Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0 SU Kredi
Bu ders, akademik bir kariyer seçmek durumundaki lisansüstü öğrenciler için öğretim ve öğrenmenin temel ilkelerini tanıtır. Ayrıca bu ders, Sabancı Üniversitesi uygulamalarını, kültürünü ve uyum süreçlerini öğrencilere tanıtır. Bir dizi atölye çalışması sayesinde yüksek lisans öğrencileri, öğretim ve öğrenme ile ilgili en iyi uygulamaları ve etik çerçeveyi öğrenecek ve bunları Sabancı Üniversitesi öğrencilerine uygulama fırsatı bulacaktır. Bu ders, yüksek lisans öğrencilerimizin atölyelerde öğrenilen ilkeleri, akademik destek verdikleri derste uygulamak için fırsat verir. Öğrenciler aynı zamanda bu ders kapsamında araştırma yöntemlerini de öğrenirler. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler .
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2020-2021 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Bahar 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Bahar 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Bahar 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Bahar 2014-2015 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Güz 2014-2015 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0 SU Kredi
Bu ders GR 501S kodlu dersin devamı niteliğindedir ve yüksek lisans öğrencilerine yüksek öğretimde öğretim ve öğrenme tekniklerini geliştirme imkanı sağlayacaktır. Bu ders yüksek lisans öğrencilerinin birinci dönem akademik destek görevlerini kişisel olarak değerlendirmelerine yardımcı olacak, ikinci dönem için planlama yeteneğini geliştirerek eğitimde teknolojiyi kullanma ve notlandırma konularında da becerilerini geliştirecektir. Bununla beraber bu atölye serisinde yüksek lisans öğrencileri, en iyi eğitimsel uygulamaları ve bunları SÜ öğrencilerine yaygınlaştırma yöntemlerini öğrenecekler. Öğrenciler bu süreç içinde bir veya daha fazla derste akademik destek görevlerine devam edecekler. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2020-2021 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Bahar 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Bahar 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Bahar 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Bahar 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Bahar 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Güz 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Bahar 2014-2015 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0 SU Kredi
GR 501 ve GR 502 derslerinin devamı olan bu ders, öğrencilerin yükseköğrenimde faydalı olabilecek öğretim ve öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, bir gözlemci tarafından dönem boyunca en az bir kere değerlendirilecek, öğretim performanslarıyla ilgili geri bildirim alacak ve isterlerse diğer çalışmalarına ek olarak profesyonel gelişim etkinliklerine katılabileceklerdir. Öğrenciler, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstelenmeye devam edecek ve bu ve önceki derslerde öğrendikleri ilkeleri uygulama fırsatı bulacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2021-2022 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2020-2021 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2020-2021 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2019-2020 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2018-2019 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2017-2018 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2016-2017 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Bahar 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Güz 2015-2016 Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0 SU Kredi
Bu ders, araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yazılı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda bu ders İngilizce akademik makale ve tez yazımı için gerekli becerilerin edinilmesine yardımcı olur. Yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi, yayınlanacak makale ve tez gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerinde üretmek için izlenmesi gereken kuralları öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler aynı zamanda üniversitede açılan derslerden birine yardımcı olur.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Bahar 2020-2021 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Bahar 2019-2020 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Bahar 2018-2019 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (7 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :