktadır. Öğrencilerden beklenen, etkin bir işletme operasyonları stratejisinin tasarımı ve zaman içinde uygulanmasına, operasyon stratejisiyle diğer işlevsel stratejiler ve genel işletme stratejisi arası bütünleşmenin sağlanmasına yönelik bir bakış açısı geliştirmeleridir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 622 Teknolojik Yeniliklerin Yönetimi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı teknolojik yeniliklerin tüm boyutlarıyla incelenmesidir. Teknoloji yönetimi kavramlarına dayalı bir genel girişten sonra, yeni teknolojilerin üretilmesi ve kullanılmasına ağırlık verilmekte, yeni teknolojilerin nasıl üretildiği ve bu süreci kolaylaştıran veya zorlaştıran değişik faktörleri incelenmektedir. Bu çerçevede teknolojide yeniliklerin hem makro düzeyde endüstriyel yapıya olan etkileri hem de mikro düzeyde firma performansına etkileri üzerinde durulmaktadır. İncelenen özgül konular teknoloji yönetimi; teknolojik yeniliklerin türleri; ürün ve süreç değişimi modelleri; yenilik geliştirme yeteneği ve becerileri ile bunları etkileyen faktörler; teknoloji stratejisi; bilgi üretme ve bilgiyi yönetme; firma düzeyinde öğrenme yeteneği; değişim yönetimi; teknolojik yenilik ve endüstriyel yapı ilişkisiyle teknolojik değişimi belirleyen faktörlerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 623 İşletme Operasyonları Yönetiminde Ampirik Yöntemler 3 SU Kredi
Bu derste, ampirik teori geliştirme ve teori sınamanın temel ilkeleri işletme operasyonları yönetimi çerçevesinde tartışılır. Örgüt çalışmaları gibi farklı yönetim disiplinlerinde ve ekonomi gibi diğer disiplinlerde sunulan teorilerden yararlanma ve bu teorilerin işletme operasyonları yönetimi ile ilgili meseleleri tarif etme, açıklama, ve öngörme olanakları üzerinde durulur. Vaka analizi, anket, arşiv çalışmaları gibi ampirik araştırma teknikleri literatürden alınan örnekler temelinde çalışılır. (Öncesinden Araştırma Yöntemleri, Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 624 Sezgisel Eniyileme 3 SU Kredi
Sezgisel Eniyileme, optimal çözümü eldeki imkanlarla zor veya imkansız olan tamsayılı ve kombinatoryal problemlerin analizi ve yaklaşık çözümüne yönelik bir teknik olarak son yıllarda önem kazanmıştır. Bu dersin amacı bu tekniği kavramsal ve yöntemsel olarak tanıtmak ve kombinatoryal eniyileme kapsamında kullanmaktır. Ders sezgisel eniyilemenin temel felsefesini anlatarak başlar ve çok kullanılan bazı sezgisel algoritmaların işlenmesi ile devam eder. Bu derse konu olacak sezgisel eniyileme algoritmaları arasında benzetimli kristalleştirme ("simulated annealing"), sinir ağları, tabu arama, genetik algoritmalar, evrimsel algoritmalar ve karınca-kolonisi algoritmaları sayılabilir. Derste ayrıca bu algoritma ve tekniklerin başarıyla kullanıldığı özel problem tipleri de anlatılır. Dersin önemli bir kısmı, öğrencilerin kendi seçtikleri bir programlama dilinde bir veya birden fazla sezgisel algoritmayı kodlayarak problem çözme yeteneklerini geliştirmeleridir. (Öncesinde herhangi bir programlama dilinde basit programlama bilgisinin olması tavsiye edilir)
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 627 Hesaplama Yöntemlerinde Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bugüne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Computational Methodunda Seçilmiş Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 628 Hesaplama Yöntemlerinde Seçilmiş Konular II 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Nicel Yöntemlerde Seçilmiş Konular (GSM608) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 629 Nicel Yöntemlerde Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bugüne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 İşletme Operasyon. Yönetiminde Seçilmiş Konular (GSM629) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 630 Nicel Yöntemlerde Seçilmiş Konular II 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 631 İşletme Operasyonlarında Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 İşletme Operasyonlarında Seçilmiş Konular I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 632 İşletme Operasyonlarında Seçilmiş Konular II 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 690 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Bu ders doktora programında içeriği tümüyle kapsanmayan konularda araştırma yapmak veya öğrencinin tez çalışmasını yapmak istediği alanda bir araştırma problemini formüle etmek üzere tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Serbest Çalışma 3
Güz 2020-2021 Serbest Çalışma 3
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma 3
Güz 2018-2019 Serbest Çalışma 3
Güz 2016-2017 Serbest Çalışma 3
Güz 2011-2012 Serbest Çalışma 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 801 İşletme Operasyonları Yönetimi 3 SU Kredi
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek kavram ve yöntemlerin yanı sıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve iyileştirme, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi tartışılan konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2020-2021 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2019-2020 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2018-2019 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2017-2018 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 857 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3 SU Kredi
Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği Bu dersin temel amacı, kanıta dayalı yönetimsel karar almada doğrudan desteği olan bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin (iş analitiği, iş zekası, veri bilimi ve karar destek sistemleri gibi) rolünün öğrenciler açısından kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3
Bahar 2019-2020 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3
Bahar 2018-2019 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3
Bahar 2017-2018 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 902 İşletme Operasyonları Yönetimi 3 SU Kredi
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu ders kapsamında, operasyon stratejisi, süreç analizi, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi gibi konular üzerinde durulur. İlgili karar problemlerinin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yanı sıra imalat ve hizmet sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları etkileri tartışılır. Küresel rekabet koşullarındaki gelişmeler ile bu gelişmelerin geleneksel ve işletme operasyonları üzerindeki etkileri de konuşulur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2020-2021 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2019-2020 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2018-2019 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2017-2018 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2016-2017 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Güz 2015-2016 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Yaz 2013-2014 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2013-2014 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2012-2013 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2011-2012 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2010-2011 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2008-2009 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2007-2008 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2006-2007 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2005-2006 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 İşletme Operasyonları Yönetimi 3
Bahar 2004-2005 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Bahar 2003-2004 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Güz 2003-2004 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Bahar 2002-2003 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Güz 2002-2003 İşletme Operasyonları Yönetimi (GSM527) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 903 Bilgi Sistemleri 1.5 SU Kredi
Yöneticinin bilgisel rolünün önemli bir kısmını veri toplamak, işlemek, ve yaymak oluşturur. Yöneticinin bu rolü, örgüt içinde kararların mümkün olduğu kadar yararlı, isabetli, ve zamanında olmasını sağlar. Bu anlamda, aslında her yönetici ayni zamanda bir bilgi yöneticisidir. Bu dersin içeriğini oluşturan konulardan bazıları şunlardır: bilgi işlem teknolojisi, bilgi sistemlerinin tasarımı, örgütlenmesi ve uygulanması, bilgi işlem sistemlerinin işbirliği ve rekabet açısından yönetsel boyutları, e-iş ve e-ticaret. Dersin temel amacı, bilgi işlemin yönetim etkinliği ve verimliliği açısından işlenmesidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2005-2006 Bilgi Sistemleri 1.5
Bahar 2004-2005 Bilgi Sistemleri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 904 Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5 SU Kredi
Tedarik zinciri tedarikçilerden, üreticiler ve müşterilere kadar bir mal ve/veya hizmet üretiminde yer alan tüm ortaklıkları kapsar. Tedarik zinciri yönetimi ilgili ortaklar arasındaki koordinasyonun önemine işaret eder. Bu ders başarılı tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan kavram ve yöntemleri konu alır. Talep tahmini, üretim ve envanter planlaması, satın alma ve dağıtım kapsanılan konular arasındadır. Ayrıca ortaklar arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan vaka çalışmaları ve simülasyonlar yapılır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5
Bahar 2006-2007 Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5
Bahar 2005-2006 Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5
Bahar 2004-2005 Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 905 Yöneticiler için İş Zekası 1.5 SU Kredi
Is zekasi isletme yoneticilerinin cokca uzerinde durdugu yeni yonetim akimlarinin basinda gelmektedir. Is zekasinin asil amaci very, bilgi ve analitik teknikleri kullanmak suretiyle daha zamanli ve daha dogru kararlarin verilebilmesine imkan tanimaktir. Bu ders EMBA ogrencileri icin ozel olarak tasarlandi; amac ogrencilerin bilgisayar temelli bilgi-islem sistemlerine olan asinaligini artirmak ve bu sistemlerin yonetimsel karar vermedeki rolunu ogretmek. Dersin kapsaminda islenecek olan konular arasinda karar destek sistemleri, very depolama, isletme performans yonetimi, very madenciligi sayilabilir. Yonetimsel bir yaklasim saglayabilmek icin, bu derste algoritma detaylarindan cok, ornekleriyle beraber problem cozme yontemleri uzerinde durulacaktir. [Not: bu dersin hocasi ayni zamanda yakin tarihte basilmis olan "Business Intelligence: A Managerial Approach" kitabinin da yazarlarindan biri olup, bu kitabi ders kitabi olarak kullanacaktir].
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Yöneticiler için İş Zekası 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 951 Proje Yönetimi 1.5 SU Kredi
Proje yönetimi dersi, proje yönetimi kavramları, proje ömrü dönüşümü/ proje ömrü planlaması, iş dökümü yapısı, örgüt dökümü yapısı, maliyet dökümü yapısı, grafiksel yöntemler, sıralama diyargramları, şebeke analizi ve zamanlama teknikleri: Kritik Yol Analizi, Kritik Yol Analizi/maliyet, Program Değerlendirme ve Kontrol Tekniği, sistem ömür dönüşümü maliyeti, maliyet tahmin metotlarını ve değiş-tokuş analizini kapsamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Proje Yönetimi 1.5
Yaz 2004-2005 Proje Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 953 Operasyon Benzetimi 3 SU Kredi
Operasyon benzetimi şirketlerde ve kamu kurumlarında karmaşık sistemlerin tasarımı, oluşturulması ve değerlendirilmesine destek olmak amacı ile gittikçe daha çok başvurulmakta olan son derece değerli bir araçtır. Bu ders bilgisayarlı benzetim teknikleri kullanılarak karmaşık süreçlerin modelleme ve analizine odaklanan bir derstir. Ders modelleme üzerinde durur ve gerçek yaşamdan birçok potansiyel örneği kullanır. Bu örneklerin bazıları imalat sistemlerinin analizi, hizmet sistemlerinin (hastane, restoran gibi) analizi, finansal analizler ve kalite iyileştirme programlarından seçilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2006-2007 Operasyon Benzetimi 3
Yaz 2005-2006 Operasyon Benzetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 9 ECTS (9 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
OPIM 957 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı, kanıta dayalı yönetimsel karar almada doğrudan desteği olan bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin (iş analitiği, iş zekası, veri bilimi ve karar destek sistemleri gibi) rolünün öğrenciler açısından kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :